Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Green Beltista Black Beltiksi -ohjelman myötä suhtaudun entistä kriittisemmin hukkaan, ylituotantoon ja odottamiseen. Kysymys on paitsi euroista, myös ympäristöstä: mitä niukemmalla panoksella tuotos saadaan aikaiseksi, sitä pienempi hiilijalanjälki syntyy.”

Olli Savolainen
Global Senior Manager, Improvement & Lean, Icare Finland Oy

Lean Six Sigma Green Beltista Black Beltiksi

Global Senior Manager, Improvement & Lean Olli Savolainen jakaa aikansa Icare Finland Oy:n ja sen emoyhtiö Revenion välillä.

Revenio-konsernin liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa terveysteknologialaitteita erityisesti silmän sairauksien tunnistamiseen. Konsernin tytäryhtiö Icare Finland Oy on käsikäyttöisten silmänpainemittareiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja.

”Lääkinnällisten laitteiden valmistajana toimintaamme ohjaavat niin GMP:n kuin FDA:n vaatimukset, sekä ISO 13485 -standardi. Näiden puitteissa pyrimme virtaviivaistamaan toimintaamme”, Savolainen taustoittaa.

Vuodesta 2013 Icare Finland Oy:ssä työskennelleellä Savolaisella on yli 20 vuoden kokemus laatu- ja kehitystyöstä, ja Green Belt -sertifiointi jo vuosien takaa. Keväällä 2020 hän päätti osallistua Aalto EE:n Lean Six Sigma Green Beltista Black Beltiksi -ohjelmaan.

”Ajattelumallit ja toimintatavat voivat rutinoitua, kun viihtyy samalla alalla pitkään. Toiveenani oli saada tuoreita näkökulmia – ja ehkä myös ravistella vanhoja oivalluksia taas pinnalle. Lisäksi toivoin uutta oppia fasilitoinnista”, hän kertoo.

”Ohjelmaan osallistumisen taustalla oli myös yrityskauppa. Emoyhtiömme Revenio osti hiljattain italialaisen yrityksen: CenterVuen. Tähän liittyen oli odotettavissa kehitystyötä. Esimieheni ehdotti tätä Aalto EE:n ohjelmaa, joten päätin lähteä takaisin koulun penkille”, hän toteaa.

Savolainen kuvailee Green Beltista Black Beltiksi -ohjelmaa virkistäväksi kokemukseksi.

”Oli hyvin kiinnostavaa kuulla erilaisista ratkaisuista innostavien ja asiantuntevien kouluttajien ohjauksessa. Osallistujien lähtötaso oli vahva ja pääsimme heti syventymään aiheisiin”, hän muistelee.

Oli myös kiehtovaa huomata, kuinka erityyppisissä yrityksissä on samanlaisia haasteita. Keskustelut muiden osallistujien kanssa rikastivat oppimiskokemusta."

”Oli myös kiehtovaa huomata, kuinka erityyppisissä yrityksissä on samanlaisia haasteita. Keskustelut muiden osallistujien kanssa rikastivat oppimiskokemusta”, hän lisää.

Koulutuksen myötä Savolainen sanoo suhtautuvansa entistä kriittisemmin hukkaan, ylituotantoon ja odottamiseen.

”Kysymys on paitsi euroista, myös ympäristöstä: mitä niukemmalla panoksella tuotos saadaan aikaiseksi, sitä pienempi hiilijalanjälki syntyy”, hän painottaa.

”Kilpailukyvyn ja Order to Cash -prosessien kehittäminen parantaa edellytyksiä pitää tuotantoa Suomessa, jossa se on varmasti eettisesti kestävämmällä pohjalla kuin halpatuotantomaissa”, hän muistuttaa.

Ohjelma antoi Savolaiselle myös vahvaa lisäuskoa siihen, että ilmiöiden tutkiminen tilastollisin menetelmin on aina vaivan väärti.

”Opin uusia tapoja käyttää Minitab-ohjelmaa, vaikka minulla oli sen käytöstä vuosien kokemus. Olen alkanut hyödyntää esimerkiksi regressioanalyysejä ulostulo-optimointiin. Ainahan se vaihtoehto on ollut valikossa, mutta vasta ohjelman myötä hyödyllisyys muistui mieleeni”, hän pohtii.

Keväällä 2020 toteutetussa ohjelmassa siirryttiin koronaviruksen vuoksi etäopetukseen puolivälissä koulutusta. Etäopetuksen sujuvuus oli Savolaiselle positiivinen yllätys.

”Olin skeptinen sen suhteen, kuinka hyvin opetus voisi jatkua Teamsin välityksellä. Yllätyksekseni etäkoulutus oli yhtä hyvää kuin lähiopetus – ja ryhmätyötkin sujuivat etänä hyvin”, hän sanoo.

”Siirtyminen lennosta etäoppimiseen oli myös hyvää harjoitusta etätyölle. Esimerkiksi puheenvuoron pyytäminen viittaamalla on Aalto EE:ssa opittu käytäntö, joka on osoittautunut toimivaksi myös meillä Icare Finland Oy:ssä”, hän huomauttaa.

Olin skeptinen sen suhteen, kuinka hyvin opetus voisi jatkua Teamsin välityksellä. Yllätyksekseni etäkoulutus oli yhtä hyvää kuin lähiopetus – ja ryhmätyötkin sujuivat etänä hyvin.”

Savolaisen piti koronan myötä myös miettiä uusiksi ohjelmaan kuuluvan projektityön toteutusta.

”Projektityöni käsitteli Italiassa sijaitsevaa tehdasta. Aikeenani oli esimerkiksi piirtää arvovirtakuvauksia paikan päällä, mutta ajatuksesta oli luovuttava. Keksimme kuitenkin pian, että Italian tehtaalla voidaan videoida kriittiset prosessivaiheet. Yhdistettynä tietokannasta saatavaan dataan videoista sai yllättävän paljon irti ja sain luotua toimivia kehitysideoita”, hän toteaa.

Savolainen kertoo suosittelevansa Lean Six Sigma Green Beltista Black Beltiksi -ohjelmaa.

”Suosittelen ohjelmaa mielelläni. Pohdin jo ohjelman aikana, kuinka mutkatonta kehitystyö olisikaan, jos kaikki ihmiset olisivat käyneet tämän saman ohjelman”, hän naurahtaa.

”Vinkkinä kehotan pitämään mielessä, että opetussisältö on vaativa. Asiat ovat yksinkertaisia, kun ne sisäistää – mutta omaksuminen vaatii konkariltakin työtä. Kannattaa varmistaa työnantajan täysi tuki, jotta ehtii varmasti panostaa opintoihin ja erityisesti projektityön tekemiseen riittävästi aikaa. Näin ohjelmasta saa täyden hyödyn”, hän tähdentää.

Lue lisää Lean Six Sigma Green Beltista Black Beltiksi -valmennuksesta