Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Energy Business Professionals

Energialiiketoiminnan johtaminen

Energia-ala on hurjassa murroksessa. Energian saatavuus ja hinnan muutokset askarruttavat niin loppukäyttäjiä, toimittajia kuin päättäjiäkin. Samalla ilmastotavoitteet edellyttävät energian entistä puhtaampaa tuotantoa sekä tehokkaampaa energian jakelua ja käyttöä. Tavoitteisiin pääsy ja toisaalta toiminnan kannattavuuden varmistaminen edellyttävät kykyä nähdä ja ymmärtää eri toimijoiden roolit osana toimialan kokonaisuutta sekä osaamista toimeenpanna tarvittavat muutokset omassa organisaatiossa.

Energy Business Professionals koulutuksessa syvennät päätöksenteon ja johtamisen valmiuksiasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Se on räätälöity energia-alan asiantuntijoille ja johtajille. Energia-alan koulutusohjelma tarjoaa näkökulmia kehittämistyöhön ja työkaluja muutoksen läpivientiin osallistujan omassa yrityksessä. Oppien käytäntöön vientiä tuetaan monipuolisten tehtävien avulla. Ohjelmassa perehdytään energia-alan yritysten toimintaympäristön muutosnäkymiin niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Eturivin kouluttajat johdattavat osallistujat alan muutoshaasteiden, strategian, sidosryhmätyöskentelyn, asiakkuuksien, talouden ja suorituksen johtamisen teemoihin.

Muita ajankohtaisia, koulutuksessa käsiteltäviä aiheita, ovat mm. vastuullisuus ja kestävä kehitys, ennakointi, palvelumuotoilu, innovaatiot, tiedolla johtaminen ja jatkuva parantaminen.

Energia-alan yritysten tulevaisuuden kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin he hyödyntävät teknologian murroksen ja reagoivat kansainvälisen kilpailukentän muutoksiin. Siksi onkin tärkeää, että alan toimijat uskaltavat rohkeasti kehittää ja kokeilla uusia palveluja ja tapoja tehdä liiketoimintaa.

Energia-alalla työskenteleviltä asiantuntijoilta kilpailukyvyn kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii kykyä strategiseen ajatteluun, vuorovaikutteiseen johtamiseen ja liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä onnistuminen vaatii kuluttajien tarpeiden ymmärtämistä ja asiakkaan nostamista kaiken toiminnan keskiöön.

Osaamiseen ja luovaan ajatteluun, uskallukseen ja kokeiluihin, riskien ottoon ja hallintaan sekä paikallisuuteen ja globaalisuuteen kannattaa panostaa. Energia-alalla on mahdollisuus synnyttää nyt merkittäviä uusia innovaatioita.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Asiakaspalautteita

"Koulutusohjelma tarjosi laajan kattauksen näkökulmia energiamarkkinoiden murroksen polttavimpiin kysymyksiin sekä konkreettisia malleja omien työtapojen ja johtamisen kehittämiseen."

"Hyvä opintokokonaisuus energiamurroksen ja toimialan toimintaympäristön muutosten kohtaamiseen. Eturivin kouluttajat, ohjelmasisällön myötä avautuvat työkalut kehittämiseen ja itsensä johtamiseen sekä innostava kurssiyhteisö tekivät oppimiskokemuksesta miellyttävän."

"Prosessien johtaminen oli todella hyvä kokonaisuus ja sen oppeja tulen hyödyntämään."

Hyödyt

Energy Business Professionals syventää ammatillista osaamistasi, antaa uusia virikkeitä ja kehittää ajatteluasi. Koulutuksen avulla perehdyt energia-alan haasteisiin ja mahdollisuuksiin ja parannat kykyäsi analysoida muutosten vaikutuksia yritysten toimintaan. Koulutus auttaa sinua tunnistamaan yrityksesi kehityskohteita, ja myös näkemään miten muut toimijat kehitykseen vaikuttavat.

Osaat analysoida talouden tunnuslukuja ja niiden merkitystä organisaatiosi toiminnassa.
Verkostoidut muiden energia-alan edelläkävijöiden kanssa.
Ymmärrät palvelullistamisen merkityksen liiketoiminnassa.
Etsit tapoja hyödyntää digitalisaatiota ja uusia innovaatioita.
Tunnistat yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Tiedostat kestävän kehityksen strategisen merkityksen energia-alalla.

Kenelle? 

Energy Business Professionals on suunniteltu energia-alan yritysten johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Koulutus soveltuu energia-alan kanssa yhteistyötä tekeville yritykselle, kuten palvelujen ja tuotteiden tarjoajille.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa tarkastellaan energialiiketoimintaa kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista. Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä (11), verkkokurssista (Essentials of Data and Analytics) sekä monipuolisista tehtävistä.

Lähiopetuspäivät koostuvat asiantuntija-alustuksista sekä ryhmäkeskusteluista- ja tehtävistä. Eturivin kouluttajien lisäksi ääneen pääsevät eri energiasektoreilta tulevat osallistujat, jotka valmistelevat ajankohtaisia teemaesityksiä päivän polttavista aiheista. Näin varmistamme kiinnostavien teemojen monipuolisen käsittelyn ja näkemysten jakamisen läpi ohjelman.

Koulutuksen vaikuttavuutta syvennetään kaikutiimityöskentelyllä, jossa opetusjaksoilla käsitellyistä aiheista keskustellaan organisaation sisältä valitun tiimin kanssa. Keskustelut auttavat kiteyttämään opittua, jakamaan uusia oivalluksia ja vauhdittamaan organisaation muutosta keskustelujen pohjalta.

Monipuoliset tehtävät ja menetelmät tukevat ja syventävät oppimista

Itsenäisesti suoritettava Essentials of Data and Analytics -verkkokurssin avulla opit data-analytiikan perusteet sekä sen, miten voit hyödyntää dataa päätöksenteon tukena. Verkkokurssi suoritetaan ennen toista opintojaksoa, jonka aikana käsittelemme tietopohjaisia strategioita ja liiketoimintamalleja.  Lue lisää verkkokurssista täältä.

Koulutukseen kuuluu henkilökohtaisen vaikuttavuuden ja johtamisen tarkastelu osana energia-ammattilaisuutta. Tavoitteena on, että ohjelman jälkeen käsitys omasta vaikuttavuudesta sekä yhteistyösuhteista on syventynyt ja osallistujalla on selkeämpi käsitys omasta osaamisestaan ja kehitystarpeistaan vaikuttajana.

Myös lukemalla oppii. Koulutuksen aikana luetaan, referoidaan ja reflektoidaan yksi johtamisaiheinen kirja. Tehtävän tavoitteena on kiteyttää kirjan pääviestit sekä peilata näitä omiin käsityksiin, havaintoihin ja kokemuksiin johtamisesta. Kirja valitaan itsenäisesti.

Koulutuksen opit nivotaan yhteen omaan organisaatioon tehtävällä opinnäytetyöllä. Opinnäytetyöt ovat usein kehitysprojekteja, joissa opittuja asioita viedään käytäntöön. Opinnäytetyön laajuus on noin 2 opintopistettä.

Rakenne

11 opetuspäivää + verkkokurssi

Ohjelmaan kuuluu yksi itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, 5 kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa, sekä päätöspäivä.

Oppimista tukevat tehtävät ja opinnäytetyö

Oppimista ja oppien käytäntöön vientiä tuetaan monipuolisten tehtävien ja omaan yritykseen tehtävän opinnäytetyön (kehittämisprojekti) avulla.

Henkilökohtaisen vaikuttavuuden kehittäminen

Analysoi yhteistyösuhteitasi ja muodosta käsitys omista kehitystarpeistasi vaikuttajana.

Koulutusjaksot

Opintomatka

Toteutamme keväällä 2024 opintomatkan, jonka aikana pääsemme vierailemaan kiinnostavissa kohteissa. Opintomatkan aikana tutustutaan kohdemaan energiapolitiikkaan, energia-alan yrityksiin ja energiaratkaisuihin, ja sen kesto 3–4 päivää. Opintomatka ei sisälly koulutuksen hintaan, vaan on ostettavissa erikseen. Matkalle mahtuu mukaan maksimissaan n. 25 henkilöä. Jätä meille viesti, jos opintomatka kiinnostaa »

Kouluttajat

Vuoden 2024 kouluttajat tarkentuvat, vuonna 2023 ohjelmassa kouluttivat seuraavat huippuasiantuntijat:

Peter Lund

Teknillisen fysiikan professori, Aalto-yliopisto

Lund tutkii tulevaisuuden energiakysymyksiä. Hän on erityisen kiinnostunut monitieteellisistä näkökulmista energiaan. Lund toimii ahkerasti kansainvälisillä foorumeilla ja hänellä on lukuisia luottamustehtäviä. Lund on Suomen ilmastopaneelin jäsen ja päässyt vaikuttamaan koko EU:n energia- ja ilmasto-ohjelmiin ja energiantutkimuksen suuntaviivoihin Euroopassa. Hän on toiminut EU:n energianeuvonantajien puheenjohtajana ja myös Euroopan tiedeakatemioiden energiapaneelin puheenjohtajana.

Joona Turtiainen

Edunvalvontajohtaja, Energiateollisuus ry

Jari Melgin

Jari Melgin on laskentatoimen professori (Professor of Practice), Senior Fellow Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

Opetuksessa ja tutkimuksessa Melgin hyödyntää laaja-alaista käytännön kokemustaan laskentatoimen ja rahoituksen eri osa-alueilta, sisältäen myös sijoitustoiminnan, yrityskaupat ja yrityksen hallinnon.  

Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi hän konsultoi yrityksiä ja muita taloudellisia toimijoita.  Melginillä on yli 25 vuoden kansainvälinen kokemus talouden ja rahoituksen johtotehtävistä. 

Hänellä on monipuolinen toimialakokemus, kuluttajatuotteista (Amer Sports ja Salomon), varustamotoiminnasta ja logistiikasta (Containerships), konepajateollisuudesta (Componenta) sekä pankkitoiminnasta (KOP, yksi Nordean edeltäjistä).  Hän työskenteli aiemman uransa aikana useita vuosia Ranskassa.

