Yrityksemme

Aalto University Executive Education Oy tarjoaa valmennusta, kehittämispalveluja ja koulutusta. Tarjoamme mahdollisuuksia elämänlaajuiseen oppimiseen. Koulutamme tulevaisuuden muutoksen tekijöitä – nykyisiä ja tulevia johtajia sekä asiantuntijoita - jotka jättävät jäljen liike-elämään ja yhteiskuntaan.

Vuosittain lähes 7 000 osallistujaa noin 1 000 organisaatiosta hyötyy tarjoamastamme vaikuttavasta, tavoitteellisesta ja mitattavasta oppimiskokemuksesta. Vaalimme ja kehitämme yksilöiden tietoja, taitoja sekä luomme itsevarmuutta. Rakennamme sekä yksilöllisiä oppimispolkuja ja merkityksellisiä työuria että koko organisaatioiden osaamisen kehittämisen arkkitehtuureja. Meillä luot myös parhaat liike-elämän verkostot.

Aalto EE liikkeenjohdolle ja johtajuuden kehittämiseen

Tarjoamme korkealuokkaisia liikkeenjohdon valmennus- ja kehittämispalveluita globaalisti sekä yksilöille että organisaatioille. Korkeasta laadusta kertoo myös menestys kansainvälisissä vertailuissa – olemme maailman 50 parhaan johdon kouluttajan joukossa.

Aalto PRO asiantuntijoille

Luomme ammatillista etumatkaa. Aalto PRO on asiantuntijoille ja päälliköille, joille menetelmien päivittäminen ja uusimman tiedon omaksuminen ovat välttämättömyys muuttuvassa maailmassa. Aalto PRO tarjoaa vuosittain noin 50 erilaista koulutusohjelmaa.

 

Aalto ENT yrittäjille ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen

Edistämme kunnianhimoista yrittäjyyttä sekä sisäistä yrittäjyyttä tähdäten keskimääräistä nopeampaan kasvuun. Aalto ENT ymmärtää yrittämisen haasteita ja tarjoaa ketteriä ja käytännönläheisiä ratkaisuja yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi.

Aalto ACCESS kaikille elämänlaajuisesta oppimisesta kiinnostuneille

Tarjoamme inklusiivista, matalan kynnyksen koulutusta tuoden yhteen Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijat sekä elämänlaajuisesta oppimisesta kiinnostuneet.

 

Finva finanssi- ja riskienhallintaosaamisen kehittämiseen

Tarjoamme monipuolisinta finanssikoulutusta niin pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan ammattilaisille kuin muillekin finanssiosaamista tarvitseville toimijoille. Finvalla on useita finanssiosaamisen tutkintoja ja koulutusohjelmia sekä runsaasti ajankohtaista täsmäkoulutusta.

 

Aalto University Executive Education on Aalto-yliopiston 100 % omistama osakeyhtiö. Aalto-yliopiston myötä Aalto University Executive Education Oy tuo johtamisen ja asiantuntijoiden kehittämiseen monitieteellisen lähestymistavan ja uusia innovatiivisia oppimismenetelmiä.

Aalto University Executive Education Oy:lla on kaksi tukikohtaa: Helsingin toimisto koordinoi toimintaamme Euroopassa, ja Singaporesta johdetaan Aasian alueen toimintoja. Suomen ja Singaporen lisäksi tarjoamme ohjelmia useissa lokaatioissa ympäri maailman.

Visio ja strategia

Tavoitteenamme on olla halutuin pohjoismainen transformaation kumppani niin yksityisille yrityksille kuin julkishallinnon organisaatioille ja näiden työntekijöille erityisesti liittyen kasvuun ja digitalisaatioon. Tähtäämme kiistattomaan ajatusjohtajuuteen Aalto-yliopiston fokusalueisiin nojaten toimien valituilla markkina-alueilla. Aalto-yliopistossa taiteet ja tieteet kohtaavat teknologian ja liiketoiminnan, mikä tekee siitä ainutlaatuisen monitieteellisen yliopiston globaalisti. Varmistamme johtavan aseman liikkeenjohdon valmennusyritysten joukossa Pohjoismaissa erinomaisen maineen, asiantuntijuuden sekä laaja-alaisuuden avulla.

Missionamme on rakentaa parempi maailma paremmalla johtajuudella. Haluamme tulla tunnetuksi vaikuttuvista, tavoitteellisista ja mitattavista oppimiskokemuksista sekä ainutlaatuisista asiakaskokemuksista. Tämän teemme tarjoamalla ainutlaatuisen alustan elinikäiselle oppimiselle osana Aalto-yliopistoyhteisöä. Ohjaamme yksilöitä heidän kehittymisessään koko heidän uransa ajan kuratoimalla sisältöjä, tunnistamalla uusia ajankohtaisia aihealueita ja tarjoamalla innostavat puitteet ja asiantuntevan kontekstin ammatillisen identiteetin rakentamiselle. Elinikäisen oppimisen alueella keskitymme kahteen fokusalueeseen: oppimisen digitalisointiin ja digitalisaation oppimiseen. Lisäksi keskeinen osa visiotamme on tehdä kestävä ja merkittävä vaikutus yhteiskuntaan niiden organisaatioiden ja yksilöiden kautta, joiden kanssa työskentelemme.

Taloudelliset tunnusluvut

Aalto University Executive Education Oy:n toiminnasta tuloutuu eri muodoissa, kuten osinkona, luentopalkkioina ja vuokrina, merkittävä summa takaisin yliopistoyhteisölle. Vuonna 2021 Aalto University Executive Education Oy:n taloudellinen jalanjälki Aalto-yhteisössä oli noin 4,1 miljoonaa euroa (2,3 milj. eur vuonna 2020).

Avainluvut 2019 2020 2021
Liikevaihto, milj. euroa 23,6 17,6 20,2
Liiketulos, milj. euroa 1,2 0,4 1,2
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 129 128 115

Verkostot ja tunnustukset

Aalto University Executive Education Oy on kansainvälisesti tunnustettu johtamisen kehittämisen asiantuntija. Osana Aalto-yliopistoa Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostetuinta kauppatiedettä edustaville yliopistoille myönnettyä laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS ja edustamme näin ollen yhden prosentin maailmanlaajuista parhaimmistoa. 

Aalto University Executive Educationin vahvuuksiin kuuluvat monipuoliset kansainväliset verkostot, joiden kautta saamme käyttöömme viimeisintä kansainvälistä tietoa ja näkemystä: UNICON (The International University Consortium for Executive Education), EFMD (The European Foundation for Management Development) ja PIM (Partnership in International Management). Lisäksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on jäsenenä eurooppalaisten johtavien yliopistojen ja suuryritysten muodostamassa CEMS-yhteisössä.

Financial Times Ranking

Aalto University Executive Education Oy ylsi vuonna 2022 Financial Timesin liikkeenjohdon koulutusta tarjoavien bisneskoulujen arvioinnissa (Financial Times Executive Education Ranking) maailmassa sijalle 34, ja kuuluu näin ollen liikkeenjohdon kouluttajien yhden prosentin kärkeen maailmassa. Financial Times julkaisee selvityksessään vain 50 parhaan liikkeenjohdon kehittäjän arviot. Kaikkiaan maailmassa on arviolta 4 000 johdon koulutusta ja MBA-tutkintoja tarjoavaa toimijaa.

Aalto Executive MBA on Financial Times -sanomalehden globaalissa vertailussa myös vuonna 2022 ainoa suomalaisen yliopiston ohjelma, joka lunasti paikkansa sadan parhaan joukossa. Kyseessä on maailman arvostetuin vuosittainen vertailu. Aalto EMBA -ohjelma on eurooppalaisista ohjelmista 49. ja koko vertailussa sijalla 88. Maailmassa on arviolta noin 4 000 EMBA -ohjelmaa, joista Financial Timesin vertailu julkaistaan vain sadan parhaan osalta.

Sijoituksemme maailman kärkijoukossa on asiakkaillemme takuu siitä, että sisällöt, menetelmät ja valmentajat ovat korkeinta kansainvälistä tasoa.

Uutishuone Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot Hallituksen jäsenet