Koulutuksia sote-alan johtamisen ja prosessien kehittämiseen

Resurssihaasteet, väestörakenne, teknologia, kansainvälistyminen – useat muutospaineet haastavat sote-toimialaa ja alan toimijoita. Toimintatavat, vastuurakenteet ja johtamismallit ovat murroksessa. Mitä edellytyksiä tämä asettaa johtamiselle? 

Mahdollista sote-siirtymävaiheen sujuvuus ja onnistunut muutoksen johtaminen

Sote-palveluiden järjestämistä ja tuotantoa rakennetaan kokonaisuutena, jossa asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus sekä tuottavuus ja tiedolla johtaminen ohjaavat toimintaa. Valmennuksissamme syvennät strategisen ajattelun sekä talous- ja muutosjohtamisen kyvykkyyttäsi ja vahvistat henkilökohtaisia johtamistaitojasi. Akateeminen näkökulma ja käytännön työelämä yhdistyvät ohjelmissamme saumattomasti.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää lisää sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksistamme? Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun. Jätä yhteydenottopyyntö niin olemme sinuun yhteydessä.

Lähetä yhteydenottopyyntö

Koulutusohjelmat

Muita koulutuksia

Palvelumuotoilu ja lean-koulutuksissa saat työkaluja ja keinoja kehittää prosesseja kuten hoitoon pääsyä, hoitopolkua tai eri sote-alan palveluja. Kun palveluja tuotetaan tehokkaasti, säästävät ne hoitotyön resursseja. Sote-alan kehittyessä verkostojen rooli kasvaa ja ekosysteemien yhteenliittymät muodostavat tärkeitä tulevaisuuden liiketoiminnan toimintaympäristöjä. Esimerkiksi hankintojen ja vakuutusalan ymmärtäminen voi hillitä kustannuksia ja mahdollistaa entistä toimivampia ja yhteensovitettuja palveluita.

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia valmennuksia ja koulutusohjelmia. Autamme organisaatioita kehittymään jatkuvasti ja ratkaisemaan liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia haasteita. Yhteissuunnitteluun perustuva mallimme takaa ainutlaatuisen oppimiskokemuksen sekä mitattavan vaikuttavuuden. Ratkaisuidemme kaikki osa-alueet – sisältö, opetushenkilökunta, oppimismenetelmät, paikka ja verkostoitumistilaisuudet – suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Sote-johtaminen muutoksessa

Hoitoketjujen ongelmat, henkilöstöpula ja rahoituksen riittävyys ovat ajankohtaisia teemoja nyt ja vielä vuosien päästäkin. Mitä sote-johtajat voivat tehdä? Johtajilla, esihenkilöillä ja sote-ammattilaisilla on oltava ymmärrys siitä, mitä toimintaympäristön muutos edellyttää omien johtamisvalmiuksien kehittämisen kannalta, ja millä keinoilla omaa organisaatiota voidaan johtaa paremmin hyvinvointialueuudistuksen haasteiden keskellä.

Uudet hyvinvointialueet ja henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittäminen edellyttävät liiketaloudellista, tuotantotaloudellista ja terveystaloustieteellistä osaamista. Potilaan ja asiakkaan saavuttamien terveyshyötyjen ja hoitoon pääsyn sujuvuus ovat olennaisia kysymyksiä. Kuinka kehitetään asiakkaan palveluprosessia ja miten tuotetaan aidosti vaikuttavia palveluja? Yhteiskunnan näkökulmasta arvioidaan rahoituksen ja henkilöstön riittävyyttä, käytettävissä olevien resurssien tehokkuutta ja mitä panoksilla saadaan.

Johtamisosaamisen kehittäminen parantaa uudistumiskykyä muutoksessa, ja uudet ajattelumallit edistävät joustavuutta ja entistä parempaa asiakaslähtöisyyttä. Prosessien johtamisosaamisella on mahdollista kehittää sujuvampia hoitoketjuja ja organisoida sote-palveluja kustannustehokkaammiksi ja vaikuttavammiksi. Lean-osaamisella taas parannetaan henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja ja saadaan aikaan muutoksia toimintatapoihin ja päivittäiseen johtamiseen, jolloin jää enemmän aikaa hoito- ja asiakastyöhön. 

Muutosten ennakoiminen ja niihin varautuminen

Hyvinvointialueuudistus tulee vaikuttamaan sote-toimialan näkymiin monella tasolla tulevina vuosina. Sote koskettaa jokaista kansalaista jossakin elämänvaiheessa ja veronmaksajina kaikki osallistuvat kustannuksiin. Asiakkaina ja palvelujen käyttäjinä haluamme oikea-aikaista ja sujuvaa apua silloin, kun sitä tarvitsemme eri elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveysalan johtajat, esihenkilöt, asiantuntijat ja muut palvelujen tuottajat tarvitsevat tukea omaan johtajuuteensa sekä päivitettyä tietoa ja uudenlaista tulokulmaa voidakseen tarjota sujuvaa ja oikea-aikaista palvelua. Palvelujen tuottamisen kehittämiseen on panostettava, sillä sujuvat prosessit ovat avainasemassa sote-alan ongelmien ratkaisemisessa niukkojen resurssien olosuhteissa. 

Digitalisaation mahdollisuudet terveydenhuollossa

Muun muassa robotiikka, digitalisaatio ja tekoäly mahdollistavat sellaisia uusia näkymiä, joita emme välttämättä osaa edes nähdä, mutta jotka tarjoavat potentiaalia uusille hyvinvointipalveluille, -tuotteille ja -osaamiselle. Palvelujen integraatioon ja sujuvampiin asiakasprosesseihin on panostettava uudella tavalla. Joukkoja pitää johtaa kohti uusia tilanteita ja muutos pitää ottaa haltuun valmistautumalla ajoissa.  Oletko omassa organisaatiossasi valmistautunut tulevien vuosien haasteisiin?

Vaikuttavuuden johtaminen

Hyvinvointialueiden tulee keskittyä järjestämään ja tuottamaan oikea-aikaisia, oikeatasoisia, integroituja, kustannustehokkaita ja näyttöön perustuvia palveluja. Johtamisen painopiste siirtyykin yhä enemmän vaikutusten ja vaikuttavuuden johtamiseen suoritteiden ja tuottavuuden sijaan.

Yksi sote-sektorin keskeisimmistä kehittämiskohteista on monia eri palveluita käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksen parantaminen palveluita asiakaslähtöisesti integroimalla. Tämä edellyttää sote-johtajilta ja -asiantuntijoilta kykyä kehittää palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Digitalisaatio muuttaa radikaalisti monia nykyisiä tapoja tuottaa palveluita muun muassa asioinnissa, hoidontarpeen arviossa, omahoidossa. Siksi sote-toimijoilta vaaditaan ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuksista palvelujen kehittämisessä.

Useissa maissa sote-palvelujen kehittämisen keskiöön on noussut arvoperusteisuus (value-based). Lean keskittyy palveluiden arvontuotantoon ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Sote-johtajien ja -asiantuntijoiden on tärkeä tunnistaa lean-menetelmien hyödyt prosessien ja palveluiden parantamiseksi.

Vahvaa kokemusta alan kehittäjänä

Aalto EE tarjoaa alan johtamisen kehittämiseen eturivin asiantuntemusta, sillä koulutusohjelmamme on suunniteltu yhdessä liike- ja tuotantotalouden sekä sote-alan asiantuntijoiden kanssa. Koulutusten aikana saatuja oppeja sovelletaan omaan työympäristöön, jolloin saadaan konkreettista tukea käytännön kehittämistyöhön.

Olemme toteuttaneet terveydenhuollon johtamisen ohjelmia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille jo vuodesta 1990 lähtien. Johtaminen terveydenhuollossa (JTH) -ohjelma ja sen edeltäjä TEJOKO ovat kehittäneet suomalaista terveydenhuoltoa jo vuodesta 1992. Ohjelmasta on muodostunut merkittävä osa terveydenhuollon ammattilaisen johtajana kehittymisen polkua. Lisäksi olemme toteuttaneet lukuisia asiakaskohtaisesti räätälöityjä valmennusohjelmia sote-sektorin yrityksille mm. johtamisen ja esimiestyön sekä prosessien johtamisen ja lean-kehittämisen saralla.