Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vastuullinen digitalisaatio ja sosiaalinen vastuullisuus

Vastuullinen digitalisaatio ja sosiaalinen vastuullisuus on kaksipäiväinen Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelman opintojakso, joka on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä ohjelmana.

Jatkuvasti kehittyvät teknologiat tuovat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia organisaatioiden vastuullisuustyöhön. Samaan aikaan teknologinen kehitys kuitenkin myötävaikuttaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja herättää kysymyksiä mm. datan eettisestä käytöstä, ICT:n ilmastovaikutuksista tai teknologioiden saavutettavuudesta. Ymmärrys sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sen osa-alueista sekä tekijöistä, jotka esimerkiksi heikentävät ihmisoikeuksia, ovat avainasemassa organisaation kokonaisvaltaisen käsityksen vastuullisuudesta luomisessa.

Vastuullinen digitalisaatio ja sosiaalinen vastuullisuus -koulutuksessa haet yhdessä muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa näkemyksiä digitaaliseen vastuullisuuteen ja tarkastelet digitalisaatiota globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä vastuullisuuden näkökulmasta. Koulutuksen ensimmäisessä osassa pureudut digitalisaation tuomaan haasteisiin esimerkiksi datan käytön kannalta. Pohdit, kuinka organisaatiosi voi luoda kilpailuetua vastuullisen digitalisaation avulla. Toisen osan aikana keskityt sosiaalisen vastuullisuuden peruskonsepteihin. Tarkastelet mitä sosiaalinen vastuullisuus on ja miksi se on tärkeää, sekä missä sijaitsevat sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun rajapinnat. Lisäksi pohdimme, miten yritystoiminnan sosiaalisia vaikutuksia kartoitetaan ja mistä lähteä liikkeellä omassa organisaatiossa.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Sisältö

Koulutuksen aiheita ovat:

  • Digitalisaatio globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä
  • Datan, datan keruun ja analytiikan vastuullisuusriskit
  • Datan eettinen ja vastuullinen käyttö
  • Vastuullinen digitalisaatio kilpailuetuna
  • Sosiaalinen vastuu: mitä se on ja miksi se on tärkeätä?
  • Sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun linkit
  • Yritystoiminnan sosiaalisten vaikutusten kartoittaminen
  • Kuinka lähteä liikkeelle omassa yrityksessä?
  • Tasa-arvo ja saavutettavuus

Ohjelma toteutetaan hybridimuotoisena (osallistuminen koulutustiloissamme tai etänä).

Kouluttajat

Aleksi Kopponen

Aleksi Kopponen työskelee Digitaalisen transformaation muutosjohtajana Tampereen kaupungilla.   

Hän vastaa Tampereen kaupungin digitaalisten muutosvalmiuksien vahvistamisesta ja kehittämistavoitteiden toteutumisesta. Aiemmin Kopponen on toiminut mm. Valtionvarainministeriön erityisasiantuntijana.

Suvi Halttula

Suvi Halttula Senior Adviser ja perustaja 3bility Consulting Oy:ssa sekä Impaktlyssa. 

Halttula on yritysvastuun ja kestävän kehityksen ammattilainen. Hän on työskennellyt 15 vuotta kansainvälisten kysymysten parissa erityisesti liittyen kestävän kehityksen haasteisiin kehittyvissä maissa.

Vuodesta 2015 hän on keskittynyt vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin erityisesti yritysten näkökulmasta. Halttulan erikoisosaamista on sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset kuten ihmisoikeushuolellisuusvelvoiteprosessi, lapsen oikeudet tuotantoketjuissa, kestävän kehityksen tavoitteiden integroiminen osaksi yrityksen strategiaa sekä jaetun arvon luominen sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.

Halttula on koulutukseltaan MSc Social Responsibility and Sustainability Aston Business Schoolista.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin