Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Vastuullisuus painottuu nyt kaikkialla Aalto MBA -ohjelmassa
Johtaminen Vastuullisuus

Vastuullisuus painottuu nyt kaikkialla Aalto MBA -ohjelmassa

Vuodesta 2021 lähtien Aalto MBA -ohjelma on sisältänyt vastuullisuuspainotuksen läpileikkaavana teemana. Vastuullisuusaiheet on integroitu ohjelman kaikkiin moduuleihin ja tuovat uuden elementin jo olemassa olevaan sisältöön. Muutos on osa Aalto EE:n ja Aalto-yliopiston voimakkaampaa painotusta vastuullisuuteen.

Annika Rautakoura, 09.06.2022

|

Artikkelit

Aalto MBA on kaksivuotinen koulutusohjelma, jonka avulla asiantuntijat ja johtajat voivat edistää uramahdollisuuksiaan sekä kehittää liiketoimintaosaamistaan, johtamistaitojaan ja strategista ajatteluaan. MBA on henkilökohtainen ja ammatillinen kehittymismatka, jonka kaikissa vaiheissa osallistujat pohtivat omia arvojaan, ihmisyyttään ja johtamisfilosofiaansa.

Vuonna 2021 käyttöönotettu vastuullisuuspainotus antaa ohjelman osallistujille työkaluja, joiden avulla he voivat perehtyä vastuullisuuteen eri liiketoiminta-alueiden näkökulmasta.

Muutos heijastaa paitsi Aalto-yliopiston strategiaa myös asiakkailta saamiamme toiveita."

”Muutos heijastaa paitsi Aalto-yliopiston strategiaa myös asiakkailta saamiamme toiveita”, sanoo Katri Koivula, Aalto EE:n tutkinto-ohjelmien apulaisliiketoimintajohtaja. ”Haluamme toimia edelläkävijöinä vastuullisuudessa ja haastaa asiakkaitamme ajattelemaan kriittisesti.”

Aalto-yliopiston strategian kolme keskeistä, kaiken läpileikkaavaa teemaa ovat radikaali luovuus, yrittäjämäinen asenne ja kestävyysratkaisut. ”Ohjelma tukee hienosti Aallon strategian läpileikkaavien teemojen vuoropuhelua”, Koivula sanoo.

Osallistujat ovat erityisen kiinnostuneita vastuullisuusaiheista

Erilaiset vastuullisuusnäkökulmat ovat mukana Aalto MBA:n pakollisissa ja valinnaisissa opintojaksoissa. Osallistujat pohtivat teemoja muun muassa oppimispäiväkirjan avulla ja soveltavat tehtävien myötä oppeja omaan organisaatioonsa.

Ohjelma käynnistyy liiketoiminnan ja yritysvastuun moduulilla. ”Moduuli auttaa osallistujia suuntamaan ajatteluaan jo ohjelman alusta”, kertoo Minna Halme, joka vetää moduulia ja työskentelee vastuullisen liiketoiminnan professorina Aalto-yliopistossa.

Halmeen mukaan ohjelman osallistujat ovat olleet erityisen tiedonjanoisia vastuullisuusaiheista. Aikamme haasteet ovat pinnalla lähes jokaisessa yrityksessä ja näkyvät myös kuluttajille, hän huomauttaa.

”Ihmiset pohtivat aiheita aidosti – vastuullisuus ei ole vain yksi aihe muiden joukossa.”

Tarjolla erilaisia moduuleita ja vastuullisuuden teemoja

MBA-ohjelma sisältää laaja-alaisesti erilaisia moduuleita aina henkilöstöjohtamisesta markkinointiin ja talousnäkökulmiin. Vastuullisuus on läsnä niistä jokaisessa.

Jokaisen johtajan tulisi pohtia kestävyyskysymyksiä."

Mariana Carvalho työskentelee Nesteen Technology Commercialization Managerina ja opiskelee vuonna 2021 alkaneessa MBA-ohjelmassa. Hänelle erityisen opettavaisia ovat olleet sellaiset vastuullisuusteemat, joiden kanssa hän ei ole tekemisissä työssään, kuten esimerkiksi kestävä rahoitus ja diversiteetti.

”Meidän on muutettava tapoja, joilla kulutamme ja tuotamme voittoa. Jokaisen johtajan tulisi pohtia kestävyyskysymyksiä – se on ainoa tapa turvata liiketoiminnan jatkuvuus tulevaisuudessa,” Carvalho uskoo.

Kriittistä ajattelutapaa liiketoiminnan eri alueisiin

Aalto MBA -ohjelma tuo yhteen ihmisiä erilaisista taustoista esimerkiksi julkiselta ja yksityiseltä sektorilta ja eri toimialoilta. Vuorovaikutus ja keskustelut ovat tärkeä osa ohjelman sisältöä ja mahdollistavat vastuullisuuden tarkastelun monipuolisesti eri näkökulmista.

MBA-osallistuja Salla Sandberg vastaa strategisista kumppanuuksista Spinnovalla. Työssään kestävän tekstiilikuidun valmistajalla hän kohtaa vastuullisuuteen liittyviä asioita joka päivä. Sandberg kiittelee MBA-ohjelmaa sen laajasta vastuullisuussisällöstä sekä siitä, että se yhdistää asiantuntijoita erilaisista liiketoiminnan taustoista.

”Meillä on ollut uskomattomia keskusteluita muiden osallistujien kanssa”, Sandberg toteaa ja kertoo, että pandemian tuomasta hybridiympäristöstä huolimatta ryhmä on päässyt vaihtamaan ajatuksia ja vertaamaan kokemuksia avoimesti.

Vastuullisuusdiskurssi on siirtynyt PR:stä aitoon tekemiseen."

Jokainen organisaatio painottaa liiketoiminnassaan eri teemoja, ja osallistujat pohtivat vastuullisuutta omista näkökulmistaan, oppivat toisiltaan. Aalto EE:n moduuleissa on edustettuna sekä suuria yrityksiä, joissa vastuullisuusprosessit ovat jo selkeitä, että pienempiä toimijoita, jotka hakevat yhä muotoa tekemiselleen.

Katri Koivula toivoo, että tulevaisuudessa vastuullisuus on itsestään selvä osa yrityksen strategiaa ja ydintekemistä yhtä lailla arkea kuin digitalisaatiokin. ”Vastuullisuusdiskurssi on siirtynyt PR:stä aitoon tekemiseen, mutta vielä on paljon tehtävää”, Koivula toteaa.

Aalto MBA on käänteentekevä liikkeenjohdon ohjelma kokeneille asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat laajentaa urakehitysmahdollisuuksiaan sekä uudistaa kykyään kehittää ja johtaa liiketoimintaa innovatiivisella ja vastuullisella tavalla.


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa