Asiakkaamme

Asiakkaamme

"TJK heijasti kiihtyvällä vauhdilla muuttuvaa ja uudistuvaa maailmaa. Ohjelma tarjosi kattavan läpileikkauksen kokonaisturvallisuudesta ja virkisti näkemyksiäni.”

Janne Tanttu
Asiakkuusjohtaja, Securitas Oy

Securitaksen asiakkuusjohtaja Janne Tanttu on työskennellyt turvallisuusalalla jo 27 vuotta. Tanttu kertoo kehitystyön muodostavan asiakkuuksiin liittyvien tehtävien ohella ison osan hänen työnkuvastaan.

”Olen hyvin kehitysorientoitunut ja nautin saadessani miettiä miten asioita voisi tehdä paremmin sekä tehokkaammin. Tällä hetkellä minulla on työn alla useampi iso kehityshanke, muun muassa Securitaksen läsnäolovartioinnin raportointijärjestelmän uudistus ja implementointi Suomeen”, Tanttu taustoittaa. 

Tanttu on ollut aina kiinnostunut itsensä kehittämisestä ja Aalto EE:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelman eli TJK:n suorittaminen oli ollut hänellä mielessä jo monta vuotta.

”Vaativa työ ja muut opintoni olivat aiemmin estäneet näin laajaan ohjelmaan osallistumisen – TJK:ssa kun on tunnetusti rima korkealla ja koulutukseen osallistuminen vaatii paljon töitä muun muassa case-tehtävien osalta. Heti kun elämäntilanteeni sen salli, tartuin tilaisuuteen lähteä opiskelemaan, johon myös työnantajani tuki ja kannusti”, Tanttu kertoo. 

Ohjelma tarjosi kattavan läpileikkauksen kokonaisturvallisuudesta ja sparrailu muiden ohjelmaan osallistujien kanssa oli antoisaa.

TJK:lle asettamansa tavoitteet Tanttu kiteyttää kolmeen seikkaan: oman osaamisen kehittäminen ja syventäminen, parempi ymmärrys ympäröivästä maailmasta sekä turvallisuustilanteesta, ja verkottuminen muiden osallistujien kanssa.

”Kaikki tämä toteutui TJK:ssa erinomaisesti. Ohjelma tarjosi kattavan läpileikkauksen kokonaisturvallisuudesta ja sparrailu muiden ohjelmaan osallistujien kanssa oli antoisaa. Oli virkistävää keskustella muiden opiskelijoiden sekä luennoitsijoiden kanssa ja päästä kiinni heidän ajatusmaailmaansa”, Tanttu toteaa.

Turvallisuusalalla on oltava ajan hermolla

Tanttu korostaa, että turvallisuusalan ammattilaisten on oltava ajan hermolla, sillä yritysten liiketoimintaan kohdistuvat trendit ja uhat vaikuttavat aina myös turvallisuuteen. Tapa, jolla TJK-ohjelmassa käsiteltiin päivänpolttavia kysymyksiä ja tulevaisuuden trendejä saa Tantulta erityiskiitokset. 

”Ohjelma heijasti kiihtyvällä vauhdilla muuttuvaa ja uudistuvaa maailmaa. Se antoi kokonaisvaltaisen kuvan siitä, mitä taitoja turvallisuusalalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa – ja millaisiin haasteisiin on syytä varautua”, hän kertoo. 

TJK tarjosi Tantun mukaan lukuisia ahaa-elämyksiä, muun muassa digitalisaatioon, tietoturvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyen. 

”Ohjelma oli myös hyvä muistutus siitä, kuinka paljon epävarmuustekijöitä ylipäätään yhteiskunnassa on, josta hyvänä esimerkkinä kuinka haavoittuva infrastruktuuri voi olla tietoturvallisuuden osalta. Meidän on tunnistettava epävarmuustekijöitä voidaksemme puuttua juurisyihin ja luodaksemme turvallisuusratkaisuja”, hän jatkaa.

TJK:n aikana syvennytään myös pohtimaan omaa turvallisuusvaikuttamisroolia. 

”Minä turvallisuusjohtajana -moduuli oli positiivinen yllätys. Hyppy omaan sielunelämään oli hyvin mielenkiintoinen ja sain siitä konkreettista pääomaa työhöni asiakkuusjohtajana”, Tanttu alleviivaa. 

Kokeneet konkaritkin saavat koulutuksesta paljon 

Aalto EE on kehittänyt Turvallisuusjohdon koulutusohjelman yhdessä alan toimijoiden kanssa. 60 opintopisteen ohjelmassa syvennytään muun muassa riskienhallintaan, turvallisuusviestintään, sekä tieto- ja ympäristöturvallisuuteen. 

TJK sisältää myös laajan kehitysprojektin. Tanttu keskittyi omassa projektissaan Securitaksen uudelleen lanseerattavaan palvelutuotteeseen, palveluvartijoihin. 

”Pohdin seikkaperäisesti esimerkiksi palveluvartijoihin ja turvamyyjiin liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi toteutin kyselytutkimuksen, johon osallistui yli 100 vähittäiskaupan toimijaa. Kyselytutkimus toimi kaikupohjana kehitysprojektille ja vahvisti näkemyksiäni siitä, kuinka asioita voidaan tehdä entistä paremmin ja asiakaslähtöisemmin”, Tanttu sanoo.  

”Kehitysprojektista oli selvää käytännön hyötyä ja se selkeytti Securitaksen palveluvartija-konseptia. Ymmärrämme nyt paremmin, miten palveluvartijoiden työtä voidaan kentällä kehittää, sekä mitä säädöksiä ja asiakasnäkökulmia on otettava huomioon”, hän lisää.

Tanttu kertoo suosittelevansa lämpimästi Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaa kaikille turvallisuusalan ammattilaisille. 

TJK virkisti näkemyksiäni ja päivitti tietojani, jonka lisäksi sain loistavia kontakteja.

”Kokeneet konkaritkin saavat taatusti koulutuksesta paljon irti. Vaikka jokin osa-alue olisi itselle hyvinkin tuttu, niin varmasti löytyy uusia tulokulmia, sekä uutta ja päivitettyä tietoa”, hän sanoo. 

”Tähän koulutukseen kannattaa hakeutua. Ohjelma on osittain vaativa – mutta ehdottomasti kaiken vaivan arvoista. TJK virkisti näkemyksiäni ja päivitti tietojani, jonka lisäksi sain loistavia kontakteja, joihin en olisi muissa yhteyksissä törmännyt”, hän listaa. 

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma