Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vastuullinen sijoittaminen

Rakenna menestystä kestävästi huomioimalla ESG-tekijät sijoitusstrategiassa

Lisääntyneen sääntelyn, uusien sijoitusinstrumenttien sekä valveutuneiden asiakkaiden myötä vastuullisuus on noussut tärkeäksi strategiseksi painopisteeksi myös sijoittamisen näkökulmasta. Sijoitusstrategialla, joka huomioi ympäristö-, sosiaaliset ja hallintoon liittyvät (ESG) tekijät päätöksissä, voidaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja jopa ratkaista maailmanlaajuisia haasteita sekä tietysti auttaa organisaatiota saavuttamaan parempaa taloudellista kannattavuutta. 

Vastuullinen sijoittaminen -ohjelma tarjoaa yritysjohdolle ja sijoitus- ja rahoitusalan asiantuntijoille kokonaisvaltaisen katsauksen siitä, mitä sijoituspäätöksiä tekevän henkilön olisi hyvä tietää vastuullisuudesta. Ohjelmassa perehdytään ESG-terminologiaan, lain sanelemiin velvoitteisiin sekä yhteiskunnallisiin ajureihin, tutustutaan siihen, miten ja mitä ESG-tietoja voidaan hyödyntää sekä käydään läpi vastuullisen sijoittamisen strategiat sekä näihin liittyvät apuvälineet, kuten ESG-luokitukset ja ESG-indeksit. Lisäksi perehdytään ESG-tekijöiden vaikutuksiin osakkeiden hinnoittelun näkökulmasta sekä vastuullisuuden tuottoon ja riskiin. Ohjelman keskeisenä teemana on myös, miten arvioida yrityksen vastuullisuutta ja miten vastuullisuus näkyy ja todennetaan eri liiketoiminta-alueilla. 

Ohjelman jälkeen osallistujat ymmärtävät, miten arvioida yrityksen vastuullisuutta ja miten vastuullisuus näkyy ja todennetaan eri liiketoiminta-alueilla. Ohjelma auttaa hahmottamaan myös laajemmalla tasolla vastuullisen sijoittamisen vaikutusta yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisiin sekä tarjoaa käytännön esimerkkejä, miten kestävällä sijoittamisella on saavutettu todellista vaikuttavuutta. 
Vastuullinen sijoittaminen -ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan suomeksi.

Lataa esite Ota yhteyttä

Valitse aloituspäivä

23.10.2024

Vastuullinen sijoittaminen on tulevaisuuden trendi, joka kasvaa koko ajan. Hyödynnä tätä kasvavaa markkinaa ottamalla ESG-ekosysteemi haltuusi.

Opi tunnistamaan sijoituskohteiden ESG-riskit sekä vastuullisuuden mahdollisuudet ja voit saavuttaa parempia sijoitustuottoja kestävästi.

Ole mukana luomassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa ja vaikuta valitsemalla vastuullisia sijoituskohteita.

Hyödyt

Vastuullinen sijoittaminen -ohjelmaan osallistuvat saavat kokonaisvaltaisen käsityksen ESG-kentästä, vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja käytännöistä sekä oppivat näkemään mahdollisuuksia soveltaa niitä omassa työssään nyt ja tulevaisuudessa.

Ymmärrät kokonaisvaltaisesti ESG-ekosysteemiä sekä ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijöitä (ESG) vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta
Saat käytännön työkaluja ja malleja, joiden avulla voit tehdä tietoisempia ja vastuullisempia sijoituspäätöksiä
Opit tunnistamaan viherpesua ja viherhyssyttelyä, käyttämään tietolähteitä vastuullisuuden arvioinnin tukena sekä kysymään olennaisia kysymyksiä sijoituskohteilta ja palveluntarjoajilta vastuullisuuteen liittyen
Vie yrityksesi sijoitustoimintaa vastuullisempaa suuntaan huippuasiantuntijoiden sekä osallistujaverkoston tuen avulla

Kenelle?

Koulutus on suunnattu johtajille ja asiantuntijoille, jotka haluavat olla mukana nopeuttamassa siirtymistä kohti kestäviä taloudellisia järjestelyjä ja vastuullisempaa sijoitusstrategiaa.

