Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus

Asiakaskokemuksen kehittämisen prosessi ja työkalut

Muotoiluajattelu eli design thinking ja siihen perustuvan palvelumuotoilun prosessin ja työkalujen hallinta ovat asiakaskokemuksen ja asiakaslähtöisen kehittämisen välttämätöntä perusosaamista. 

Asiakasarvoa parantava tekeminen ei ole ajankohtaista vain nousukaudella. Erityisesti haastavina aikoina on tärkeää vahvistaa asiakaspitoa ja lojaliteettia palvelumuotoilun keinoin. Kun yritys ei kilpaile vain hinnalla tai kun julkisen organisaation täytyy tehostaa toimintaansa, asiakaskokemuksen merkitys kasvaa. Suosituimpien digitaalisten ympäristöjen helppous on saanut käyttäjät edellyttämään samaa vaivattomuutta kaikilta palveluilta, myös fyysisiltä. Palveluiden asiakaslähtöinen lähestyminen parantaa myös kustannustehokkuutta, kun ne kohdennetaan sopivina ja oikea-aikaisesti oikeille ihmisille.

Asiakas kohtaa organisaatiosi monissa erilaisissa kanavissa ja kohtaamispisteissä. Usein kysymys on tuote-palvelujärjestelmistä. Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä ja taitoa suunnitella niin tuotteita, palveluja, prosesseja, ympäristöjä, kokemuksia kuin järjestelmiäkin - asiakaslähtöisesti. Parhaimmillaan asiakkaan kokemus on saumaton.

Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus -koulutuksessa saat vankan perusosaamisen asiakaslähtöisestä kehittämisestä tiiviissä paketissa ja voit heti soveltaa oppeja omassa työssäsi. 

Olemme järjestäneet palvelumuotoilukoulutusta vuodesta 2008. Tänä aikana ala on kehittynyt valtavasti. Käsittelemme koulutuksessa perusasioiden lisäksi aina alan uusimpia virtauksia ja jaamme paljon kokemustietoa. Huippukouluttajamme tarjoavat aiheesta kattavan kokonaiskäsityksen: viitekehys ja käsitteet kirkastuvat ja opettelet itse eri vaiheisiin parhaiten sopivia menetelmiä käytännössä. 


Lataa esite  Kysy lisätietoja

Ohjelman on suorittanut n. 1500 henkilöä vuodesta 2008 lähtien.

Yhdistämme uusimman kansainvälisen akateemisen tiedon ja kouluttajien vankan käytännön kokemuksen palvelumuotoilussa.

Vuodesta toiseen erinomaista palautetta saavassa koulutuksessa jaat ja rakennat tietoa yhdessä kokeneiden ammattilaisten kanssa

Keitä ovat Palvelumuotoilu-koulutuksen osallistujat?

15 vuoden aikana koulutuksemme on suorittanut noin 1500 henkilöä. Katso osallistujien tyypillisimmät vastuualueet ja toimialat viime vuosilta.

Alkuvuosina aihe oli useimmille uusi ja tuntematon. Mukaan uskaltautui erityisesti luovien alojen ammattilaisia, tutkijoita ja muita rohkeita tienraivaajia.

Vuosien varrella alan tutkimus on kasvanut voimakkaasti. Käytännön sovellukset ovat laajentuneet digitalisaation myötä konkreettisten palvelujen suunnittelusta prosessien, toimintamallien, strategioiden ja kulttuurien kehittämiseen kaikilla toimialoilla.

Jatkuvasti päivittyvän ohjelman osallistujajoukko onkin vuosien varrella monipuolistunut kymmenillä eri tehtävänimikkeillä, ja koulutuksen osallistujat muodostavat suuren osan alan osaajista Suomessa.

 

 

 

Yritysmaailman ja kolmannen sektorin ohella monet julkisen sektorin toimijat ovat varhain heränneet asiakaskeskeiseen ajatteluun. Kouluttautumassa on ollut valtion ja kunnan virkamiehiä monilta aloilta esim. terveydenhuollosta puolustusvoimiin ja tulliin.

Myös teollisuusyrityksillä on ollut tarve monipuolistua ja kehittää palveluliiketoimintaansa.

Hyödyt

Koulutuksessa saat kattavan käsityksen palvelumuotoilun ihmiskeskeisestä lähestymistavasta palvelujen kehittämiseen. Paneudut palvelumuotoilun asiakaslähtöiseen suunnitteluprosessiin ja sen eri vaiheisiin sopiviin menetelmiin. Tarkastelet palvelukehitystä yhtä aikaa sekä asiakaskokemuksen että organisaation tavoitteiden valossa.

Ymmärrät asiakaskokemuksen johtamisen viitekehyksen
Vahvistat asiakaslähtöistä lähestymistapaasi palvelujen kehittämiseen
Saat kattavan käsityksen palvelumuotoilusta, sen merkityksestä ja käyttömahdollisuuksista
Omaksut palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheet ja löydät eri vaiheisiin sopivat menetelmät
Opit käyttämään palvelumuotoilun menetelmiä käytännössä
Hankit varmuuden aloittaa palvelumuotoilun toteuttamista omassa organisaatiossa tai täydennät aiemman pistemäisen tai puutteellisen osaamisen
Opit, miten liiketoiminnan muotoilu ja palvelumuotoilu linkittyvät toisiinsa

Kenelle? 

Koulutus sopii sisäisten tai ulkoisten palvelujen ja prosessien kehittäjille B2B tai B2C-ympäristössä toimialasta riippumatta. Voit olla markkinoinnin, tuote- tai palvelukehityksen, viestinnän, tuotehallinnan tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen - tai vaikkapa muotoilija.

Mikäli hallitset jo palvelumuotoilun perusteet, tutustu taitojasi syventävään, Diploma in Service Design -koulutukseemme.

Lue lisää


Koulutuksesta sanottua

"Ohjelman hyvin muotoutunut kokonaisuus antaa ymmärrystä suunnitteluajattelun kehittymiseen ja sen myötä eväitä ymmärryksen levittämiseen omaan työyhteisöön. Mikäli et ole ennen koulutukseen menoa innostunut aiheesta tai täysin vakuuttunut sen hyödyistä, niin koulutuksen jälkeen varmasti olet. Ja vaikka omaisit jonkinlaisen käsityksen palvelumuotoilusta ennestään, tulet saamaan laajennusta ymmärrykseesi."

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu neljästä koulutuspäivästä (kolme jaksoa). Lisäksi olennaisena osana koulutukseen sisältyy aiheisiin johdattelevat 1-2 tunnin mittaiset verkkoluennot ja tehtäviä ennen kutakin jaksoa. Verkkoluennoille ja tehtäville kannattaa varata aikaa noin 2 tuntia kutakin opetuspäivää kohden.

Ohjelma toteutetaan hybridimuotoisena (osallistuminen koulutustiloissamme tai etänä).

Rakenne

Aloituswebinaari, verkkoluennot ja ennakkotehtävät

Varmista pohjatietosi opetusjaksoille

Lähiopetus ja yritysvierailu

Neljä opetuspäivää huippuasiantuntijoiden johdolla

Käytännön kokemusta

Vertaisoppimista yhteisen projektin äärellä

Aikataulu

Kouluttajat

Mikko Koivisto

Mikko Koivisto on kokenut asiakaslähtöisen liiketoiminnan sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamisen ja kehittämisen asiantuntija. Tällä hetkellä hän toimii palvelumuotoilujohtajana Grow+Digitalist Groupissa. 

Koivisto on palvelumuotoilun uranuurtajana vaikuttanut merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen osaamisalana Suomessa ja maailmalla. Hän on aktiivinen muotoilun kansainvälisissä verkostoissa ja on toiminut laajasti alansa luottamustehtävissä. 

Mikko Koivisto on palkittu iF Design Awardilla, Global Service Design Awardilla sekä useammalla Vuoden Huiput -palkinnolla. Mikko valittiin vuoden 2017 Ornamo-palkinnon saajaksi palvelumuotoilun pioneerityöstään ja muotoilun osaamisalan uudistamisesta. 

Mikko Koivisto on myös suosittu luennoitsija ja kouluttaja sekä kirjoittanut palvelumuotoilusta, esimerkiksi Alma Talentin julkaiseman Palvelumuotoilun bisneskirjan.

Juha Kronqvist

Juha Kronqvist on Principal Designer Hellon Oy:ssä.

Hänen asiakkaitaan ovat olleet mm. Elisa, Fortum, Technopolis, Kone, Nordea, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Yhteistyöapteekit.

Kronqvist ohjaa työpajoja kotimaassa ja ulkomailla. Hän opetti yli kymmenen vuotta palvelumuotoilua Aalto-yliopistossa. Monialaisen Creative Sustainability –maisteriohjelman Design for Government –kurssilla kehityskohteina oli eri ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluvia strategisia hankkeita. Lisäksi hän opetti suositulla monialaisella akateemisella kesäkurssilla Information Technology Program.

Koulutukseltaan Kronqvist on kasvatustieteiden maisteri. Päivätyönsä ohella hän valmistelee väitöskirjaa Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa. Tutkimus käsittelee palvelumuotoilua terveydenhoitoalalla: potilaskokemusta, potilaskeskeistä hoitoa sekä ihmiskeskeisiä hoitoympäristöjä. Kronqvist on myös toiminut jaksot vierailevana tutkijana Parsons The New School for Designin DESIS Labissa New Yorkissa sekä National University of Singaporessa.

Senni Kirjavainen

Senni Kirjavainen työskentelee tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston monialaisessa kehitysalustassa, Design Factoryssä, ja on yksi sen perustajista.

Tutkimuksen lisäksi hän on ollut mukana mm. kehittämässä Design Factory -verkoston toimintaa palvelunäkökulmasta.

Kirjavaisen erityisalaa on muotoiluajattelu ja siihen oleellisesti liittyvät luovat menetelmät ja käytännöt sekä nämä osana organisaatioiden toimintaa. Lisäksi hänellä on kokemusta käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, käyttäjätiedon keruusta ja hyvien käyttökokemusten muotoilusta. Hän on tutkinut ja fasilitoinut luovaa työtä kymmenen vuotta, minkä lisäksi hän opettaa muotoiluajattelua ja luovia käytäntöjä useilla Aalto-yliopiston kursseilla.

Kirjavainen on valmistunut maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta pääaineenaan teollinen ja strateginen muotoilu sekä International Design Business Management. Hän valmistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoululle luovan työn tukemisesta innovaatiotoiminnassa.

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisten vuosien aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Laura Franck

Laura Franck on työskennellyt Hellonissa vuodesta 2012 lähtien kaupallisissa johtotehtävissä. Vuodesta 2022 alkaen hänen vastuullaan on ollut Hellonin Helsingin toimiston liiketoiminnan johtaminen.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Laura on seurannut aitiopaikalta, kuinka palvelumuotoilu ja ihmiskeskeinen, ketterä palvelukehittäminen on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten organisaatioiden rakenteissa. Lauran ydinosaamista on osoittaa, kuinka muotoiluajattelua hyödyntämällä vauhditetaan palveluliiketoiminnan kasvua ja miten ihmiskeskeinen toimintakulttuuri kytkeytyy yhä tiiviimmin yhtiöiden strategiseen fokukseen.

Laura on työskennellyt Suomen suurimpien yritysten kanssa yksityisellä sekä julkisella sektorilla, mm. HSL:n, Tampereen kaupungin, Paulig Groupin, DHL:n sekä Sanoman kanssa. Hänellä on laaja näkemys, miten eri toimialojen yrityksen soveltavat palvelumuotoilua ja millaisia tuloksia ihmiskeskeisellä ja asiakasarvoon fokusoivalla toimintakulttuurilla on saavutettu.

Minna Einiö

Minna Einiö on toiminut palvelumuotoilutoimisto Hellonin asiakkuusjohtajana vuodesta 2013 lähtien.

Tänä aikana hän on auttanut monia tuttuja yrityksiä kuten mm. Saarioista, Fenniaa, Danskea, Konetta, Pauligia, Stora Ensoa kehittämään asiakaskokemustaan ja toimintakulttuuriaan kohti asiakaslähtöisyyttä.

Lisäksi hän on edistänyt ja tukenut muotoilun lähestymistavan ja asiakaskeskeisten toimintatapojen jalkautumista monissa julkisen sektorin organisaatioissa kuten mm. Eläketurvakeskus, Business Finland, Jyväskylän yliopisto, Teknologiateollisuus ja Helsingin kaupunki. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana hän on nähnyt, kuinka palvelumuotoilusta on tullut valtavirtaa ja miten yhä useammat yritykset kääntyvät muotoiluajattelun puoleen asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä haasteissaan. 

Minnan ydinosaamista on palvelumuotoiluosaamisen ja -metodiikan kaupallistaminen sekä muotoilun lähestymistavasta muodostuvan arvon perustelu yritysten ylimmälle johdolle. Työskenneltyään Suomen suurimpien yritysten kanssa, hänellä on laaja näkemys, miten eri toimialojen yritykset soveltavat palvelumuotoilua ja millaisia tuloksia eri organisaatioissa on palvelumuotoilun avulla saavutettu.  

Minna on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) Aalto yliopistosta. Sivuaineenaan hän on suorittanut kansainvälisen muotoilujohtamisen (IDBM) opintokokonaisuuden. 

Sisältöjä aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin