Elämänlaajuisen oppimisen mahdollistaja

Aalto EE:n elämänlaajuinen oppimisen tarjonta tuo yhteen Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijat sekä kaikki elämänlaajuisesta oppimisesta kiinnostuneet. Tuemme yksilöitä henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa ja autamme organisaatioita tarjoamaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia työntekijöilleen ja verkostoilleen. 

Koulutukset tarjoavat matalan kynnyksen oppimismahdollisuuksia työelämässä oleville ammattilaisille, jotka etsivät omaan työhönsä helposti sovellettavia oppimissisältöjä. Ainutlaatuiset koulutusratkaisumme perustuvat Aalto-yliopiston tutkinto-opetukseen, joiden aihepiirit vaihtelevat tieteestä taiteeseen ja teknologiasta kauppatieteisiin. Koulutuksia voidaan räätälöidä erilaisilla moduuleilla tai työpajoilla, jotta sisältö sopii paremmin työelämässä oleville, oman osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille oppijoille. Ohjelmia voi suorittaa sekä verkossa omaan tahtiin että paikan päällä opiskellen.