Jari Melginillä on kauppatieteen tohtorin tutkinto laskentatoimesta Aalto Yliopistosta.  Tämän lisäksi hänellä on maisteritutkinnot valtio-opista Turun yliopistosta ja kansantaloustieteestä Turun kauppakorkeakolusta.

Melginin väitöskirja keskittyi päätöksenteon rajoihin, fokusoiden erityisesti hallituksen rooliin yhtiön päätöksentekorakenteessa.

Riitta Lumme-Tuomala

DBA Riitta Lumme-Tuomalan erityisosaaminen löytyy johtamisen alueelta; erityisesti hän on perehtynyt työn muutokseen ja osaajien johtamiseen sekä potentiaalin tunnistamiseen.

Tulevaisuuden johtaminen ja Talent Management ovat hänen osaamisensa keskiössä. Lumme-Tuomalalla on MBTI I ja II sekä WorkPlace Big Five Profile sertifioinnit ja hän luennoi säännöllisesti edellä mainituista aiheista.

Monivuotisen Aalto University Executive Education –uransa aikana Lumme-Tuomala toimi mm. viestinnästä- ja alumnisuhteista vastaavana johtajana. Hän aloitti Senior Advisorina helmikuussa 2023. Hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä organisaatioissa uransa aikana, näihin lukeutuu 14-vuotinen ura Punaisessa Ristissä sekä HRD Managerin tehtävä Pfizerilla.

Lumme-Tuomala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä suorittanut EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa. Hänen kesäkuussa 2017 valmistuneen DBA-väitöskirjansa aiheena on Talent Management.

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

Kalle Reunanen

Kalle Reunanen on toiminut pitkään kahden yrityksen, Innomaatti Oy ja Efecto Oy:n, toimitusjohtajana. Hän on toteuttanut satoja erilaisia kehityshankkeita myynnin sisällön, työkalujen, johtamisjärjestelmien sekä liiketoimintamallien kehittämiseksi.

Reunanen on vetänyt lukuisia strategiakierroksia ja kehittänyt ketterin menetelmin asiakkaidensa asiakasymmärrystä ja myyntiä.

Ennen uraansa valmentajana, kouluttajana ja konsulttina, Reunanen on toiminut varsin monipuolisissa tehtävissä useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yrityksissä. Hän on ollut liiketoiminnan vetäjänä, kehittäjänä ja myyjänä sekä asiantuntijana mm. seuraavissa yrityksissä: Unisys, Reuters, Banque Indosuez, Feeniks Trading, OKO, Unic ja Nixdorf.

Kalle Reunasella on laaja osaaminen asiakkuuksien johtamisen ja kehittämisen alueella kuten asiakas- ja arvokeskeinen Key Account Management -toiminta, asiakkuuksien hoitaminen osana yrityksen strategiaa, myynnin ja asiakkuuksien välinen yhteys, resurssien optimointi yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta, asiakasymmärrys asiakasarvon luonnin perustana ja asiakkuuksien strateginen kehittäminen. Myös vuoropuhelu asiakkaan kanssa on tärkeä osa Reunasen koulutusta ja konsultointia. Erityisen kiinnostunut hän on ollut siitä miten uusia ajatuksia voi herättää henkiin yrityksissä ja ihmisissä. 


 

Robin Gustafsson

Robin Gustafsson on strategisen johtamisen professori Tuotantotalouden laitoksella Aalto-yliopistossa.

Gustafssonin erityisosaaminen liittyy yritysstrategiaan ja strategisen johtamiseen toimialojen murrostilanteissa, digitaalisten alustojen strategioihin ja uusien kilpailukyvyn lähteisiin erityisesti digitaalisuuden näkökulmasta sekä tutkimus ja innovaatio yhteisöjen johtamiseen.

Kari Hiekkanen

TkT Kari Hiekkanen   on vieraileva tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella erityisalueenaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.  

Lisäksi Hiekkanen työskentelee yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tietohallinnon johtamisen sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ylemmän Master -tutkinto-opetuksen parissa.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. 

Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Ilkka Keppo

Professori, energiajärjestelmät, Konetekniikan laitos, Aalto-yliopisto

Ilkka Keppo on erikoistunut energiajärjestelmä- ja integroitujen arviointimallien käyttöön ja kehittämiseen, erityisesti erilaisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen keskittyviin kysymyksiin liittyen. Hänen tutkimuksensa läpileikkaava teema on epävarmuuden arviointi, karakterisointi ja mallintaminen. 

Keppo toimii Aalto-yliopistossa energiajärjestelmien professorina. Ennen paluutaan Aaltoon syksyllä 2020, Keppo työskenteli Isossa-Britanniassa (UCL), Alankomaissa (ECN) ja Itävallassa (IIASA). Professori Keppo toimi ennen Aaltoon siirtymistään energiajärjestelmien tutkimusalueen johtajana ja Associate Professorina UCL:n Energy Institutessa. 

Ilkka valmistui tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta, energiatalouden ja voimalaitostekniikan alalta, vuonna 2009. 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta