Edellinen sivu

Executive HR

Strategia ja kyvykkyydet henkilöstöjohtamisen keskiöön

Viimeisen vuosikymmenen aikana HR:n rooli organisaatiossa on merkittävästi muuttunut. Yhä enemmän yrityksen johto luottaa HR-johtajan ja HR-organisaation kyvykkyyteen yrityksen tavoitteiden saavuttamisen mahdollistajana ja HR-johtajien odotetaan osallistuvan yrityksen strategiseen päätöksentekoon.

Tulevaisuudessa yrityksissä korostuu myös yhteistyö sekä sisäisesti että yritysten välillä, uudenlaiset työskentelytavat mm. globalisaation ja digitalisaation vaikutuksesta. Viimeisen vuosikymmenen aikana muutos on ollut tälläkin saralla todella nopeaa.

Yrityksen strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen, organisaation sekä osaajien kehittäminen ovat yhä merkittävämmässä roolissa tulevaisuudessa. Executive HR -ohjelmassa rakennetaan yhteys strategian, strategisten kyvykkyyksien, digitaalisen transformaation, globalisaation sekä muiden makrotrendien ja henkilöstöjohtamisen välille.

Ohjelmaan osallistumalla kehität strategista ajatteluasi ja kykyäsi soveltaa sitä yrityksesi henkilöstöjohtamiseen. Kehität myös omaa johtajuuttasi sekä vaikuttamistaitojasi HR-johtajana. Ohjelmassa opettavat alan huippuprofessorit Suomesta, käytettävät oppimismenetelmät ovat vuorovaikutteisia ja sisällöissä korostuu vuoropuhelu teorian ja käytännön välillä.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Vuoden 2016 ja 2017 ohjelmaan osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille.

Osallistujapalaute: ”Ohjelma antoi paljon omalle organisaatiolleni, vein oppeja ja ajatuksia suoraan käytäntöön.” 

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Hyödyt

Executive HR -ohjelma auttaa ratkaisemaan organisaation henkilöstöjohtamisen haasteita ja vahvistaa henkilöstöammattilaisten osaamista. Ohjelmaan osallistumalla kasvatat henkilöstöjohtamisen strategista, strategisten kyvykkyyksien ja tulevaisuuden trendien ymmärrystä erityisesti HR:n näkökulmasta.

Saat lisää taitoa linjata, integroida ja innovoida HR-käytäntöjä strategian, strategisten kyvykkyyksien ja tavoitteiden mukaisiksi
Kehität henkilökohtaisia vaikuttamis- ja johtamistaitojasi
Kasvatat osaamistasi vaativiin henkilöstöjohtamisen tehtäviin ja parannat mahdollisuuksia uralla etenemiseen

Kenelle?

Executive HR -ohjelma on suunniteltu sinulle, joka toimit organisaatiossasi henkilöstöjohtamisen tai -kehittämisen tehtävissä johtotasolla.

Strateginen henkilöstöjohtaminen on mielestäsi HR-organisaation tapa tuottaa liiketoimintaan lisäarvoa sekä haluat kehittää henkilöstöjohtamista strategisemmaksi. Saatat toimia jo nyt toimitusjohtajan alaisuudessa tai johtoryhmän jäsenenä. Ohjelma sopii myös julkisen tahon henkilöstöjohtamisesta vastaaville.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Executive HR -ohjelma koostuu kolmesta koulutusjaksosta. Koulutusjaksot kestävät 2-3 päivää ja ne järjestetään Aalto EE:n koulutustiloissa lukuun ottamatta ensimmäistä jaksoa, joka pidetään konferenssihotellissa. Koulutukseen sisältyy esitehtäviä ennen joka jaksoa, ryhmätöitä, koko ohjelman läpi työstettävä case-harjoitus sekä yksilöllinen kotitentti.

Koulutuksesta saa 4,5 opintopistettä, jotka on mahdollista siirtää Aalto EMBA tai Aalto MBA -ohjelmaan, sekä arvioinnin omasta osallistumisesta.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Ingmar Björkman

Ingmar Björkman on dekaani ja professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Björkmanin tutkimusalue on kansainvälinen johtaminen, erityisesti ihmisten johtaminen monikansallisissa yhtiöissä.

Ingmar Björkman on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi Hanken Svenska handelshögskolanista.

Riitta Lumme-Tuomala

Riitta Lumme-Tuomalan erityisosaaminen löytyy johtamisen alueelta; erityisesti hän on perehtynyt eri sukupolvien johtamiseen liittyviin kysymyksiin ja työn muutokseen. Tulevaisuuden johtaminen ja Talent Management ovat hänen osaamisensa keskiössä.


Lumme-Tuomalalla on MBTI I ja II sertifiointi ja hän luennoi säännöllisesti edellä mainituista aiheista. Aalto University Executive Educationissa Lumme-Tuomala toimii markkinointi- ja viestintäjohtajana, sekä Venäjän markkinoista ja Talent Management konseptista vastaavana johtajana. Lumme-Tuomala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä suorittanut EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa. Hänen kesäkuussa 2017 valmistuneen DBA-väitöskirjansa aiheena on Talent Management.

Henri Schildt

Henri Schildt on strategian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella.

 

Schildt on tutkinut teknologiastrategiaa, yrittäjyyttä suuryrityksissä ja muodostuvilla toimialoilla, sekä strategisen muutoksen johtamista. Tällä hetkellä hän tutkii digitaalisten datavirtojen vaikutusta johtamiseen, organisoitumiseen, sekä työrooleihin yrityksissä, Schildt valmistelee aiheesta kirjaa.

Tohtoriksi Schildt väitteli vuonna 2007 Teknillisestä Korkeakoulusta.

Hertta Vuorenmaa

Hertta Vuorenmaa työskentelee tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella. Vuorenmaa on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, aiheina mm työhyvinvointi, HRM ja tasa-arvokysymykset.

Vuorenmaan nykytutkimus keskittyy muuttuvaan työhön ja muuttuvaan johtamiseen, HRM:ään julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuolen tutkimukseen ja qualitatiivisiin erityisesti etnografisiin tutkimusmenetelmiin.

Samuli Sistonen

Samuli Sistosella on vajaan 20 vuoden monipuolinen, kansainvälinen kokemus HR:n, suorituksen johtamisen ja palkitsemisen kehittämisestä ja konsultoinnista.

Samuli on suorituksen johtamiseen ja palkitsemiseen keskittyvän Reward Agencyn perustaja, ja konsultoinut yritysten hallituksia, johtoa, esimiehiä ja HR:ää eri toimialoilla niin Suomessa kuin ulkomailla. Samulilla on vuosien vankka käytännön kokemus vaativista esimies- ja johtotehtävistä, myynnistä ja myynnin johtamisesta, henkilöstöhallinnosta sekä valmennus- ja koulutustehtävistä. Samuli on KTM Helsingin kauppakorkeakoulusta (organisaatiot ja johtaminen) ja VTM Helsingin yliopistosta (kansantaloustiede)

Eevastiina Gjerstad

Eevastiina Gjerstad toimii vaikuttamisvalmentajana erikoisalueinaan mm. vaikuttamisen psykologia, organisaatioiden valtadynamiikka, ihmisten väliset valtasuhteet, johdon valta- ja vaikuttamistaidot, manipuloiva vallankäyttö ja sen välttäminen, hierarkia- ja statusasetelmien tarkastelu sekä vuorovaikutuksen etiikka.

Gjerstad kouluttaa säännöllisesti niin Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa kuin oman koulutusyrityksensä kautta. Gjerstad on työskennellyt sekä yliopistossa, ammattikorkeakoulussa että julkisella puolella tutkimus-, hallinto- ja opetustehtävissä. Järjestöpuolen tutkimus- ja kehitystöiden jälkeen hän siirtyi valmentajaksi omaan yritykseensä. 

Kouluttamisen ja valmentamisen lisäksi hän on julkaissut valtaan ja vaikuttamiseen liittyviä tietokirjoja sekä toiminut aihepiireihin liittyvänä asiantuntijana mediassa. Gjerstad on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistosta.

Simo Routarinne

Simo Routarinne on IMPROVment Oy:n luova johtaja, vuorovaikutusmuotoilija ja soveltavan improvisaation valmentaja.

Hän on kansainvälisesti arvostettu statusilmaisun, vallan viestinnän asiantuntija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja. Routarinteellä on yli 20 vuoden kokemus vuorovaikutuksen ja ilmaisun parissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta