Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Executive HR

Ihmiset ensin.

Ihmiset ovat organisaatiosi menestyksen tärkein voimavara toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa.

Executive HR -ohjelmassa parannat strategisen henkilöstöjohtamisen taitojasi ja osaamistasi nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä liiketoimintaympäristössä. Ohjelma on räätälöity HR-johtajille, HR business partnereille, learning & development asiantuntijoille ja muille ammattilaisille, jotka työskentelevät läheisesti organisaation johtoryhmän kanssa.

Ohjelman aikana kehität strategista ajattelukykyäsi ja syvennät henkilöstöjohtamisen taitojasi ja osaamistasi kokonaisvaltaisesti. Saat lisää itsevarmuutta ja taitoja vakuuttaaksesi organisaation ylimmän johdon kyvyistäsi johtaa organisaation strategisia kehitys- ja muutosprosesseja tuottaen lisäarvoa liiketoiminnalle.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Digitalisaation ja globalisaation vaikutus ihmisiin, ammatteihin, työuriin ja kokonaisiin toimialoihin on merkittävä. Tuntemattomaan sopeutuminen ja nopeisiin muutoksiin varautuminen aiheuttavat haasteita monille organisaatioille. Jatkuvan muutoksen paine on läsnä kaikkialla yhteiskunnassa.

Organisaation on tehtävä strategisia investointeja jatkuvasti, jotta se menestyisi tulevaisuudessa. Tehokkaan muutosjohtamisen lisäksi on tunnistettava, tuettava ja kehitettävä henkilöstön osaamista ja motivaatiota, huolehdittava heidän hyvinvoinnistaan, tehostettava yhteistyömahdollisuuksia sekä hyödynnettävä teknisiä innovaatioita mielekkäästi.

Strateginen henkilöstöjohtaminen on yksi menestyvän organisaation ydinkyvykkyyksistä. HR-johtoryhmän odotetaan johtavan henkilöstöstrategian laatimista ja toteutusta siten, että se nivoutuu saumattomasti organisaation yleisiin liiketoimintatavoitteisiin. Lisäksi HR:n tulee varmistaa strategian optimaalinen toteuttaminen ja vaikuttavuus. Tämä ei ole helppo eikä itsestään selvä tehtävä.

Tarjoamme sinulle relevanttia, näyttöön ja uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa, teoreettisen viitekehyksen, käytännön työkaluja ja teknisiä taitoja, alan innovaatioita sekä innostavia casejä. Vuorovaikutteiset valmennusmenetelmämme mahdollistavat sekä positiivisen, yhteisöllisen oppimiskokemuksen että tukevat yksilöllistä oppimispolkuasi. Kannustamme sinua soveltamaan oppimaasi omassa organisaatiossasi. Ohjelman keskeinen ominaispiirre on teorian ja käytännön välinen aktiivinen vuoropuhelu ja jaettu oppiminen yhdessä muiden ohjelman osallistujien kesken.

Ohjelma tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa voit kokeilla ja kehittää uusia innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja oman organisaatiosi liiketoimintaan. Lisäksi kehität ryhmätyönä ratkaisuehdotuksen valitsemallenne case-yritykselle. Ratkaisuehdotus esitetään ohjelman muille osallistujille sekä case-organisaation ylimmän johdon edustajille ohjelman viimeisessä jaksossa. Myös oma organisaatiosi voi ehdottaa casea ryhmien ratkottavaksi.

Ohjelmatiedot englanniksiLataa englanninkielinen esite

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

”Ajankohtaiset, relevantit, aiheet, dialogi ohjaajien kanssa, tosielämän esimerkit ja muiden osallistujien näkemykset toivat ohjelmaan lisäarvoa ja syvensivät sen antia. Valmentajien pätevyys ja ammattitaito oli huippuluokkaa!" – Vuoden 2018 ohjelmaan osallistuja

Executive HR -ohjelma on tarjonnut alansa pätevintä ja laadukkainta valmennusta Suomessa jo vuodesta 2009. Ohjelma tarjoaa innostavan, hyödyllisen ja merkityksellisen oppimiskokemuksen.

Executive HR -ohjelman suorittamisesta saa 4,5 ECTS-opintopistettä, jotka voi hyödyntää Aalto Executive MBA- ja Aalto MBA -ohjelmissa.

Hyödyt

Ohjelman suorittaminen tukee strategista johtamista organisaatiossa ja vahvistaa kykyä valmistautua tulevaisuuteen. Osallistujat ymmärtävät HR:n aktiivisen roolin osana liiketoiminnan jatkuvaa menestystä ja sen, miten he HR-johtajina ja vaikuttajina voivat tukea organisaationsatavoitteiden saavuttamista. Osallistujat voivat ehdottaa caseja omasta organisaatiostaan, joita työstetään pienryhmissä ohjelman ajan.

Kehität strategista ajattelukykyäsi ja syvennät henkilöstöjohtamisen taitojasi ja osaamistasi kokonaisvaltaisesti
Tutkit, kehität ja testaat organisaatiollesi sopivia ratkaisuja ja sovellat oppimaasi käytäntöön
Syvennät ymmärrystäsi siitä, miten HR voi tukea, aktivoida ja voimaannuttaa henkilöstöä sopeutumaan ja toteuttamaan organisaatiomuutoksia. Vahvistat samalla omaa ja organisaatiosi kykyä valmistautua tulevaisuuteen
Saat lisää itsevarmuutta ja opit taitoja, joita tarvitset uskottavana henkilöstöjohtajana, business partnerina ja strategisena vaikuttajana

Kenelle?

Osallistujilla on tyypillisesti keskeinen rooli organisaationsa strategian määrittelyssä ja toteutuksessa. Osallistujat voivat olla esimerkiksi HR-johtajia, HR-tiiminvetäjiä tai kokeneita asiantuntijoita, jotka vaikuttavat strategiseen päätöksentekoon ja tukevat liiketoiminnan menestystä ja organisaation kehitystä. Ohjelma sopii kaikille toimialoille sekä Suomessa että ulkomailla.

Olet sitoutunut kehittämään itseäsi uskottavana HR-johtajana. Haluat johtaa ja kehittää organisaatiosi strategista kyvykkyyttä sekä omaa ammatillista osaamistasi ja vaikuttamistaitojasi. Tarvitset työssäsi syvällistä ymmärrystä siitä, miten henkilöstöstrategia ja organisaation kyvykkyydet kytkeytyvät organisaation liiketoiminnan menestykseen ja miten HR voi toimia organisaatiomuutoksen aktiivisena liikkeelle panevana voimana ja mahdollistajana.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Executive HR -koulutusohjelma rakentuu kolmen teeman ympärille:

  1. Strateginen HR organisaation menestyksen edistämiseksi
  2. Strategia, organisaatiosuunnittelu ja tulevaisuuden valmiudet
  3. Muutoksen johtaminen ja johtajana kasvu – tilannesidonnainen johtajuus ja tunneäly

Ensimmäinen jakso pidetään kolmena peräkkäisenä päivänä. Seuraavat kaksi jaksoa ovat kumpikin kaksipäiväisiä. Lähiopetuksen lisäksi ohjelmaan sisältyy ennen lähipäiviä tehtäviä ennakkotehtäviä sekä jaksojen välillä suoritettavia tehtäviä. Case-tehtävä suoritetaan ryhmätyönä ohjelman aikana.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa 4,5 ECTS-opintopisteeseen, jotka voit hyödyntää Aalto EMBA- ja Aalto MBA -ohjelmissa. Lisäksi saat henkilökohtaisen palautteen osallistumisestasi.

Ensimmäinen moduuli keskittyy strategisen henkilöstöjohtamisen (HRM) ja johtamiseen. Toisella moduulilla käsitellään organisaation sosiokulttuurista vastuuta ja jatkuvuuden suunnittelua ja strategiaa. Kolmannessa moduulissa keskiössä ovat ihmiset ja johtajuus: kuinka johtaa jatkuvaa muutosta, itseämme johtajina ja lisätä itsetietoisuuttamme?

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Riitta Lumme-Tuomala

DBA Riitta Lumme-Tuomalan erityisosaaminen löytyy johtamisen alueelta; erityisesti hän on perehtynyt työn muutokseen ja osaajien johtamiseen sekä potentiaalin tunnistamiseen.

Tulevaisuuden johtaminen ja Talent Management ovat hänen osaamisensa keskiössä. Lumme-Tuomalalla on MBTI I ja II sekä WorkPlace Big Five Profile sertifioinnit ja hän luennoi säännöllisesti edellä mainituista aiheista.

Monivuotisen Aalto University Executive Education –uransa aikana Lumme-Tuomala toimi mm. viestinnästä- ja alumnisuhteista vastaavana johtajana. Hän aloitti Senior Advisorina helmikuussa 2023. Hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä organisaatioissa uransa aikana, näihin lukeutuu 14-vuotinen ura Punaisessa Ristissä sekä HRD Managerin tehtävä Pfizerilla.

Lumme-Tuomala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä suorittanut EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa. Hänen kesäkuussa 2017 valmistuneen DBA-väitöskirjansa aiheena on Talent Management.

Ben Nothnagel

Ben Nothnagel on työskennellyt Aalto EE:n kanssa yli 20 vuotta. Hän on erikoistunut organisaatioiden avainhenkilöiden johtamistaitojen kehittämiseen.

Nothnagel Benna on Oy:n omistaja ja vanhempi neuvonantaja Aalto EE: llä. Hän toimii konsulttina ja päävalmentajana kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Pohjoismaat, Saksa, Yhdysvallat ja Aasia. Hänen asiakkaitaan ovat mm. ABB, Basware, Cargotec, Danfoss, Daimler, Fazer, Finnair, GE, Hewlett-Packard, HKScan, Michelin, Ruukki, Vaisala ja Yahoo.

Hertta Vuorenmaa

Hertta Vuorenmaa työskentelee tutkimusjohtajana (Future of Work) sekä yliopiston lehtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Vuorenmaa on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, aiheina mm työhyvinvointi, HRM ja tasa-arvokysymykset. 

Vuorenmaan nykytutkimus keskittyy muuttuvaan työhön ja muuttuvaan johtamiseen, HRM:ään julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuolen tutkimukseen ja kvalitatiivisiin erityisesti etnografisiin tutkimusmenetelmiin.

Timo Vuori

Timo Vuori on strategisen johtamisen professori (associate professor) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt myös Hankenilla, INSEADissa ja Leeds University Business Schoolissa sekä osallistunut Stanford Universityn ohjelmaan. Hän on tutkinut strategian muodostamista useissa eri organisaatioissa yli 10 vuoden ajan ja kirjoittanut yli 60 artikkelia ja muuta työtä aiheesta. Vuori on myös kirjoittanut kirjan Elävä Strategia yhdessä Timo Ritakallion kanssa.

Useat hänen töistään ovat saaneet merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Hänet tunnetaan parhaiten Nokiaa ja pelkoa käsitelleestä tutkimuksestaan, joka julkaistiin kansainvälisesti arvostetuimmassa johtamistutkimuksen lehdessä. Akateemisen työn lisäksi Timo on tehnyt yhteistyötä useiden suomalaisten yritysten kanssa konsultointiprojektien kautta.

Juha Äkräs

Juha Äkräs on yksi Hintsa Performance Oy:n perustajajäsenistä sekä hallituksen puheenjohtaja. Tämän lisäksi hän tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta, Executive in Residence-roolissa, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Äkräs johtaa “The Exponential Work Project: Cascading Wellbeing Climate & Organizational Performance” –ohjelmaa yhdessä Aalto-yliopiston tutkimusryhmän kanssa. The Exponential Work Project kuuluu Aalto-yliopiston laajempaan Future of Work -tutkimusohjelmaan.

Juha Äkräs on työskennellyt aiemmin henkilöstöjohtajana (Executive Vice President, Human Resources, Nokia Oyj) sekä Nokian johtoryhmän jäsenenä (Nokia Executive Board ja Nokia Siemens Networks Board of Directors). Tätä ennen, hän työskenteli erilaisissa johtotehtävissä, mm. liiketoimintaryhmän johtajana Nokia Networksissa (Senior Vice President, Core Networks, Nokia Networks).

Äkräksellä on ollut erilaisia luottamustehtäviä useissa yritys- ja järjestösektorin organisaatioissa. Äkräs on aktiivinen myös työelämän ulkopuolella. Hän lukee ja kehittää itseään aktiivisesti sekä harrastaa liikuntaa eri muodoissa.

Juha Äkräs valmistui diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta, tuotantotalouden laitokselta. Hän on opiskellut teollisuustaloutta, työpsykologiaa ja tietoliikennettä.

Jukka Luoma

Jukka Luoma on strategisen johtamisen apulaisprofessori Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.

Jukka Luoman tutkimus ja opetus keskittyvät strategiseen markkinointiin. Hänen pääasiallisia tutkimusaiheitaan ovat yritysten välinen kilpailudynamiikka, asiakaslähtöiset strategiat sekä dataperusteinen päätöksenteko. Suomalaisen päivittäistavarakaupan kilpailun historia on yksi hänen pitkäaikaisia tutkimuskohteitaan. Luoman tutkimuksia on julkaistu ja hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisissä huippujulkaisuissa kuten Journal of Marketingissa sekä Strategic Management Journalissa.

Jukka Luoma on arvostettu ja monipuolinen valmentaja. Hänen opetuksensa tähtää teorian ja käytännön hedelmälliseen vuoropuheluun. Luoman opiskelijat ovat auttaneet yrityksiä mm. digitaalisten palveluiden kehittämisessä, markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisessa sekä markkinointistrategioiden muotoilussa. Hän on myös työskennellyt vierailevana tutkijana Darden School of Businessissa ja McIntire School of Commercessa, molemmat Virginian yliopistossa.

Luoma on väitellyt yritysten välisestä kilpailudynamiikasta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuonna 2013.

Arja Suominen

Arja Suominen is a seasoned communications executive who masters global commucations strategies, planning and execution of extensive change management projects as well as running serious crisis communications cases, and media training of corporate leaders. In addition, Arja has experience on creating sustainability strategies and consulting different companies on their sustainability challenges.

Arja currently runs her own  boutique communications compony. In addition, she acts as a senior sustainabiity advisor at Greenstep. She has previously led Nokia’s global communications function and served as the member of the expanded management team of the company. In Finnair, she was a leadership team member in charge of Communications and sustainability. She also helds multiple posions in non-profit orginisations.

Arja holds a MA degree from Helsinki University. In addtion, she has media  e-MBA degree from University of Turku. She has also been rewarded with the Lifetime award by Finnish Association of Communications professional. Arja Suominen is a founding member and a former vice chair of the European Association of Communications Directors (EACD).

Katja Toropainen

Katja Toropainen is the founder & CEO at Inklusiiv, where she supports business leaders, investors and tech companies in advancing DEI.

Katja has a near decade of leadership experience in international working environments, and over 5 years of experience driving strategic DEI change in organizations.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta