Kehitä johtamisosaamistasi ja tehosta vaikuttavuuttasi

Haluatko tutustua itseesi paremmin johtajana ja siten kehittyä paremmaksi ihmisten johtajaksi ja esihenkilöksi? Vai tarvitsetko tukea kasvun tai muutoksen johtamiseen? 

Asiantuntemuksen ja johtamiskyvyn lisäksi johtaja tarvitsee eteenpäin katsovaa strategista perspektiiviä sekä kokonaisvaltaista näkemystä. Johtamiskoulutuksemme haastavat sinua tarkastelemaan johtajuutta eri näkökulmista ja kannustavat sinua toimimaan uudella tavalla. Tarjoamme uusia taitoja ja ajattelutapoja valmentaessamme johtajia entistä vaativampiin tehtäviin ja laajempiin johtajarooleihin.

Schedule Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää johtamisen ja yleisliikkeenjohdon ohjelmista? Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun. Ole meihin suoraan yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jeremias Ojamäki, Senior Relationship Manager

+358 10 837 3725

jeremias.ojamaki@aaltoee.fi

Anne Pietikäinen, Program Director

+358 10 837 3817

anne.pietikainen@aaltoee.fi

Lähetä yhteydenottopyyntö

Kokemuksia

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia valmennuksia ja koulutusohjelmia. Autamme organisaatioita kehittymään jatkuvasti ja ratkaisemaan liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia haasteita. Yhteissuunnitteluun perustuva mallimme takaa ainutlaatuisen oppimiskokemuksen sekä mitattavan vaikuttavuuden. Ratkaisuidemme kaikki osa-alueet – sisältö, opetushenkilökunta, oppimismenetelmät, paikka ja verkostoitumistilaisuudet – suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Sisältöjä aiheesta

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Muutoksen hallinta edellyttää erinomaisia johtamistaitoja

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Muuttumis- ja sopeutumiskykyiset yritykset selviytyvät ja myös menestyvät kilpailluilla markkinoilla. Tämä vaatii poikkeuksellisen hyviä johtamistaitoja.

Kehitys kohti vahvaa johtajuutta alkaa sisältäpäin."

Kehitys kohti vahvaa johtajuutta alkaa sisältäpäin. Menestyäkseen johtajan on ymmärrettävä entistä paremmin omaa johtamistapaansa ja hänen oltava avoin uudelle, jotta hän voi ylläpitää omaa kyvykkyyttään ja hyödyntää sitä täysimääräisesti. Tuloksellisimmat johtajat näkevät muutoksen mahdollisuutena oppia ja kasvaa niin yksilöiden, tiimien kuin organisaatioidenkin tasolla. He hallitsevat sekä muutoksen rakenteellisen että inhimillisen puolen ja pystyvät tehokkaaseen muutosjohtamiseen. He ymmärtävät, että tulevaisuuden menestys voi edellyttää uudenlaisia ajattelutapoja ja taitoja, ja myös luopumista käytännöistä, jotka eivät enää palvele tämän päivän ja tulevaisuuden tavoitteita.

Muutoksen ja transformaation johtaminen

Poikkeuksellinen johtajuus edellyttää ymmärrystä muutoksen ja siirtymän välisestä erosta ja siitä, mitä näiden välinen tasapaino edellyttää johtajuuden näkökulmasta. Menestyvien johtajien on tunnistettava johtamistyylinsä ja -käyttäytymisensä ja ymmärrettävä, miten ne vaikuttavat heidän toimintaansa muutostilanteissa. Heidän on myös huolehdittava sekä omasta että muiden muutoskyvykkyydestä, ja   valmennettava sekä itseään että muita muutosprosessin aikana. He tarvitsevat myös konkreettisia työkaluja organisaatiomuutoksen käytännön johtamiseen.

Strategia on yrityksen tulevaisuuden rakentamista

Strategia ei ole pelkästään tavoitteiden asettamista. Se on ongelmien ratkaisemista, oman kilpailutilan valitsemista ja rakentamista sekä sellaisten taitojen ja osaamisten kehittämistä, joita on vaikea kopioida. Se on menestykseen johtavan tien tunnistamista globaalissa ja jatkuvasti muuttuvassa kilpailuympäristössä ja sen tien onnistunutta seuraamista. Strategia on yrityksen tulevaisuuden rakentamista ja herkkyyttä ennakoida tulevaa.

Strateginen johtaminen on moniulotteiden ja haastava alue."

Strateginen johtaminen on moniulotteiden ja haastava alue. Se kattaa yrityksen kaikki toiminnot rahoituksesta ja markkinoinnista esimiestyöhön ja innovointiin ja kytkee yhteen kolme toisiinsa liittyvää osa-aluetta: esimiestyön ja henkilöstön, kilpailun ja liiketoimintaympäristön sekä organisaation ja yksilöiden kyvykkyydet. Tuloksellinen strateginen johtaminen edellyttää kunkin osa-alueen analysointia, kaikkien osa-alueiden tilanteeseen sopivan strategian muotoilua sekä sen johdonmukaista toteuttamista

Digitalisaatio ja globalisaatio megatrendeinä

Digitalisaatio on edelleen vallitseva megatrendi, joka ohjaa strategista muutosta useilla toimialoilla. Se vaikuttaa kilpailuun ja asettaa uusia osaamisvaatimuksia yksilöille, esimiehille ja johtamiskäytännöille.

Toinen strategista muutosta ohjaava tekijä on globalisaatio, asiakkaiden ja markkinoiden entistä tiiviimpi verkottuminen ja lähentyminen toisiaan. Menestyminen epävakaassa, globaalissa ja verkottuneessa toimintaympäristössä edellyttää, että yritykset reagoivat ketterästi ja ennakoiden teknologian kehitykseen ja uusiin liiketoimintamalleihin, löytävät tasapainon paikallisen sopeuttamisen ja maailmanlaajuisen skaalautuvuuden välillä sekä tarttuvat niihin mahdollisuuksiin, joita laajempi asiakaspohja ja innovatiiviset ideat globaaleilla markkinoilla tarjoavat. Epävakaassa, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä johtajien on kyettävä ajattelemaan laaja-alaisemmin ja ennakoiden, epävarmuutta sietäen. Näiden tulevaisuuden johtajuustaitojen ja verkostojen johtamisen merkitys tulee korostumaan entisestään.