Tarjoamme kattavan tuen irtisanottavan henkilöstön uudelleentyöllistymiseen

Palvelukokonaisuuteemme keskiössä ovat irtisanotut henkilöt ja paras mahdollinen tuki heidän nopealle uudelleentyöllistymiselleen.

Suunnittelemme yhdessä asiakkaamme kanssa kuhunkin tilanteeseen sopivan outplacement- ja muutosturvapalvelukokonaisuuden, jossa yhdistyy työllistymistä tukeva koulutus, henkilökohtainen valmennus ja työnhakuvalmennukset. Ratkaisumme mahdollistavat urasiirtymät ja täysin uuden osaamisen rakentamisen vähennettävälle henkilöstölle. Uravalmentajamme tukevat ja sparraavat tavoitteiden kirkastamisessa ja oman uran suunnittelussa sekä toimivan ammatillisen uraratkaisun löytymisessä. Tämän lisäksi tuemme esimiehiä ja HR:ää muutostilanteen läpiviennissä.

Palvelukokonaisuus räätälöidään seuraavien palveluiden ympärille:

Schedule Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää palveluistamme muutostilanteissa? Autamme löytämään organisaatiollesi sopivimman ratkaisun. Ole meihin suoraan yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö.

Kimmo Rissanen, Senior Manager, Recruitment and Change Training Programs

+358 10 837 3830

kimmo.rissanen@aaltoee.fi

Sari Saastamoinen, Director, Relationship Management, Recruitment, and Change Training Programs

+358 10 837 3794

sari.saastamoinen@aaltoee.fi

Lähetä yhteydenottopyyntö

MuutosKoulutus

Muutoskoulutus auttaa irtisanottua päivittämään ja uudistamaan osaamistaan, laajentamaan verkostoaan sekä löytämään uuden työpaikan.

Työnhakuvalmennus – uudelle uralle

Irtisanottavan osaamisprofiilin tarkentaminen ja osaamisen sanoittaminen, markkinointi ja aktiivinen työnhaku

Henkilökohtainen uravalmennus

Irtisanottavan omat vahvuudet, uudet uranäkymät ja -mahdollisuudet

Mitä muutosturva tarkoittaa irtisanomistilanteissa?

Muutosturvapalvelumme tukevat yrityksiä irtisanomistilanteissa ja perustuvat yhteistoimintalain vaatimuksiin muutosneuvottelutilanteessa. Toimimme kumppanina myös laajemmissa muutostilanteissa, joissa tarjotaan kattava ja yksilöllinen tuki jokaiselle irtisanotulle työntekijälle.

Muutosturva- ja sopeuttamispalveluidemme avulla irtisanottavat työntekijät saavat joustavasti ja yksilöllisesti tilanteeseensa sopivan yhdistelmän uravalmennusta ja koulutuksia uudelleentyöllistymistä parhaiten edistäen. 

Irtisanottavalla työntekijällä on lakisääteinen oikeus muutosturvaan, kun seuraavat kriteerit täyttyvät: 
•    työuran pituus: yli 5 vuotta samalla työnantajalla 
•    työpaikan koko: vähintään 30 henkilöä 
•    irtisanomisen syy: tuotannollis-taloudelliset syyt  

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työllistymistä tukevaa koulutusta ja/tai uravalmennusta yhden (1) kuukauden palkkaa vastaavalla summalla, joka määräytyy sen mukaan, kumpi seuraavista vaihtoehdoista on korkeampi: 
•    irtisanottujen keskipalkka 
•    irtisanotun keskimääräinen kuukausipalkka 

Vahvistettu muutosturva 55+

Muutokset tulivat voimaan 1.1.2023

Nykyisen työsopimuslaissa säädetyn muutosturvan lisäksi on säädetty uudesta vahvistetusta muutosturvasta kaikille tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotuille yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. Vahvistetun muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa uudelleentyöllistymistä.

Uusi muutosturva koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa tai Kela, ja se vastaa irtisanotun yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvaraha ei vähennä työttömyyspäivärahaa tai siirrä sen alkamisajankohtaa.

Uutta muutosturvakoulutusta järjestetään työsuhteestaan irtisanotulle henkilölle seuraavilla edellytyksillä: 

  1. jonka työnantaja on irtisanonut tuotannollisella tai taloudellisella irtisanomisperusteella, 
  2. joka viimeistään irtisanomispäivänä on täyttänyt 55 vuotta, 
  3. joka viimeistään irtisanomispäivänä on ollut yhdenjaksoisesti tai yhteensä enintään 30 päivää kestävin keskeytyksin työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ja 
  4. joka on 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä rekisteröitynyt työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa. Jos irtisanotulla henkilöllä on painava syy siihen, ettei hän ole rekisteröitynyt työnhakijaksi edellä todetussa määräajassa, muutosturvakoulutus voidaan järjestää edellyttäen, että irtisanottu henkilö muutoin täyttää ne edellytykset, jotka oikeuttavat muutosturvakoulutukseen.  

Mikäli olet oikeutettu laajennettuun muutosturvaan ja olet kiinnostunut Aalto EE:n koulutuksista, ota yhteyttä, niin räätälöimme yhdessä sinulle sopivan koulutuspaketin. Työntekijälle ei synny lain velvoittamasta koulutuksesta veronalaista tuloa.

Yksilölliset ratkaisut muutostilanteissa 

Usein vastuullinen työnantaja haluaa tarjoaa irtisanottaville työntekijöilleen työllistämistä edistäviä palveluita, vaikka kaikki lakisääteiset muutosturvan kriteerit eivät täyttyisikään. Meidän kauttamme saat tilanteeseenne sopivat ratkaisut olipa kyseessä laajat muutostilanteet tai muutamaa henkilöä koskeva irtisanominen. Palvelukokonaisuuden räätälöimme asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 
 

Executive Outplacement 

Ylemmälle johdolle tarjoamme myös executive outplacement -palvelun kokeneen uravalmentajan ja suorahakukonsultin avulla yksilöllisesti räätälöiden. Kysy lisää palveluistamme ylemmälle johdolle. 

MuutosKoulutus

Vastuullinen työnantaja tarjoaa koulutusta uudelleentyöllistymisen tueksi kaikille irtisanottaville. Laaja koulutustarjontamme kattaa kymmeniä teknologia- ja liiketoimintalähtöisiä opintokokonaisuuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan johdossa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevien osaamistarpeita. 

MuutosKoulutus on tarkoitettu kaikille työnantajille tilanteeseen, jossa työnantaja joutuu vähentämään henkilöstöään tai lopettamaan toimintansa kokonaan. MuutosKoulutuksella tuetaan ja nopeutetaan irtisanottavien uudelleentyöllistymistä tai lomautettujen henkilöiden valmiuksia palata eri työtehtävään töiden alkaessa. Aalto EE on Uudenmaan ELY-keskuksen puitesopimustoimittaja. MuutosKoulutuksen rahoittavat ELY-keskus ja työnantaja yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20 %. 

MuutosKoulutuksella tuetaan ja nopeutetaan irtisanottavien uudelleentyöllistymistä tai lomautettujen henkilöiden valmiuksia palata eri työtehtävään töiden alkaessa.

MuutosKoulutuksessa osallistuja voi syventää nykyistä osaamistaan tai opiskella täysin uusia kokonaisuuksia ja siten suuntautua kokonaan uudenlaisiin tehtäviin. Muutoskoulutuksen kesto on tapauskohtaista, kuitenkin vähintään 10 opintotyöpäivää.

MuutosKoulutuksen voit joustavasti lisätä myös sopimuskumppanisi tarjoamaan urapalvelupakettiin ja näin parantaa irtisanottavan mahdollisuutta uudelleentyöllistymiseen.

MuutosKoulutus sopii sekä julkisen että yksityisen sektorin työnantajille.

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö niin katsotaan yhdessä organisaatiollenne sopiva kokonaisuus tai sinulle työnhakijana uraasi edistävä koulutus!

Esihenkilöiden ja HR:n tukeminen sopeuttamistilanteessa

Tuemme yritystä ja esihenkilöitä irtisanomistilanteissa, jotta irtisanottava henkilö kohdataan aina arvokkaasti. Esihenkilöt kohtaavat sopeuttamistilanteissa yksilöllisiä tilanteita, joten myös heille tarjottava tuki on niin irtisanottavan, työyhteisöön jäävän henkilöstön kuin työnantajamielikuvan kannalta tärkeää.

Muutostilanteiden suunnittelu

Vähennys- ja muutostilanteiden suunnittelu, palvelujen koordinointi ja projektinhallinta

Tuki esihenkilöille

Valmennus esihenkilöille irtisanomistilanteen läpiviemiseksi ja irtisanottavien kohtaamiseksi

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma muutosneuvottelutilanteessa

Finnairin kumppaniksi valikoitui Aalto EE

Finnair joutui koronapandemian myötä aloittamaan laaja-alaiset yt-neuvottelut. NEXT-muutosturvaohjelmassaan lentoyhtiö tuki irtisanottavien jatkomahdollisuuksia ja hyödynsi myös ulkoisia kumppaneita. Aalto EE tarjosi ohjelmassa finnairlaisille kattavaa uravalmennusta ja muutoskoulutusta.