Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Ohjelmassa kirkastui, kuinka paljon raportointi ja mittarit voivat tukea yrityksen strategiaa ja visiota. Olen todella tyytyväinen koulutukseen. Luennoitsijat pystyivät vastaamaan erinomaisesti vaikeisiinkin kysymyksiin ja he osasivat haastaa meidät miettimään omaa rooliamme suhteessa organisaatioomme.”

Satu Keskinen
Controller, Atea Finland Oy

Satu Keskinen on työskennellyt IT-infrastruktuuritoimittaja Atea Finland Oy:n palveluksessa vuodesta 2006. Hän on Atean myynti ja ratkaisumyynti -liiketoiminta-alueen controller, ja lisäksi koko organisaation sisäisen raportoinnin kehitys kulkee Keskisen kautta.

Keskinen löysi Aalto EE:n Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina -ohjelman etsiessään koulutusta, jonka avulla hän voisi kehittyä ammatissaan ja saada uusia, strategiasta johdettuja näkökantoja työhönsä.

”Käynnistimme vuoden 2016 alussa strategian päivityksen ja halusin samalla päivittää myös omaa osaamistani voidakseni controllerina tukea organisaatiotamme entistä paremmin. Terävöitimme toimintamme painopistealueita vastataksemme asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin: Atea haluaa olla nykyisten ja tulevien asiakkaiden liiketoiminnan neuvonantaja ja ensisijainen kumppani kaikissa IT-infraan liittyvissä asioissa”, Keskinen taustoittaa.

”Vertailin eri vaihtoehtoja ja Aalto EE:n ohjelma oli minulle selkeästi paras valinta. Ohjelman sisältö vastasi tarpeitani loistavasti ja Aalto on tunnettu, suomalainen instituutio: minun ei tarvinnut epäröidä sitä, onko opetus laadukasta vai ei”, Keskinen korostaa.

”Olin todella tyytyväinen kokemukseen. Luennoitsijat pystyivät vastaamaan erinomaisesti vaikeisiinkin kysymyksiin ja he osasivat haastaa meidät miettimään omaa rooliamme suhteessa organisaatioomme”, Keskinen kiittää.

Hän kertoo heränneensä muun muassa huomaamaan, kuinka tärkeää on talousraportteja laatiessa ajatella kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoimintaa ja esittää tieto tavalla, joka palvelee ylintä johtoa ja päällikkötasoa.

”Erityisesti mieleeni jäi luennoitsija Katja Kolehmaisen meille esittämä oivaltava kysymys: paljonko on paljon? Taloudellisten raporttien lukijoilla ei välttämättä ole taloushallinnon koulutusta ja ilman sellaista ei ole yksiselitteistä tietää onko esimerkiksi joku tietty prosenttiluku paljon vai vähän. Ohjelma auttoi näkemään, miten joskus tylsäksikin koettu taloustieto analysoidaan ja avataan ymmärrettäväksi niin, että se innostaa lukijoita ja tukee heitä päätöksenteossa.”

Henkilökohtaisesti yllätyin erittäin positiivisesti siitä, kuinka hyvää vertaistukea ohjelmasta sai."

Keskinen koki erityisen hyödyllisenä sen, että ohjelmassa käsiteltiin perusteellisesti erilaisia talousohjaamisessa käytettyjä mittareita.

”Pääsimme pohtimaan syvällisesti mistä mittarit kertovat ja kuinka luoda mittareita, jotka palvelevat niin yksittäisiä työntekijöitä kuin koko yritystä tavoitteiden saavuttamisessa. Tein myös ohjelmaan kuuluvan lopputyöni tästä aiheesta ja siitä on ollut minulle selkeää hyötyä töissä. Kehitämme esimieheni kanssa nyt mittaamistamme niin, niin että myyntiorganisaatiomme saa entistä paremman kokonaiskäsityksen liiketoiminnan kehityksestä.”

”Minusta opiskelu oli hyvin innostavaa. Aina oikein odotin seuraavia lähiopetuspäiviä! Henkilökohtaisesti yllätyin erittäin positiivisesti siitä, kuinka hyvää vertaistukea sieltä sai. Meillä oli osallistujia kaiken kokoisista organisaatioista ja oli silmiä avaavaa huomata meidän kaikkien painivan saman tyyppisten haasteiden parissa”, Keskinen tähdentää.

Katson nyt uudesta näkökulmasta asioita, joista voi herkästi tulla tässä ammatissa itsestäänselvyyksiä."

Keskinen sanoo suosittelevansa osallistumista mielellään: ”Ohjelmassa kirkastui, kuinka paljon raportointi ja mittarit voivat tukea yrityksen strategiaa ja visiota. Katson nyt uudesta näkökulmasta asioita, joista voi herkästi tulla tässä ammatissa itsestäänselvyyksiä. Liiketoimintaosaaminen ja viestintätaidot tulevat korostumaan controllerin työssä. Suosittelen osallistumista kaikille controllereille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja kehittyä tulevaisuuden asiantuntijaroolissa.”

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina