Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Aalto Executive MBA

Kohti uudenlaista johtajuutta

Aalto Executive MBA (EMBA) on johtava Suomessa toteutettava liikkeenjohdon Executive MBA -ohjelma. Sille on myönnetty yliopistomaailman kolme arvostetuinta akkreditointia eli niin kutsuttu ”Triple Crown”: AACSB, AMBA ja EQUIS. Samaan yltää vain 0,5 prosenttia maailman kauppakorkeakouluista. Lisäksi ohjelma on sijoittunut sadan parhaan joukkoon Financial Timesin arvostetussa arvioinnissa.

Aalto EMBA -ohjelmassa erityistä huomiota kiinnitetään strategiaan ja johtamiseen globaalissa toimintaympäristössä. Strategiaa lähestytään monista näkökulmista, ja painopiste on innovatiivisissa strategioissa ja uusissa liiketoimintamalleissa. Johtaminen puolestaan kattaa teemoja aina itsensä johtamisesta muiden johtamiseen ja innostamiseen.

Aalto Executive MBA -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Osallistu infotilaisuuteen  Lataa esite

100 parhaan joukossa
Ohjelma sijoittuu maailman arvostetuimmassa, Financial Times -lehden globaalissa rankingissa 100 parhaan joukkoon. Aalto EMBA on ainoa listalle päässyt Suomessa toteutettava EMBA-ohjelma.

Valmistumisaste 98 %
Joustavan, mutta strukturoidun ohjelmarakenteen, sekä Aalto EE:n EMBA-tiimin vahvan tuen ansiosta intensiivinen opiskelu on mahdollista yhdistää vaativiin työtehtäviin.

100 % osallistujista* suosittelisi ohjelmaa muille
Ohjelma kasvattaa liike-elämän kokonaisymmärrystä ja uudet oivallukset ovat helposti sovellettavissa käytäntöön.

*ohjelman loppupalautekyselyyn vastanneet

Hyödyt

Ohjelma on suunniteltu tukemaan osallistujien henkilökohtaisia muutostarpeita kehittämällä heidän tietojaan ja taitojaan eri liikkeenjohdon aihealueisiin liittyen sekä tukemalla heidän kasvuaan johtajina ja yksilöinä. Kokonaisuus vahvistaa myös osallistujien strategista ajattelua sekä ymmärrystä eri toimialojen ja organisaatioiden muutostarpeista, ja näin ollen kehittää osallistujien kykyjä toimia muutosagentteina omissa organisaatiossaan. Osallistujat saavat monialaisen näkemyksen liiketoiminnasta sekä kansainvälisesti hyödyllisiä tietoja ja taitoja – painopiste on strategisessa toiminnassa ja johtajuudessa.

Saat monialaisen näkökulman liiketoimintaan
Kehität globaalisti merkityksellisiä taitoja painottuen strategiaan ja johtamiseen
Opit kansainvälisen huipputason professoreilta
Opit heti sovellettavissa olevia malleja ja parhaita käytäntöjä
Saat lisää itseluottamusta ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin
Tulet osaksi laajan kokemuksen omaavaa ryhmää ja hyödyt arvokkaasta alumniverkostosta
Täydennä oppimiskokemustasi osallistumalla kansainvälisiin opintomatkoihin ja Aalto Executive Summit -konferensseihin
Osallistujien tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan räätälöity opintosuunnitelma mahdollistaa joustavat opinnot työn ohessa
Voit suorittaa opintoja myös kumppanikoulujemme EMBA-ohjelmissa ja muissa Aalto EMBA -lokaatioissa
Osalla osallistujien edustamista organisaatiosta on mahdollisuus teettää ryhmällä laajamittainen konsultointiprojekti, jossa osallistujat pyrkivät ratkaisemaan organisaation nimeämän strategisen liiketoimintahaasteen
Kansainvälisesti arvostettu tutkinto

Kenelle?

Aalto Executive MBA -ohjelma on suunniteltu osallistujille, joiden ura on jo hyvässä vauhdissa. Ohjelmaan osallistuneilla on ollut keskimäärin 14 vuoden työkokemus.

 

Etsimme lahjakkaita naisia ja miehiä, joilla on runsaasti esimieskokemusta ja johtamiseen liittyvää potentiaalia. He ovat edenneet urallaan määrätietoisesti ja ovat innokkaita oppimaan lisää. Aalto Executive MBA -ohjelmasta on erityistä hyötyä niille, jotka ovat nousemassa merkittäviin johtotehtäviin.


Aalto EMBA 2015-2018 -ohjelmien osallistujaprofiili:

Koulutustausta

241

osallistujaa

Sukupuoli

41

Keskimääräinen ikä

14 vuotta

työkokemusta keskimäärin

14

eri kansallisuutta

Sisältö ja rakenne

Aalto Executive MBA -tutkinto edellyttää, että osallistuja suorittaa opintoja 90 EC-opintopisteen edestä. Vaadittaviin opintoihin kuuluu 12 pakollista moduulia, kaksi projektia (Business Strategy Project, 9 EC ja Self Development Process, 4,5 EC) sekä valinnaisia moduuleita vähintään 22,5 EC-opintopisteen arvosta. Yksi moduuli vastaa tavallisimmin neljää ja puolta EC-opintopistettä.

Aalto EMBA -ohjelma voidaan suorittaa 21-24 kuukaudessa. Ohjelma koostuu kolmepäiväisistä opintomoduuleista, joita edeltävä itsenäinen valmistautumisaika yhdessä moduulipäivien jälkeisen lopputyöskentelyn kanssa muodostavat n. kuuden viikon mittaisen opiskelusyklin.

Moduulit järjestetään yleensä kerran kuussa. Lähiopetus järjestetään torstaisin kello 10.00–18.00, perjantaisin kello 8.30–17.00, sekä lauantaina kello 8.30–16.00. Kuhunkin moduuliin kuuluu ennakkotehtäviä sekä kirjallinen tehtävä.

Ohjelman rakenne

2-3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Ennakkovalmistautuminen

Kolmen päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

2-3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Pakolliset moduulit

Aalto EMBA -ohjelmaan sisältyy 12 pakollista opintojaksoa:

 • Aalto EMBA Orientation and Capstone Module
 • Corporate Finance
 • Corporate Social Responsibility
 • Economics
 • Financial Accounting and Analysis of Financial Statements
 • Human Resource Management
 • Management Accounting and Control
 • Management Communication
 • Marketing Management
 • Operations Management
 • Personal and Organizational Leadership
 • Strategic Management

 

Valinnaiset moduulit

Aalto EMBA -ohjelman osallistujille on tarjolla useita valinnaisia moduuleja:

 • Valinnaisia moduuleja Aalto EMBA -ohjelmasta
 • Valinnaisia moduuleja Aalto MBA -ohjelmasta
 • Valinnaisia moduuleja Global Leader -ohjelmasta
 • Valinnaisia moduuleja Aalto EMBA –ohjelmista Taiwanilla, Puolassa ja Etelä-Koreassa
 • Valinnaisia moduuleita yhteistyöyliopistojemme EMBA-ohjelmista: ESADE Barcelonassa ja Madridissa, Gothenburg University School of Executive Education (GUSEE) Göteborgissa sekä venäjänkielentaitoisille Graduate School of Management'ssa Pietarin yliopistossa.

Aalto Executive MBA Orientation and Capstone -moduulissa määritellään henkilökohtaiset oppimistavoitteet

Orientation and Capstone -moduulissa linjataan aluksi ohjelman tavoitteet ja osallistujien henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Ohjelman lopussa puolestaan arvioidaan oppimistulokset ja saavutetut hyödyt. Tämä ydinmoduuli vahvistaa ohjelman strategiapainotteisuutta ja auttaa osallistujia yhdistämään eri osa-alueilla oppimansa asiat yhdeksi kokonaisuudeksi EMBA-opintojensa lopussa.

Oivalluksista tekoihin Aalto EMBA Business Strategy -projektissa

Aalto EMBA -ohjelmaan kuuluu ryhmätyönä toteutettava Business Strategy Project (BSP). Tavoitteena on kehittää analyyttinen työkalu tai ratkaisu jonkin organisaation konkreettiseen ja strategiseen liiketoimintahaasteeseen. Projektissa on tarkoitus hyödyntää Aalto EMBA -ohjelman tuottamia oivalluksia. Projektiryhmät muodostetaan niin, että kunkin jäsenen osaamisesta on mahdollisimman suuri hyöty. Aalto-yliopiston ohjaajat auttavat ryhmiä kehittämään ratkaisun aiheeseen liittyvän akateemisen tutkimuksen pohjalta.

Kehity ja opi itsestäsi lisää Aalto EMBA -ohjelmassa

Self Development Process (SDP) on tärkeä osa Aalto EMBA -ohjelmaa. Se tukee osallistujien henkilökohtaista kehitystä johtajana ja ihmisenä koko opintojen ajan. Prosessiin kuuluu omatoimista opiskelua, vertaisvalmennusta, ryhmätapaamisia ja kahdenkeskistä valmennusta ammattiohjaajan tuella.

Aitoa kansainvälisyyttä Aalto Executive Summit -konferensseissa

Vuosittain järjestettävät Aalto Executive Summit -tapahtumat tuovat yhteen Aalto EMBA -ohjelmien osallistujia ja alumneja kaikista Aalto EMBA -ohjelman lokaatioista. Intensiivisen opiskeluviikon aikana osallistujat suorittavat yhden valinnaisen moduulin. Samalla he saavat ainutlaatuisen tilaisuuden tavata yritysjohtajia ja verkostoitua muiden EMBA-osallistujien kanssa. Taphtuma järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja Singaporessa.

Kiinnostavia ja hauskoja opintomatkoja

Kansainväliset opintomatkat ovat vapaaehtoisia, mutta tärkeä osa Aalto Executive MBA -ohjelmaa. Tyypillinen ulkomaille suuntautuva EMBA-opintomatka kestää yleensä viisi päivää, joiden aikana osallistujille karttuu syvällistä ymmärrystä paikallisesta liiketoimintaympäristöstä. Innostavaa akateemista ohjausta antavat kansainvälisesti tunnetut opettajat esimerkiksi Stanfordin ja Harvardin yliopistoista. Opintomatkoihin sisältyy myös vierailuja yrityksiin ja yliopistoihin sekä monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa.


 

Global Leader -ohjelma polkuna Executive MBA-opintoihin

Global Leader -ohjelma toimii paitsi itsenäisenä, kompaktina johdon koulutusohjelmana, myös erinomaisena ponnahduslautana MBA-opintoihin. Ohjelman rakenne, osallistujaprofiili sekä opiskelumetodit ovat hyvin samanlaiset tukien erinomaisesti tulevia MBA tai EMBA-opintoja.

Lue lisää 

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Haku ohjelmaan

Seuraava Aalto Executive MBA -ohjelma käynnistyy lokakuussa 2019. Hakemusten viimeinen jättöpäivä seuraavaan ohjelmaan on 28.8.2019.

Hakuvaatimukset ja hakuohjeet löytyvät Aalto EMBA -ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Englanninkieliset sivut 

Tutkintomaksu