Yrityksemme

Aalto University Executive Education Oy tarjoaa valmennusta, kehittämispalveluja ja koulutusta kolmella brändillä joita yhdistää vahva side Aalto-yhteisöön. Missionamme on rakentaa parempi maailma paremmalla johtajuudella.

Vuosittain lähes 6 000 henkilöä noin 1 000 yrityksestä hyötyy tarjoamastamme vaikuttavasta, tavoitteellisesta ja mitattavasta oppimiskokemuksesta. Vaalimme ja kehitämme yksilöiden tietoja, taitoja sekä luomme itsevarmuutta. Rakennamme sekä yksilöllisiä oppimispolkuja ja merkityksellisiä työuria että koko organisaatioiden osaamisen kehittämisen arkkitehtuureja. Meillä luot myös parhaat liike-elämän verkostot.

Aalto EE liikkeenjohdolle

Tarjoamme liikkeenjohdon kehittämispalveluja, jotka luovat voittaja-organisaatioita. Ohjelmamme mahdollistavat merkityksellisen oppimispolun ja urakehityksen yksilöille. Korkeasta laadusta kertoo menestys kansainvälisissä koulutusvertailuissa – olemme globaalisti maailman 50 parhaan johdon kouluttajan joukossa.

Aalto PRO asiantuntijoille

Luomme ammatillista etumatkaa. Aalto PRO on asiantuntijoille ja päälliköille, joille menetelmien päivittäminen ja uusimman tiedon omaksuminen ovat välttämättömyys muuttuvassa maailmassa. Aalto PRO tarjoaa vuosittain yli 50 erilaista koulutusohjelmaa.

Aalto ENT yrittäjille

Edistämme kunnianhimoista yrittäjyyttä sekä sisäistä yrittäjyyttä tähdäten keskimääräistä nopeampaan kasvuun. Aalto ENT ymmärtää yrittämisen haasteita ja tarjoaa ketteriä ja käytännönläheisiä ratkaisuja yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi.

Aalto University Executive Education -ryhmään kuuluu myös:

Finva tarjoaa Suomen monipuolisinta finanssialan koulutusta niin pankki-, vakuutus- kuin muillekin finanssialan osaamista tarvitseville toimijoille. Lue lisää »

Aalto University Executive Education on Aalto-yliopiston 100 % omistama osakeyhtiö. Aalto-yliopiston myötä Aalto University Executive Education Oy tuo johtamisen ja asiantuntijoiden kehittämiseen monitieteellisen lähestymistavan ja uusia innovatiivisia oppimismenetelmiä.

Aalto University Executive Education Oy:lla on kaksi tukikohtaa: Helsingin toimisto koordinoi toimintaamme Euroopassa, ja Singaporesta johdetaan Aasian alueen toimintoja. Suomen ja Singaporen lisäksi tarjoamme ohjelmia Baltiassa, Etelä-Koreassa, Indonesiassa, Iranissa, Kiinassa, Puolassa, Ruotsissa, Taiwanilla, Venäjällä ja Vietnamissa.

Visio ja strategia

Tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvua ja saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2020 loppuun mennessä. Tähtäämme kiistattomaan markkinajohtajuuteen Pohjoismaissa ja varmistamme asemamme merkittävänä tekijänä parhaiden eurooppalaisten liikkeenjohdon kouluttajien keskuudessa. Luomme aseman alueellisena ajatusjohtajana Aalto-yliopiston vahvuuksiin, kuten yrittäjyyteen, muotoiluun sekä innovaatioihin ja tuotekehitykseen, nojaten. Aalto-yliopistossa taiteet ja tieteet kohtaavat teknologian ja liiketoiminnan, mikä tekee siitä ainutlaatuisen monitieteellisen yliopiston globaalisti.

Haluamme tulla tunnetuksi vaikuttuvista, tavoitteellista ja mitattavista oppimiskokemuksista sekä ainutlaatuisista asiakaskokemuksista kaikkien kolmen brändimme ansiosta. Tarjoamme alumniverkostollemme monipuolisia mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen ja uuden tiedon omaksumiseen sekä verkostoitumiseen globaalisti. Toimimme ketterästi ja tehokkaasti yhdessä strategisten kumppaniemme ja laajan partneriverkostomme kanssa. Ajatusjohtajana vaalimme sisältöjemme korkeaa laatua tarjoamalla asiakkaillemme aina ajankohtaisimman ja oleellisimman opetussisällön. Emme sorru heppoisiin trendiaiheisiin, joiden teoreettinen tai empiirinen tausta eivät vakuuta ja rakenna pitkäjänteisesti mitattavaa vaikuttavuutta. Rakennamme moniulotteisia opetuskokonaisuuksia yhdistämällä parhaat nykyaikaiset opetusmenetelmät ja vuorovaikutuskanavat. Omaa toimintaamme johdamme strategisten kyvykkyyksien perusteella pitkäjänteisesti.  

Taloudelliset tunnusluvut

Aalto University Executive Education Oy:n toiminnasta tuloutuu eri muodoissa, kuten osinkona, luentopalkkioina ja vuokrina, merkittävä summa takaisin yliopistoyhteisölle. Vuonna 2016 Aalto University Executive Educationin taloudellinen jalanjälki Aalto-yhteisössä oli noin 2,6 miljoonaa euroa.

Avainluvut 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto, milj. euroa 13,0 17,0 17,1 19,3
Liiketulos, milj. euroa 0,9 0,2 0,4 1,5
Lokaatiot, joissa Aalto University Executive Education Oy:n koulutusohjelmia on tarjolla 10 10 11 12
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 66 107 103 91

 

Verkostot ja tunnustukset

Aalto University Executive Education Oy on kansainvälisesti tunnustettu johtamisen kehittämisen asiantuntija. Osana Aalto-yliopistoa Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostetuinta kauppatiedettä edustaville yliopistoille myönnettyä laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS ja edustamme näin ollen 0,5 prosentin maailmanlaajuista parhaimmistoa. 

Aalto University Executive Educationin vahvuuksiin kuuluvat monipuoliset kansainväliset verkostot, joiden kautta saamme käyttöömme viimeisintä kansainvälistä tietoa ja näkemystä: UNICON (The International University Consortium for Executive Education), EFMD (The European Foundation for Management Development) ja PIM (Partnership in International Management). Lisäksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on jäsenenä eurooppalaisten johtavien yliopistojen ja suuryritysten muodostamassa CEMS-yhteisössä.

Financial Times Ranking

Aalto University Executive Education Oy ylsi vuonna 2017 Financial Timesin liikkeenjohdon koulutusta tarjoavien bisneskoulujen arvioinnissa (Financial Times Executive Education Ranking) maailmassa sijalle 46, ja kuuluu näin ollen liikkeenjohdon kouluttajien yhden prosentin kärkeen maailmassa. Financial Times julkaisee selvityksessään vain 50 parhaan liikkeenjohdon kehittäjän arviot. Kaikkiaan maailmassa on arviolta 4 000 johdon koulutusta ja MBA-tutkintoja tarjoavaa toimijaa.

Aalto Executive MBA on Financial Times -sanomalehden globaalissa vertailussa myös vuonna 2017 ainoa suomalainen ohjelma, joka lunasti paikkansa sadan parhaan joukossa. Kyseessä on maailman arvostetuin vuosittainen vertailu. Pohjoismaiden hopeasijalta Aalto EE:n ohjelma puolustaa vahvasti paikkaansa maailman sadan parhaan joukossa ollen eurooppalaisista toimijoista 35. ja koko vertailussa sijalla 78. Maailmassa on arviolta yli 3 000 EMBA -ohjelmaa, joista Financial Timesin vertailu julkaistaan vain sadan parhaan osalta.

 

Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot