Asiakkaamme

Asiakkaamme

TJK antoi kattavan kokonaiskuvan turvallisuusalasta. Koulutuksessa saa turvallisuusosaamiseen uutta syvyyttä ja hyödyllistä vertaistukea.

Jorma Timonen
Turvallisuuspäällikkö, Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy

Turvallisuus on nyt monissa organisaatioissa vahvasti tapetilla. 

”Kuten eräs alamme bloggari tässä taannoin totesi, turvallisuusala on nyt ikävän mielenkiintoinen”, sanoo Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:n turvallisuuspäällikkö Jorma Timonen

”Kun turvallisuusasiat tulivat kymmenisen vuotta sitten työpöydälleni, piti riskiarvioinneissa mainita aina kaksi äärimmäisen epätodennäköisinä pidettyä asiaa: pandemia ja sota. Nyt molemmat ovat toteutuneet.”

Fintraffic Meriliikenteenohjaus tuottaa turvallisuutta muille

Timonen kuvailee itseään alanvaihtajaksi, joka ei ole koskaan vaihtanut työpaikkaa. 

”Opiskelin aikoinani suunnittelumaantiedettä. Vuonna 1999 tulin Merenkulkulaitokselle kesätöihin tekemään merikarttoja. Sille tielle sitten jäin. Valmistuin toki yliopistolta muutamaa vuotta myöhemmin, vaikka työt veivät mennessään kesken opintojen”, Timonen taustoittaa.

”Olen päässyt vuosien varrella tekemään hyvin erilaisia ja mielenkiintoisia töitä – ja työnantaja on muutaman valtionhallinnon uudistamiskierroksen jälkeen vaihtunut Merenkulkulaitoksesta Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:ksi. Vuonna 2013 sain silloisessa Liikennevirastossa vastuulleni liikenteenohjauksen varautumis-, valmius- ja riskienhallintatehtäviä.”

Timosen työnantaja Fintraffic Meriliikenteenohjaus tuottaa turvallisuutta muille: se valvoo meriliikennettä vuorokauden ympäri, tarjoaa kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluja, sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa. Organisaatio tekee tiiviistä yhteistyötä viranomaisten, satamien ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Timonen vastaa monesta organisaation omaan turvallisuuteen liittyvästä asiasta. Hänen työnkuvaansa kuuluu esimerkiksi turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylläpito, turvatoimet, toimitilaturvallisuus ja hallinnollinen turvallisuus.

”Kun siirryimme 2019 virastomaailmasta yhtiömaailmaan, turvallisuuden ja turvatoimien vaatimustaso nousi. Varsin pian organisaatiomuutoksen jälkeen päätin täydentää osaamistani Turvallisuusjohdon koulutusohjelma TJK:ssa”, Timonen kertoo.

TJK syventää turvallisuusosaamista

Timonen sanoo saaneensa TJK:sta yleissivistävän kokonaiskuvan turvallisuusalasta. 

Halusin kattavan kuvan turvallisuusalasta ja päästä kunnolla kiinni kokonaisturvallisuuden käsitteeseen yritysturvallisuuden näkökulmasta.

”TJK:n käyminen oli oivallinen tapa syventää pääosin työn kautta kerryttämääni turvallisuusosaamista”, Timonen korostaa. 

”Halusin kattavan kuvan turvallisuusalasta ja päästä kunnolla kiinni kokonaisturvallisuuden käsitteeseen yritysturvallisuuden näkökulmasta. TJK tarjosi juuri sitä, mitä hain.”

TJK:n sisältö ja kouluttajat saavat Timoselta kiitosta. 

”Kouluttajat olivat huippuluokkaa. Meillä oli puhujina maan kärkinimiä, joiden kanssa pääsi TJK:n puitteissa vaihtamaan ajatuksia tasavertaisina turvallisuusalan ammattilaisina”, hän huomauttaa. 

”Sisältö oli ajankohtaista ja kiinnostavaa. Esimerkiksi tilannekuvien hyödyntämisestä saatuja oppeja olen voinut suoraan soveltaa omassa työssäni. Koulutuksen kuluessa oivalsin tarkastelleeni aiemmin joitain asioita turhan kapeasta näkökulmasta – mutta sain myös mukavasti vahvistusta joillekin ajatuksilleni. Aika usein matkan varrella pääsi toteamaan, että me olemme tehneet asioita aivan oikein.”

Timonen alleviivaa, ettei TJK:ssa tuhlata aikaa nippelitietoihin. 

”Jos haluat seikkaperäiset ohjeet vaikkapa kulunvalvontajärjestelmän suunnitteluun, niin sitä varten on ihan muut kurssit. TJK:ssa saa turvallisuusosaamiseen uutta syvyyttä: näköalaa siihen, miten asioita voisi tehdä omassa organisaatiossa toisin, paremmin tai tehokkaammin.”

Kehitysprojekti laaja-alaisesta vaikuttamisesta

Koulutuksen aikana toteutettu kehitysprojekti oli Timoselle mielekäs kokemus. 

”Tarkastelin laaja-alaista vaikuttamista – jota kutsutaan myös hybridivaikuttamiseksi – liikenteenohjausyhtiöiden näkökulmasta. Aihevalintaan päädyin entisen kollegani vinkistä”, Timonen mainitsee. 

”Kun ryhdyin perehtymään aiheeseen, tuntuivat ensimmäiset lähdeviitteet melkoiselta dekkarimeiningiltä. Ajattelin, ettei kukaan työpaikalla usko, jos tällaisista puhun. Noin vuotta myöhemmin, kirjoittaessani työtä puhtaaksi, uutisoitiin Suomen kärkimedioissa harva se päivä laaja-alaisesta vaikuttamisesta.”

Kouluttajat olivat huippuluokkaa. Meillä oli puhujina maan kärkinimiä, joiden kanssa pääsi TJK:n puitteissa vaihtamaan ajatuksia tasavertaisina turvallisuusalan ammattilaisina.

Kehitysprojektista on ollut Timoselle selvää hyötyä töissä. 

”Sen myötä suhtaudun nyt kriittisemmin joihinkin asioihin ja ymmärrän jättää toiset omaan arvoonsa. Kehitysprojektin aikana löysin hyödyllisiä tietolähteitä – ihmisiä ja organisaatioita – jotka eivät olleet aiemmin osuneet omaan tutkaani. Nyt seuraan säännöllisesti, mitä sanottavaa heillä on”, Timonen sanoo.

”Kehitysprojektini sisälsi myös kehitysideoita konsernillemme. Ne ovat herättäneet ajatuksia ylimmässä johdossa ja muutama niistä on jo ottanut tulta alleen.”

Hyvä opiskelukokemus pandemiasta huolimatta

Timonen aloitti opinnot Turvallisuusjohdon koulutusohjelma TJK:ssa vuonna 2020. Hän kuvailee kokemusta niin hyväksi kuin pandemiaolosuhteissa on mahdollista. 

”Aloitimme opinnot kasvokkain, mutta pian piti siirtyä pitkäksi aikaa etäopetukseen. Aalto EE teki poikkeusoloissa kaikkensa varmistaakseen meille korkeatasoisen koulutuksen”, Timonen muistelee. 

”Vuorovaikutuksen intensiteetti oli toki lähiopetuksessa aivan eri tasolla kuin Zoomin kautta opiskellessa. Kun pääsimme viimein taas lähiopetukseen, oli koko porukka innoissaan kuin joukko kevätlaitumelle laskettuja vasikoita. Otimme tilanteesta kaiken ilon irti ja vuorovaikutus oli älyttömän hyvää.”

TJK:n lopuksi toteutettiin opintomatka Belgiaan, Alankomaihin ja Luxemburgiin. 

”Tutustuimme Benelux-maissa kohteisiin, jotka toivat mielenkiintoista uutta näköalaa siihen, miten muualla maailmassa tehdään asioita. Kaikki osallistujat eivät valitettavasti päässeet irrottautumaan opintomatkalle, mutta iso osa meistä ehti mukaan. Matka oli hyvin antoisa ja sen aikana verkostoitui vielä paremmin muiden kanssa”, Timonen tähdentää. 

”TJK:n käyneet kehuvat aina koulutuksessa saatua verkostoa. Niin haluan tehdä minäkin. Oli äärimmäisen hyödyllistä vaihtaa ajatuksia muiden turvallisuusalan ammattilaisten kanssa ja saada vertaistukea.”

Relevanttia lisäoppia kaikille – alanvaihtajista konkareihin

Timonen sanoo suosittelevansa mielellään TJK:ta muille. 

”Turvallisuusala muuttuu nyt vauhdikkaasti. TJK:sta saa paitsi kattavan yleiskuvan turvallisuusalasta, myös hyvin napattua kiinni siitä, mitä juuri nyt tapahtuu ja mihin maailma on menossa”, hän toteaa. 

”Minunlaiselle alanvaihtajalle TJK oli aivan loistava valinta – mutta näköalat avartuivat taatusti ryhmämme turvallisuusalan konkareillakin. Kaikille tekee hyvää päästä välillä hakemaan relevanttia lisäoppia oman kuplan ulkopuolelta. Se auttaa tunnistamaan omia ja organisaation kehitystarpeita ja löytämään uusia asioita, joihin kannattaa jatkossa panostaa.”

”TJK on ajallisena ja taloudellisena panostuksena melko mittava. Opintojen anti on suoraan verrannollinen omaan aktiivisuuteen ja kunnianhimoon, joten hutilointi ei kannata. Uuden oppimiseen ja erityisesti kehitysprojektiin kannattaa panostaa tosissaan. Silloin TJK:sta on varmasti paljon hyötyä paitsi sinulle itsellesi, myös työnantajallesi”, Timonen kiteyttää.


Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK