Kilpailukyvyn mahdollistava turvallisuus edellyttää kokonaisvaltaista kyvykkyyksien rakentamista ja toiminnan johtamista. Ennakoitavuuden haasteet edellyttävät puolestaan tilannekuvan tarkkuutta, sietokyvyn vahvistamista ja nopean toipumisen kykyä uhkien ja riskien aktivoituessa. Nykyisessä turvallisuuden toimintaympäristössä on huomioitava myös sekä turvallisuuskulttuurin ja viestinnän että tunteiden ja kokemusten merkitys luottamuksen ja kilpailukyvyn rakentamisessa.

Olemme toimineet turvallisuusjohtamisen kouluttajana 30 vuotta. Alumniverkostomme koostuu yli 500 turvallisuusalan asiantuntijasta ja johtajasta. Koulutuksiamme arvostetaan alan rekrytoinneissa. Tuotamme myös turvallisuustietoa osana koulutuksiamme. Toimimme yhteistyössä koko turvallisuusalan kanssa varmistaaksemme toimintamme laadun ja vaikuttavuuden.

Koulutusohjelmat

Verkkokurssit

Luettavaa aiheesta

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka

Turvallisuus on yksittäisen organisaation, liiketoimintaverkostojen ja yhteiskunnan yhteinen tehtävä. Ennakoinnin ja riskien ehkäisemisen lisäksi on yhä tärkeämpää kyetä tunnistamaan uhkia ja tapahtumia, hallitsemaan niiden vaikutuksia ja toipumaan niistä.

Turvallisuus synnyttää luottamusta ja kilpailukykyä sekä yksittäiselle organisaatiolle että koko yhteiskunnalle. Turvallisuuden toimintaympäristöä luonnehtii kompleksisuus ja tapahtumien arvaamattomuus. Haasteita ja mahdollisuuksia synnyttävät myös teknologinen muutos sekä digitaalisen ja fyysisen maailman yhteensulautuminen. Turvallisuusympäristön muuttuminen haastaa organisaatiot ja niiden johtamisen muutokseen.

Edellytyksenä kokonaisvaltainen näkemys toimintaympäristöstä

Turvallisuudesta ja riskienhallinnasta huolehtiminen edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä toimintaympäristöstä ja sen eri puolien tarkastelua: organisaatioilla tulee olla käsitys siitä, mitkä ovat olennaisimmat asiat, joista huolehtia, ja millaisilla toimenpiteillä niistä huolehditaan. Lisäksi on kyettävä huomioimaan lainsäädännön toiminnalle asettamat vaatimukset, jotka ovat keskeisiä erityisesti tietosuojan, työturvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden alueilla. Jokaisen organisaation on löydettävä itselleen ja toimintaympäristölleen tarkoituksenmukaisin turvallisuuden ja riskienhallinnan johtamistapa.

Tilannekuvaa on päivitettävä jatkuvasti

Turvallisuustoiminnan ja riskienhallinnan keskiössä on luottamuksen rakentaminen ja jatkuvuuden varmistaminen nopeasti muuttuvassa, monimutkaisessa ympäristössä. Lisäksi olennaista on kyky toimia ja toipua riskien aktivoiduttua sekä oppia tapahtuneesta. Tämä edellyttää jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan ja -tietoisuuden rakentamista sekä sietokyvyn (resilience) vahvistamista.

Turvallisuustoiminta varmistaa toiminnan jatkuvuuden."

Turvallisuudessa ja riskienhallinnassa on yhä enenevässä määrin kyse toimintaa mahdollistavasta tekemisestä ja ajattelutavasta – ei toimintaa rajaavasta, kustannuksia aiheuttavasta toiminnosta. Toiminta liittyy tiiviisti myös eettisyyteen: mitä pidetään vastuullisena ja hyväksyttävänä toimintana.

Turvallisuusjohtaminen tukee organisaation strategiaa

Turvallisuusjohtamisen tärkein tavoite on taata organisaation toimintavarmuus ja luotettavuus – myös häiriötilanteissa. Suunnitelmallinen turvallisuusjohtaminen ja riskienhallintatyö tukevat organisaation strategiaa ja lisää organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä kiinnittyy luontevaksi osaksi organisaation toimintaa.

Turvallisuusjohtajan on hallittava sekä lakisääteisen että omaehtoisen turvallisuuden kokonaisuus, missä yhdistyvät sekä asioiden että ihmisten johtaminen. Turvallisuusjohtajan on ymmärrettävä sekä toiminnan lainsäädännölliset ja organisaatiolähtöiset ehdot että inhimilliset näkökulmat. Lisäksi hänen on kyettävä toimimaan vaikuttavasti omissa liiketoiminta- ja yhteistyöverkostoissaan.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Anna-Maija Ahonen

Program Director

+358 10 837 3831

anna-maija.ahonen@aaltoee.fi