Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Design Thinking (online)

Vaikuttavia innovaatioita muotoiluajattelun avulla

Design Thinking online on kustannustehokas ja joustava verkkokurssi, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen yleiskäsityksen muotoiluajattelusta. Kurssi noudattelee muotoiluajattelun asiakas- ja käyttäjälähtöistä prosessia ja tarjoaa työkaluja kaikkin prosessin vaiheisiin. Lisäksi saat omaksesi työkirjan, jonka avulla voit harjoitella ja soveltaa oppimaasi omaan ajankohtaiseen liiketoiminnan haasteeseen.

Miksi muotoiluajattelua?

  • Muotoiluajattelun lähestymistapa innovointiin pohjautuu syvään ymmärrykseen asianosaisista sidosryhmistä.
  • Se hyödyntää käytännönläheistä prosessia ja menetelmiä potentiaalisten ratkaisujen varhaisen vaiheen prototypointiin ja iteratiiviseen testaamiseen.
  • Muotoiluajattelua voi soveltaa tuotteiden, palvelujen, prosessien, liiketoimintamallien ja strategioiden kehittämiseen.
  • Näin on mahdollista tehdä tärkeitä päätöksiä jo kehittämisprosessin varhaisessa vaiheessa ja säästää resursseja prosessin myöhemmissä vaiheissa, kun muutosten tekeminen on huomattavasti kalliimpaa.

Verkkokurssi on englanninkielinen.

Katso lisätietoja englanninkieliseltä sivulta  Kysy lisätietoja

Tutustu verkkokurssiin – katso englanninkielinen video:

Huomaathan, että videossa on englanninkielinen tekstitys.

Hyödyt

Muotoiluajattelua voi soveltaa tuotteiden, palvelujen, prosessien, liiketoimintamallien ja strategioiden kehittämiseen. Näin on mahdollista tehdä tärkeitä päätöksiä jo kehittämisprosessin varhaisessa vaiheessa ja säästää resursseja prosessin myöhemmissä vaiheissa, kun muutosten tekeminen on huomattavasti monimutkaisempaa ja kalliimpaa. Yhteiskehittelyn avulla ja validoimalla suunnitelmat sidosryhmillä projektin onnistuminen on huomattavan paljon todennäköisempää.

Opit yhdistämään analyyttistä ja luovaa ajattelua systemaattisesti
Saat kokonaisvaltaisen yleiskäsityksen asiakas- ja käyttäjäkeskeisestä muotoiluajattelusta lähestymistapana, sen prosessista ja menetelmistä
Saat viimeisimmän tutkimustiedon, lukuisia todellisia käytännön esimerkkejä ja hiljaista tietoa soveltamisen tueksi
Saat työkirjan työstöpohjineen, joiden avulla voit jatkossakin soveltaa oppimaasi omiin todellisiin liiketoiminnan haasteisiin

Sisältö ja aikataulu

Kurssi kattaa aiheet arvon luomisesta muotoiluajattelun avulla prosessin eri vaiheisiin ja sopivien menetelmien ja työstöpohjien soveltamiseen. Lisäksi käsitellään muotoiluajattelun implementointia organisaatioon käytännön toimintamalliksi.

Verkkokurssissa on kuusi modulia, jotka kukin sisältävät kolme videota. Lisäksi saat työkirjan, jonka voit joko tulostaa A3-kokoisena tai käyttää pdf-muodossa. Videoiden kesto on noin viisi minuuttia, kokonaiskesto on yhteensä noin 1,5 tuntia. Jokaisen videon jälkeen on lyhyt testi. Suosittelemme, että pidät pienen pohdinnan kunkin videon jälkeen ja peilaat oppimaasi omaa kontekstiasi vasten. Hyödynnä työkirjaa johonkin omaan haasteeseen oppimisen tehostamiseksi vaikkapa yhdessä kollegan tai tiimisi kanssa.

Katso lisätiedot englanninkieliseltä sivulta

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin ohjelmiimme