Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Aalto MBA

Ohjelma kunnianhimoisille ammattilaisille jotka etsivät uusia haasteita

Aalto MBA on käänteentekevä liikkeenjohdon ohjelma yksilöille, jotka haluavat saada uusia mahdollisuuksia urakehitykseensä sekä uudistaa kykyään kehittää ja johtaa liiketoimintaa.

Aalto MBA -opintojen aikana vahvistat strategista ajatteluasi, kehität liiketoimintaosaamistasi sekä ongelmanratkaisu- ja johtamistaitojasi. Pääset soveltamaan viitekehyksiä ja työkaluja käytännössä jo opintojaksojen aikana saaden kokonaisvaltaista näkemystä liikkeenjohdosta, mikä on avain uusiin uramahdollisuuksiin.

Aalto MBA -ohjelmalla on ”Triple Crown Accreditation” eli kolme arvostetuinta yliopistoille myönnettävää akkreditointia, jotka on myönnetty vain 0,5 prosentille maailman kauppakorkeakouluista: AACSB, AMBA ja EQUIS.  

Aalto MBA -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Osallistu infotilaisuuteen  Lataa esite

Opi muilta
Aalto MBA -ohjelmasta valmistuneet kiittävät ryhmän korkeaa tasoa sekä monialaista osaamista. Myös kanssaosallistujien kokemuksista oppimista ja verkostoitumista arvostetaan korkealle.

Valmistumisaste 98 %
Joustava ja hyvin suunniteltu ohjelman rakenne sekä henkilökunnan tuki mahdollistavat sen, että voit keskittyä omiin oppimistavoitteisiisi ja valmistua yhdessä luokkasi kanssa.

Ole edelläkävijä
Varmistamme, että Aalto MBA -ohjelma tarjoaa sinulle viimeisimmän tiedon ja uusimmat taidot. Voit esimerkiksi opiskella vaikkapa valinnaisen moduulin 'Digital Transformation' -aihealueesta tai perehtyä Design Thinking -teemaan.

Hyödyt

Aalto MBA -ohjelma antaa syvemmän ymmärryksen eri liiketoiminta-alueista, parantaa henkilökohtaisia johtamistaitojasi ja kykyjäsi, sekä auttaa nostamaan urasi uudelle tasolle.

Laajempi ymmärrys kansainvälisestä liiketoiminnasta
Heti sovellettavissa olevia malleja ja parhaita käytäntöjä
Vertaistukea ja kokemusten jakamista muiden motivoituneiden osallistujien kanssa
Laaja ammatillinen verkosto - myös kansainvälisesti
Vahvistunut itseluottamus ja rohkeus tarttua uusiin haasteisiin
Kyky toimia muutosagenttina ja vahvistaa oman organisaation osaamista
Opettajina ja innostajina kansainväliset huipputason professorit
Mahdollisuus konsultointiprojektiin omalle organisaatiolle, jossa osallistujatiimi pyrkii ratkaisemaan strategisen liiketoimintahaasteen
Tukea tulevaisuuden tavoitteisiin yksilöllisestä uraneuvonnasta ja coachingista
Osallistujien tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin räätälöity opintosuunnitelma mahdollistaa opinnot joustavasti työn ohessa
Kansainvälisesti arvostettu tutkinto

Kenelle?

Aalto MBA -ohjelma on suunnattu päämäärätietoisille ja kunnianhimoisille ammattilaisille, jotka haluavat oppia uutta, syventää osaamistaan, saada laajempaa näkemystä sekä suorittaa MBA-tutkinnon pitämättä taukoa työelämästä.

MBA-ohjelmaan osallistuvia yhdistää halu edetä uralla sekä kehittyä yksilöinä ja johtajina.

MBA-osallistujat edustavat eri kansallisuuksia, ja heidän koulutustaustansa vaihtelevat. Monilla on tutkinto tekniikan, liiketalouden, rahoituksen tai tieteen saralta ja yleensä keskimäärin 10 vuotta monipuolista työkokemusta.


Aalto MBA 2018-2019 -ohjelmien osallistujien profiili

Koulutustausta

63

osallistujaa

Sukupuoli

35 vuotta

Keskimääräinen ikä

10 vuotta

työkokemusta keskimäärin

11

eri kansallisuutta

Sisältö ja aikataulu

Aalto MBA -tutkinto edellyttää, että osallistuja suorittaa 90 EC-opintopisteen edestä opintoja. Opintoihin kuuluu 11 pakollista moduulia, vähintään kuusi valinnaista moduulia, ja kaksi projektia: Personal Development Process (4,5 EC) ja Business Project (9 EC). Yksi moduuli vastaa yleensä neljää ja puolta EC-opintopistettä. Opintomatkat, Aalto Executive Summit -viikot ja kansainvälinen opiskelijavaihto ovat vapaaehtoisia.

Aalto MBA on kaksivuotinen ohjelma, joka alkaa tammikuussa. Yleensä moduulien lähijaksot järjestetään kerran kuussa, viisi luokkatapaamista seitsemän päivän sisällä: kokopäiväopetusta perjantaina ja lauantaina sekä iltaopetusta seuraavalla viikolla maanantaina, keskiviikkona ja torstaina. Yhteen moduuliin sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, 30 lähiopetustuntia ja kirjallinen lopputehtävä.

Interaktiivisilla lähiopetustunneilla käytetään useita erilaisia opetusmenetelmiä, kuten case-työskentelya, ohjattuja keskusteluja, ryhmäprojekteja, simulaatioita ja luentoja. Tunneille osallistuminen on pakollista.

Ohjelman rakenne

Ennen moduulia

Itsenäistä opiskelua, ennakkotehtävä

Moduuli: Viisi luokkatapaamista seitsemän päivän sisällä

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Moduulin jälkeen

Henkilökohtainen kirjallinen tehtävä (tentti)

Pakolliset moduulit

Aalto MBA -ohjelmaan sisältyy 11 pakollista opintojaksoa. Moduulit on suunniteltu antamaan osallistujille kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Ne muodostavat johtamiskoulutuksen perustan ja luovat yhteyden johtamisen eri alojen teorioiden ja käytännön välille.

 • Business Simulation
 • Corporate Responsibility
 • Financial Accounting
 • Foundations of Finance
 • Human Resource Management
 • International Macroeconomics
 • Managerial Accounting
 • Marketing Management
 • Operations Management
 • Roadmap to General Management
 • Strategic Management

Valinnaiset moduulit

Pakollisten moduulien lisäksi Aalto MBA -ohjelmaan kuuluu erilaisia valinnaisia moduuleja. Valittavissa on kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa: Applied Finance and Accounting, Entrepreneurship and Innovation sekä Renewal and Transformation.

Applied Finance and Accounting

Applied Finance and Accounting -suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu osallistujille, jotka haluavat oppia lisää monitahoisista kansainvälisistä talousasioista sekä rahoituksen ja laskentatoimen teorian soveltamisesta käytännön päätöksentekoon.

Entrepreneurship and Innovation

Entrepreneurship and Innovation -suuntautumisvaihtoehdon valinneet osallistujat pääsevät tutustumaan yritystoimintaan ja -ympäristöihin sekä start-upeissa että vakiintuneissa yrityksissä. Oman yrityksen perustamista suunnittelevat saavat konkreettisia työkaluja, tietämystä ja inspiraatiota. Lisäksi suuntautumisvaihtoehdon valinneet pääsevät tutustumaan yrityksiin ja yrittäjyyshengen ja innovaatioiden hyötyihin suurissa yrityksissä sekä keskustelemaan yritysjohtajuuden haasteista.

Renewal and Transformation

Renewal and Transformation -suuntautumisvaihtoehdossa tarkastellaan yritystoimintaa monialaisesta perspektiivistä Aalto-yliopiston hengessä. Osallistujia kannustetaan kyseenalaistamaan perinteiset johtamisen ajattelutavat ja katsomaan asioita uusista näkökulmista. Suuntautumisvaihtoehto antaa tietoa ja erilaisia malleja muun muassa tulevaisuuden ennustamiseen ja muutosjohtamiseen.

Opintomatkat

MBA-ohjelman osana on mahdollisuus osallistua Study Tour -opintomatkoille. Niiden tarkoitus on syventää osallistujien ymmärrystä kansainvälisestä liikeympäristöstä. Opintomatkoihin sisältyy yleensä korkeatasoisia luentoja, case-työskentelyä, ryhmätehtäviä sekä opintomatkan kohteesta riippuen esim. tutustumista paikalliseen liiketoimintaympäristöön. Noin viikon mittaisten opintomatkojen teema ja kohde vaihtelevat vuosittain. Matkat suuntautuvat esimerkiksi New Haveniin (opettajina Yalen professorit), Bostoniin (opettajina Harvardin professorit) ja Palo Altoon (opettajina Stanfordin professorit), ja niille voivat osallistua kaikki Aalto EMBA ja Aalto MBA -osallistujat. Vapaaehtoinen opintomatka vastaa yhtä valinnaista moduulia. Opintomatkan maksut ja muut kulut eivät sisälly MBA-ohjelman opintomaksuun.

MBA Business Project – testaa tuoreet taitosi

Ohjelman loppupuolella osallistujat toteuttavat lopputyönään MBA Business Project -hankkeen. Projektit suoritetaan ryhmätöinä, joissa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa todellisiin liiketoimintahaasteisiin. Projektien aiheet valikoituvat osallistujien mielenkiinnon kohteiden perusteella, ja ne ovat usein osallistujien edustamien organisaatioiden aitoja, liiketoiminnan kehittämistä tukevia projekteja. Projektien aikana osallistujat pääsevät hyödyntämään opintojaksoilla omaksumiaan tietoja ja analyyttisia työkaluja sekä kehittämään osaamistaan, strategista ajatteluaan sekä tiimityöskentelyä ja viestintää.

Personal Development Process

Personal Development Process tukee osallistujien oppimista ja henkilökohtaista kehitystä koko MBA-opintojen ajan. Selkeä prosessi johdattaa osallistujat pohtimaan omia kehitystarpeitaan ihmisinä ja johtajina sekä tarjoaa tietämystä ja oivalluksia, jotka tekevät henkilökohtaisesta kasvusta palkitsevan matkan.

Innostava Business Simulation

Opintojen lopussa business simulation -peli kokoaa yhteen liiketoimintaosaamisen eri alueiden sisällöt innostavalla ja innovatiivisella tavalla. Simulaatio haastaa hyödyntämään opintojen aikana saatuja tietoja ja taitoja käytännönläheisesti monimutkaisessa tilanteessa.


 

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Helsingissä järjestettävien Aalto MBA -moduulien lisäksi osallistujat voivat lähteä opiskelijavaihtoon johonkin ohjelman ympäri maailmaa sijaitsevista yhteistyöyliopistoista. Vaihto-ohjelmien pituudet vaihtelevat viikosta neljään kuukauteen. Opiskelijavaihto räätälöidään kullekin osallistujalle erikseen. Aalto MBA -ohjelman yhteistyöyliopistoihin lukeutuu maailman parhaita kauppakorkeakouluja.

Vaihto-opiskelun aikaiset matkustus-, majoitus- tai asumiskulut eivät sisälly Aalto MBA -ohjelman hintaan.

MBA Visitor -ohjelma tai Global Leader polkuna MBA-opintoihin

Lue lisää 

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Haku ohjelmaan

Seuraava Aalto MBA -ohjelma käynnistyy tammikuussa 2020.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä vuonna 2020 alkavaan ohjelmaan on 15.11.2019.

Hakuvaatimukset ja hakuohjeet löytyvät Aalto MBA -ohjelman englanninkieliseltä sivulta.
 

Englanninkieliset sivut 

Tutkintomaksu