Koulutusohjelmat vakuutustoiminnan kehittämisen tueksi

Valmennusohjelmat perehtyvät syvällisesti vakuutusalan toimintaan ja lainsäädäntöön sekä riskienhallintaan. Tutkintojen kautta osoitetaan ammatillinen osaaminen, koulutusohjelmat antavat mahdollisuuden tietojen syventämiseen ja verkoston rakentamiseen, ja ajankohtaiset seminaarit keskittyvät osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen. Osallistumalla vahvistat osaamistasi vakuutusalan ammattilaisena. Tutustu ja vertaile, mikä koulutusohjelmistamme sopisi parhaiten sinulle.

Vakuuttamisen ohjelmat

Lataa vakuutusteeman esite ja vertaile ohjelmia.

Finance Insurance

pdf

Schedule Ota yhteyttä

Autamme löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun, joten ota yhteyttä puhelimitse tai lähetä yhteydenottopyyntö.

Salla Närhinen, Program Director

+358 10 837 3772

salla.narhinen@aaltoee.fi

Petri Lehtivaara, Solutions Director

+358 10 837 3722

petri.lehtivaara@aaltoee.fi

Tatu Hiltunen, Relationship Specialist

+358 10 837 3790

tatu.hiltunen@aaltoee.fi

Lähetä yhteydenottopyyntö
Events and Webinars

Ei tulevia tapahtumia

Vakuuttamisen verkkokurssit organisaatioille

Vakuutusalan organisaatiokohtaiset verkkokurssit mahdollistavat henkilöstön kouluttamisen joustavasti itseopiskeluna. Räätälöimme valmiita verkkokursseja yrityksen omiin tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi toteutamme yrityksen omista sisällöistä tai tilatusta aiheesta täysin räätälöityjä verkkokursseja.

Kirjat ja e-kirjat

Tarjoamme laadukkaita kirjoja finanssialan opiskelijoille ja ammattilaisille. Ne auttavat lukijoita kehittämään ymmärrystään ja taitojaan erityisesti vakuutusliiketoiminnan alalla. Käytännönläheiset kirjat tarjoavat arvokasta tietoa ja työkaluja, joita finanssialan opiskelijat ja ammattilaiset tarvitsevat menestyäkseen.

Tutustu myös Finvan talous- ja rahoitusteemaisiin koulutuksiin

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt osaamisen kehittämisen ratkaisut finanssialan ammattilaisille

Aalto EE:n valmennukset ovat vaikuttava keino uudistaa organisaatioita ja osaamista, varmistaa strategian toimeenpano ja rakentaa uutta kilpailuetua. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä yritysasiakkaittemme kanssa vaikuttavia räätälöityjä valmennuksia, jossa kaikki osa-alueet – sisältö, valmentajat, oppimismenetelmät ja osallistujakokemus – suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Vakuuttaminen – koulutukset ja tutkinnot vakuutusalan ammattilaille

Vakuuttaminen on tärkeässä asemassa niin perheiden kuin yritystenkin toiminnan vahvistamisessa ja turvaamisessa. Vakuuttaminen on läsnä liki jokaisella elämän alueella ja vakuuttamisen rooli on turvata toiminnan jatkuvuutta erityisesti isojen ja äkillisten menetysten osalta. Vakuuttamisella varaudutaan erilaisten riskien toteutumiseen. Riskiin liittyy olennaisesti sen ennalta arvaamattomuus ja sattumanvaraisuus.

Vakuutuksia voidaan jaotella eri tavoin. Ryhmittelyt auttavat hahmottamaan vakuuttamisen moninaisuutta ja niiden avulla voidaan muodostaa kartta vakuuttamisen kokonaisuudesta. Yksi tapa jaotella vakuutuksia on jakaa ne vakuutettavan henkilön, omaisuuden ja toiminnan mukaan. Henkilövakuuttaminen, omaisuuden vakuuttaminen ja toiminnan vakuuttaminen on ylätason jaottelu, eikä se vielä kerro tarkemmin esimerkiksi siitä, millaisesta henkilövakuuttamisesta on kyse. Usein tarvitaan tarkemman tason tietoa, jotta kokonaisuudesta muodostuu riittävän yksityiskohtainen kuva. Toiseksi tavaksi onkin vakiintunut tarkastelu sen kannalta, onko vakuuttamisessa kyse lakisääteisistä vakuutuksista vai vapaaehtoisista vakuutuksista. Lakisääteinen vakuutus ja vapaaehtoinen vakuutus poikkeavat toisistaan juuri sen mukaan, voiko asiakas valita vakuutuksen ottamisen vai ei. Lakisääteisyys liittyy vahvasti vakuutuksen kytkeytymiseen sosiaaliturvan kokonaisuuteen, ja näihin vakuutuksiin liittyy myös sidosryhmiä mm. vakuutusvelvollisuuden laiminlyönnin tilanteita varten.  

Vakuutuksiin liittyviä sidosryhmiä eli vakuutusalan toimijoita ovat esimerkiksi Liikennevakuutuskeskus, Tapaturmavakuutuskeskus ja Eläketurvakeskus. Lakisääteisiä vakuutuksia ovat työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus. Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat omaisuuden vakuuttamisen vakuutukset (varallisuusvakuutus, esinevakuutus), mm. kotivakuutus, palovakuutus, eläinvakuutus, ajoneuvovakuutus (kasko ja osakasko), vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus, keskeytysvakuutus ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset, mm. henkivakuutus, sairausvakuutus ja tapaturmavakuutus.  

Vapaaehtoinen vakuuttaminen on erityispiirteiltään sellainen, että se linkittyy vahvasti kotitalouksien ja yritysten arkeen ja myös sosiaaliturvaan. Monesti vapaaehtoinen henkilövakuutus otetaan täydentämään sosiaaliturvaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on henkivakuutus, joka täydentää esimerkiksi työelämässä olevilla henkilöillä lakisääteistä ryhmähenkivakuutusta. Vapaaehtoinen eläkevakuutus puolestaan täydentää lakisääteistä eläketurvaa. Riskienhallintakeinona vakuuttaminen on tärkeää niin yksityishenkilöiden kuin yritysten kannalta. Esimerkiksi lainaturvavakuutus antaa suojaa lainan takaisinmaksun varalta. 

Vakuutuskorvaaminen 

Kun riski on toteutunut ja vahinko sattunut, alkaa korvausmenettely. Vakuutuskorvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vakuutusehtojen mukaisen korvattavan vahingon sattumisesta. Vakuutuskorvaaminen on se kohta, jossa asiakaskokemus punnitaan. Vakuutuskorvauspäätös lunastaa vakuutusyhtiön myyntihetkellä asiakkaille annetut lupaukset. Henkilö- ja omaisuusvahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tekeminen ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita vakuutusalalla. Asiakaslähtöisen ja laadukkaan omaisuuteen ja toimintaan kohdistuvan korvauspäätöksen aikaansaaminen on tiimityön tulos, jossa tarvitaan korvauskäsittelijän lisäksi muun muassa juristeja, insinöörejä, palotarkastajia ja autokorjaamoita tekemään saumatonta yhteistyötä.  

Henkilövakuutusten korvauskäsittelyssä on vahvasti mukana korvauskäsittelijän ja juristin lisäksi vakuutuslääkärit ja hoitavat lääkärit. Aalto EE tarjoaa ainoana Suomessa lääketieteeseen keskittyviä seminaareja vakuutuskorvausten kanssa työskenteleville. Lääketiede vakuutustoiminnassa -seminaarisarja tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa sekä laajentaa ammattitaitoa korvauspäätösten tekemisessä. Seminaareihimme on osallistunut jo yli 800 vakuutuskorvausten ammattilaista ja tilaisuuksiemme avulla osallistujat ovat saaneet puolueetonta lääketieteellistä ja juridista näkemystä korvauspäätösten tueksi. Ne ovat auttaneet lunastamaan koko vakuutuksen elinkaaren aikana tehdyt lupaukset korvauspäätöksessä. Etenkin henkilövahinkoihin liittyvissä päätöksissä vältytään turhilta kuluilta ja ylläpidetään hyvää asiakassuhdetta tekemällä oikeita korvauspäätöksiä heti. 

Korvauspäätösten oikeellisuus on avainasemassa, mutta heti sen jälkeen on kyse siitä, miten asia kerrotaan vahingonkärsineelle. Vuorovaikutus niin suullisesti kuin kirjallisesti ovat taitoja, joita on harjoiteltava koko ajan. Hyvä teksti korvauspäätöksissä on instrumentti, jolla kommunikoidaan asiakkaan kanssa ja jolla voidaan myös lujittaa asiakassuhdetta. Hyvän perustelun tavoitteena on lisätä asiakkaiden luottamusta ja vähentää valituksia. Korvauspäätöksen tekijän on ymmärrettävä, mistä elementeistä hyvä perustelu syntyy, oli kyseessä sitten myönteinen tai kielteinen korvauspäätös. 

Vahingon korvaamisesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Se on yleislaki, joka ei kuitenkaan koske sopimukseen perustuvaa tai muussa laissa säädettyä korvausvastuuta. Vakuutuskorvausten kannalta vahingonkorvauslaki on yksi keskeisimmistä laista. Vakuutusyhtiöiden korvaustoiminnan perustana ovat lakien lisäksi voimassa oleva oikeus, vakuutussopimus, vakuutusehdot ja hyvä vakuutustapa.

Vakuutusalan lainsäädäntö  

Vakuutusalalla toimivan on tärkeää olla selvillä alan lähitulevaisuuden keskeisistä sääntelyuudistuksista sekä ymmärtää EU-tasoisen sääntelyn moniportainen valmistelurakenne. Myös aiempien lakien ja sääntelyn tuntemusta tarvitaan.

Vakuutusyhtiölain kokonaisuudistus tapahtui vuonna 2008 ja lain merkittävimpänä muutoksena toteutettiin Solvenssi II -direktiivin kansallinen voimaansaattaminen vuonna 2016. Vuonna 2018 tuli voimaan vakuutusten tarjoamista koskeva laki, joka perustuu direktiiviin vakuutusten tarjoamisesta (Insurance Distribution Directive, IDD). Laki yhtenäistää eri kanavista tapahtuvan vakuutusten tarjonnan sääntelyn ja luo yksityiskohtaisemmat asiakkaansuojasäännöt. EU:n tietosuoja-asetus ja kansallinen tietosuojalainsäädäntö tulivat voimaan vuonna 2018.

Vakuutustoiminnan parissa työskentelevän on hyvä tuntea myös FINEn vakuutus- ja rahoitusneuvontaa ja Vakuutuslautakunnan toimintaa koskeva sääntely ja lautakunta- ja oikeuskäytäntöä esimerkiksi vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuutta, vakuutuksen myöntämistä ja vakuutusehtojen muuttamista koskevat linjaukset. Näiden lisäksi on oltava etukäteen tietoinen tulossa olevista vahinkovakuutus-, henkivakuutus- ja työeläkevakuutusyhtiöitä koskevista ajankohtaisista EU-säädöshankkeista ja niiden perusteella annettavasta kansallisesta lainsäädännöstä. Nämä luovat kehikon, jonka avulla vakuutusalan toimijat osaavat pohtia, miten sääntely vaikuttaa oman yhtiön tuotteisiin ja palveluihin.  

Aalto EE:ssä pyrimme järjestämään koulutuksia erittäin etupainotteisesti, mielellään ennen kuin laki ja sääntelyt ovat tulleet voimaan. Tarkoituksena on myös saada koulutuksiin osallistujista foorumi, jossa asiantuntijat voivat pohtia uuden lain ja sääntelyn tuomia yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia. Sen lisäksi Aalto EE julkaisee vakuutusalan ammattitietoa kirjoina ja verkkokursseina.  

Osaamisen ylläpitäminen 

Vakuutusala luo tärkeän perustan yhteiskunnan toiminnalle. Sen ammattilaisten on huolehdittava omasta ammattitaidostaan ja ylläpidettävä osaamistaan jatkuvasti yhteiskunnan, työn ja vakuutusten uudistuessa vastaamaan nykyhetkeä ja tulevaisuutta. 

Finanssiala ry:n raportin mukaan vakuutusalan toiminnassa keskeisiksi teemoiksi nousivat työhyvinvoinnin ja tehokkuuden seurannan kehittäminen sekä yritysten kyky omaksua uudenlaisia teknologiainnovaatioita liittoutumalla tai hankkimalla osaamista teknologiayrityksistä. Digitalisaatiolla on keskeinen rooli vakuutusalan tuottavuuden parantamisessa. Sen vaikutus alaan on voimakas, koska palvelut ovat aineettomia ja siten kaikki digitoitavissa. Vaikka monet työtehtävät digitalisoituvat, jää tehtävää myös inhimilliselle osaamiselle: luovuutta, sosiaalista vuorovaikutusta sekä motivointia ja opetusta sisältävät tehtävät lisääntyvät. Koska tulevaisuudessa tuottavuuden uusi kasvu perustuu henkisen pääoman ja tietotekniikan yhdistämiseen digitaalisia prosesseja hyväksi käyttäen, edellyttää tämä uudenlaista ajattelua.

Asiakkaiden käyttäytymisen muutos, ympäristömuutos, yhteiskunnalliset muutokset ja yleismaailmallinen taloustilanne ovat omiaan aiheuttamaan muutoksia vakuuttamiseen ja vaikuttavat myös vakuutusalan tuleviin tuotteisiin ja palveluihin. Osaamisen ylläpito ja uuden oppiminen ovat etenkin näin säädellyllä alalla kuin vakuutusala erittäin tärkeitä. Esimerkiksi Aalto EE:n verkkokoulutuksilla varmistat, että kaikilla vakuutuksentarjoajilla on ajantasainen ja riittävä vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja IDD:n mukainen osaaminen.

Vakuutusalan tulevaisuus

Uudistuvalla vakuutusalalla tarvitaan tulevaisuuslukutaitoa ja ennakoivaa ajattelua. Asiakaskäyttäytyminen ja sitä kautta asiakkaiden tarpeet vakuuttaa itseään tai omaisuuttaan ovat muutoksessa ja se haastaa vakuutusalan kyvyn tuottaa uusia, asiakkaita kiinnostavia innovaatioita. 

Vakuutusalaan vaikuttavia muutoksia voidaan ennakoida muun muassa heikkojen signaalien avulla ja muutosta voidaan saada myös itse aikaan. Vakuutusalan huomisen toimintaympäristö haastaa vakuutusalan asiantuntijat ennakoivaan ajatteluun. Sen lisäksi on seurattava muun muassa maailmantalouden kehitystä ja pureuduttava ennen kaikkea vakuutusalalle merkitykselliseen tietoon. On hyvä ymmärtää globaalien ilmiöiden vaikutuksista vakuutusalaan ja pyrkiä muodostamaan näkemys siitä, miten liiketoiminnan kehitys turvataan. Tulevaisuusajattelussa on tavoitteena löytää vakuutusalalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostaa nykyisiä.  

Aalto EE vahva kouluttaja vakuutusalalla

Olemme erikoistuneet vakuuttamisen ja vakuutuskorvausten erityispiirteisiin. Aalto EE ja aikaisemmin nimellä Finva Finanssikoulutus tunnettu organisaatio on ollut toiminnassa jo yli 50 vuoden ajan alan kouluttajana. Teemme vahvaa yhteistyötä vakuutusalan organisaatioiden, lainsäätäjien ja vakuutusalan edunvalvojien kanssa. Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa takaa sen, että koulutustarjontamme on ajankohtaista, jossa on myös kurkistus tulevaan. Samalla etsimme vakuutusalalle yhteistä hyvää tapaa toimia muuttuvilla ja kuitenkin erittäin säännellyillä vakuutusalan markkinoilla. Aalto-yliopiston kouluttajat tuovat vahvaa tutkimustietoa ja heidän osaamisensa yhdistettynä finanssialan parhaimpiin käytäntöihin antaa osallistujillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen.  

Ratkaisumme 

Tärkeintä on vahva vakuuttamiseen ja korvaamiseen liittyvä osaaminen, koulutuksen toteutustapoja on monia ja ne ovat mahdollisimman monipuolisia. Aalto EE:n vakuuttamiseen ja vakuutuskorvaamisen osaamiseen liittyvät ratkaisut vaihtelevat puolen päivän koulutuksesta kahden päivän seminaareihin sekä pari vuotta kestäviin vakuutusalan tutkintoihin, joita ovat arvostetut ja ammattilaisille suunnatut Vakuutustutkinto, VTS ja Ylempi vakuutustutkinto, YVTS. Koulutuksissamme yhdistyy vahva vakuutusosaaminen ja -kokemus sekä alan viimeisimmät tutkimukset ja parhaat käytännöt. Paikan päällä ja onlinena pidettävien koulutusten lisäksi organisaatioilla on mahdollisuus hankkia koko henkilöstölleen verkkokurssit, jotka helpottavat ajan tasalla pysymistä ja osaamisen todentamista.  

Koulutukselliseen lähestymistapaamme kuuluu se, että pyrimme oppimaan parhaita käytänteitä vakuutusalan ja myös muiden toimialojen case-esimerkeistä. Globaalin vakuutusmarkkinan tuntemus ja läheiset yliopistoyhteydet takaavat viimeisimmän tiedon ja vahvat yhteydet vakuutusalan vaikuttajiin, syväosaajiin ja viranomaistahoihin sekä sen että viimeisin tieto on saatavilla. Tarjonnassamme olevat seminaarit, verkkokurssit ja koulutusohjelmat voidaan räätälöidä organisaation tarpeisiin tai voimme suunnitella puhtaalta pöydältä sinun organisaatiollesi sopivan ratkaisun.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Petri Lehtivaara

Solutions Director

+358 10 837 3722

petri.lehtivaara@aaltoee.fi

Salla Närhinen

Program Director

+358 10 837 3772

salla.narhinen@aaltoee.fi

Mari Tuomisto

Senior Program Manager

+358 10 837 3704

mari.tuomisto@aaltoee.fi