Henkilöstöjohtamisen koulutukset

Henkilöstöjohtaminen on keskeisessä asemassa dynaamisessa liiketoimintaympäristössä ja osaamisen kehittämisessä. Kun yrityksen strategia, strategiset kyvykkyydet, organisaatiokulttuuri ja henkilöstöstrategia sopivat yhteen, sillä on paremmat valmiudet menestyä, tehdä parempaa tulosta, sekä houkutella osaavaa henkilöstöä.

Aalto EE tarjoaa kehyksen, jonka avulla näet työsi uudesta näkökulmasta. Ohjelmissamme pääset ratkomaan monipuolisesti organisaatioiden toiminnan aitoja haasteita. Koulutusta ja konsultointia yhdistävissä ohjelmissamme osallistujat suunnittelevat ja uudistavat organisaationsa toimintatapoja ja HR-käytäntöjä. Ohjelmiemme vankka selkäranka on Aalto-yliopiston maailmanluokan HRM-tutkimuksessa.

Schedule Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää henkilöstöjohtamisen ohjelmista? Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun. Ole meihin suoraan yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö.

Anne Pietikäinen, Program Director

+358 10 837 3817

anne.pietikainen@aaltoee.fi

Sari Saastamoinen, Director, Relationship Management, Recruitment, and Change Training Programs

+358 10 837 3794

sari.saastamoinen@aaltoee.fi

Ulla-Maija Uusitalo, Director, Sales and Account Management

+358 10 837 3776

ulla-maija.uusitalo@aaltoee.fi

Lähetä yhteydenottopyyntö

Palvelut muutostilanteissa

Markkinatilanne ja toimintaympäristön muutokset heijastuvat nopeasti työvoiman, yrityksen tärkeimmän resurssin, tarpeeseen sekä yrityksen kykyyn työllistää. Autamme työnantajaa muutostilanteissa, olipa kyse kasvun tai sopeuttamisen tuesta, tai henkilöstön kouluttamisesta esimerkiksi lomautusten aikana.

Koulutukset

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia valmennuksia ja koulutusohjelmia. Autamme organisaatioita kehittymään jatkuvasti ja ratkaisemaan liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia haasteita. Yhteissuunnitteluun perustuva mallimme takaa ainutlaatuisen oppimiskokemuksen sekä mitattavan vaikuttavuuden. Ratkaisuidemme kaikki osa-alueet – sisältö, opetushenkilökunta, oppimismenetelmät, paikka ja verkostoitumistilaisuudet – suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Sisältöjä aiheesta

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Strateginen henkilöstöjohtaminen

The Global Challenge -kirjan tekijöiden (Ingmar Björkman et al.) mukaan yrityksen strategiaan sopivan henkilöstöstrategian käyttöönotto edellyttää, että henkilöstöjohtajat kysyvät itseltään jatkuvasti seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä ovat liiketoimintamallimme keskeiset komponentit?
  • Mitkä organisaatiomme erilaistavat ja mahdollistavat kyvykkyydet tukevat liiketoimintamalliamme?
  • Mitä osaamista ja toimintaa nämä kyvykkyydet vaativat toteutuakseen?
  • Mitkä HRstrategiat ja -käytännöt johtavat oikeansuuntaiseen toimintaan?

Yrityksen kehittymiskykyä tarkastellaan ulkopuolelta sisälle päin eli pyrkimällä ymmärtämään, mitä asiakkaat, muut sidosryhmät kuten sijoittajat yritykseltä odottavat.

Henkilöstöhallinto yrityksen uudistumisen edelläkävijänä

Kun organisaatiot pyrkivät uudistamaan liiketoimintaansa, HR voi johtaa prosessia ennakoimalla muutosta ja tukemalla henkilöstön osaamista ja oikeanlaista toimintatapaa. Vastaamalla edellä esitettyihin kysymyksiin johdonmukaisesti yritys voi varmistaa pitkän aikavälin menestyksensä paljon paremmin kuin etsimällä "parhaita käytäntöjä".

Tehokkaisiin henkilöstökäytäntöihin kannattaa investoida

Tutkimukset osoittavat, että hyvä henkilöstöjohtaminen voi parantaa yrityksen tulosta merkittävästi. Esimerkiksi kun analysoitiin tulokset 92 tutkimuksesta, jotka kattoivat 19 319 organisaatiota eri toimialoilla ja eri maissa, saatiin tuloshakuisten henkilöstökäytäntöjen ja useiden yrityksen tulosta mittaavien tunnuslukujen väliseksi korrelaatioksi 0,2. Merkittävin näistä tutkimuksista oli Huselidin ja Beckerin tutkimus, jossa he selvittivät erilaisten henkilöstökäytäntöjen tuloksellisuutta. Henkilöstökäytäntöjä ja taloudellista ja kirjanpidon tulosta koskeva data-analyysi osoitti, että yksi standardipoikkeama tuloshakuisissa työkäytännöissä paransi yrityksen kannattavuutta useita tuhansia dollareita työntekijää kohden ja yrityksen markkina-arvoa lähes 20 000 dollaria työntekijää kohden. Nämä tulokset osoittavat, että tuloshakuisiin henkilöstökäytäntöihin kannattaa investoida ja että niistä saatu taloudellinen hyöty voi olla huomattava.

Tärkeimmät henkilöstöprosessit

Henkilöstön osaamisen kehittämistä, motivaatiota ja osallistumista edistäviä käytäntöjä kutsutaan usein tuloshakuisiksi työkäytännöiksi (high-performance work practices) tai tuloshakuiseksi kulttuuriksi.

Kolmen tärkeimmän henkilöstöprosessin – suorituksen johtamisen, parhaiden osaajien ja tulevaisuuden potentiaalin johtamisen sekä palkitsemisen johtamisen – on ohjattava työntekijöitä saavuttamaan yrityksen strategiset tavoitteet ja vahvistettava sen strategisia kyvykkyyksiä. Jotta nämä käytännöt ovat vaikuttavia, niiden on kuitenkin lisättävä myös työntekijöiden sisäistä motivaatiota. Organisaation ja yksilön näkökulmien yhdistäminen edellyttää osaamista, rohkeutta ja vakuuttavuutta.

Tarvitaan yhtenäinen lähestymistapa, joka kannustaa työntekijöitä tietynlaisiin toimintatapoihin ja tukee heidän sisäistä motivaatiotaan.”

Kolmea tärkeintä henkilöstöprosessia ei voi suunnitella erillään toisistaan, vaan tarvitaan yhtenäinen lähestymistapa, joka kannustaa työntekijöitä tietynlaisiin toimintatapoihin ja tukee heidän sisäistä motivaatiotaan. Työntekijöiden korkea motivaatio ja sitoutuneisuus näkyvät asiakastyössä ja parantavat en laatua. Tämä puolestaan parantaa yrityksen kannattavuutta.

Suorituksen johtaminen on keino yhdistää yrityksen strategiset ja toiminnalliset tavoitteet tehokkaasti, mikä on välttämätöntä seurannan ja koordinoinnin kannalta. Suorituksen johtaminen selkeyttää eri henkilöiden rooleja, tavoitteita ja panosta liiketoiminnassa ja toimii myös syötteenä muihin henkilöstöprosesseihin (palkitseminen ja henkilöstöedut, koulutus ja kehittäminen, talent manangement) ja liittää ne yrityksen tavoitteisiin.

Talent management tarkoittaa yleensä oikeiden ihmisten saamista oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Vaikka talent managementin painopiste on jo pitkään ollut esimies- ja johtotehtävissä, se kohdistuu yhä enemmän myös johtaviin teknisiin ja muihin asiantuntijoihin, jotka ovat strategisesti tärkeitä yrityksen menestykselle. Esimerkiksi erinomaisiin asiakaskokemuksiin panostava lentoyhtiö havaitsi, että sen strategisen kyvykkyyden kannalta tärkeimpiä työntekijöitä eivät olleetkaan lentäjät vaan asiakasrajapinnassa toimivat lentoemännät ja stuertit.

Palkitsemisen johtaminen tai palkitseminen ja henkilöstöedut tarkoittaa niitä strategioita ja periaatteita, joiden tavoitteena on palkita työntekijöitä oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja johdonmukaisesti sen mukaan, mikä heidän arvonsa on organisaatiolle. Siihen sisältyy henkilöstön palkkojen, palkkioiden ja muiden etujen analysointi, suunnittelu ja seuranta. Palkitsemisjärjestelmä koostuu sekä rahallisista että ei-rahallisista palkitsemistavoista. 

Organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuuri tarkoittaa tapaa, jolla organisaation jäsenet suhtautuvat toisiinsa, työhönsä ja ympäröivään maailmaan, kun sitä verrataan muihin organisaatioihin. Organisaatiokulttuuri voi tukea tai vaikeuttaa organisaation strategian toteuttamista. Tunnetun sanonnan mukaan ”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi, lounaaksi ja päivälliseksi”. Tämä tarkoittaa, että organisaatio ei saavuta strategisia tavoitteitaan, jos organisaatiokulttuuri ei tue sitä, mitä työntekijöiltä odotetaan. On tärkeää ymmärtää organisaatiokulttuurin käsite ja miten siihen voidaan vaikuttaa.

Organisaatiot, joilla on kirkas missio ja tarkoitus sekä selkeät ja johdonmukaiset arvot ja prosessit, tekevät jatkuvasti parempaa tulosta kuin organisaatiot, joilla näitä ei ole.

Henkilöstö- ja johtamiskäytännöt ovat avainasemassa korkean suoritustason organisaatiokulttuurin luomisessa. Lisäksi johtajat, jotka ymmärtävät, milloin toimintatapoja pitää muuttaa, jotta pysytään mukana kehityksessä, pystyvät parhaiten mukauttamaan organisaatiotaan liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Henkilöstö- ja johtamiskäytännöt ovat avainasemassa korkean suoritustason organisaatiokulttuurin luomisessa.”

Yhteensopivuusteorian mukaan nämä käytännöt on sovitettava yhteen yrityksen strategian ja kulttuurin kanssa. Toisaalta silloin, kun kulttuurin on muututtava, henkilöstökäytännöt voivat toimia muutosvoimina, jotka määrittävät esimerkiksi ketkä saavat ylennyksen, millaista toimintaa organisaatiossa arvostetaan ja millä perusteella henkilöstöä palkitaan.

Meidän ratkaisumme

Aalto EE:n henkilöstöjohtamisen ratkaisut vaihtelevat kolmen päivän koulutusohjelmista seitsemän päivän ohjelmiin ja niissä yhdistyy strategisen henkilöstöjohtamisen eri aspektit. Lähestymistapamme on sellainen, että annamme ihmislle työkaluja, joiden avulla he voivat jäsentää työtään uudella tavalla. Käytämme usein käytännön esimerkkejä joko osallistujien omista yrityksistä tai valituista alansa edelläkävijöistä.

Tarjontaamme kuuluu myös koulutuksen ja konsultoinnin yhdistäminen jossa organisaatiot lähettävät tiiminsä työskentelemään  jonkun HR käytännön kehittämiseksi ja uudelleensuunnittelemiseksi.

Avoimet ohjelmamme voidaan räätälöidä organisaatiosi tarpeisiin tai voimme suunnitella puhtaalta pöydältä sinun organisaatiollesi sopivan ratkaisun.