Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Aalto Executive MBA

Inspiroi ja haastaa uudenlaiseen johtajuuteen

Aalto Executive MBA (EMBA) on johtava Suomessa toteutettava liikkeenjohdon Executive MBA -ohjelma. Ohjelmalla on yliopistomaailman kolme arvostetuinta kansainvälistä laatuakkreditointia eli niin kutsuttu ”Triple Crown”: AACSB, AMBA ja EQUIS. Samaan yltää vain noin 1 % maailman kauppakorkeakouluista. Lisäksi Aalto EMBA sijoittuu maailmanlaajuisesti sadan parhaan EMBA-ohjelman joukkoon.

Aalto EMBA -ohjelma vauhdittaa osallistujien urakehitystä ja auttaa heitä kasvattamaan entistä monipuolisemman ja vahvemman ammatillisen verkoston. Osallistujat kehittävät ohjelman aikana johtamisessa tarvittavaa kokonaisymmärrystä ja ydinosaamista, jotka ovat välttämättömiä siirryttäessä yritysjohdossa kohti yhä vaativampia rooleja.

Ohjelmassa erityistä huomiota kiinnitetään strategiaan ja johtamiseen globaalissa toimintaympäristössä. Strategiaa lähestytään monista näkökulmista, ja painopiste on innovatiivisissa strategioissa ja uusissa liiketoimintamalleissa. Johtaminen puolestaan kattaa teemoja aina itsensä johtamisesta muiden johtamiseen ja innostamiseen.

Aalto EMBA -todistuksen myöntää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

Huomioithan, että Aalto EMBA -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen  Lataa englanninkielinen esite

Aloitus

lokakuu 2024

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

100 % osallistujista* suosittelisi ohjelmaa muille
Aalto EMBA -ohjelma kasvattaa merkittävästi liike-elämän kokonaisymmärrystä ja uudet oivallukset ovat helposti sovellettavissa käytäntöön.

*Ohjelman loppupalautekyselyyn vastanneet

Pohjoismaiden tyytyväisimmät osallistujat
Osallistujatyytyväisyydellä (arvosana 9,54/10) mitattuna Aalto Executive MBA on pohjoismaiden paras EMBA-ohjelma, Euroopassa 5. ja globaalisti sijalla 21.

Financial Times EMBA Ranking 2022

Valmistu suunnitellusti
Ohjelman valmistumisaste on 99 %. Joustavan, mutta strukturoidun ohjelmarakenteen, sekä Aalto EE:n EMBA-tiimin vahvan tuen ansiosta intensiivinen opiskelu on mahdollista yhdistää vaativiin työtehtäviin.

 

Hyödyt

Aalto EMBA -ohjelma on suunniteltu tukemaan osallistujien henkilökohtaisia muutostarpeita kehittämällä heidän tietojaan ja taitojaan eri liikkeenjohdon aihealueisiin liittyen sekä tukemalla heidän kasvuaan johtajina ja yksilöinä. Kokonaisuus vahvistaa myös osallistujien strategista ajattelua sekä ymmärrystä eri toimialojen ja organisaatioiden muutostarpeista, ja näin ollen kehittää osallistujien kykyjä toimia muutosagentteina omissa organisaatiossaan.

Avaa tilaa henkilökohtaiselle kasvulle ja saavuta täysi potentiaalisi
Laajenna ymmärrystäsi globaalista liiketoiminnasta
Vahvista liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavaa osaamista. Ohjelman painopisteenä on johtaminen ja strategia.
Kasvata tietojasi ja hyödynnä opittuja malleja ja parhaita käytäntöjä välittömästi
Opi kokeneilta ja monipuolisen taustan omaavilta kanssaosallistujilta ja kouluttajilta
Luo vahva verkosto ja kasvata sosiaalista pääomaasi, josta voit ammentaa myös tulevaisuudessa
Räätälöi joustava opintosuunnitelma, joka sopii aikatauluusi ja osaamisen kehittämisen tarpeisiisi
Hyödy strategiselle pohdinnalle pyhitetystä ajasta ja mahdollisuudesta peilata ajatuksia muiden osallistujien kanssa
Vahvista ammatillista itseluottamustasi ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin
Voit luottaa investointiisi: EMBA-tiimin vahva tuki auttaa sinua valmistumaan tavoiteajassa

Kenelle?

Aalto Executive MBA -ohjelma on suunniteltu osallistujille, joiden ura on jo hyvässä vauhdissa. Ohjelmaan osallistuneilla on keskimäärin 15 vuoden työkokemus.

 

Ohjelma sopii parhaiten motivoituneille ammattilaisille, joilla on jo runsaasti esimies- ja johtamiskokemusta, jotka ovat edenneet urallaan määrätietoisesti ja ovat halukkaita oppimaan lisää. Ohjelman tarjoamasta laaja-alaisesta liiketoimintanäkemyksestä on erityistä hyötyä niille, jotka ovat valmiita viemään myös organisaationsa uudelle tasolle.


Aalto EMBA 2019-2022 -ohjelmien osallistujaprofiili:

Koulutustausta

234

osallistujaa

Sukupuoli

42

Keskimääräinen ikä

16 vuotta

työkokemusta keskimäärin

19

eri kansallisuutta

Sisältö ja aikataulu

Aalto Executive MBA -ohjelman suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että osallistuja suorittaa opintoja 90 ECTS-opintopisteen edestä, mukaan lukien ainakin yhden ulkomailla toteutettavan opintomoduulin. Opintoihin sisältyy 12 pakollista moduulia, kaksi projektia (Business Strategy Project, 11 ECTS ja Self-development Process, 4,5 ECTS) sekä valinnaisia moduuleita vähintään 22,5 ECTS-opintopisteen arvosta. Yksi moduuli vastaa tavallisesti 4,5 ECTS-opintopistettä.

Aalto EMBA on kaksivuotinen ohjelma, joka alkaa lokakuussa. Ohjelma koostuu kolmepäiväisistä opintomoduuleista, joita edeltävä itsenäinen valmistautumisaika yhdessä moduulipäivien jälkeisen työskentelyn kanssa muodostavat n. kuuden viikon mittaisen opiskelusyklin. Moduulit järjestetään yleensä kerran kuussa. Lähiopetusta on torstaisin kello 10.00–18.00, perjantaisin kello 8.30–17.00, sekä lauantaisin kello 8.30–16.00. Kuhunkin moduuliin sisältyy ennakkotehtävä sekä kirjallinen jälkitehtävä.

Ohjelman rakenne

Kolmen viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Ennakkovalmistautuminen

Kolmen päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Kolmen viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Pakolliset moduulit

Aalto EMBA -ohjelmaan sisältyy 12 pakollista opintojaksoa, joista 12. on kokonaisuus, joka koostuu orientaatiosta, Aalto Executive Summitista ja Capstonesta. Moduulit on suunniteltu antamaan osallistujille kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Ne muodostavat EMBA-opintojen perustan ja nivovat yhteen johtamisen eri alojen olennaisimmat teoriat ja käytännön. Kaikkia teemoja tarkastellaan strategian ja johtamisen näkökulmasta.

 • Personal and Organizational Leadership
 • Financial Accounting and Analysis of Financial Statements
 • Management Accounting and Control
 • Economics
 • Corporate Finance
 • Strategic Management
 • Corporate Communications
 • Strategic Marketing Management
 • Corporate Responsibility
 • Strategic People Management
 • Business Processes
 • Orientation, Aalto Executive Summit ja Capstone

Kansainväliset opinnot

Aalto EMBA -osallistujien tulee suorittaa yksi kansainvälinen moduuli. Vaihtoehdot tämän suorittamiselle ovat:

 • osallistua Aalto EE:n ulkomailla järjestämälle valinnaiselle opintojaksolle,
 • osallistua ulkomaan opintomatkalle tai
 • osallistua kumppaniyliopiston ulkomailla järjestettävälle opintojaksolle.

Valinnaiset moduulit

Aalto EMBA -ohjelman osallistujille on tarjolla runsaasti valinnaisia opintojaksoja:

 • Valinnaisia moduuleita Aalto Executive MBA -ohjelmasta, Aalto MBA -ohjelmasta ja Global Leader -ohjelmasta Helsingissä
 • Valinnaisia moduuleita ulkomaan opintomatkojen muodossa sekä kansainvälisten yhteistyöyliopistojemme EMBA-ohjelmissa
 • Useita valinnaisia jaksoja Aalto EE:n avointen johdon ohjelmien muodossa

Orientation and Capstone -kokonaisuudessa määritellään oppimistavoitteet ja arvioidaan vaikuttavuus

Orientation käynnistää ja Capstone päättää EMBA-opinnot. Orientaatiossa linjataan sekä ohjelman tavoitteet että osallistujien henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Ohjelman lopussa puolestaan arvioidaan oppimistulokset ja saavutetut hyödyt sekä haastetaan osallistujia yhdistämään oppimansa asiat yhdeksi kokonaisuudeksi. Orientation and Capstone -kokonaisuus korostaa EMBA-ohjelman strategista lähestymistapaa.

Oivalluksista tekoihin Aalto EMBA Business Strategy -projektissa

Aalto EMBA -ohjelmaan kuuluu ryhmätyönä toteutettava Business Strategy Project (BSP). Tavoitteena on kehittää analyyttinen työkalu tai ratkaisu jonkin organisaation konkreettiseen ja strategiseen liiketoimintahaasteeseen. Projektissa on tarkoitus hyödyntää Aalto EMBA -ohjelman tuottamia oivalluksia. Projektiryhmät muodostetaan niin, että kunkin jäsenen osaamisesta on mahdollisimman suuri hyöty. Aalto-yliopiston ohjaajat auttavat ryhmiä kehittämään ratkaisun aiheeseen liittyvän akateemisen tutkimuksen pohjalta.

Kehity ja opi itsestäsi lisää Self-development -prosessissa

Self-development Process (SDP) on merkittävä osa Aalto EMBA -ohjelmaa. Se tukee osallistujien henkilökohtaista kehitystä johtajana ja ihmisenä koko opintojen ajan, ja myös niiden jälkeen. Prosessiin kuuluu omatoimista opiskelua, vertaisvalmennusta, ryhmätapaamisia ja kahdenkeskistä valmennusta henkilökohtaisen coachin tuella.

Ikimuistoisia opintomatkoja

Kansainväliset opintomatkat ovat vapaaehtoisia, mutta tärkeä osa Aalto Executive MBA -ohjelmaa. Tyypillinen ulkomaille suuntautuva EMBA-opintomatka kestää yleensä viisi päivää, joiden aikana osallistujille karttuu syvällistä ymmärrystä paikallisesta liiketoimintaympäristöstä. Innostavaa akateemista ohjausta antavat kansainvälisesti tunnetut kouluttajat esimerkiksi Harvardin ja Yalen yliopistoista. Opintomatkoihin sisältyy myös vierailuja yrityksiin ja yliopistoihin sekä monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa.

Tunnista oma polkusi paremmaksi johtajaksi

Aalto EMBA -ohjelmasta valmistuneiden mukaan ohjelma kehitti strategista ajattelua sekä tarjosi uusia näkökulmia ja työkaluja, joita voi soveltaa välittömästi käytäntöön. Yhtä tärkeää oli tunnistaa mitä maailmaluokan johtajaksi kehittyminen vaatii. EMBA-opinnoista saadut taidot eivät menetä merkitystään ollen korvaamattomia tällä kehityspolulla.  

Tutustu Aalto-yliopiston huippuluokan tutkimukseen

Vuosittainen Aalto Executive Summit -tapahtuma tuo yhteen Aalto EMBA- ja Aalto MBA -ohjelmien osallistujia ja alumneja ympäri maailman. Summitin aikana opit Aalto-yliopiston ajankohtaisesta huippuluokan tutkimuksesta ja innovaatioista sekä nautit Aalto-yliopiston kampuksen tunnelmasta ja ainutlaatuisesta mahdollisuudesta tavata yritysjohtajia ja verkostoitua muiden osallistujien kanssa.

Osaksi alumniverkostoa

Valmistuessasi ohjelmasta pääset automaattisesti osaksi Aalto EE:n ja Aalto-yliopiston alumniverkostoa. Aalto EE ja Aalto-yliopisto tarjoavat alumneille monipuolisia palveluita sekä inspiroivia alumnitapahtumia. Aalto EE:lla on maailmanlaajuisesti yli 19 000 alumnia. Tarjoamme alumneillemme arvokkaan liike-elämän verkoston, jossa tavata muita kokeneita ammattilaisia, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, sekä luoda uusia suhteita globaalisti.

Flexible EMBA

Aalto EMBA -ohjelma käynnistyy aina syksyllä, mutta sinulla on mahdollisuus suorittaa valinnaisia opintojaksoja jo ennen EMBA-ohjelman virallista alkamista. Meneillään olevissa MBA-ohjelmissamme on saatavilla useita opintojaksoja kuukausittain, joista voit valita. Suoritetut opintojaksot ja opintopisteet sisällytetään EMBA-opintoihisi.

Näin pääset sisälle opiskeluun ja voit suorittaa tarvittavia opintojaksoja ennen ohjelman virallista alkua sekä saat myös lisää joustavuutta EMBA-opintosuunnitelmaasi ja -aikatauluusi.

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Haku ohjelmaan

Seuraava Aalto EMBA -ohjelma käynnistyy lokakuussa 2024.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä vuonna 2024 alkavaan ohjelmaan on 23.8.2024.

Hakuvaatimukset, hakuohjeet ja ennakkohakijan edut löytyvät ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Englanninkieliset sivut 

Ohjelman hinta