Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Essentials of Data and Analytics -verkkokurssi

Ilman kokemusta data-analytiikasta, asiantuntijoiden kanssa keskustelu sen haasteista, ratkaisuista ja prosesseista voi olla haastavaa. Data-analytiikan terminologia voi olla sekavaa, ja olet kenties myös epävarma sen suhteen, mitä työkaluja datan analysointiin kannattaisi hankkia.

Essentials of Data and Analytics -verkkokurssilla opit data-analytiikan perusteet ja miten voit hyödyntää dataa päätöksenteon tukena. Saat tukea päätöksentekoon oppimalla data-analytiikan keskeiset käsitteet ja terminologiaa.  Tarkastelet esimerkkitapauksia, niihin liittyviä haasteita  ja tulevaisuuden näkymiä jatkopohdiskelua varten. 

Kurssi koostuu kahdesta oppimispolusta: datastrategiasta ja data-analytiikasta, joita kutakin käsitellään erikseen useissa eri aiheita käsittelevissä jaksoissa. Näin saat kattavat perustiedot molemmista teemoista. Verkkokurssi sisältää videoita, lukumateriaalia ja ajatuksia herätteleviä harjoituksia, jotka tukevat oppimista ja kannustavat syvälliseen tarkasteluun. 

Huomioithan, että verkkokurssi on kokonaan englanninkielinen.

Katso lisätietoja englanninkieliseltä sivulta  Kysy lisätietoja

Aloitus

Milloin vain

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Verkkokurssilla pohdit datan merkitystä, joka yhdessä analytiikan kanssa muodostaa vahvan perustan kaikelle yritystoiminnalle. Kurssi tarjoaa sinulle data-analytiikan perustaidot ja auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä.

Ymmärrät laadukkaan datan merkityksen ja datan hallinnassa huomioitavat seikat.
Opit tekemään dataan perustuvia analyyttisiä päätöksiä.
Tunnistat data-analytiikan lähtökohdat ja ymmärrät paremmin sen vahvuuksia ja heikkouksia.
Ymmärrät, millaisia hyötyjä yhdistetty datan hallinta ja analytiikka tarjoavat.

Kenelle?

Verkkokurssi on tarkoitettu asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat oppia data-analytiikan perusteet ja ymmärtää, miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Aiheesta ei tarvitse olla aiempaa kokemusta.

Se sopii niille, jotka haluavat oppia data-analytiikan perusasiat, jotta työskentely datan hallinnan tai analytiikan asiantuntijoiden kanssa olisi sujuvampaa. Kurssi antaa myös hyvät pohjatiedot muihin Aalto EE:n ohjelmiin osallistuville.

Sisältö ja aikataulu

Verkkokurssilla käsitellään data-analytiikkaan liittyvät olennaiset tiedot ja taidot, esimerkiksi datastrategian laatimisen, data-analytiikan käsitteitä ja esimerkkitapauksia. Osallistuja saa yleiskuvan datasta ja sen tärkeydestä, oppii data-analytiikan perusteet ja ymmärtää, miten sitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

Kurssi sisältää työkirjan, johon voit kätevästi koota kurssin aikana heränneitä ajatuksia. Voit hyödyntää havaintojasi pohtiaksesi oppimaasi ja käyttää työkirjaa oman data-analytiikkaprojektin suunnitteluun.

Kurssi koostuu 11 jaksosta, jotka koostuvat videoista, luennoista, pohdintatehtävistä ja lukumateriaaleista, joista jokainen käsittelee data-analytiikkaa eri näkökulmasta. Videot sisältävät lisää lukumateriaalia, ajatuksia herätteleviä viestejä ja vuorovaikutteisia kysymyksiä, joilla voit testata oppimaasi.

Videot on tekstitetty englanniksi.

Kurssin kokonaiskesto on n. 12 tuntia, opiskelutahtia voit soveltaa joustavasti omaan aikatauluusi parhaiten sopivaksi. Suositeltu opiskeluaikataulu on kahdesta kolmeen tuntia viikossa, 3-4 viikon ajan.

Katso tarkemmat tiedot englanninkieliseltä sivulta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin