Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Saimme jaetun perusymmärryksen datastrategian merkityksestä liiketoiminnalle.”

Atti Myllyniemi ja Niko Munter

VR-Yhtymän Data Lead Atti Myllyniemi ja Senior Enterprise Architect Niko Munter ovat molemmat osallistuneet tuntuvalla työpanoksella VR:n datastrategian päivittämiseen. 

Ripeästi edennyt uudistusprojekti käynnistettiin Aalto EE:n Analytiikka ja datastrategiat -koulutusohjelmalla, johon Myllyniemi ja Munter osallistuivat neljän kollegansa kanssa.

”Halusimme aloittaa datastrategian uudistamisen tilanteesta, jossa koko ydintiimillä olisi yhtäläiset lähtökohdat ja tietopohja kehitystyöhön. Atti on päivittäin tekemisissä datan kanssa, mutta me muut projektiin osallistuneet emme olleet teemassa yhtä syvällisesti sisällä. Siksi lähdimme kaikki yhdessä samaan koulutukseen, mikä osoittautui erinomaiseksi tavaksi tasata tietomme”, Niko Munter taustoittaa. 

”Tavoitteenamme oli luoda päivitetty datastrategia, joka ohjaisi meidät tuottamaan liiketoiminnalle lisäarvoa. Aalto EE:n koulutus toimi meillä erinomaisesti ’just in time’ -tyyppisenä lähtölaukauksena datastrategian uudistamiselle. Pääsimme tarttumaan toimeen ja työstämään uudistusta heti koulutuksen käytyämme”, Atti Myllyniemi sanoo. 

Jaettu perusymmärrys ja erinomaiset kouluttajat

Myllyniemi ja Munter kertovat Analytiikka ja datastrategiat -koulutuksen vastanneen hyvin VR-Yhtymän tarpeisiin. 

”Monet datan ja analytiikan ympärille rakennetut koulutusohjelmat painottavat jotain tiettyä teknologiaa, mallintamista tai menetelmiä. Valitsimme Aalto EE:n, koska halusimme keskittyä vahvasti datastrategiaan: tahdoimme koulutuksen, joka antaisi selkeää näkemystä siitä, miksi analytiikka on liiketoiminnalle tärkeää, ja miten datalla tuotetaan arvoa”, Atti Myllyniemi kiteyttää.

”Koulutuksen arvokkain anti meille oli ehdottomasti se, että saimme jaetun perusymmärryksen datastrategian merkityksestä liiketoiminnalle”, Atti Myllyniemi alleviivaa. 

Analytiikka ja datastrategiat -ohjelman kouluttajat saavat Myllyniemeltä ja Munterilta kiitosta. 

”Kouluttajat olivat erinomaisia. Data-asioissa olisi helppo hypettää, mutta siitä ei onneksi ollut tässä valmennuksessa tietoakaan. Kouluttajista huokui innostus omaa alaa kohtaan, mutta heillä oli jalat maassa ja kokemuksen tuomaa kykyä suhteuttaa asioita”, Niko Munter sanoo.

Eeva Vilkkumaa avasi hienosti, miten analytiikan avulla tehdään parempia päätöksiä, ja Kari Hiekkasella oli taito esittää ajatuksia herättäviä kysymyksiä. Emme saaneet valmiita vastauksia, vaan tuoreita näkökulmia, joiden pohjalta oli hyvä lähteä edistämään asioita meillä sisäisesti VR-Yhtymässä”, Niko Munter kertoo.  

Vertaistukea ja hyödyllisiä näkökulmia

Keskustelut muiden osallistujien kanssa olivat Niko Munterin mukaan antoisia. 

”Luentojen ja ryhmätöiden tasapaino oli tässä koulutuksessa hyvä. Pidin siitä, että joka aamu sai etsiä oman paikkansa, kun ryhmät sekoitettiin. Se varmisti, että ammensimme kaikki ideoita myös muiden osallistujien kokemuksista. Oli mielenkiintoista huomata, miten paljon yhtäläisyyksiä päivittäisessä työssä ja haasteissa on ihmisten kanssa, jotka tulevat aivan erilaisista yrityksistä”, Niko Munter muistelee. 

Ideanamme oli luoda uudistettu datastrategia, joka elää ja kehittyy kaiken aikaa. Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma toimi hyvänä lähtölaukauksena tälle työlle.

Digistrategioiden ohella Niko Munter kertoo saaneensa hyödyllistä oppia erityisesti digitaalisesta etiikasta ja tiedon visualisoinnista.

