Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina

Business Controller – tukifunktiosta strategiseen liiketoiminnan kumppanuuteen

Moderni taloushallinto vastaa yrityksen taloustiedon tuottamisesta sekä tuotetun tiedon kytkemisestä yrityksen talouden ohjaamiseen ja liiketoimintalähtöiseen toiminnan johtamiseen. Miten talousfunktio ja Controllerit voivat omalla toiminnallaan nostaa rooliaan liiketoiminnan strategisena kumppanina?

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina -koulutuksesta saat välineitä kehittää sekä omaa osaamistasi ja työrooliasi Controllerina että organisaatiosi toimintatapoja ja käytänteitä. Ytimessä on johdon sparraajan rooli liiketoiminnan ohjaamisessa ja tulevaisuuden suunnan näyttämisessä organisaatiolle. 

Koulutuksen teemoina ovat Business Controllerin asiantuntija- ja työroolit:

  • taloushallinnon kehittäjänä ja vaikuttavana liiketoiminnan kumppanina
  • informaation tuottajana organisaatiolle, johtoryhmälle tai hallitukselle
  • operatiivisena toimijana osana taloushallinnon tiimiä ja muuta organisaatiota

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Vuoden 2023 ohjelmassa innostaviksi ja asiantunteviksi koetut valmentajat onnistuivat tarjoamaan runsaasti koulutuksesta suoraan käytäntöön vietäviä työkaluja. Osallistujat antoivat ohjelman yleisarvosanaksi 5,40/6,0.

Osallistujat kokivat ohjelman kehittävän ennen kaikkea omaa Business Controllerin työrooliaan sekä strategiseen ajatteluun ja strategiaprosessiin liittyvää osaamista.

Aalto EE:n henkilökunnan ohjaus ja tuki saivat arvosanan 5,50/6,0.

Hyödyt

Koulutuksessa pureudut Business Controllerin eri rooleihin taloushallinnon kehittäjänä ja johdon kumppanina; informaation tuottajana organisaatiolle, johtoryhmälle tai hallitukselle sekä operatiivisena toimijana osana taloushallinnon tiimiä ja muuta organisaatiota. Parannat myös yhteistyö- ja viestintätaitojasi sekä verkostoidut ja opit muilta osallistujilta ja asiantuntijoilta.

Terävöität liiketoimintaosaamistasi ja perehdyt strategiatyöskentelyn työkaluihin
Kehität omaa asiantuntija- ja työrooliasi johdon kumppanina
Saat työkaluja kehittää viestinnän ja vaikuttamisen taitojasi
Osaat tuottaa oikeanlaista tietoa ja tulkita sitä päätöksenteon tueksi
Osaat valita numeroista tärkeimmät ja pystyt toimimaan johdon sparraajana sekä yrityksen sisäisenä talouskonsulttina

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu Controller tai Business Controller -tehtävissä työskenteleville tai tehtävään siirtyville henkilöille.

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina sopii sinulle, jos olet kiinnostunut saamaan toimintaasi uudenlaista ajattelua ja intoa tai kehittämään työrooliasi ja vaikuttamisen taitojasi.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kuudesta valmennuspäivästä sekä henkilökohtaisesta välityöstä.

Ohjelmassa tarkastellaan Business Controllerin strategista ja operatiivista tehtävää ja roolia sekä vaikuttamisen työkaluja. Luentojen ja case-esimerkkien lisäksi teemoja käydään läpi mm. harjoitustehtävien avulla, painotuksena Business Controllerin roolissa kehittyminen. Ohjelman aikana tehdään myös omaa henkilökohtaista kehittymistä tukeva välityö.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Emma-Riikka Myllymäki

Emma-Riikka Myllymäki toimii apulaisprofessorina Audencia Business Schoolissa Ranskassa.

Emma-Riikka Myllymäen osaamisalueet löytyvät ulkoisen laskentatoimen puolelta sisältäen taloudellisen raportoinnin laadun, kestävyysraportoinnin, tilintarkastuksen ja taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan. Hänen fokuksessaan on lisäksi yritysten vastuuraportointi ja integroitu raportointi.

Ennen nykyistä tehtävää Myllymäki toimi apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella, jossa hän opetti mm. Accounting for Sustainability sekä Cash Flow Analyses –maisterikursseilla sekä ohjasi maisterintutkielmia.

Hänen tutkimuksiaan on julkaistu laskentatoimen tieteellisissä journaleissa, kuten Accounting Horizons, European Accounting Review, Journal of Business Finance & Accounting ja Auditing: A Journal of Practice & Theory. Lisäksi hän on vertaisarvioinut tieteellisten julkaisuja sekä toiminut jäsenenä Sustainability Reporting Awards Suomen raadissa.

Myllymäki valmistui kauppatieteiden tohtoriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2015.

Juuso Koponen

Juuso Koponen on informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti.

Koponen suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin.

Jukka Sihvonen

Jukka Sihvonen on erikoistunut jäsentämättömän datan ja Big Datan analyysiin laskentatoimen ja rahoituksen tutkimuksessa.

Sihvonen on laskentatoimen apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on aikaisemmin toiminut vierailevana tutkijana Uumajan yliopistossa (Ruotsi), Goethe-yliopistossa (Saksa), Euroopan Keskuspankissa (Saksa) ja Suomen Pankissa.

Hänen nykyisiin akateemisiin tutkimuskohteisiinsa kuuluvat laskentatoimen informaation taloudelliset roolit sekä datalähtöiset lähestymistavat taloudellisessa analyysissa. Professori Sihvosen tutkimusta on julkaistu liiketaloustieteellissä aikakauslehdissä kuten Journal of Business Research, International Journal of Operations & Production Management, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Managerial Auditing Journal, Personality and Individual Differences ja Journal of Futures Markets, sekä talouspoliittisissa Euroopan Keskuspankin ja Suomen Pankin julkaisusarjoissa.

Professori Sihvosella on tohtorintutkinto rahoituksen oppiaineesta Vaasan yliopistosta.

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo toimii päätyönään johtajuuden yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella sekä Aalto Ventures Programissa.

Hän opettaa erityisesti maisterivaiheen opiskelijoita johtajuuden, tiimityön ja itsensä johtamisen teemoissa.

Ylitalon pedagogisessa lähestymistavassa korostuu dialoginen ja voimavarakeskeinen näkökulma. Hän toimii myös työnohjaajana, valmentajana ja työyhteisösovittelijana. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden valmentamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä, että julkisissa organisaatioissa.

Tutkimuksessaan Ylitalo on keskittynyt johtajien ja johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten, voimavarakeskeisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuden tutkimiseen. Lisäksi hän on tutkinut yritysten ja organisaatioiden välisten yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden sosiaalista dynamiikkaa ja kehittämistä sekä verkostojohtamista ja verkostomaisen toimintatavan kehittämistä.

Ylitalo on Aalto EE:n pitkäaikainen kumppani johtajuuden, henkilökohtaisen kehittymisen ja verkostojohtamisen kouluttajana useissa avoimissa sekä yrityskohtaisissa valmennuksissa.

Teemu Malmi

Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä lehdissä kuten Journal of Management Control, Management Accounting Research ja European Accounting review.

Malmi opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa ja on toiminut konsulttina useille eri yrityksille muun muassa seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhuolto, media, metalli, liikenne/kuljetus. Hänellä on myös kokemusta julkisella sektorilla työskentelystä, kuten ministeriöistä, kunnista ja sairaaloista.

Teemu Malmilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Thomas Taussi

Thomas Taussi valmistui kauppatieteiden maisteriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2016 erikoistumisalueenaan johdon laskentatoimi, sivuaineena rahoitus.

Maisteriopintojen aikana hän oli vaihdossa Itävallassa Wienin kauppakorkeakoulussa, jossa hän opiskeli mm. kansainvälistä rahoitusta, strategiaa ja innovaatiojohtamista. Aiemmin Taussi on myös työskennellyt pääomasijoitusalalla analyytikkona (Taaleri, Sparkmind VC).

Parhaillaan Thomas Taussi on tekemässä väitöskirjaa laskentatoimen laitoksella yritysten riskienhallinnasta (mm. riskienhallintajärjestelmien jalkauttaminen, muodollisen ja epämuodollisen riskityön kytkökset). Tohtoriopintojensa ohella hän on opettanut useina vuosina laskentatoimen peruskurssilla, osallistunut materiaalien kuten harjoitustehtävien ja videoiden tuottamiseen sekä ohjannut johdon laskentatoimen kandityöseminaareja.

Johdon laskentatoimen ja johdon ohjausjärjestelmien lisäksi Thomas Taussi on perehtynyt monipuolisesti talous- ja organisaatioteorioihin ja seuraa aktiivisesti distributed ledger/blockchain-teknologiaa sekä sen sovelluksia (mm. kryptovaluutat). Hän on myös osallistunut Suomen Standardisoimisliiton koordinoiman, ISO 31 000 –riskienhallintajärjestelmän kehityksestä vastaavan ryhmän toimintaan.

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta