Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Aalto MBA

Kohti uusia mahdollisuuksia

Aalto MBA on käänteentekevä liikkeenjohdon ohjelma kokeneille asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat laajentaa urakehitysmahdollisuuksiaan sekä uudistaa kykyään kehittää ja johtaa liiketoimintaa innovatiivisella ja vastuullisella tavalla.

Aalto MBA -opintojen aikana vahvistat kriittistä ja strategista ajatteluasi, sekä kehität liiketoimintaosaamistasi ja johtamistaitojasi. Lisäksi ohjelmasta saamasi luovat ongelmanratkaisukyvyt, taidot ja työkalut ovat avain menestykseen henkilökohtaisessa ja ammatillisessa muutosprosessissa.

Aalto MBA -ohjelmalla on ”Triple Crown Accreditation” eli kolme arvostetuinta yliopistoille myönnettävää kansainvälistä akkreditointia, jotka on myönnetty vain noin yhdelle prosentille maailman kauppakorkeakouluista: AACSB, AMBA ja EQUIS.  

Todistuksen myöntää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

Aalto MBA -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen  Lataa esite

Aloitus

Tammikuu 2024

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Uusi suunta urallesi
Aalto MBA on suunniteltu kunnianhimoisille yksilöille, jotka haluavat siirtyä urallaan eteenpäin. Korkeatasoiset kouluttajat, osallistujien laaja kokemus ja elämänmittainen verkosto ovat keskeisessä roolissa, kun luot menestyksekästä tulevaisuuden uraasi.

Valmistumisaste 98 %
Joustava ja hyvin suunniteltu ohjelman rakenne sekä henkilökunnan tuki mahdollistavat sen, että voit keskittyä omiin oppimistavoitteisiisi ja valmistua yhdessä ryhmäsi kanssa.

Ole edelläkävijä
Varmistamme, että Aalto MBA -ohjelma tarjoaa sinulle viimeisimmän tiedon ja uusimmat taidot. Voit esimerkiksi opiskella vaikkapa valinnaisen moduulin Leading with Data -aihealueesta tai perehtyä Design Thinking -teemaan.

Hyödyt

Aalto MBA -ohjelma syventää ymmärrystäsi liiketoiminnan eri osa-alueista, kehittää henkilökohtaisia johtamistaitojasi ja kykyjäsi sekä auttaa viemään urasi uudelle tasolle.

Ota haltuun heti sovellettavia uusia taitoja ja viimeisintä tietoa henkilökohtaisen kehittymisen ja muutosprosessin tueksi
Laajenna ymmärrystäsi liiketoiminnasta ja johtamisesta. Painopisteinä ovat globaali strategia ja vastuullisuus.
Vahvista strategista ajatteluasi ja analyyttisiä taitojasi. Opi tunnistamaan keskeisimmät johtamiskonseptit ja -viitekehykset, joita voit soveltaa omassa organisaatiossasi.
Hyödynnä mahdollisuus omalle organisaatiolle tehtävään konsultointiprojektiin, jossa monialainen osallistujatiimi työskentelee strategisen liiketoimintahaasteen parissa
Syvennä kommunikaatio-, esiintymis- ja neuvottelutaitojasi
Kehitä kykyjäsi johtaa organisaatiomuutosta
Vahvista osaamistasi, itseluottamustasi sekä verkostoasi ja kasvata omaa potentiaaliasi tulevaisuutta varten
Laajenna ajatteluasi ja kehity monimuotoisessa globaalissa ympäristössä toimivaksi vastuulliseksi johtajaksi
Kehitä ohjelman aikana luovaa, kokeiluista innostuvaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa
Inspiroi ja inspiroidu yhteisellä matkalla muiden kanssa

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu päämäärätietoisille ja kunnianhimoisille asiantuntijoille ja johtajille, jotka ovat valmiita panostamaan opintoihin ja haastamaan itsensä muuttaakseen uransa suuntaa, sekä haluavat suorittaa MBA-ohjelman pitämättä taukoa työelämästä. MBA-ohjelman aikana syventyneet johtamistaidot ja strateginen osaaminen rohkaisevat osallistujia ajattelemaan laajemmin tulevaisuuden uraansa.

MBA-osallistujat edustavat eri kansallisuuksia, ja heidän koulutustaustansa vaihtelevat. Osallistujilla on yleensä keskimäärin 10-12 vuotta monipuolista valmistumisen jälkeistä työkokemusta. Useat osallistujat ovat jo johtotehtävissä, mutta haluavat muutosta tai kehittää taitojaan edelleen. Osa haluaa siirtyä eteenpäin urallaan, osa haluaa ryhtyä esimerkiksi yrittäjäksi.


Aalto MBA 2020-2023 -ohjelmien osallistujien profiili

Koulutustausta

158

osallistujaa

Sukupuoli

37 vuotta

Keskimääräinen ikä

12 vuotta

työkokemusta keskimäärin

20

eri kansallisuutta

Sisältö ja aikataulu

Aalto MBA -ohjelman suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että osallistuja suorittaa 90 ECTS-opintopisteen edestä opintoja. Opintoihin kuuluu 11 pakollista moduulia, kaksi projektia (Personal and Professional Development Process, 4,5 ECTS ja Business Project, 9 ECTS) sekä kahdeksan valinnaista moduulia. Yksi moduuli vastaa tavallisesti neljää ja puolta ECTS-opintopistettä.

