Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Mergers and Acquisitions

Strategisten yritysjärjestelyiden parhaat käytännöt seuraavalle vuosikymmenelle

Ohjelma antaa osallistujalle jäsennetyn käsityksen yritysjärjestelyprosessista sekä välineet ja taidot, joita prosessin eri vaiheiden onnistunut toteutus edellyttää.

Mergers and Acquisitions -ohjelma käsittelee yritysjärjestelyitä yhtiön strategian toteuttamiskeinoina ja syventää osallistujien tietämystä prosessin eri vaiheista, yritysjärjestelystrategiasta ja kaupantekovaiheesta sulautumisen jälkeiseen integraatioon ja muutosjohtamiseen.

Ohjelma parantaa merkittävästi osallistujien valmiuksia osallistua yritysjärjestelyprosessin eri vaiheisiin lisäarvoa tuottavalla tavalla. Saat uusimmat tiedot ja parhaat käytännöt alan johtavilta asiantuntijoilta oman organisaatiosi kanssa jaettaviksi.

Ohjelman ensimmäisestä moduulista on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Lataa englanninkielinen esite Ohjelmatiedot englanniksi

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Ohjelmassa opit valmistamaan oman organisaatiosi tuleviin yritysjärjestelyihin muuttuvassa liiketoiminta- ja teknologiaympäristössä. Opit tunnistamaan yritysjärjestelyprosessin eri vaiheet ja valitsemaan niihin oikeat työkalut. Ohjelmassa opit parantamaan organisaatiosi mahdollisuuksia tehdä älykkäitä yritysostoja, onnistua integraatioissa ja luoda kestävästi menestyvää liiketoimintaa.

Yritysjärjestelyiden rooli organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisessa; yritysjärjestelyn onnistunut johtaminen tai edistäminen
Koko yritysjärjestelyprosessin sekä sen merkityksen ymmärtäminen sinulle ja organisaatiollesi prosessin eri vaiheissa
Opit keskeiset viitekehykset, työkalut ja parhaat käytännöt yritysjärjestelyissä; yleisten menestystekijöiden ja sudenkuoppien tunnistaminen

Kenelle?

Yritysjärjestelyt-ohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka käyttävät tai harkitsevat käyttävänsä yrityskauppoja strategiseen laajenemiseen tai uusien kyvykkyyksien hankintaan.

Ohjelma on suunniteltu johtajille ja johtoryhmän jäsenille, jotka ovat tällä hetkellä tai tulevaisuudessa mukana yritysjärjestelyprosessissa. Ohjelma on erittäin hyödyllinen myös esimerkiksi talousjohtajan alaisuudessa, strategisen kehittämisen parissa tai henkilöstöhallinnossa työskenteleville esimiehille ja asiantuntijoille.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu luennoista, ryhmätöistä ja harjoituksista sekä case-esimerkkien tarkastelusta.

Toimialan huippuluennoitsijat jakavat puheenvuoroissaan kokemuksiaan ja oppejaan yritysjärjestelyprosesseista sekä integraatioista. 

Katso tarkempi aikataulu ja opintojaksojen sisältö englanninkielisestä sivulta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin