Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Aalto Executive MBA

Kohti uudenlaista johtajuutta

Aalto Executive MBA (EMBA) on johtava Suomessa toteutettava liikkeenjohdon Executive MBA -ohjelma. Sille on myönnetty yliopistomaailman kolme arvostetuinta akkreditointia eli niin kutsuttu ”Triple Crown”: AACSB, AMBA ja EQUIS. Samaan yltää vain 0,5 prosenttia maailman kauppakorkeakouluista. Lisäksi ohjelma on sijoittunut sadan parhaan joukkoon Financial Timesin arvostetussa arvioinnissa.

Aalto EMBA -ohjelmassa erityistä huomiota kiinnitetään strategiaan ja johtamiseen globaalissa toimintaympäristössä. Strategiaa lähestytään monista näkökulmista, ja painopiste on innovatiivisissa strategioissa ja uusissa liiketoimintamalleissa. Johtaminen puolestaan kattaa teemoja aina itsensä johtamisesta muiden johtamiseen ja innostamiseen.

Aalto Executive MBA -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Osallistu infotilaisuuteen  Lataa esite

100 % osallistujista* suosittelisi ohjelmaa muille
Ohjelma kasvattaa merkittävästi liike-elämän kokonaisymmärrystä ja uudet oivallukset ovat helposti sovellettavissa käytäntöön.

*ohjelman loppupalautekyselyyn vastanneet

Valmistumisaste 98 %
Joustavan, mutta strukturoidun ohjelmarakenteen, sekä Aalto EE:n EMBA-tiimin vahvan tuen ansiosta intensiivinen opiskelu on mahdollista yhdistää vaativiin työtehtäviin.

100 parhaan joukossa
Ohjelma sijoittuu maailman arvostetuimmassa, Financial Times -lehden globaalissa rankingissa 100 parhaan joukkoon. Aalto Executive MBA on ainoa listalle päässyt Suomessa toteutettava EMBA-ohjelma.

 

Hyödyt

Ohjelma on suunniteltu tukemaan osallistujien henkilökohtaisia muutostarpeita kehittämällä heidän tietojaan ja taitojaan eri liikkeenjohdon aihealueisiin liittyen sekä tukemalla heidän kasvuaan johtajina ja yksilöinä. Kokonaisuus vahvistaa myös osallistujien strategista ajattelua sekä ymmärrystä eri toimialojen ja organisaatioiden muutostarpeista, ja näin ollen kehittää osallistujien kykyjä toimia muutosagentteina omissa organisaatiossaan.

Saat kokonaisvaltaisen näkemyksen globaaliin liiketoimintaan
Kehität yleismaailmallisesti merkityksellisiä taitoja painottuen strategiaan ja johtamiseen
Kasvatat tietojasi ja voit välittömästi hyödyntää sovellettavissa olevia malleja ja parhaita käytäntöjä
Opit monipuolisen taustan ja kokemuksen omaavilta kanssaosallistujilta ja kouluttajilta
Tulet osaksi laajan kokemuksen omaavaa ryhmää ja hyödyt arvokkaasta alumniverkostosta
Osallistujien tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan räätälöity opintosuunnitelma mahdollistaa joustavat opinnot työn ohessa
Täydennä oppimiskokemustasi osallistumalla kansainvälisiin opintomatkoihin ja Aalto Executive Summit -konferensseihin
Vahvistat ammatillista itseluottamustasi ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin
Voit luottaa investointiisi: EMBA-tiimin vahva tuki auttaa sinua valmistumaan tavoiteajassa

Kenelle?

Aalto Executive MBA -ohjelma on suunniteltu osallistujille, joiden ura on jo hyvässä vauhdissa. Ohjelmaan osallistuneilla on ollut keskimäärin 15 vuoden työkokemus.

 

Ohjelma sopii parhaiten lahjakkaille ammattilaisille, joilla on jo runsaasti esimies- ja johtamiskokemusta, jotka ovat edenneet urallaan määrätietoisesti ja ovat halukkaita oppimaan lisää. Ohjelman tarjoamasta laaja-alaisesta liiketoimintanäkemyksestä on erityistä hyötyä niille, jotka ovat valmiita viemään myös organisaationsa uudelle tasolle.


Aalto EMBA 2015-2019 -ohjelmien osallistujaprofiili:

Koulutustausta

313

osallistujaa

Sukupuoli

42

Keskimääräinen ikä

15 vuotta

työkokemusta keskimäärin

20

eri kansallisuutta

Sisältö ja rakenne

Aalto Executive MBA -tutkinto edellyttää, että osallistuja suorittaa opintoja 90 EC-opintopisteen edestä. Vaadittaviin opintoihin kuuluu 12 pakollista moduulia, kaksi projektia (Business Strategy Project, 9 EC ja Self-development Process, 4,5 EC) sekä valinnaisia moduuleita vähintään 22,5 EC-opintopisteen arvosta. Yksi moduuli vastaa tavallisesti neljää ja puolta EC-opintopistettä.

Aalto EMBA -ohjelma voidaan suorittaa 24 kuukaudessa. Ohjelma koostuu kolmepäiväisistä opintomoduuleista, joita edeltävä itsenäinen valmistautumisaika yhdessä moduulipäivien jälkeisen lopputyöskentelyn kanssa muodostavat n. kuuden viikon mittaisen opiskelusyklin.

Moduulit järjestetään yleensä kerran kuussa. Lähiopetus järjestetään torstaisin kello 10.00–18.00, perjantaisin kello 8.30–17.00, sekä lauantaina kello 8.30–16.00. Kuhunkin moduuliin kuuluu ennakkotehtävä sekä kirjallinen jälkitehtävä.

Ohjelman rakenne

Kolmen viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Ennakkovalmistautuminen

Kolmen päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Kolmen viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Pakolliset moduulit

Aalto EMBA -ohjelmaan sisältyy 12 pakollista opintojaksoa:

 • Personal and Organizational Leadership
 • Financial Accounting and Analysis
 • Management Accounting and Control
 • Economics
 • Finance
 • Strategic Management
 • Marketing
 • Corporate Responsibility
 • Communications
 • People Management
 • Business Processes
 • Capstone

Valinnaiset moduulit

Aalto EMBA -ohjelman osallistujille on tarjolla useita valinnaisia opintojaksoja:

 • Valinnaisia moduuleita Aalto Executive MBA -ohjelmasta Helsingissä
 • Valinnaisia moduuleita Aalto MBA -ohjelmasta Helsingissä
 • Valinnaisia moduuleita Global Leader -ohjelmasta Helsingissä
 • Valinnaisia moduuleita opintomatkojen ja Aalto Executive Summitien muodossa sekä yhteistyöyliopistojemme EMBA-ohjelmissa Euroopassa ja Aasiassa

Aalto Executive MBA Orientation and Capstone -moduulissa määritellään henkilökohtaiset oppimistavoitteet

Orientation and Capstone -moduulissa linjataan aluksi ohjelman tavoitteet ja osallistujien henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Ohjelman lopussa puolestaan arvioidaan oppimistulokset ja saavutetut hyödyt. Tämä ydinmoduuli vahvistaa ohjelman strategiapainotteisuutta ja auttaa osallistujia yhdistämään eri osa-alueilla oppimansa asiat yhdeksi kokonaisuudeksi EMBA-opintojensa lopussa.

Oivalluksista tekoihin Aalto EMBA Business Strategy -projektissa

Aalto EMBA -ohjelmaan kuuluu ryhmätyönä toteutettava Business Strategy Project (BSP). Tavoitteena on kehittää analyyttinen työkalu tai ratkaisu jonkin organisaation konkreettiseen ja strategiseen liiketoimintahaasteeseen. Projektissa on tarkoitus hyödyntää Aalto EMBA -ohjelman tuottamia oivalluksia. Projektiryhmät muodostetaan niin, että kunkin jäsenen osaamisesta on mahdollisimman suuri hyöty. Aalto-yliopiston ohjaajat auttavat ryhmiä kehittämään ratkaisun aiheeseen liittyvän akateemisen tutkimuksen pohjalta.

Kehity ja opi itsestäsi lisää Aalto EMBA -ohjelmassa

Self-development Process (SDP) on merkittävä osa Aalto EMBA -ohjelmaa. Se tukee osallistujien henkilökohtaista kehitystä johtajana ja ihmisenä koko opintojen ajan. Prosessiin kuuluu omatoimista opiskelua, vertaisvalmennusta, ryhmätapaamisia ja kahdenkeskistä valmennusta ammattiohjaajan tuella.

Aitoa kansainvälisyyttä Aalto Executive Summit -tapahtumissa

Vuosittain järjestettävä Aalto Executive Summit -tapahtuma tuo yhteen Aalto EMBA, MBA ja Global Leader -ohjelmien osallistujia ja alumneja ympäri maailman. Summit tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella intensiivisen viikon aikana arvostettujen kansainvälisten vierailijapuhujien ja kouluttajien johdolla, tavata yritysjohtajia ja verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Aalto Executive Summit järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja Singaporessa.

Ikimuistoisia opintomatkoja

Kansainväliset opintomatkat ovat vapaaehtoisia, mutta tärkeä osa Aalto Executive MBA -ohjelmaa. Tyypillinen ulkomaille suuntautuva EMBA-opintomatka kestää yleensä viisi päivää, joiden aikana osallistujille karttuu syvällistä ymmärrystä paikallisesta liiketoimintaympäristöstä. Innostavaa akateemista ohjausta antavat kansainvälisesti tunnetut opettajat esimerkiksi Harvardin ja Yalen yliopistoista. Opintomatkoihin sisältyy myös vierailuja yrityksiin ja yliopistoihin sekä monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa.

Osaksi alumniverkostoa

Valmistuessasi ohjelmasta pääset automaattisesti osaksi Aalto EE:n ja Aalto-yliopiston alumniverkostoa. Aalto EE ja Aalto-yliopisto tarjoavat alumneille monipuolisia palveluita sekä inspiroivia alumnitapahtumia. Aalto EE:lla on maailmanlaajuisesti yli 17 000 alumnia. Tarjoamme alumneillemme arvokkaan liike-elämän verkoston, jossa tavata muita kokeneita ammattilaisia, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, sekä luoda uusia suhteita globaalisti. Alumnitoimintamme ytimessä on uuden tiedon jakaminen ja kehittämismahdollisuuksien tarjoaminen.


 

Global Leader -ohjelma polkuna Executive MBA-opintoihin

Global Leader -ohjelma toimii paitsi itsenäisenä, kompaktina johdon koulutusohjelmana, myös erinomaisena ponnahduslautana MBA-opintoihin. Ohjelman rakenne, osallistujaprofiili sekä opiskelumetodit ovat hyvin samanlaiset tukien erinomaisesti tulevia MBA tai EMBA-opintoja.

Lue lisää 

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Haku ohjelmaan

Seuraava Aalto Executive MBA -ohjelma käynnistyy lokakuussa 2020.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä seuraavaan ohjelmaan on 23.8.2020.

Hakuvaatimukset ja hakuohjeet löytyvät ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Englanninkieliset sivut 

Tutkintomaksu