Edellinen sivu

Aalto MBA

Ohjelma kunnianhimoisille ammattilaisille jotka etsivät uusia haasteita

Aalto MBA on käänteentekevä ohjelma yksilöille, jotka haluavat saada uusia mahdollisuuksia urakehitykseensä sekä uudistaa kykyään kehittää ja johtaa liiketoimintaa. Aalto MBA -opintojen aikana vahvistuvat ongelmanratkaisutaidot ja tarjotut työkalut ovat avain uusiin uramahdollisuuksiin.

Aalto MBA -ohjelmalla on ”Triple Crown Accreditation” eli kolme arvostetuinta yliopistoille myönnettävää akkreditointia, jotka on myönnetty vain 0,5 prosentille maailman kauppakorkeakouluista: AACSB, AMBA ja EQUIS.  

Aalto MBA -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Osallistu infotilaisuuteen  Lataa esite

Opi muilta
Aalto MBA -ohjelmasta valmistuneet kiittävät ryhmän korkeaa tasoa sekä monialaista osaamista. Myös kanssaosallistujien kokemuksista oppimista arvostetaan paljon.

Valmistumisaste 98 %
Joustava ja hyvin suunniteltu ohjelman rakenne sekä henkilökunnan tuki mahdollistavat sen Opiettä voit keskittyä omiin oppimistavoitteisiisi ja valmistua yhdessä luokkasi kanssa.

Ole edelläkävijä
Varmistamme että Aalto MBA -ohjelma tarjoaa sinulle viimeisimmän tiedon ja uusimmat taidot. Olemme lisänneet opintosuunnitelmaan esimerkiksi uuden valinnaisen moduulin 'Digital Transfomation' -aihealueesta.

Joustavasti työn ohessa

Aalto Master of Business Administration –ohjelman rakenne mahdollistaa täysipäiväisen työn ja opiskelun nivomisen toisiinsa. Yhdistelmän ansiosta Aalto MBA -opiskelijat voivat välittömästi soveltaa uusia tietojaan omaan työympäristöönsä. Joustavan moduulirakenteen ansiosta ohjelman voi räätälöidä omien oppimistavoitteiden mukaiseksi.

Kansainvälinen opetushenkilökunta

Aalto-yliopiston professorien lisäksi käytössämme on luennoitsijoita maailman huippuyliopistoista kuten Emory Universitysta, San Diego State Universitysta ja Cambridgen yliopistosta. Laaja kokemus ja intohimo monialaiseen tutkimukseen sekä aito kiinnostus opiskelijoiden oppimiseen tekevät kouluttajistamme ainutlaatuisia ohjaajia opiskelijoille.

Aalto EE:n vaikuttavuus

Toimintaamme ohjaa vaikutus, jonka voimme ohjelmiemme kautta saada aikaan – kohdistui se sitten osallistujiin, heidän edustamiinsa organisaatioihin, akateemiseen yhteisöön tai yhteiskuntaan yleisesti. 

Asiakkaamme hyötyvät tarjoamastamme tavoitteellisesta ja kokonaisvaltaisesta oppimiskokemuksesta, jonka vaikutus sekä yksilöihin että organisaatioihin on todistettavissa. Vaalimme ja kehitämme osallistujien tietoja ja taitoja, kasvatamme itsevarmuutta ja rakennamme yksilöllisiä oppimispolkuja sekä merkityksellisiä työuria. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että osallistujamme voivat luoda erinomaisia ja kestäviä liiketoimintaverkostoja.

Hyödyt

Aalto MBA -ohjelma antaa syvemmän ymmärryksen eri liiketoiminta-alueista, parantaa henkilökohtaisia johtamistaitojasi ja kykyjäsi, sekä auttaa nostamaan urasi uudelle tasolle.

Kansainvälisesti arvostettu tutkinto
Laajempi ammatillinen verkosto
Itseluottamusta uusiin haasteisiin
Alusta kansainväliseen verkostoitumiseen
Entistä laajempi ja ajan tasalla oleva liiketoimintaosaaminen
Heti sovellettavissa olevia näkemyksiä ja parhaita käytäntöjä
Ei enää aukkoja organisaation osaamisessa
Entistä parempi motivaatio

Kenelle?

Aalto MBA -ohjelma on suunnattu päämäärätietoisille ja kunnianhimoisille ammattilaisille, jotka haluavat oppia uutta ja suorittaa MBA-tutkinnon pitämättä taukoa työelämästä.

MBA-opiskelijat edustavat eri kansallisuuksia, ja heidän koulutustaustansa vaihtelevat. Monilla on tutkinto tekniikan, liiketalouden, lain tai tieteen saralta ja yleensä 4–12 vuotta työkokemusta.


Aalto MBA 2017 -ohjelman osallistujien profiili

10 vuotta

työkokemusta keskimäärin

35 vuotta

Keskimääräinen ikä

9

eri kansallisuutta

Sisältö ja aikataulu

Aalto MBA on kaksivuotinen ohjelma, joka alkaa tammikuussa. MBA-opiskelijoiden on suoritettava 90 EC-opintopisteen edestä opintoja. Opintoihin kuuluu 10 pakollista core-moduulia, seitsemän valinnaista moduulia, ja kaksi pakollista projektia: Personal Development Process (4,5 EC) ja Business Project (9 EC). Yksi kurssi vastaa yleensä neljää ja puolta EC-opintopistettä. Opintomatka (4,5 EC, 1 valinnainen moduuli) ja kansainvälinen opiskelijavaihto ovat vapaaehtoisia.

Yleensä moduulien lähijaksot järjestetään kerran kuussa, viisi luokkatapaamista noin viikon sisällä. Oppitunteja pidetään arkisin sekä lauantaisin. Yhteen moduuliin sisältyy 30 lähiopetustuntia ja kirjallinen lopputehtävä.

Lähijaksoilla keskustellaan paljon. Tunneilla käytetään useita erilaisia opetusmenetelmiä, kuten case-tapaustutkimuksia, ohjattuja keskusteluja, ryhmäprojekteja, yrityspelejä, simulaatioita ja luentoja. Tunneille osallistuminen on pakollista.

Ohjelman rakenne

Ennen moduulia

Itsenäistä opiskelua, ennakkotehtävä

Moduuli: Viisi luokkatapaamista n. viikon sisällä

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Moduulin jälkeen

Henkilökohtainen kirjallinen tehtävä (tentti)

Pakolliset moduulit

Kymmenen moduulia on suunniteltu antamaan opiskelijoille laaja ymmärrys liiketoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Ne muodostavat johtamiskoulutuksen perustan ja luovat yhteyden johtamisen eri alojen teorioiden ja käytännön välille.

Valinnaiset moduulit

Pakollisten moduulien lisäksi Aalto MBA -ohjelmaan kuuluu erilaisia valinnaisia moduuleja. Valittavissa on kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa.

Applied Finance and Accounting

Applied Finance and Accounting -suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat oppia lisää monitahoisista kansainvälisistä talousasioista sekä rahoituksen ja kirjanpidon teorian soveltamisesta käytännön päätöksentekoon.

Entrepreneurship and Innovation

Entrepreneurship and Innovation -suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat pääsevät tutustumaan yritystoimintaan ja -ympäristöihin sekä start-upeissa että vakiintuneissa yrityksissä. Oman yrityksen perustamista suunnittelevat saavat konkreettisia työkaluja, tietämystä ja inspiraatiota. Lisäksi suuntautumisvaihtoehdon valinneet pääsevät tutustumaan yrityksiin ja yrittäjyyshengen ja innovaatioiden hyötyihin suurissa yrityksissä sekä keskustelemaan yritysjohtajuuden haasteista.

Renewal and Transformation

Renewal and Transformation -suuntautumisvaihtoehdossa tarkastellaan yritystoimintaa monialaisesta perspektiivistä Aalto-yliopiston hengessä. Opiskelijoita kannustetaan kyseenalaistamaan perinteiset johtamisen ajattelutavat ja katsomaan asioita uusista näkökulmista. Suuntautumisvaihtoehto antaa  tietoa ja erilaisia malleja muunmuassa tulevaisuuden ennustamiseen ja muutosjohtamiseen.

MBA-opintomatka

Ohjelman osana opiskelijat voivat osallistua MBA Study Tour -opintomatkalle. Opintomatkan tarkoitus on syventää opiskelijoiden ymmärrystä kansainvälisistä liikeympäristöistä. Siihen sisältyy yleensä hyvin suunnitelluista luennoista, case-työskentelystä ja avoimista keskusteluista koostuva viiden päivän opintojakso. Opintomatkan teema ja kohde vaihtelevat vuosittain. Matkat suuntautuvat esimerkiksi Singaporeen, Bostoniin ja Palo Altoon, ja niille voivat osallistua kaikki Aalto Executive MBA ja Aalto MBA -opiskelijat. Vapaaehtoinen opintomatka vastaa yhtä valinnaista kurssia. Opintomatkan maksut ja muut kulut eivät sisälly MBA-ohjelman lukuvuosimaksuun.

MBA Business Project – testaa tuoreet taitosi

Ohjelman loppupuolella opiskelijat toteuttavat MBA Business Project -hankkeen. Projektit suoritetaan ryhmätöinä, joissa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa todellisiin liiketoimintatilanteisiin. Projektien aiheet perustuvat opiskelijoiden mielenkiinnon kohteisiin, ja ne voivat olla opiskelijoiden omien yritysten projekteja. Tässä kiehtovassa kontekstissa opiskelijat pääsevät hyödyntämään kursseilla omaksumiaan tietoja ja analyyttisia työkaluja sekä osaamistaan, arviointikykyään ja aloitteellisuuttaan.

Personal Development Process

Personal Development Process tukee opiskelijoiden oppimista ja henkilökohtaista kehitystä koko MBA-opintojen ajan. Selkeä nelivaiheinen prosessi johdattaa opiskelijat pohtimaan omia kehitystarpeitaan tulevina johtajina sekä tarjoaa tietämystä ja oivalluksia, jotka tekevät henkilökohtaisesta kasvusta palkitsevan matkan.

Innostava Business Simulation

Opintojen lopussa business simulation -peli kokoaa yhteen liiketoimintaosaamisen eri alueiden sisällöt innostavalla ja innovatiivisella tavalla. Simulaatio haastaa hyödyntämään opintojen aikana saatuja tietoja ja taitoja käytännönläheisesti monimutkaisessa tilanteessa.


 

MBA Visitor -ohjelma tai Global Leader polkuna MBA-opintoihin

Lue lisää 

Kansainvälinen opiskelijavaihto

Helsingissä järjestettävien Aalto MBA -kurssien lisäksi opiskelijat voivat lähteä opiskelijavaihtoon johonkin ohjelman ympäri maailmaa sijaitsevista yhteistyöyliopistoista. Vaihto-ohjelmien pituudet vaihtelevat viikosta neljään kuukauteen. Opiskelijavaihto räätälöidään kullekin opiskelijalle erikseen.

Aalto MBA -ohjelman yhteistyöyliopistoihin lukeutuu maailman parhaita kauppakorkeakouluja.

Vaihto-opiskelun aikaiset matkustus-, majoitus- tai asumiskulut eivät sisälly Aalto MBA -ohjelman hintaan.

Opiskelijavaihto Helsinkiin kansainvälisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoille

Toivotamme kansainvälisten yhteistyöyliopistojemme vaihto-opiskelijat tervetulleeksi mihin aikaan lukuvuotta tahansa. Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme »

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Haku ohjelmaan

Seuraava Aalto MBA -ohjelma käynnistyy tammikuussa 2018.

Hakemusten jättöpäivä vuonna 2018 alkavaan ohjelmaan oli 17.11.2017. Jos olet vielä kiinnostunut hakemaan Aalto MBA 2018 -ohjelmaan, olethan meihin yhteydessä: Anne Nylund, anne.nylund@aaltoee.fi tai Sari Saastamoinen, sari.saastamoinen@aaltoee.fi.

Hakuvaatimukset ja hakuohjeet löytyvät Aalto MBA -ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Englanninkieliset sivut 

Tutkintomaksu