Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Ylempi vakuutustutkinto, YVTS

Kehity asiantuntijana – syvennä vakuutusalan osaamistasi

Ylempi vakuutustutkinto YVTS on vakuutusalan syventävä tutkinto. Tutkinto auttaa sinua rakentamaan ammattiosaamistasi tavoitteellisesti. Opiskelet sekä omat että työnantajan tavoitteet huomioon ottaen. Tutkinnon avulla syvennät vakuutusalan asiantuntijuuttasi, ammattiviestintää, asiakasvuorovaikutustaitoja sekä rakennat lisävalmiuksia työskennellä vakuutusalan keskeisten toimintojen parissa.

Ohjelman suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja, kuten esimerkiksi Vakuutustutkintoa (VTS). Tutkinnon suoritettuasi ja todistuksen saatuasi sinulla on oikeus käyttää nimikettä ylemmän vakuutustutkinnon suorittanut, YVTS / godkänd i högre försäkringsexamen, GHFE / Advanced diploma in insurance, Holder of Advanced Diploma in Insurance. 

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 9 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Hinta:

Syvennät vakuutusalan substanssiosaamista tavoitteellisesti.

Lisäät tietämystä vakuutusalan roolista yhteiskunnassa, muutostrendeistä ja tulevaisuudesta.

Tutkielmatyön myötä luot lisävalmiuksia johtaa vakuutusliiketoiminnan strategisia kehitysprojekteja sekä kasvatat ammattiviestinnällisiä taitoja.

Hyödyt

Ylempi vakuutustutkinto tarjoaa vakuutusalan asiantuntijoille sekä esihenkilöille mahdollisuuden syventää vakuutusalan osaamista .

Saat lisävalmiuksia toimia vakuutusalan haastavissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.
Oivallat omat ja yhtiösi mahdollisuudet asiakaskokemuksen tuottamiseen sekä strategiseen liiketoiminnan kehittämiseen.
Viet vakuutusalan osaamisesi seuraavalle tasolle ja löydät uusia näkökulmia toimialaan.

Kenelle?

Ylempi vakuutustutkinto on tarkoitettu vakuutusalan asiantuntijoille ja esihenkilöille, joilla on jo vankkaa kokemusta alalta. Ohjelma on suunnattu henkilöille, joiden tavoitteena on oman asiantuntijuuden syventäminen sekä tulevaisuudessa haastavammat tehtävät.

Tutkinnon lopputyö antaa mahdollisuuden sekä osallistujalle että työnantajalle syventyä liiketoiminnan kannalta strategisiin kehityskohteisiin. Ylemmän vakuutustutkinnon suorittamiseen ei tarvita aiempia opintoja, kuten esimerkiksi VTS-tutkinnon suorittamista.

Sisältö ja aikataulu

Ylempi vakuutustutkinto käsittelee vakuutusalan ammattilaisen toimintakenttään liittyviä teemoja. Ohjelmassa käsitellään vakuutusalan kannattavuutta, liiketoimintaa, asiakaskokemusta, vakuutussopimuslakia, sosiaali- ja työeläketurvaa, vakuutusyhtiön vastuullista ja kestävää sijoitustoimintaa, kansantalouden merkitystä vakuutusliiketoiminnalle sekä finanssialan lyhyen ja pitkän tähtäimen muutoksia.

Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Tutkinnon suoritusoikeuden kesto on kaksi vuotta, alkaen helmikuusta 2024. Tutkinnon laajuus on 25 opintopistettä.

Opiskelu koostuu kahdeksasta liveopetuspäivästä, verkkokursseista, tutkielmasta ja yhdestä tentistä. Lisäksi tutkielman osaksi suoritetaan kolmen päivän edestä vapaavalintaisia ja erikseen maksettavia Aalto EE:n / Finvan seminaaripäiviä.

Ohjelman rakenne

Liveopetus

Liveopetusjaksoissa kuulet vakuutusalan ja Aalto-yliopiston huippuasiantuntijoiden luentoja. Kaksipäiväisiä jaksoja on neljä eli yhteensä kahdeksan päivää. Jaksot järjestetään paikan päällä Helsingissä. Jaksojen rytmitys on helmikuu, toukokuu, syyskuu ja joulukuu.

Seminaarit

YVTS:n vapaavalintaiset seminaariopinnot valitaan Aalto EE:n ja Finvan seminaaritarjonnasta. Seminaareja suoritetaan vähintään kolmen lähiopetuspäivän verran osallistumalla 0,5-2 päivän tilaisuuksiin. Yhdestä seminaarista laaditaan vapaamuotoinen yhden sivun oppimisraportti. Seminaarit laskutetaan erikseen.

Verkkokurssit

Itsenäisesti suoritettavien verkkokurssien avulla saat lisää työkaluja vakuutusalan asiantuntijuuden kehittämiseen. Verkkokursseja suoritetaan livejaksojen välissä yhteensä neljä pakettia.

Koulutusjaksot

Tutkielma

Tutkielma on YVTS-koulutusohjelman yksilöllisesti suoritettava oman organisaation liiketoimintaan liittyvä strateginen selvitys tai hanke. Tutkielman tavoitteena on kehittää projektitaitoja, parantaa kirjallista sekä suullista ammattiviestintää ja soveltaa koulutusohjelmassa opittuja asioita käytännössä.

Tutkielma raportoidaan kirjallisessa muodossa (noin 30 sivua). Tutkielmassa esitellään tutkielman lähtökohdat ja tavoitteet, analysoidaan aiheeseen liittyvää teoriaa hyödyntäen lähdekirjallisuutta sekä esitetään selvityksen tulokset johtopäätöksineen. Tutkielmaan sisältyy myös reflektio-osuus, jossa tutkielman tekijä arvioi omaa oppimistaan hankkeen aikana. 

Tutkielman aihe esitellään noin 2 kk aloituksesta, väliraportti 6 kk:n jälkeen ja loppuraportti noin 9 kk jälkeen aloituksesta.

Tutkielman teon aikataulu

  • Tutkielma-aiheen esittely n. 2 kk aloituksesta
  • Tutkielmahankkeen väliraportti n. 6 kk aloituksesta
  • Tutkielman loppuraportti n. 9 kk aloituksesta

Julkaistut YVTS-tutkielmat

YVTS-tutkielmalla on mahdollista edistää alan yhteiskunnallista kehitystä ja keskustelua julkaisemalla tutkielman. Julkaiseminen on vapaaehtoista. Tutustu julkaistuihin YVTS tutkielmiin alla.

Koisaari, Tapio: Henkilöautojen liikennevakuutuksen korvausmenon kehitys, 2022

 

YVTS-tentti

YVTS-tutkinnon aikana suoritetaan yksi tentti. YVTS-tenttimahdollisuuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- ja syyskuu). Tentti toteutetaan verkkoympäristössä. Tentin osa-alueet ovat kansantaloustiede, sosiaaliturva, lainsäädäntö ja vahingonkorvausoikeus.

Tentin osa-alueet
  • Kansantalous
  • Sosiaaliturva
  • Lainsäädäntö
  • Vahingonkorvausoikeus

Valinnaiset opinnot

YVTS:n valinnaiset seminaariopinnot valitaan Finvan kattavasta seminaaritarjonnasta. Seminaariopintoja suoritetaan yhteensä vähintään kolmen lähiopetuspäivän verran osallistumalla 0,5-2 päivän tilaisuuksiin.

Oppimisraportti tehdään yhdestä seminaarista, jota tarkastellaan oppimisen näkökulmasta. Raportin teko perustuu seminaarin ohjelmaan ja omiin muistiinpanoihin. Sen suunnittelu on hyvä aloittaa jo seminaaritilaisuuden aikana.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

YVTS infowebinaaritallenne

Heräsikö kysymyksiä tutkinnosta? Webinaaritallenteessa kuulet lisää koulutuksesta ja saat vastauksia yleisimpiin koulutukseen liittyviin kysymyksiin. Webinaaritallenne on lokakuussa 2023 järjestetystä YVTS:n infowebinaarista.