Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Perintäkoulutus – perinnän vaiheet ja tehokas saatavien hallinta

Tule mukaan koulutukseemme ja päivitä osaamisesi perinnästä ja saatavien tehokkaasta hallinnasta. Koulutus antaa kokonaiskuvan luottoriskien hallinnasta, perinnän juridiikasta ja prosesseista. Päivien aikana syvennymme myös vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän erityiskysymyksiin.

Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle valmiudet kehittää ja parantaa organisaatiosi perintäprosesseja, sekä vähentää saatavien hallintaan liittyviä riskejä. Lisäksi seminaari tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden finanssialan asiantuntijoiden kanssa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään tietoa luotonhallinnasta, perinnän prosesseista ja perinnän erityiskysymyksistä niin yritys- kuin kuluttajakontekstissa.

Seminaari sopii erityisesti rahoituksen, riskienhallinnan, perinnän ja luotonvalvonnan parissa työskenteleville, mutta päivästä hyötyvät myös talouden, hallinnon ja juridiikan tehtävien parissa toimivat.

Sisältö

Seminaari alkaa ajankohtaiskatsauksella luotonhallintaan, jonka jälkeen siirrymme käsittelemään vapaaehtoisen perinnän sääntelyä ja prosessia. Ensimmäisen päivän aikana syvennymme vapaaehtoisen perinnän erityiskysymyksiin, ja käsittelemme yrityssaneeraus- sekä konkurssimenettelyn vaiheita.

Toisen koulutuspäivän aikana käsittelemme maksukyvyttömyysmenettelyä, ulosoton prosessia ja periaatteita sekä tutustumme yksityishenkilön velkajärjestelyyn.

Päivä 1

8.30 Aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus 

9.05

 

Ajankohtaista luotonhallinnasta 

 • Luotot, maksuajat ja perintä - tilannekatsaus
 • Luottopolitiikan merkitys luottoriskien hallinnassa

Tomi Tupola, Account Manager, Allianz

10.10

Tauko

10.20

 

Vapaaehtoinen perintä 

 • Saatavien perinnän sääntely ja hyvä perintätapa 
 • Vapaaehtoisen perinnän prosessi ja vaiheet 

Olli Rinne, Asianajaja, Asianajotoimisto Waly & Rinne Oy 

11.45

Lounas

12.45

Vapaaehtoisen perinnän erityiskysymykset 

 • Kuluttaja- ja yritysperinnän keskeiset erot 
 • Keinovalikoima, kulut ja valvonta

Olli Rinne, Asianajaja, Asianajotoimisto Waly & Rinne Oy 

14.00

Kahvitauko

14.30

Yrityssaneeraus- ja konkurssimenettely 

 • Yrityssaneerausmenettely ja jatkamiskelpoisuuden arviointi 
 • Saneerausmenettelyn toimivuus ja menettelyn haasteet 
 • Konkurssimenettely ja ongelmakonkurssipesä 

Lassi Nyyssönen, asianajaja, Asianajotoimisto Fenno

16.00 Päivä päättyy

 

Päivä 2

Muutokset mahdollisia.

8.30 Aamukahvi

9.00

Päivän aloitus

9.05

 

Maksukyvyttömyysmenettelyiden erityiskysymykset 

 • Erityistarkastus konkurssi- ja saneerausmenettelyssä 
 • Saneerausmenettely, ohjelman valvonta ja keskeyttäminen 
 • Kuolinpesän perintä 

Lassi Nyyssönen, asianajaja, Asianajotoimisto Fenno

11.45 Lounas

12.45

Ulosotto

 • Ulosoton realisointi 

Antti Soininen, Johtava kihlakunnanvouti, Ulosottolaitos

14.00

 

Kahvitauko

14.30

Yksityishenkilön velkajärjestely 

Virva Sirén, Yksikkövastaava, talous- ja velkaneuvoja, Helsingin oikeusaputoimisto

16.15

Päivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta