Www-sivusto esittelee koulutuksia ja palveluita sekä toimii asiakaspalvelukanavana

Kuvaus koskee sivustoa www.aaltoee.fi. Sivustoa koskevaa palautetta, kysymyksiä tai muutosehdotuksia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen markkinointi@aaltoee.fi.

Tekijänoikeudet, vastuut ja henkilötietojen käsittely

Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti Aalto University Executive Education Oy:llä (Aalto EE). Kaikki oikeudet pidätetään.

Aalto EE ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista. Aalto EE ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Tietosuojapolitiikkamme (Our Privacy Policy)

Aalto University Executive Education Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivämäärä: 3.1.2011, tarkennettu 30.9.2013, 24.10.2014, 27.2.2018. 18.10.2018 ja 29.9.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Aalto University Executive Education Oy, Y-tunnus: 0590964-3

(Aalto University Executive Education Oy on Aalto-korkeakoulusäätiön omistama osakeyhtiö. Aalto-korkeakoulusäätiön Y-tunnus on 2228357-4)

Rekisterin osoite:

Postiosoite: Aalto University Executive Education Oy, markkinointirekisteri, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki.

Muut yhteystiedot:
Puhelin: 010 837 3700
Sähköposti (rekisteriasiat): dpo@aaltoee.fi
Jani Alanko, tietosuojavastaava

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteydenotto osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 1. esitettyyn sähköpostiosoitteeseen. Aalto University Executive Education Oy:n edustaja vastaa yhteydenoton saatuaan kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Aalto University Executive Education Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Aalto University Executive Education Oy:n markkinointirekisteriä käyttävät yhtiön liiketoiminta-alueet ja sitä ennen aiemmin konserniyhtiöt, jotka esiintyvät nimillä

  • Aalto University Executive Education and Professional Development
  • Aalto University Executive Education - Aalto EE
  • Aalto University Professional Development - Aalto PRO
  • Aalto University Developing Entrepreneurship - Aalto ENT
  • FINVA Finanssikoulutus Oy - Finva.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matka- ja/tai muu puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot
– Yhteysloki

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Muut osoitelähteet on pääsääntöisesti eritelty.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset, tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta tilanteita, joissa Suomen viranomaistoimet niin edellyttävät.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Muutospyyntö osoitetaan kirjallisena kohdan 1. osoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 1. esitettyyn sähköpostiosoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin suojauksessa noudatetaan Aalto-yliopiston tietoturvaperiaatteita.

Rekisterin käyttäjänä on Aalto University Executive Education Oy:n henkilökunta, joka on sitoutunut noudattamaan määräyksiä, joita viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja muussa laissa on säädetty.

Manuaalista aineistoa sekä ATK:lla käsiteltäviä tietoja käsitellään samoin yllä esitetyin tavoin.

Kävijäseuranta

Sivustojen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja muutoin kuin asiakassuhteen ylläpitämiseksi on tarpeellista. Koulutuksiin hakeneiden tai ilmoittautuneiden, koulutuksista lisätietoja pyytäneiden, Aalto Leaders' Insight -sisältöjä, koulutustiedotteita ja uutiskirjeitä tilanneiden sekä esitteitä ladanneiden antamat tiedot tallennetaan Aalto EE:n asiakas- ja markkinointirekistereihin.

Sivuston kehittämistä varten sen käytöstä kerätään tilastollisia tietoja perustuen Google Analytics- ja Microsoft Clarity -palveluihin. Google Analytics -evästeet tallentavat anonyymissa muodossa tietoja, esimerkiksi sen, mitä kautta käyttäjät ovat sivulle tulleet (hakukone, suora linkki jne.), millä sivuilla käytiin ja kuinka pitkään käyttäjät kullakin sivulla olivat. Sivujen käytöstä tilastoidaan käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Microsoft Clarityn avulla analysoimme myös käyttäjien vierailuja sivustollamme nauhotettuina istuntointa, joissa vierailijan mahdollisesti täyttämät tietolomakkeet on peitetty, tarkoituksenamme parantaa sivuston käytettävyyttä. Näiden tietojen avulla pystymme kehittämään verkkosivustoamme edelleen ja seuraamaan uusien kehitystoimien onnistumista.

Markkinoinnin automaatio

Aalto EE:n www-sivustoilla on markkinoinnin automaatiojärjestelmä, jota käytetään

  • yleisen Aalto EE:n www-palveluiden käyttökokemuksen parantamiseen esimerkiksi korostamalla kävijälle tärkeimpiä asioita;
  • koulutushaun hienosäätöön
  • markkinointikohderyhmien määrittelyyn, jossa profilointi auttaa Aalto EE:tä tarjoamaan asiakkaan tarvetta vastaavia palveluita.

Aalto EE asettaa selainevästeen oppiakseen, miten sivuston käyttäjät kuluttavat sisältöjä digitaalisissa palveluissaan. Sivustolla vierailevan henkilö pysyy tunnistamattomana Aalto EE:lle kunnes

1. Käyttäjä täyttää tietoja lomakkeelle

Käyttäjän henkilötiedot voidaan yhdistää evästeeseen, kun hän paljastaa henkilönsä täyttämällä www-lomakkeen kuten haku- tai ilmoittautumislomakkeen, lisätietolomakkeen tai uutiskirjetilauksen. Annetut tiedot tallennetaan Aalto EE:n asiakas- tai markkinointirekisteriin.

2. Käyttäjä saapuu www-sivustolle Aalto EE:n lähettämän sähköpostimarkkinointiviestin kautta

Käyttäjän henkilötiedot voidaan yhdistää evästeeseen, kun käyttäjä saapuu sivustolle Aalto EE:n lähettämän sähköpostimarkkinoinnin sisältämän linkin kautta. Sähköpostimarkkinointiviestien osoitelähteenä toimivat Aalto EE:n asiakas- tai markkinointirekisteri. Käyttäjä, jonka eväste on yhdistetty henkilötietoihin, voi saada sähköpostimarkkinointia, joka on personoitu www-sivuston vierailuhistorian perusteella.

Sähköpostimarkkinointi

Aalto EE:n sähköpostitse lähettämissä uutiskirjeissä ja koulutusviesteissä www-sivustolle osoittavat linkit on varustettu joko yksilöllisillä tai kampanjakohtaisilla seurantakoodeilla, joiden avulla arvioidaan kampanjojen tehoa ja kohdistumista. Kaikissa uutiskirjeissä ja sähköpostimarkkinointiviesteissä on linkki sähköpostimarkkinointikiellon asettamiseksi.

Näyttömainonta

Aalto EE on ottanut sivustoilla käyttöön Google Analytics -näyttömainonnan ja uudelleenmarkkinoinnin. Kun vierailet sivustolla, sivusto voi jättää selaimeesi käyttäjäevästeen (cookie, tekstitiedosto), jonka avulla sinulle voidaan näyttää kohdennettua Aalto EE:n mainontaa vieraillessasi muilla Googlen kanssa yhteistyötä tekevillä sivustoilla. Voit hallita sitä, miten mainontaa näytetään sinulle ja poistaa Google Analytics -näyttömainonnan käytöstä kokonaan mainosvalintojen hallintatyökalun avulla osoitteessa http://google.com/ads/preferences.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, mukaan lukien Google, näyttävät Aalto EE:n mainoksia Google-hakukoneessa sekä Googlen avulla näyttömainontaa tekevien yhteistyökumppaneiden www-sivustoissa. Sivustojen käyttäjille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia kolmannen osapuolen palveluntarjoajien (esim. Google) järjestelmiä hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa hyödynnetään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan mm. Google Inc:in aihepiiriin perustuvan mainonnan mainostuskäytäntöä, jonka viimeisin versio on luettavissa osoitteessa http://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=fi&rd=1.

Aalto EE ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, Google mukaan lukien, käyttävät ensimmäisen osapuolen evästeitä (kuten Google Analyticsin evästettä) yhdessä kolmannen osapuolen evästeiden (kuten DoubleClick-evästeen) kanssa tietojen välittämiseen, optimointiin ja mainosten näyttämiseen sen perusteella, että olet käynyt verkkosivustossamme.

Lisätietoa Googlen mainonnasta ja evästeistä

Aalto EE on ottanut sivustoilla käyttöön Adform-verkoston näyttömainonnan. Adform on yleisesti käytössä oleva mainostajien materiaali- ja kampanjanhallintapalvelu, jota käytetään mainonnan uudelleen kohdentaamiseen, kampanjoiden raportointiin sekä näyttökertojen laskemiseen. Lisätietoja Adform-mainosverkostosta sekä Adform-evästeistä kieltäytymismahdollisuus on osoitteessa http://site.adform.com/privacy-policy/en/.

Aalto EE on myös ottanut sivustoilla käyttöön Facebook-, Twitter- ja LinkedIn -verkostojen konversio-, analytiikka ja yleisökohdennukset.

Your Online Choices

Tämän palvelun avulla voit itse hallita, miten tietoja kerätään ja käytetään.

Evästelausunto Cookiebotilta
Tarjoamme sivustoillamme mahdollisuuden hyväksyä tai torjua evästeitä Cookiebotin avulla. Alla olevan lausunnon tarjoaa Cookiebot-palvelu ja se näytetään selaimesi oletuskielellä.

Lisätietoa

Suvi Lindén

Ecommerce Manager

suvi.linden@aaltoee.fi

Jani Alanko

Director, Business Data Architecture

Tietosuojavastaava, dpo@aaltoee.fi

+358 10 837 3868

jani.alanko@aaltoee.fi