”Eettisten näkökulmien pohdinta oli äärimmäisen arvokasta. Keskustelumme herättivät paljon ajatuksia siitä, miten dataa ei kannata käyttää ja mitkä ovat datan käytön rajat. Se auttoi myös ymmärtämään, mitä data ei kerro meille”, Niko Munter sanoo. 

”Datan visualisointi oli minulle uusi alue. Se oli todella mielenkiintoista ja avasi hyvin tarinankerronnan aspekteja ja merkitystä datakulttuurin luomisessa: miten tieto tehdään näkyväksi ja osaksi päätöksentekoa. Pidin case-esimerkeistä myös erittäin paljon. On aina hyödyllistä kuulla, miten joku muu on oikeasti asiat hoitanut, mikä meni hyvin ja missä oli parantamisen varaa”, Niko Munter huomauttaa. 

VR-Yhtymän uudistettu datastrategia elää ja kehittyy

Atti Myllyniemi korostaa, että vaikka VR-Yhtymän datastrategia on nyt uudistettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti, on matka vasta alussa. 

”Ideanamme oli luoda uudistettu datastrategia, joka elää ja kehittyy kaiken aikaa. Analytiikka ja datastrategiat -ohjelma toimi hyvänä lähtölaukauksena tälle työlle”, Atti Myllyniemi toteaa.

”Seuraavaksi tartumme arvokkaimpien data-assettien tunnistamiseen. Siinä on luvassa työsarkaa, sillä VR on iso talo, meillä on monenlaista liiketoimintaa – ja työskenneltyäni 35 vuotta datan parissa tiedän, että data-assetit ovat monelle vaikeasti ymmärrettävä, abstrakti asia, vaikka niitä kuinka yrittäisi konkretisoida”, Atti Myllyniemi mainitsee. 

”Meidän on tunnistettava ne data-assetit, jotka pitää ehdottomasti saada haltuun ja luotava hyviä esimerkkejä innostamaan muita datan ja analytiikan mahdollisuuksista. Tämän ohella ryhdymme aktiivisesti kehittämään datan hallintaa, dataomistajuutta ja datakulttuuria niin, että ne istutetaan luontevaksi osaksi organisaatiotamme. Tekemistä siis riittää”, Atti Myllyniemi kuvailee VR-Yhtymän suunnitelmia. 

Koulutus sopii kaikille – datamaturiteetilla ei ole merkitystä 

Myllyniemi ja Munter sanovat suosittelevansa mielellään Analytiikka ja datastrategiat -ohjelmaa. He myös huomauttavat, että ohjelma sopii monenlaisille osallistujille, työnantajan datamaturiteetilla ei ole merkitystä.

”Koulutus oli erinomainen. Koko ydinryhmämme VR-Yhtymästä sai siitä paljon irti – osittain toki siksikin, että meillä oli näille tiedoille niin päivänpolttava tarve ja meiltä osallistui kuusi henkeä samaan koulutusohjelmaan”, Niko Munter sanoo.  

”Meille koulutus tuli kreivin aikaan”, Atti Myllyniemi myöntää. 

Koulutus oli erinomainen. Koko ydinryhmämme VR-Yhtymästä sai siitä paljon irti – osittain toki siksikin, että meillä oli näille tiedoille niin päivänpolttava tarve ja meiltä osallistui kuusi henkeä samaan koulutusohjelmaan.

”Tätä koulutusta voi suositella hyvinkin erilaisille organisaatioille – myös sellaisille, jolle datan ja analytiikan hyödyntäminen on vielä aivan tuore asia. Koulutukseen voisi lähettää päättävässä asemassa olevia ihmisiä, kun halutaan käynnistää muutos ja ryhtyä kehittämään organisaation datakulttuuria”, Atti Myllyniemi pohtii. 

”Totta, Analytiikka ja datastrategiat -koulutus palvelee varmasti monenlaisissa tilanteissa olevia organisaatioita”, Niko Munter komppaa. 

”Jos yrityksellä ei ole vielä lainkaan datastrategiaa, niin lähettäisin suoraan organisaation ylintä johtoa ammentamaan tästä koulutuksesta konkreettista oppia. Valmennuksesta saa erinomaisen perusymmärryksen siitä, mistä lähtökohdista ja millaisin reunaehdoin oman organisaation datastrategiaa kannattaa ryhtyä työstämään”, Niko Munter sanoo.  
 

Kiinnostuitko? Lue  lisää Analytiikka ja datastrategiat -ohjelmasta