Koulutuksesta hyötyvät:

  • Johtajat ja asiantuntijat, joiden on budjetoitava kestäviä sijoituksia ja raportoitava tuotoista
  • Pörssiyhtiöissä työskenteleville sijoittamisen asiantuntijoille ja säätiöiden asiamiehille
  • Konsultit, riskienhallinnan ammattilaiset, asianajajat ja sijoitusviestinnän asiantuntijat, jotka tarvitsevat laajan ymmärryksen ESG-maisemasta
  • Julkisen politiikan ja sääntelyn päättäjät

Sisältö ja aikataulu

Vastuullinen sijoittaminen ja ESG-analyysi -ohjelma antaa kattavan tietotaidon vastuullisen sijoittamisen sääntelystä, ESG-tekijöistä, kestävistä sijoitusstrategioista, vastuullisuudesta eri omaisuuslajeissa sekä vaikuttavuuden mittaamisesta ja raportoinnista.

Oppiminen perustuu ennakkomateriaaleihin, luentoihin, luokkakeskusteluihin ja tehtäviin koulutuspäivien aikana.

Ohjelman rakenne

Ennen ohjelman alkua

Tutustuminen ennakkomateriaaleihin ja valmistautuminen koulutuspäiviin

Kolme koulutuspäivää

Luentoja, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia Aalto EE:n kouluttajien johdolla

Ohjelman jälkeen

Oppien vieminen omaan työhön

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Anna Hyrske

Anna Hyrske toimii johtavana vastuullisuusasiantuntijana Suomen Pankissa.

Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja prosessien kehittäminen ja salkunhoitajien tukeminen ESG-integroinnissa pankin varainhallintatoimistossa sekä toimiminen kansainvälisissä työryhmissä vastuullisuuden edistämiseksi.

Ennen Suomen Pankkia Anna toimi yli 20 vuoden ajan eri tehtävissä (mm. salkunhoitaja, analyytikko, Aasian toimintojen vetäjä ja vastuullisuusasiantuntija) eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusorganisaatiossa. Hänellä on pitkä kokemus vastuullisesta sijoittamisesta ja on kirjoittanut aiheesta kolme kirjaa (2023, 2020 ja 2012) sekä tutkinut aihetta maisteriopinnoissaan (2004).

Markku Kaustia

Markku Kaustia on rahoituksen Hannes Gebhard -professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hän on aiemmin työskennellyt Michiganin yliopistossa ja Whartonin kauppakorkeakoulussa, sekä opettanut myös Columbia yliopistossa New Yorkissa. Aallossa hän on toiminut rahoituksen laitoksen johtajana sekä rahoituksen maisteri- ja kandiohjelmien johtajana.

Kaustian osaamisaluetta ovat rahoitusmarkkinat, niiden toimijat ja instituutiot. Hänen tutkimustaan on julkaistu taloustieteen arvostetuimmissa tiedejulkaisuissa (esim. Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Management Science). Kaustia opettaa rahoitusta kandi-, maisteri-, MBA- ja tohtoriohjelmissa Aallossa ja muualla, sekä puhuu rahoitusalan seminaareissa. Hänet on palkittu mm. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun parhaana opettajana.

Kaustia toimi kahden vuoden ajan EU komission sijoitustuotteiden riskiluokitteluun liittyvässä asiantuntijaryhmässä sekä konsultoi eduskunnan talousvaliokuntaa EU:n vihreää sijoittamista koskevasta regulaatiosta. Viime vuosina Kaustian tutkimus ja opetus ovat suuntautuneet kestävään rahoituksen, erityisesti ilmaston muutokseen ja yritysten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Mika Leskinen

S-Pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen on yli 15 vuoden kokemuksella yksi Suomen kokeneimmista vastuullisen sijoittamisen ammattilaisista.

Leskinen oli IRRI-tutkimuksessa 2017 maailman TOP 50 ESG -vaikuttaja varainhoitajien kategoriassa. 2023 hänet valittiin maailman 29. tärkeimmäksi ESG-vaikuttajaksi Onalytican listauksessa.

Leskinen on aktiivinen esiintyjä kotimaisissa ja kansainvälisissä vastuullisen sijoittamisen tapahtumissa. Hän on ollut Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen toimikunnassa 2016–2020 ja Finsifin hallituksen puheenjohtajana 2018. Leskinen on laajasti siteerattu ja lainattu mediassa ja tietokirjoissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Valitse aloituspäivä

Tutustu myös näihin ohjelmiin