Eettinen kanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseen

Eettinen kanava on Aalto EE:n toiminnassa esiintyvien laittomuuksien tai väärinkäytösten ilmoittamiseen tarkoitettu työkalu. Kannustamme ihmisiä lähettämään ilmoituksia väärinkäytöksistä omissa nimissään. Eettistä kanavaa voi kuitenkin käyttää myös nimettömänä. Aalto EE on sitoutunut huolehtimaan ilmoitusten tietoturvasta ja huolellisesta käsittelystä. Kaikki vilpittömässä mielessä tehdyt ilmoitukset tutkitaan ja niistä johtuviin tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

Eettinen kanava on whistleblowing-asetuksen edellyttämä sisäinen, luottamuksellinen ilmoituskanava. Aalto EE:llä on käytössä turvallinen WhistleB-raportointityökalu, joka on käytössä myös Aalto-yliopistossa.

Mikä on eettisen kanavan kautta ilmoitettava väärinkäytös?

Ilmoittajansuojelulaissa (whistleblowing) tarkoitetut väärinkäytökset

Esimerkkejä toimista, joista voi ilmoittaa eettisen kanavan kautta:

  • taloudelliset väärinkäytökset, kuten laittomuudet julkisissa hankinnoissa tai rahoituspalveluissa, rahoitustukeen ja -apuun liittyvät rikkomukset, verolainsäädännön rikkomiset sekä petokset ja korruptio,
  • EU:n kilpailulainsäädäntöön ja valtiontukisääntöihin liittyvät rikkomiset,
  • epäily annetuista tai saaduista lahjuksista,
  • kuluttajansuojan ja elintarvikkeiden turvallisuuden vaarantaminen,
  • ympäristörikokset, kuten kemikaaliturvallisuuden, ydinturvallisuuden tai säteilysuojelun vaarantaminen sekä
  • vakavat tietoturvan tai tietosuojan loukkaukset

Tällaisista väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa, kun niitä havaitaan työn yhteydessä. Ilmoittava henkilö voi saada ilmoittajalain mukaista ilmoittajan suojelua. Eettinen kanava täydentää Aalto EE:n jo olemassa olevia raportointikäytäntöjä.

Aalto EE:n eettinen kanava

Lisätietoa ilmoituksen tekemisestä 

 

YrityksemmeYhteystiedot ja yhteyshenkilöt