Talouden ja rahoituksen koulutukset

Tarjonnastamme löytyy niin avoimia koulutusmahdollisuuksia kuin räätälöitävissä olevia ratkaisuja talouden sekä pankki- ja rahoitustoiminnan osaamistarpeisiin. Tutustu talouden strategiseen johtamiseen, riskienhallintaan sekä pankki- ja rahoitusalan erityisteemoihin ja vertaa, mikä koulutusohjelmistamme sopisi parhaiten sinulle.

Katso Talous ja rahoitus -teeman ohjelmien vertailutaulukko ja valitse kehittymisesi kannalta sinulle sopiva ohjelma »

Lataa Rahoituksen esite

Oletko kiinnostunut rahoituksen aihealueestamme? Finance-esitteestä löydät yhteenvedon teemasta sekä aiheeseen liittyviä ohjelmia.

Finance Portfolio Brochure

pdf

Esitteestä löydät yhteenvedon Rahoituksen teemasta ja siihen liittyvistä ohjelmistamme. Esite on englanninkielinen.

Finance for Better Business

Eväitä perusteltujen ja menestyksekkäiden liiketoiminta- ja investointipäätösten tekemiseen.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää talouden ja rahoituksen koulutuksistamme? Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Lähetä yhteydenottopyyntö

Katso yhteyshenkilöt »

Verkkokurssit

Tutustu myös talous- ja rahoitusteemaisiin seminaareihin

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia valmennuksia ja koulutusohjelmia. Autamme organisaatioita kehittymään jatkuvasti ja ratkaisemaan liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia haasteita. Yhteissuunnitteluun perustuva mallimme takaa ainutlaatuisen oppimiskokemuksen sekä mitattavan vaikuttavuuden. Ratkaisuidemme kaikki osa-alueet – sisältö, opetushenkilökunta, oppimismenetelmät, paikka ja verkostoitumistilaisuudet – suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Talous- ja rahoitusosaamisen kehittäminen ja ylläpito korostuvat lainsäädännön ja maailman murroksessa

Globaalin markkinatalouden sekä yhteiskunnan toiminnan peruspilareita ovat kestävä talous, tehokas riskienhallinta sekä eheä pankki- ja rahoitustoiminta. Kaikkien pilareiden pohjalla on alati muuttuva sääntely, sen tunteminen ja noudattaminen. Jatkuvassa ja monimuotoisessa murroksessa kestävyys mitataan ja parhaat osaajat palkitaan.

Aalto EE ja Finva Finanssikoulutus tarjoavat strategisesti keskeisiä, ajankohtaisia ja myös lain edellyttämiä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Tarjoamme monipuolisinta talous- ja rahoituskoulutusta yli 50 vuoden kokemuksella. Toimimme osaamisen kehittäjänä organisaatioiden kumppaneina mahdollistamassa liiketoimintatavoitteita, kestävää kasvua ja riskienhallintaa. Lisäksi tuemme yksilöitä urakehityksessä niin osaamisen syventämisen, laajentamisen sekä koulutusvelvollisuuden täyttämisen tarpeissa.

Aalto EE:n ja Finva Finanssikoulutuksen tarjonnasta löytyy niin avoimia koulutusmahdollisuuksia kuin räätälöitävissä olevia ratkaisuja talouden sekä pankki- ja rahoitustoiminnan osaamistarpeisiin. Koulutukset ovat suunnattu niin yritys- ja talousjohtajille, kuin talous-, pankki-, rahoitus-, riskienhallinnan, juridiikan sekä sijoitusalan ammattilaisille. Tuemme myös laaja-alaisesti eri alojen ammattilaisia, joiden tavoitteena on laajentaa tai syventää osaamistaan talous- ja rahoitusosaamisen puolelle.

Vastaa muutoksiin ja kehitä oma tai organisaation osaaminen seuraavalle tasolle. Hanki käytännön työkaluja talouden strategiseen johtamiseen, riskienhallintaan sekä pankki- ja rahoitusalan erityisteemoihin, joita ovat kategorioidusti muun muassa taloushallinto, riskienhallinta, sijoittaminen, pankki ja rahoittaminen sekä vakuuttaminen.

Talouden perusperiaatteiden tunteminen on menestyksen perusta

Liiketoiminnoista vastaavien on tärkeää tuntea talouden perusperiaatteet kyetäkseen tekemään perusteltuja ja vaikuttavia päätöksiä esimerkiksi investointeihin tai hinnoitteluun liittyen. Taloustiedon peruslukutaito ja talouden avainlukujen hyödyntäminen näyttelevät ratkaisevaa roolia myös toiminnan strategisessa suunnittelussa sekä liiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnissa ja menestystekijöiden määrittelyssä.

Myös taloushallinnon kyky tuottaa olennaista tietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi on keskeinen tekijä organisaation menestyksen kannalta. Koko talousfunktion päätehtäväksi on muodostunut arkisten toimintojen tukemisen sijaan johdon strategisena kumppanina toimiminen. Vastaavasti johdon on tärkeää osata tulkita ja hyödyntää talousinformaatiota organisaation johtamisessa.

Teknologinen kehitys luo uusia osaamismahdollisuuksia

Talous, pankki- ja rahoitustoiminta ovat jatkuvassa teknologisessa murroksessa. Tämä on johtanut siihen, että muun muassa pankit ovat nykyään yhteiskuntamme suurimpia ohjelmistotaloja. Digitalisaatio on luonut uudenlaisia palvelu- ja liiketoimintamalleja sekä uusia, ennennäkemättömän tehokkaita arvonluonnin tapoja ja välineitä. Digitalisaatio luo myös tarpeen uudenlaiselle talous- ja rahoitusosaamiselle.

Informaatioteknologia, sen kehittäminen ja implementointi osaksi automatisoituja prosesseja ovat nousseet keskeisiksi osaamisalueiksi myös talous- ja rahoitusammattilaisten keskuudessa. Esimerkiksi maksaminen elää niin sääntelyn kuin digitalisaation luomaa murrosvaihetta, kun maksaminen siirtyy käteisestä kohti rajapinnoissa toimivaa digitaalista ekosysteemiä. Tämä murros vaatii uudenlaista soveltamiskykyä myös pankkialan osaajilta.

Myös tekoäly ja koneoppiminen on ollut jo pitkään muun muassa liiketoimintojen kehittämisen yksi puhutuimpia teemoja. Tekoälyllä on pystytty automatisoimaan prosesseja ja luomaan uusia tehokkaita liiketoiminnan ratkaisuja. Tekoälyyn liittyy kuitenkin vielä paljon keskeisiä kysymyksiä ja elementtejä, joita tällä hetkellä pyritään ratkomaan eri tasoilla. Miten tekoälyä voidaan hyödyntää vastuullisesti? Miten tekoälyä tulisi säännellä ja valvoa? Ja miten toisaalta sääntelyllä ei rajata liiketoiminnan innovointia? EU:n tavoitteena on laatia tekoälyasetus, joka takaa ihmisten ja yritysten turvallisuuden ja perusoikeudet tekoälyn hyödyntämisen yhteydessä. Asetuksen edetessä, se tulee myös vaikuttamaan liiketoimintoihin laaja-alaisesti. Soveltamisen lisäksi asiantuntijoiden tulee osata arvioida teknologian ja sen soveltamisen vastuullisuutta, läpinäkyvyttä ja riskejä.

Riskienhallinta, asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen tuovat velvollisuuksia kouluttautua

Taloudellinen toimintaympäristö ja maailman muuttuva tilanne luovat monia ennakoimattomia uhkia. Viimeiset vuodet ovat myös osoittaneet käytännöntasolla riskien realisoitumisen vaikutukset, turvallisuuden ja varautumisen merkityksen. Lisäksi globaalit ja kytkeytyneet toimintaketjut ja verkostot monimutkaistavat uhkakuvia ja vaativat yrityksiä varautumaan näihin yhä systemaattisemmin ja strategisemmin. Riskienhallinnan sekä lainsäädännön ja compliancen asiantuntijoiden ja johtajien on tärkeää tarkastella ja ymmärtää monipuolisesti yritysten muuttuvaa toimintaympäristöä, uusia nousevia uhkia ja riskejä, sekä lainsäädännön ja sen muutosten vaikutusta liiketoimintaan.

Keskeiseksi osa-alueeksi ovat nousseet muun muassa asiakkaan tuntemisen sekä rahanpesun estämisen sääntely ja siihen liittyvien velvoitteiden tunteminen ja niiden noudattaminen. Sääntelyn taustalla on kansainvälinen tahtotila estää esimerkiksi terrorismin ja huumekaupan rahoittamista. Yhtenä tavoitteenamme on tukea ja rakentaa tätä osaamista ja tietämystä, jotta rahanpesun estäminen toteutuu menestyksekkäästi. Koulutustemme avulla opit tunnistamaan ja havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia, tuntemaan asiakkaita systemaattisemmin sekä analysoimaan yrityksesi toimintaa oikeasuhtaisen rahanpesun riskiarvioinnin avulla. Tuotamme yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa esimerkiksi verkkokurssisisältöjä ja koulutuspäiviä asiantuntijoille ja johtajille, jotka kuuluvat rahanpesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin.

Vastuullinen sijoittaminen ja kestävyysraportointi vaativat moniammatillisuutta

Toimintaympäristö kehittyy nopeasti ja lainsäädännön tuomat osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasti myös vastuullisuusnäkökulmasta. Kestävyyttä tarkastellaan ympäristön, sosiaalisten sekä hallinnollisten näkökantojen kautta. Yritysten liiketoiminnan kestävyys ja kestävyyden läpinäkyvä arviointi ovat nousseet talous- ja yritysraportoinnissa merkittäväksi osaksi. Toiminnan vastuullisuuteen kohdistuu laajalti keskeisiä odotuksia ja tavoitteita. Lisäksi kestävyysraportointia tullaan sääntelemään yhä tarkemmin ja laaja-alaisemmin. Ulkoisen raportoinnin lisäksi kestävyyteen liittyvät asiat tulevat korostumaan yrityksen johtamisessa. Kestävyystiedot tulevat olemaan yhä useammin päätöksenteon kriteerinä mm. sijoituspäätöksissä ja yhteistyökumppaneiden valinnassa.

EU:ssa on valmisteltu kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), joka edellyttää yritysten julkaisevan raportteja ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavista toimistaan (ESG). Direktiivi pyrkii muuttamaan yritysten kestävyysraportointia yhdenmukaisemmaksi, vertailukelpoisemmaksi ja luotettavammaksi.Direktiivin myötä raportointivaateet sekä soveltamisala laajenevat merkittävästi.

Samaan aikaan sijoituspuolella tietoja antavien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien ammattilaisten osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa edellytetään niin lainsäädännön kuin asiakkaiden toimesta myös vastuullisuuskysymyksissä. Ammattilaisten tulee hahmottaa kestävän rahoituksen ja ESG:n näkökulmia ja niiden merkitystä sijoitus- ja liiketoiminnassa yhä tarkemmin, ja huomioida nämä niin institutionaalisille kuin yksityissijoittajille tarjotuissa sijoituspalveluissa ja sijoitusneuvonnassa.

Yksi kestävän rahoituksen keskeisimmästä sääntelyistä, EU-taksonomia, astui voimaan vuoden 2022 alusta ja laajenee entisestään tulevina vuosina. Taksonomian tarkoituksena on tukea kestävän kehityksen tavoitteita luomalla luokittelujärjestelmä kestäville sijoituskohteille. Taksonomia velvoittaa muun muassa pankit arvioimaan asiakkaiden ja sijoituskohteiden kestävyyttä. Lisäksi se lisää läpinäkyvyyttä ja pyrkii vähentämään viherpesun riskiä. Vaikka luokittelujärjestelmän on tarkoitus helpottaa finanssialan toimijoiden arviointia kestävistä sijoitus- ja rahoituskohteista, liittyy taksonomian soveltamiseen osaamisen kehittämisen tarpeita.

Koulutusmuodot

Monipuoliset koulutusmuotomme tukevat niin aikataulusta riippumatomanta kouluttautumista kuin tarjoavat myös verkostoitumisen ja yhdessä oppimisen mahdollisuuksia. Koulutustarjontaamme kuuluu niin verkko-opiskelua, seminaaripäiviä sekä pidempiä koulutusohjelmia sekä tutkinto-ohjelmia kuin myös kirjoja. Koulutuksia järjestetään niin online oppimisympäristöissä kuin inspiroivissa Aalto-yliopisto Töölön tiloissa.

Koulutusohjelmat ja tutkinnot

Koulutusohjelmat ja tutkinnot tarjoavat laaja-alaista ammattitietoa ja käytännön valmiuksia kaikkiin finanssialan, riskienhallinnan ja talouspuolen tehtäviin.Ohjelmat antavat uusia näkökulmia ja malleja päivittäiseen työskentelyyn ja kykyyn rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaa.

Seminaarit

Aalto EE ja Finva Finanssikoulutus tuottaa laadukkaita ja tarpeeseen perustuvia asiantuntijaseminaareja yritysten koko henkilöstön osaamisen ja asiantuntemuksen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Seminaarien teemat kattavat laajasti finanssialan ja talouspuolen ajankohtaisia aiheita.

Verkkokurssit ja kirjat

Yksittäin ostettavien talous-aiheisten verkkokurssien sisällöt on suunniteltu yhdessä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden kanssa ja ne on muotoiltu vastaamaan asiakkaidemme osaamisen kehittämisen ajankohtaisia ja tulevaisuuden tarpeita.

Organisaatiokohtaiset verkkokurssit mahdollistavat henkilöstön kouluttamisen joustavasti itseopiskeluna. Verkkokurssit ja osaamiskokeet voi hankkia yrityksen omaan oppimisympäristöön tai niitä voi opiskella Finva Finanssikoulutuksen verkkokurssiportaalissa.

Finva Finanssikoulutus julkaisee lisäksi finanssialan sekä riskienhallinnan ammattitietoa niin perinteisinä kirjoina kuin e-kirjoina. E-kirjojamme myyvät Ellibs ja Elisa Kirja.

Räätälöidyt valmennukset

Kiinnostaako organisaationne tarpeisiin räätälöity koulutus? Räätälöidyt ratkaisumme vaihtelevat hallitustason strategisista prosesseista laajamittaisiin kehittämisohjelmiin esimerkiksi tunnistetuille talenteille.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Jenna Anttonen

Business Unit Director, Finance Programs

+358 10 837 3809

jenna.anttonen@aaltoee.fi

Jukka Nordlund

Program Director

+358 10 837 3822

jukka.nordlund@aaltoee.fi