 

Aalto MBA on kaksivuotinen ohjelma, joka alkaa tammikuussa. Ohjelmassa on modulaarinen rakenne ja se etenee kuuden viikon opiskelusykleissä. Yleensä moduulien lähijaksot järjestetään kerran kuussa: iltaopetusta on keskiviikkona ja torstaina ja kokopäiväopetusta perjantaina ja lauantaina. Yhteen moduuliin sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, 28 lähiopetustuntia ja kirjallinen jälkitehtävä.

Ohjelman rakenne

Kolmen viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Itsenäistä opiskelua, ennakkotehtävä

Neljän päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Kolmen viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Pakolliset moduulit

Aalto MBA -ohjelmaan sisältyy 11 kaikille yhteistä opintojaksoa. Opintojaksot keskittyvät kolmeen liiketoiminnan ydinalueeseen: Strategy and Leadership, Analyzing and Resourcing Business, ja Managing a Global Business. Moduulit on suunniteltu antamaan osallistujille kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Ne muodostavat johtamiskoulutuksen perustan ja luovat yhteyden johtamisen eri alojen teorioiden ja käytännön välille. Kaikkia jaksoteemoja tarkastellaan strategian ja johtamisen näkökulmasta.

Vastuullisuusnäkökulma on integroitu osaksi koko ohjelmaa, mikä syventää ymmärrystäsi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen roolista liiketoiminnassa sekä siitä, miten nämä vaikuttavat strategiatyöhön, päätöksentekoon ja arvonluontiin. Ohjelmasta saat tarvittavat työkalut ja näkemystä kehittääksesi organisaatiosi liiketoiminnasta vastuullista.

Strategy and Leadership

 • Self-leadership and Communication
 • Strategic Management
 • People Management
 • Capstone

Analyzing and Resourcing Business

 • Managerial Accounting and Control
 • Financial Accounting and Analysis
 • Finance

Managing a Global Business

 • Sustainability and Corporate Responsibility Process
 • Economics
 • Business Processes
 • Marketing

Valinnaiset moduulit

Ensimmäisen vuoden aikana tarjottavien yhteisten jaksojen lisäksi Aalto MBA -ohjelmaan kuuluu valikoima erilaisia valinnaisia opintojaksoja. Opiskelujen toinen vuosi keskittyy valinnaisiin moduuleihin, ja valittavissa on kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa: Finance and Data ja Entrepreneurship and Creativity. Valinnaiset opinnot tarjoavat osallistujalle mahdollisuuden hankkia ja syventää tietoa itselle kiinnostavimmista aihealueista.

Aalto MBA -ohjelman osallistujat voivat myös suorittaa valinnaisia opintojaksoja vaihto-opiskelijoina kansainvälisissä huipputason partneriyliopistoissamme. Varsinaisen opiskelijavaihdon lisäksi osallistujat voivat myös hyödyntää yhteistyöyliopistojemme valinnaisia opintokokonaisuuksia Euroopassa ja Aasiassa. Lisäksi on mahdollista osallistua Study Tour -opintomatkoille ja Aalto Executive Summit -tapahtumiin, joissa mukana on myös Aalto EMBA- ja Global Leader -osallistujia.

Suuntautumisvaihtoehto: Entrepreneurship and Creativity

Entrepreneurship and Creativity -suuntautumisvaihtoehto kehittää osallistujan tulevaisuuteen suuntautuvaa, kokeilevaa ja yrittäjähenkistä ajattelutapaa. Luovan ajattelun ja yrittäjähenkisyyden vahvistaminen sekä start-up- että isommassa yrityskontekstissa ovat keskeisessä roolissa. Opintojaksot tarjoavat konkreettisia työkaluja, ajankohtaista tietoa ja inspiraatiota oman yrityksen perustamista suunnitteleville. Lisäksi osallistujat saavat näkemystä muutoksen ja luovuuden johtamiseen sekä strategiseen ajatteluun monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä.

Suuntautumisvaihtoehto: Finance and Data

Finance and Data -suuntautumisvaihtoehto perehdyttää osallistujat taloudelliseen päätöksentekoon, datan avulla johtamiseen sekä digitaaliseen murrokseen liiketoiminnassa. Opintojaksot tarjoavat osallistujille syvällistä osaamista, uusinta tietoa, työkaluja ja parhaita käytäntöjä, jotka ovat välttämättömiä muutoksen hallinnassa ja strategian rakentamisessa jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Moduulien aikana syvennytään datan avulla tapahtuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ja skenaariosuunnitteluun, ja kuinka niiden avulla on mahdollista johtaa ja tehdä päätöksiä ketterämmin. Rahoituksen teemoihin keskittyvät valinnaiset moduulit perehdyttävät osallistujat sijoitusportfolion keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Osallistujat kehittävät moduulien aikana myös osaamistaan yritysrahoituksen, arvonmäärityksen ja M&A-prosessin alueilla.

Hyödy opintomatkoista ja Aalto Executive Summitista

MBA-ohjelman osana on mahdollisuus osallistua Study Tour -opintomatkoille ja Aalto Executive Summitiin. Niiden tarkoitus on syventää osallistujien ymmärrystä kansainvälisestä liikeympäristöstä. Noin viikon mittaisten opintomatkojen teema ja kohde vaihtelevat ja opintomatkat ovat avoinna Executive MBA, MBA ja Global Leader -ohjelmien osallistujille.

Vuosittain järjestettävä Aalto Executive Summit -tapahtuma tuo yhteen Aalto EMBA, MBA ja Global Leader -ohjelmien osallistujia ja alumneja ympäri maailman. Summit tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella intensiivisen viikon aikana arvostettujen kansainvälisten vierailijapuhujien ja kouluttajien johdolla, tavata yritysjohtajia ja verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Aalto Executive Summit järjestetään vuorovuosin Helsingissä ja Singaporessa.

Opintomatkat ja Aalto Executive Summit vastaavat yhtä valinnaista moduulia. MBA-ohjelman opintomaksu ei sisällä vapaaehtoisten opintomatkojen tai Summitien kuluja.

MBA Business Project – testaa tuoreet taitosi

Ohjelman loppupuolella osallistujat toteuttavat lopputyönään MBA Business Project -hankkeen. Projektit suoritetaan ryhmätöinä, joissa osallistujat pääsevät soveltamaan oppimaansa todellisiin liiketoimintahaasteisiin. Projektien aiheet valikoituvat osallistujien mielenkiinnon kohteiden perusteella, ja ne ovat usein osallistujien edustamien organisaatioiden aitoja, liiketoiminnan kehittämistä tukevia projekteja. Projektien aikana osallistujat pääsevät hyödyntämään opintojaksoilla omaksumiaan tietoja ja analyyttisia työkaluja, sekä kehittämään osaamistaan, strategista ajatteluaan, tiimityöskentelyä ja viestintää.

Personal and Professional Development Process

Personal and Professional Development Process tukee osallistujien oppimista ja henkilökohtaista kehitystä koko MBA-opintojen ajan. Selkeä prosessi johdattaa osallistujat pohtimaan omia kehitystarpeitaan ihmisinä ja johtajina sekä tarjoaa tietämystä ja oivalluksia, jotka tekevät henkilökohtaisesta kasvusta palkitsevan matkan.

Innostava Capstone-päätosjakso

Opintojen lopussa Capstone-päätösjakso kokoaa yhteen liiketoimintaosaamisen eri alueiden sisällöt innostavalla ja innovatiivisella tavalla. Capstone-päätösjakso haastaa hyödyntämään opintojen aikana saatuja tietoja ja taitoja käytännönläheisen strategiapelin avulla. Capstone tukee henkilökohtaista ja ammatillista kehittymisprosessia painottaen samalla myös vastuullisen johtajuuden muutosprosessia.

Osaksi alumniverkostoa

Valmistuessasi ohjelmasta pääset automaattisesti osaksi Aalto EE:n ja Aalto-yliopiston alumniverkostoa. Aalto EE ja Aalto-yliopisto tarjoavat alumneille monipuolisia palveluita sekä inspiroivia alumnitapahtumia. Aalto EE:lla on maailmanlaajuisesti yli 19 000 alumnia. Tarjoamme alumneillemme arvokkaan liike-elämän verkoston, jossa tavata muita kokeneita ammattilaisia, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, sekä luoda uusia suhteita globaalisti.


Kansainvälinen opiskelijavaihto

MBA-osallistujilla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon johonkin ohjelman ympäri maailmaa sijaitsevista yhteistyöyliopistoista. Vaihto-ohjelmien pituudet vaihtelevat yhdestä moduulista neljään kuukauteen. Opiskelijavaihto räätälöidään kullekin osallistujalle erikseen. Aalto MBA -ohjelman vaihto-ohjelmakumppaneihin lukeutuu maailman parhaita kauppakorkeakouluja. Vaihto-opiskelun aikaiset matkustus- tai asumiskulut eivät sisälly Aalto MBA -ohjelman hintaan.

Visitor-ohjelma tai Global Leader polkuna MBA-opintoihin

Ennen Aalto MBA -opintojen virallista aloitusta voit suorittaa jopa neljä MBA-moduulia ns. vierailijana yhdessä nykyisten MBA-osallistujien kanssa.

Global Leader taas on kompakti ja joustava ohjelma, jonka avulla voit vahvistaa strategista osaamista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä liiketoiminnan johtamisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Global Leader -ohjelma tarjoaa useita hyötyjä niille, jotka suunnittelevat jatkavansa opintojaan Aalto MBA -ohjelmassa.

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Haku ohjelmaan

Seuraava Aalto MBA -ohjelma käynnistyy tammikuussa 2024.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä vuonna 2024 alkavaan ohjelmaan on 20.11.2023.

Hakuvaatimukset, hakuohjeet ja ennakkohakijan edut löytyvät ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Englanninkieliset sivut 

Ohjelman hinta

Stipendit