Ajankohtaisia aiheita ja tulevaisuuden tarpeita

Aalto EE:n verkkokurssien sisällöt on suunniteltu yhdessä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Niissä käsitellään Aalto-yliopiston vahvaan tutkimusosaamiseen perustuvia teemoja. Sisällöt on muotoiltu vastaamaan asiakkaidemme osaamisen kehittämisen ajankohtaisia ja tulevaisuuden tarpeita.

Teemat kattavat monipuolisesti liikkeenjohdon osa-alueet johtamisesta, strategiasta ja taloudesta aina palveluiden johtamiseen, markkinointiin ja myyntiin. Innovaatiotyön johtaminen, muotoiluajattelu ja digitalisaation teemat tukevat tulevaisuuteen valmistautumista. Toimitusketjun johtaminen ja projektinhallinta ovat tärkeitä organisaation operatiivisen toimivuuden kannalta. 

Lataa Verkkokurssit-esite

Oletko kiinnostunut verkkokursseistamme? Esitteestä löydät yhteenvedon aiheesta ja kursseistamme.

Online Courses Portfolio Brochure

pdf

Esitteestä löydät yhteenvedon verkkokursseistamme. Esite on englanninkielinen.

Johtaminen ja strategia

Innovaatiot ja tulevaisuus

Digitalisaatio

Markkinointi, myynti ja viestintä

Talous ja rahoitus

Rakennettu ympäristö ja tuotantotalous

Kenelle

Verkkokurssimme on suunniteltu johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka arvostavat joustavuutta oppimisessa ja opintojen suorittamisessa. Ne tarjoavat kehittymismahdollisuuksia niin yksilöille, tiimeille kuin organisaatioille. Ne vastaavat monipuolisesti uusien tietojen ja taitojen kehittämisen tarpeisiin, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Yksilölle, joka on

 • hakeutumassa uuteen työtehtävään ja haluaa päivittää johtamisen perusteet kuntoon
 • saanut tehtäväkseen uudenlaisen palvelun tai innovaation kehittämisen ja tarvitsee siihen työkaluja
 • saanut vastuulleen strategisen muutosprojektin ja haluaa kattavan paketin, jonka avulla onnistua tehtävässä.

Tiimille, jonka

 • jokaisen jäsenen on päivitettävä osaamisensa asiakas- ja käyttäjälähtöisen muotoiluprosessin hyödyntämiseen uuden palvelun kehittämisessä
 • jäsenille datan määrittely ja sen analysoinnin periaatteet ovat vieraita. Halutaan pysyä ajan tasalla tässä aiheessa, ja kurssi suoritetaan yhdessä tulevaisuuden haasteisiin valmistautuen.

Organisaatiolle, jonka

 • strategiassa onnistuminen edellyttää markkinoinnin ja myynnin arvopohjaisen ajattelun kehittämistä. Verkkokurssin suorittaminen valmistaa avainhenkilöt luomaan strategiaa tukevia markkinoinnin ja myynnin projekteja
 • niukat taloudelliset resurssit haastavat organisaation kannattavuutta ja talouden perusasioiden osaaminen vaatii vahvistusta
 • esimiehet ja yksiköiden johtajat pitää viimeistään nyt valmentaa johtamaan muutosta toimintojen läpi globaalisti. Tarve on tunnistettu ja etsitään omaehtoista kehittymistä tukevaa muutosjohtamisen kurssia, jonka voi tarvittaessa sisällyttää osaksi laajempaa valmennusohjelmaa.

Verkkokurssien hyödyt ja tavoitteet

 

Yksilölle

 • Kehität osaamistasi kustannustehokkaasti ja joustavasti, henkilökohtaisen aikataulun mukaan.
 • Saat ymmärryksen tärkeimmistä teemoista, jotka jokaisen johtajan on hallittava nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
 • Opit peruskäsitteet ja työkalut kustakin aiheesta, ja pystyt johtamaan ihmisiä ja projekteja paremmin.
 • Saat ideoita ja eri näkökulmia suoraan omaan työhösi ja organisaatioosi.

Organisaatiolle

 • Vahvistatte ja kehitätte organisaationne osaamista kustannustehokkaasti, nopeasti ja ilman matkustamista.
 • Saatte keinoja edistää työntekijöidenne omaehtoista opiskelua ja kehittymistä.
 • Toteutatte valmennuskokonaisuuksien monimuotoisuutta itsenäisesti suoritettavien verkkokurssien avulla.
 • Tuette henkilöstön keinoja vaikuttaa työssä onnistumiseen helposti sovellettavien viitekehysten, taitojen ja työkirjojen avulla.

Sisältö ja rakenne

Verkkokursseja voi suorittaa yksi kerrallaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Verkkokurssin avulla opitaan metodit ja viitekehykset, joita voi hyödyntää omassa työssä saman tien. Kaikki kurssit sisältävät video-opiskelua, lukemista ja harjoituksia. Kehittymistä pääsee seuraamaan oppimista varmistavilla testeillä ja reflektioharjoituksilla. Osa kursseista sisältää työkirjan, jonka avulla harjoitellaan ja sovelletaan opittuja asioita todellisiin liiketoiminnallisiin haasteisiin ja projekteihin. 

Kursseista voidaan rakentaa myös organisaation tai tiimin strategisia tavoitteita tukevia opintokokonaisuuksia. Tällöin aloitus- ja lopetuswebinaarien väliin voidaan suunnitella yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä keskustelufoorumeita. Käynnissä oleva kehitysprojekti tai suunnittelutyö voidaan integroida osaksi kokonaisuutta. 

Suorittaminen

Suorittamalla verkkokurssimme saat Aalto EE:n virallisen todistuksen.

Verkkokurssit voi suorittaa vapaasti omassa tahdissa kolmen (3) kuukauden kuluessa. Suoritusoikeus on pääsääntöisesti voimassa kolme kuukautta tilauksesta.

Kurssimme toteutetaan digitaalisen oppimisympäristömme ALEXin kautta. Linkki verkkokurssiin lähetetään sähköpostiin heti rekisteröitymisen jälkeen.

Räätälöidyt online-ohjelmat

Verkkokursseja voidaan käyttää myös organisaation tai tiimin strategisia tavoitteita tukevien opintokokonaisuuksien rakentamiseen. Suunnittelemmme vaikuttavia, kokonaan verkossa toteutettavia ohjelmia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Virtuaalisesti toteutettava ohjelma hyödyntää Aalto EE:n ajankohtaisia verkkokursseja. Ohjelman vaikuttavuutta ja osallistujan oppimisen kokemusta syvennetään räätälöimällä valikoituja oppimisen elementtejä verkkokurssien ympärille, näitä ovat mm. webinaarit, erilaiset jaksojen väliset tehtävät, ohjelmajohtajan ja valmentajan virtuaaliset läpikäynnit ryhmän kanssa sekä verkossa tapahtuvat pienryhmäkeskustelut.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Jenniliisa Särkkä-Blomberg

Director, Finance Programs

+358 10 837 3873

jenniliisa.sarkka@aaltoee.fi

Mari Tuomisto

Senior Program Manager

+358 10 837 3704

mari.tuomisto@aaltoee.fi