Palvelumuotoilun ja innovaatiokoulutusten edelläkävijä

Autamme sinua kehittämään luovuuteen, strategiseen innovointiin ja palvelumuotoiluun liittyvää osaamistasi. Kanssamme pystyt luomaan kannattavia liiketoimintamalleja, jotka edistävät kysyntää ja kasvua. Osaat myös suunnitella uusia ratkaisuja, jotka luovat arvoa asiakkaallesi.

Palvelumuotoilun koulutusten kivijalkana ja palvelullistamisen keskeisinä näkökulmina ovat teknologian mahdollisuudet, liiketoimintamallit, muutoksen johtaminen ja asiakaslähtöinen kehitys toimialasta riippumatta. Alan edelläkävijöinä olemme kouluttaneet palvelumuotoilua jo toistakymmentä vuotta. Saat aiheesta kattavan kokonaiskäsityksen, opit viitekehyksen ja käsitteet ja pääset kokeilemaan eri vaiheisiin parhaiten sopivia menetelmiä.

Palvelumuotoilu

Koulutuksesta saat kattavan käsityksen palvelumuotoilun ihmiskeskeisestä lähestymistavasta palvelujen kehittämiseen.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää innovaatioiden, palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun koulutuksistamme? Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Lähetä yhteydenottopyyntö

Katso yhteyshenkilöt »

Palvelumuotoilu- ja innovaatiokoulutukset

Teollisoikeudelliset koulutukset

Verkkokurssit

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Asiakaskokemuksia

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia valmennuksia ja koulutusohjelmia. Autamme organisaatioita kehittymään jatkuvasti ja ratkaisemaan liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia haasteita. Yhteissuunnitteluun perustuva mallimme takaa ainutlaatuisen oppimiskokemuksen sekä mitattavan vaikuttavuuden. Ratkaisuidemme kaikki osa-alueet – sisältö, opetushenkilökunta, oppimismenetelmät, paikka ja verkostoitumistilaisuudet – suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Luettavaa aiheesta

Kohti strategisia innovaatioita

Kaikkialla maailmassa edelläkävijäyritykset tavoittelevat kasvua luomalla innovatiivisia liiketoimintamalleja, sijoittautumalla uusille markkinoille ja kehittämällä uusia kumppanuusmalleja. Ne pyrkivät aktiivisesti alansa vaikuttajiksi ja uusien liiketoimintaekosysteemien johtaviksi kehittäjiksi. Globaaleilla markkinoilla myös pienemmät niche-yritykset voivat menestyä innovatiivisilla liiketoimintamalleilla ja syvällisellä asiakaslähtöisyydellä.

Innovaatiokyky on elintärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi."

Tämä edellyttää strategista innovaatiokykyä, ymmärrystä ja osaamista liiketoimintamallien kehittämiseksi ja uusien arvoverkostojen rakentamiseksi alustatalouden tarpeisiin sekä kykyä johtaa muutosta. Korkean kustannustason länsimaissa innovaatiokyky on elintärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi.

Palvelullistamisen kehitys jatkuu, ja se muuttaa toimialojen rakenteita. Yritykset ja muut organisaatiot pyrkivät palvelullistamaan liiketoimintojaan, tuotteitaan ja asiakasprosessejaan. Monet tuotelähtöiset yritykset, jotka aiemmin rakensivat palveluja tuotteidensa ympärille, pyrkivät nyt kehittämään tuotteita, jotka ne voivat sisällyttää palveluihinsa. Lopullinen tarjooma tuotetaan usein monimutkaisissa verkostoissa. Perinteisten B2B-palveluntarjoajien on digitaalisessa maailmassa menestyäkseen tehostettava palvelujensa tuotteistamista ja hyödynnettävä asiakkaiden näkemyksiä.

Digitalisaatio uudistaa liiketoimintaa

Digitalisaation vaikutus yritysten liikevaihtoon, voittoihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin on ollut käänteentekevä. Digitaaliset alustat ja alustatalous ovat mullistavia muutoksia, jotka vaikuttavat yritysten tapaan tehdä liiketoimintaa. Tuotteiden ja palvelujen digitalisaatio muokkaa perinteisiä liiketoimintamalleja ja hämärtää rajoja niin liike-elämässä kuin julkisella sektorillakin.

Digitaalisista palveluekosysteemeistä ja -alustoista voisi tulla Suomelle merkittävä kilpailutekijä."

Suurin osa maailman arvokkaimmista brändeistä liittyy digitaalisiin alustoihin. Kymmenen prosenttia Yhdysvaltain työvoimasta osallistuu jollakin tavalla alustapohjaiseen tilaustalouteen, jakamistalouteen tai keikkatalouteen. Suomessa alustatalous on vähäisempää, eikä globaaleille kuluttajamarkkinoille suunnattuja suomalaisalustoja juuri ole. Joitakin alustoihin perustuvia onnistumisia Suomessa on kuitenkin jo koettu, ja lisäksi meillä on kehittyviin teollisiin alustoihin liittyvää potentiaalia. Digitaalisista palveluekosysteemeistä ja -alustoista voisi tulla Suomelle merkittävä kilpailutekijä. Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus menestyä alustataloudessa, varsinkin jos ne keskittävät vahvuutensa ja osaamisensa teollisiin digitaalisiin alustoihin. Suomalaisyrityksillä on globaaleja kilpailuetuja terveyden ja hyvinvoinnin, biotalouden, metsätalouden ja liikkumisen palvelujen toimialoilla.

Innovaatioiden tuominen markkinoille

Innovaatiotaloudessa palvelujen ja tuotteiden tuominen globaaleille markkinoille ja niiden skaalaaminen on monille eurooppalaisyrityksille haastavampaa kuin niiden aasialaisille kilpailijoille. Palvelu- ja alustataloudessa pienilläkin toimijoilla on mahdollisuus kasvaa ja menestyä, jos niiden liiketoimintamallit ovat ainutlaatuisia. Tämä edellyttää entistä enemmän kaupallistamiseen liittyvää osaamista osana innovaatioprosessia.

Muutoksen ja luovuuden johtaminen

Innovaatiojohtamisessa organisaatiot etsivät uusia keinoja muuttaa toimintatapojaan ja prosessejaan ja kehittää entistä ketterämpiä rakenteita. Onnistumisen avain on ’molempikätisyys’ eli samanaikainen ydinliiketoiminnan varmistaminen ja uusien hankkeiden ja innovaatioiden kehittäminen. Tämä edellyttää osaamista uusien liiketoimintamallien kehittämisessä, sekä liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisessa

Tarvitaan ymmärrystä työn ja työprosessien muutoksesta sekä kykyä johtaa ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja motivaatioon."

Innovaatiojohtamisen keskeisiä kysymyksiä ovat muutoksen johtaminen, luovuuden lisääminen ja kyky toteuttaa muutoksia organisaation sisällä. Tämä edellyttää ymmärrystä työn ja työprosessien muutoksesta sekä kykyä johtaa ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja motivaatioon. Digitalisaatio on merkittävä muutostekijä, joka vaikuttaa organisaatiokulttuureihin ja työhön. Muutoksen hallitsemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että johtajat kehittävät ymmärrystään tulevista haasteista ja parantavat valmiuksiaan johtaa ihmisiä ja uudistaa prosesseja ja käytäntöjä.

Design-lähtöinen innovointi

Innovaatiokäytäntöjä on kehitettävä, jotta ne vastaavat liiketoiminnan uudistamistarpeita. On tärkeää keskittyä aidosti asiakkaiden tarpeisiin ja uusiin tapoihin luoda arvoa asiakkaalle ja saada arvoa toimittajayritykselle. Design-lähtöinen innovointi tarjoaa hyödyllisiä oivalluksia ja menetelmiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Muotoilumenetelmillä liiketoiminnan haasteita ratkaistaan käytännöllisesti ja luovasti. Muotoilumenetelmät ohjaavat yrityksiä arvioimaan ja muotoilemaan ongelmiaan uudelleen, hankkimaan uusia näkemyksiä ja kehittelemään ideoita.

Design-ajattelu auttaa sinua lisäämään luovuuttasi ja innovointiosaamistasi. Yhdessä liiketoiminnan innovoinnin kanssa se on tehokas ja käytännöllinen tapa lähestyä innovointia. Tätä lähestymistapaa ja metodologiaa voidaan soveltaa sekä tuotteiden ja palvelujen että organisaatiokäytäntöjen kehittämiseen.

Yhteystiedot

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun, ota yhteyttä.

Elisabeth Pesola

Senior Competence Manager

+358 10 837 3816

elisabeth.pesola@aaltoee.fi

Jasu Kuurila

Relationship Specialist

+358 10 837 3739

jasu.kuurila@aaltoee.fi

Ulla-Maija Uusitalo

Director, Sales and Account Management

010 837 3776

ulla-maija.uusitalo@aaltoee.fi