Yrityksemme

Aalto University Executive Education Oy tarjoaa valmennusta, kehittämispalveluja ja koulutusta kolmella brändillä joita yhdistää vahva side Aalto-yhteisöön. Missionamme on rakentaa parempi maailma paremmalla johtajuudella.

Vuosittain lähes 6 000 henkilöä noin 1 000 organisaatiosta hyötyy tarjoamastamme vaikuttavasta, tavoitteellisesta ja mitattavasta oppimiskokemuksesta. Vaalimme ja kehitämme yksilöiden tietoja, taitoja sekä luomme itsevarmuutta. Rakennamme sekä yksilöllisiä oppimispolkuja ja merkityksellisiä työuria että koko organisaatioiden osaamisen kehittämisen arkkitehtuureja. Meillä luot myös parhaat liike-elämän verkostot.

Aalto EE liikkeenjohdolle

Tarjoamme liikkeenjohdon kehittämispalveluja, jotka luovat voittaja-organisaatioita. Ohjelmamme mahdollistavat merkityksellisen oppimispolun ja urakehityksen yksilöille. Korkeasta laadusta kertoo menestys kansainvälisissä koulutusvertailuissa – olemme globaalisti maailman 50 parhaan johdon kouluttajan joukossa.

Aalto PRO asiantuntijoille

Luomme ammatillista etumatkaa. Aalto PRO on asiantuntijoille ja päälliköille, joille menetelmien päivittäminen ja uusimman tiedon omaksuminen ovat välttämättömyys muuttuvassa maailmassa. Aalto PRO tarjoaa vuosittain yli 50 erilaista koulutusohjelmaa.

Aalto ENT yrittäjille

Edistämme kunnianhimoista yrittäjyyttä sekä sisäistä yrittäjyyttä tähdäten keskimääräistä nopeampaan kasvuun. Aalto ENT ymmärtää yrittämisen haasteita ja tarjoaa ketteriä ja käytännönläheisiä ratkaisuja yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi.

Aalto University Executive Education -ryhmään kuuluu myös:

Finva tarjoaa Suomen monipuolisinta finanssialan koulutusta niin pankki-, vakuutus- kuin muillekin finanssialan osaamista tarvitseville toimijoille. Lue lisää »

Aalto University Executive Education on Aalto-yliopiston 100 % omistama osakeyhtiö. Aalto-yliopiston myötä Aalto University Executive Education Oy tuo johtamisen ja asiantuntijoiden kehittämiseen monitieteellisen lähestymistavan ja uusia innovatiivisia oppimismenetelmiä.

Aalto University Executive Education Oy:lla on kaksi tukikohtaa: Helsingin toimisto koordinoi toimintaamme Euroopassa, ja Singaporesta johdetaan Aasian alueen toimintoja. Suomen ja Singaporen lisäksi tarjoamme ohjelmia useissa lokaatioissa ympäri maailman.

Visio ja strategia

Tavoitteenamme on olla halutuin pohjoismainen transformaation kumppani niin yksityisille yrityksille kuin julkishallinnon organisaatioille ja näiden työntekijöille erityisesti liittyen kasvuun ja digitalisaatioon. Tähtäämme kiistattomaan ajatusjohtajuuteen Aalto-yliopiston fokusalueisiin nojaten toimien valituilla markkina-alueilla. Aalto-yliopistossa taiteet ja tieteet kohtaavat teknologian ja liiketoiminnan, mikä tekee siitä ainutlaatuisen monitieteellisen yliopiston globaalisti. Varmistamme johtavan aseman liikkeenjohdon valmennusyritysten joukossa Pohjoismaissa erinomaisen maineen, asiantuntijuuden sekä laaja-alaisuuden avulla.

Missionamme on rakentaa parempi maailma paremmalla johtajuudella. Haluamme tulla tunnetuksi vaikuttuvista, tavoitteellisista ja mitattavista oppimiskokemuksista sekä ainutlaatuisista asiakaskokemuksista. Tämän teemme tarjoamalla ainutlaatuisen alustan elinikäiselle oppimiselle osana Aalto-yliopistoyhteisöä. Ohjaamme yksilöitä heidän kehittymisessään koko heidän uransa ajan kuratoimalla sisältöjä, tunnistamalla uusia ajankohtaisia aihealueita ja tarjoamalla innostavat puitteet ja asiantuntevan kontekstin ammatillisen identiteetin rakentamiselle. Elinikäisen oppimisen alueella keskitymme kahteen fokusalueeseen: oppimisen digitalisointiin ja digitalisaation oppimiseen. Lisäksi keskeinen osa visiotamme on tehdä kestävä ja merkittävä vaikutus yhteiskuntaan niiden organisaatioiden ja yksilöiden kautta, joiden kanssa työskentelemme.

Taloudelliset tunnusluvut

Aalto University Executive Education Oy:n toiminnasta tuloutuu eri muodoissa, kuten osinkona, luentopalkkioina ja vuokrina, merkittävä summa takaisin yliopistoyhteisölle. Vuonna 2018 Aalto University Executive Educationin taloudellinen jalanjälki Aalto-yhteisössä oli noin 3,7 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Avainluvut 2015 2016 2017 2018
Liikevaihto, milj. euroa 17,1 19,3 20,4 21,7
Liiketulos, milj. euroa 0,4 1,5 0,8 1,4
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 103 91 100 105

Verkostot ja tunnustukset

Aalto University Executive Education Oy on kansainvälisesti tunnustettu johtamisen kehittämisen asiantuntija. Osana Aalto-yliopistoa Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostetuinta kauppatiedettä edustaville yliopistoille myönnettyä laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS ja edustamme näin ollen 0,5 prosentin maailmanlaajuista parhaimmistoa. 

Aalto University Executive Educationin vahvuuksiin kuuluvat monipuoliset kansainväliset verkostot, joiden kautta saamme käyttöömme viimeisintä kansainvälistä tietoa ja näkemystä: UNICON (The International University Consortium for Executive Education), EFMD (The European Foundation for Management Development) ja PIM (Partnership in International Management). Lisäksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on jäsenenä eurooppalaisten johtavien yliopistojen ja suuryritysten muodostamassa CEMS-yhteisössä.

Financial Times Ranking

Aalto University Executive Education Oy ylsi vuonna 2019 Financial Timesin liikkeenjohdon koulutusta tarjoavien bisneskoulujen arvioinnissa (Financial Times Executive Education Ranking) maailmassa sijalle 38, ja kuuluu näin ollen liikkeenjohdon kouluttajien yhden prosentin kärkeen maailmassa. Financial Times julkaisee selvityksessään vain 50 parhaan liikkeenjohdon kehittäjän arviot. Kaikkiaan maailmassa on arviolta 4 000 johdon koulutusta ja MBA-tutkintoja tarjoavaa toimijaa.

Aalto Executive MBA on Financial Times -sanomalehden globaalissa vertailussa myös vuonna 2018 ainoa suomalainen ohjelma, joka lunasti paikkansa sadan parhaan joukossa. Kyseessä on maailman arvostetuin vuosittainen vertailu. Aalto EE:n EMBA-ohjelma on eurooppalaisista toimijoista 46. ja koko vertailussa sijalla 93. Maailmassa on arviolta yli 3 000 EMBA -ohjelmaa, joista Financial Timesin vertailu julkaistaan vain sadan parhaan osalta.

Sijoituksemme maailman kärkijoukossa on asiakkaillemme takuu siitä, että sisällöt, menetelmät ja valmentajat ovat korkeinta kansainvälistä tasoa.

Asiakasreferenssit Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot Hallituksen jäsenet