Asiakkaamme

Asiakkaamme

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK:sta saa kattavan näkemyksen turvallisuuden eri osa-alueista.

Turo Ihonen
Head of Safety and Security, Elenia

Sähkö on usein ensimmäinen asia, joka Suomessa mainitaan kriittisestä infrastruktuurista puhuttaessa. 

”Yhteiskuntamme ei toimi eikä arki suju ilman varmaa sähkönjakelua ja verkkopalveluita. Menossa olevan puhtaan, sähköisen siirtymän myötä sähkön merkitys myös kasvaa kaiken aikaa”, Elenian Head of Safety and Security, sähkötekniikan diplomi-insinööri Turo Ihonen painottaa.

Suomen toiseksi suurin verkkopalveluyhtiö, Elenia, palvelee asiakkaitaan Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keskisuomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. 

”Turvallisuus on meille strategisesti erittäin merkittävää. Vuoden 2020 alussa perustimme turvallisuustiimin, jonka sain vastuulleni”, Ihonen taustoittaa. 

Turvallisuustiimi kehittää Elenian turvallisuusstrategiaa, turvallisuusjohtamista ja turvallisuuskulttuuria. Tiimin tehtävänä on kehittää turvallisuutta ja työturvallisuutta yhdessä Elenian koko organisaation sekä kumppaniyritysten kanssa, tutkia turvallisuuteen liittyvät poikkeamatilanteet, hoitaa erilaisia poikkeustilanteisiin ja valmiussuunnitelmiin liittyviä tehtäviä, ja osaltaan vaikuttaa huoltovarmuustyössä kansallisilla yhteistyöfoorumeilla. 

”Turvallisuus on joukkuepeliä, ja työtä tehdään yhdessä Elenian koko organisaation sekä kumppaniyritysten kanssa”, Ihonen korostaa.

”Yleisimmät turvallisuusriskit alallamme liittyvät sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöiden turvallisuuteen. Työturvallisuuden edistäminen edellyttää kykyä luoda uusia ja kiinnostavia lähestymistapoja tuttuihin teemoihin”, Ihonen huomauttaa ja kertoo esimerkin:

”Toteutimme Elenian Terveenä kotiin -ohjelmassamme pari vuotta sitten merikonttiin rakennetun pakohuonepelin, johon oli mallinnettu sähköverkkotyömaa pakohuonetehtävien muotoon. Elenian sähköasentaja- ja maarakennuskumppaneille suunnattua peliä pelattiin 10 paikkakunnalla ympäri verkkoaluettamme. Pakohuonekokemus ja siihen liittynyt turvallisuuskeskustelu saivat pelaajilta erittäin positiivista palautetta ja kiitosta.” 

Ihonen ei peittele intoaan työstään puhuessaan. 

”Pystyn aidosti viemään asioita eteenpäin ja osaltani vaikuttamaan jopa koko toimialan kehitykseen. Kun asiat tehdään alun perin kerralla turvallisesti, muuttuu koko työarki parempaan suuntaan. Viime vuosien vahva panostuksemme turvallisuuteen kantaa hedelmää, ja onnistumiset vievät eteenpäin turvallisuuskulttuurimme jatkuvaa kehittymistä.” 

TJK tarjosi vahvaa oppia turvallisuusosaamisen syventämiseen

Ihonen on syventänyt turvallisuusosaamistaan Aalto EE:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK:ssa

”Elenialla on turvallisuuden saralla hyvin kunnianhimoiset päämäärät. Kun omat vastuuni turvallisuuden saralla laajenivat tuntuvasti muutama vuosi sitten, koin luontevaksi lähteä katsomaan, miten voisin omaa osaamistani viedä eteenpäin”, Ihonen sanoo. 

Ohjelma vahvisti aiempia näkemyksiäni, ja jokaisesta opintojaksosta jäi jotain uutta ja hyödyllistä matkaan.

Ihonen odotti saavansa TJK:sta ennen kaikkea uusia näkökulmia muutosjohtamiseen ja laaja-alaista näkökulmaa turvallisuuteen. 

”TJK vastasi hyvin odotuksiani. Sain kattavan kuvan turvallisuuden eri osa-alueista. Ohjelma vahvisti aiempia näkemyksiäni, ja jokaisesta opintojaksosta jäi jotain uutta ja hyödyllistä matkaan. Erityisen mielekkäiksi koin ne opintojaksot, joissa tarkastelimme isoja kokonaisuuksia, kuten riskienhallintaa, turvallisuusjohtamista ja turvallisuusviestintää. Erityistilannejohtaminen ja jatkuvuuden suunnittelu niin ikään syvensivät näkemyksiä ja osaamista”, hän muistelee. 

”Kouluttajina meillä oli turvallisuusalan parhaita osaajia. Vahvan substanssiosaamisen ohella heillä oli myös hyvä ote opettamiseen: he loivat ilmapiirin, jossa kaikkien osallistujien oli helppo käydä avointa dialogia haastavistakin aiheista. Meille syntyi TJK:n aikana lukemattomia antoisia keskusteluja. Ohjelman päätteeksi sai todeta saaneensa paitsi arvokasta oppia, myös aivan huikean verkoston.”

TJK:n aikana jokainen osallistuja toteuttaa laajan projektityön. Ihonen kuvailee projektityötä hyödylliseksi harjoitukseksi.

”Minulla taisi olla projektityössäni koko ryhmän pisin otsikko: Turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden suorituskyvyn muutosjohtaminen verkostoituneessa kumppanitoimintaympäristössä sähköverkkoliiketoiminnassa”, Ihonen kertoo. 

”Pääsin projektin aikana hyvin pureutumaan siihen, miten olemme onnistuneet muutosjohtamisessa sekä arvioimaan kehityshankkeidemme vaikuttavuutta. Samalla pohdin tulevia kehityskohteita ja loin pohjaa turvallisuusstrategiallemme.”

”Aloitimme vuonna 2022 laajan turvallisuuden muutosprojektin, TUISKU:n, johon opinnot toivat hyviä näkökulmia kokonaisuuden rakentamiseen. TUISKU-projektissa viemme nyt työturvallisuutta eteenpäin usealla eri osa-alueella niin omassa työssämme kuin yhdessä kumppaniverkostomme kanssa.”

Koulutus auttoi kehittymään turvallisuusjohtajana

Ihonen korostaa TJK:n tukevan myös yleistä johtamistaitojen kehittymistä, vaikka opetuksen konteksti on vahvasti kytketty turvallisuuteen. 

”Sain TJK:sta uutta systemaattisuutta itseni kehittämiseen. Ohjelma tarjosi erinomaisen mahdollisuuden reflektoida omaa kehityspolkuani turvallisuusjohtajana ja vaikuttajana. Siitä on ollut kokonaisvaltaista hyötyä työssäni Elenialla”, Ihonen sanoo. 

Sain TJK:sta uutta systemaattisuutta itseni kehittämiseen.

Ihonen kertoo suosittelevansa mielellään Turvallisuusjohdon koulutusohjelma TJK:ta

”Vastuullisuustematiikka on useimpien yritysten ylimmän johdon agendalla, ja turvallisuus on oleellinen osa vastuullisuustyötä. Monella suomalaisyrityksellä on esimerkiksi työturvallisuudessa kuitenkin paljon kehitettävää, ennen kuin pääsemme samalle viivalle Euroopan huippumaiden kanssa. TJK tarjoaa vahvan kokonaisuuden tukemaan jokaisen turvallisuusalan johtajan kehityspolkua.” 

”Suosittelen osallistumista. Jos harkitset TJK:n käymistä, kannattaa ottaa yhteyttä ohjelman alumneihin. Meiltä saa hyvää näkemystä koulutuksen vaativuudesta ja siitä, mitä kaikkea TJK tarjoaa turvallisuusalan ammattilaisille”, Ihonen kannustaa.

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK