Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Mergers and Acquisitions

Strategisten yritysjärjestelyiden parhaat käytännöt seuraavalle vuosikymmenelle

Ohjelma antaa osallistujalle jäsennetyn käsityksen yritysjärjestelyprosessista sekä välineet ja taidot, joita prosessin eri vaiheiden onnistunut toteutus edellyttää.

Mergers and Acquisitions -ohjelma käsittelee yritysjärjestelyitä yhtiön strategian toteuttamiskeinoina ja syventää osallistujien tietämystä prosessin eri vaiheista, yritysjärjestelystrategiasta ja kaupantekovaiheesta sulautumisen jälkeiseen integraatioon ja muutosjohtamiseen.

Ohjelma parantaa merkittävästi osallistujien valmiuksia osallistua yritysjärjestelyprosessin eri vaiheisiin lisäarvoa tuottavalla tavalla. Saat uusimmat tiedot ja parhaat käytännöt alan johtavilta asiantuntijoilta oman organisaatiosi kanssa jaettaviksi.

Ohjelman ensimmäisestä moduulista on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksiLataa englanninkielinen esite

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

"The emerging post-pandemic global landscape seems a world away from the past. M&A strategies are now firmly cemented as a fundamental part of the corporate arsenal, both in defense to preserve value and in offense to drive transformative growth. We anticipate a new combination of defensive and offensive M&A strategies will emerge and play a central role in helping companies fortify their gains, accelerate change, and capture market leadership." 

M&A Deloitte Insights

Lataa englanninkielinen Deloitte Insight Report saadaksesi uutta ajateltavaa M&A:n strategisesta roolista.

Mergers and Acquisitions Deloitte Insights

pdf

Lataa "M&A emerges from quarantine: M&A strategies to thrive in the post-pandemic environment", Deloitte Insight -raportti.

Hyödyt

Ohjelmassa opit valmistamaan oman organisaatiosi tuleviin yritysjärjestelyihin muuttuvassa liiketoiminta- ja teknologiaympäristössä. Opit tunnistamaan yritysjärjestelyprosessin eri vaiheet ja valitsemaan niihin oikeat työkalut. Ohjelmassa opit parantamaan organisaatiosi mahdollisuuksia tehdä älykkäitä yritysostoja, onnistua integraatioissa ja luoda kestävästi menestyvää liiketoimintaa.

Yritysjärjestelyiden rooli organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa; yritysjärjestelyn onnistunut johtaminen tai edistäminen
Koko yritysjärjestelyprosessin sekä sen merkityksen ymmärtäminen sinulle ja organisaatiollesi prosessin eri vaiheissa
Opit keskeiset viitekehykset, työkalut ja parhaat käytännöt yritysjärjestelyissä; yleisten menestystekijöiden ja sudenkuoppien tunnistaminen

Kenelle?

Yritysjärjestelyt-ohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka käyttävät tai harkitsevat käyttävänsä yrityskauppoja strategiseen laajenemiseen tai uusien kyvykkyyksien hankintaan.

Ohjelma on suunniteltu johtajille ja johtoryhmän jäsenille, jotka ovat tällä hetkellä tai tulevaisuudessa mukana yritysjärjestelyprosessissa. Ohjelma on erittäin hyödyllinen myös esimerkiksi talousjohtajan alaisuudessa, strategisen kehittämisen parissa tai henkilöstöhallinnossa työskenteleville esimiehille ja asiantuntijoille.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu luennoista, ryhmätöistä ja harjoituksista sekä case-esimerkkien tarkastelusta.

Toimialan huippuluennoitsijat jakavat puheenvuoroissaan kokemuksiaan ja oppejaan yritysjärjestelyprosesseista sekä integraatioista.

Opintojaksot

Kouluttajat ja case-puhujat

Marcus Alexander

Marcus Alexander on strategian ja yrittäjyyden professori London Business Schoolissa. Alexander toimii myös vierailevana professorina Vlerick Business Schoolissa Belgiassa ja on stipendiaattina Ashridge Strategic Management Centerissä Lontoossa.

Patrick Furu

KTT Patrick Furu on Director, Customized Design Aalto EE:ssä, sekä Adjunct Professor Hult International Business Schoolissa.

Hänellä on yli 20 vuoden kokemus opetuksesta, tutkimuksesta, konsultoinnista ja johtamiskoulutuksesta.

Hänen asiantuntemuksensa koskee erityisesti strategioita, muutosprosesseja ja osaamisen johtamista sekä kehittämistä. Hän on työskennellyt useiden suurten kansainvälisten yritysten kanssa, kuten Cargotec, Ericsson, Fortum, NCC, Nokia, Nordea, Pfizer, SEB, Skanska, Telia ja UPM. Patrickilla on kokemusta hallitustyöskentelystä Pkt-yrityksissä. Hänellä on taustalla myös johtoryhmäkokemusta ITC-alalta.

Patrickin tutkimus on käsitellyt mm. strategisen osaamisen kehittämistä ja jakamista kansainvälisissä yrityksissä, digitaalista transformaatiota luovissa organisaatioissa, ja johtamismalleja ja –prosesseja improvisoivissa jazzyhtyeissä sekä sinfoniaorkestereissa.

Aalto EE:ssä Patrick käsittelee strategiatyötä, strategian ja johtamisen välistä yhteyttä, kompleksisuuden hallintaa, luovuuden johtamista, johtamisen digitaalisia ulottuvuuksia, ja tiimejä sekä kollektiivista osaamista.

Tapio Koivumäki

Tapio Koivumäki on Operational M&A Advisory Leader Deloittella. Koivumäki vastaa operatiivisista yritysjärjestelypalveluista Suomessa ja Pohjoismaissa. Näihin palveluihin lukeutuvat yritysostojen integraatiot, myytävien liiketoimintojen separaatiot sekä operatiiviset due diligence palvelut.

Koivumäellä on pitkä kokemus monimutkaisten integraatio- ja separaatio-ohjelmien johtamisesta kotimaisissa ja kansainvälisissä yritysjärjestelyissä. Operatiivisten due diligence palveluiden alueella Koivumäki on kokenut mm. tunnistamaan ja ratkomaan separaatioihin liittyviä haasteita sekä arvioimaan yhdistymisen synergiapotentiaalia.

Carola Lindholm

Carola Lindholm on osakas Castrén & Snellmanin M&A-tiimissä sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen. Hän on työskennellyt yrityskaupoissa lähes 20 vuotta ja ollut mukana noin 300 yrityskaupassa.

Marko Pöllänen

Marko Pöllänen vetää Deloitten Transaction Services -palveluita Suomessa ja hänellä on pitkä kokemus yritysjärjestelyistä ja arvonmäärityksistä. Pöllänen on erikoistunut taloudellisiin due diligence -toimeksiantoihin sekä myynnin että oston puolella ja hän on ollut mukana lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä projekteissa usealla eri toimialalla.

Matti Suominen

Matti Suominen toimii rahoituksen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. e

Suomisen erikoistumisalueita ovat rahoitusmarkkinoiden informaatiojärjestelmät, markkinoiden mikrorakenteet ja yritysrahoitus.

Suominen on työskennellyt myös konsulttina McKinseyn yritysrahoitusyksikössä sekä johtavana optioiden ja futuurien välittäjänä suomen markkinoilla. Vuosina 1997–2006 hän toimi INSEADissa apulaisprofessorina ja dosenttina. Tämän jälkeenkin Suominen on toiminut aina vuoteen 2015 saakka INSEADin vierailevana professorina.

Suominen toimii aktiivisesti sekä erilaisten rahoitusinstituuttien johdon konsulttina että kouluttajana ympäri maailman. Hän on kouluttanut MBA- ja tohtorinkoulutusohjelmissa sekä erilaisissa yritysjohdolle suunnatuissa ohjelmissa.

Matti Suominen suoritti rahoitustieteen tohtorintutkinnon vuonna 1997 Pennsylvanian yliopistossa, jossa hän on myös työskennellyt vierailevana professorina.

Eero Vaara

Eero Vaara on Oxfordin yliopiston professori ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen vieraileva professori.

Vaaran tutkimuskohteina on organisatorinen, strateginen ja institutionaalinen muutos, strategiset toimintamallit ja prosessit sekä monikansalliset korporaatiot ja globalisaatio, johtamisen historia, johtamisvalmennus ja metodologiset ja filosofiset teemat.

Vaaran akateemisia tutkimustuloksia on julkaistu alan johtavissa lehdissä kuten the Academy of Management Annals, the Academy of Management Journal, the Academy of Management Learning and Education, the Academy of Management Review ja the British Journal. Vaaran on kirjoittanut myös kirjat The Cambridge Handbook of Strategy as Practice 2010/2015 ja Language and Communication at Work: Discourse, Narrativity and Organizing 2014.

Eero Vaara on väitellyt Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1999. Sen jälkeen hän on ollut professorina EMLYON Business Schoolissa Ranskassa ja Hanken Svenska Handelhögskolanissa. Aalto-yliopiston lisäksi hän on vieraileva professori EMLYON Business Schoolissa sekä vieraileva tutkija Lancasterin yliopistossa. Hän toimii myös dosenttina Kööpenhaminan Kauppakorkeakoulussa ja Hankenilla. Tällä hetkellä hän on professorina Saïd Business Schoolissa Oxfordin yliopistossa. 

Debbie Wrench

Debbie Wrench johtaa Deloitten Post Merger Integration -tiimiä Ruotsissa. Wrenchillä on yli 15 vuoden kokemus yrityskaupoista ja laajaa käytännön kokemusta fuusioista, kaupoista ja integraatioista myös globaalisti Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Chilessä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin