Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Energy Business Professionals - Energialiiketoiminnan johtaminen

Energia-ala on hurjassa murroksessa. Energian saatavuus ja hinnan muutokset askarruttavat niin loppukäyttäjiä, toimittajia kuin päättäjiäkin. Samalla ilmastotavoitteet edellyttävät energian entistä puhtaampaa tuotantoa sekä tehokkaampaa energian jakelua ja käyttöä. Tavoitteisiin pääsy ja toisaalta toiminnan kannattavuuden varmistaminen edellyttävät kykyä nähdä ja ymmärtää eri toimijoiden roolit osana toimialan kokonaisuutta sekä osaamista toimeenpanna tarvittavat muutokset omassa organisaatiossa.

Energia-alan asiantuntijoille ja johtajille räätälöidyssä Energy Business Professionals -koulutuksessa syvennät päätöksenteon ja johtamisen valmiuksiasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Energia-alan johtamiskoulutusohjelma tarjoaa näkökulmia kehittämistyöhön ja työkaluja muutoksen läpivientiin osallistujan omassa yrityksessä.

Ohjelmassa perehdytään energia-alan yritysten toimintaympäristön muutosnäkymiin niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Ohjelma johdattaa osallistujat alan muutoshaasteiden, strategian, sidosryhmätyöskentelyn, asiakkuuksien, talouden ja suorituksen johtamisen teemoihin. Muita käsiteltäviä aiheita ovat mm. vastuullisuus ja kestävä kehitys, ennakointi, palvelumuotoilu, innovaatiot, tiedolla johtaminen ja jatkuva parantaminen.

Energia-alan yritysten tulevaisuuden kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin he hyödyntävät teknologian murroksen ja reagoivat kansainvälisen kilpailukentän muutoksiin. Siksi onkin tärkeää, että alan toimijat uskaltavat rohkeasti kehittää ja kokeilla uusia palveluja ja tapoja tehdä liiketoimintaa.

Energia-alalla työskenteleviltä asiantuntijoilta kilpailukyvyn kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii kykyä strategiseen ajatteluun, vuorovaikutteiseen johtamiseen ja liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä onnistuminen vaatii kuluttajien tarpeiden ymmärtämistä ja asiakkaan nostamista kaiken toiminnan keskiöön.

Osaamiseen ja luovaan ajatteluun, uskallukseen ja kokeiluihin, riskien ottoon ja hallintaan sekä paikallisuuteen ja globaalisuuteen kannattaa panostaa. Energia-alalla on mahdollisuus synnyttää nyt merkittäviä uusia innovaatioita.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Lataa esite  Ilmoittaudu

Hinta:

Asiakaspalautteita

 

"Koulutusohjelma tarjosi laajan kattauksen näkökulmia energiamarkkinoiden murroksen polttavimpiin kysymyksiin sekä konkreettisia malleja omien työtapojen ja johtamisen kehittämiseen."

"Hyvä opintokokonaisuus energiamurroksen ja toimialan toimintaympäristön muutosten kohtaamiseen. Eturivin kouluttajat, ohjelmasisällön myötä avautuvat työkalut kehittämiseen ja itsensä johtamiseen sekä innostava yhteisö tekivät oppimiskokemuksesta miellyttävän."

"Prosessien johtaminen oli todella hyvä kokonaisuus ja sen oppeja tulen hyödyntämään."

Hyödyt

Energy Business Professionals syventää ammatillista osaamistasi, antaa uusia virikkeitä ja kehittää ajatteluasi. Koulutuksen avulla perehdyt energia-alan haasteisiin ja mahdollisuuksiin ja parannat kykyäsi analysoida muutosten vaikutuksia yritysten toimintaan. Koulutus auttaa sinua tunnistamaan yrityksesi kehityskohteita, ja myös näkemään miten muut toimijat kehitykseen vaikuttavat.

Osaat analysoida talouden tunnuslukuja ja niiden merkitystä organisaatiosi toiminnassa.
Ymmärrät palvelullistamisen merkityksen liiketoiminnassa.
Etsit tapoja hyödyntää digitalisaatiota ja uusia innovaatioita.
Tunnistat yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Tiedostat kestävän kehityksen strategisen merkityksen energia-alalla.
Verkostoidut muiden energia-alan edelläkävijöiden kanssa.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa tarkastellaan energialiiketoimintaa kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista. Koulutus koostuu 11 opetuspäivästä, verkkokurssista (Essentials of Data and Analytics) sekä monipuolisista tehtävistä.

Opetuspäivät koostuvat asiantuntija-alustuksista sekä ryhmäkeskusteluista- ja tehtävistä. Kouluttajien lisäksi ääneen pääsevät eri energiasektoreilta tulevat osallistujat, jotka valmistelevat ajankohtaisia teemaesityksiä päivän polttavista aiheista. Näin varmistamme kiinnostavien teemojen monipuolisen käsittelyn ja näkemysten jakamisen läpi ohjelman.

Koulutuksen vaikuttavuutta syvennetään kaikutiimityöskentelyllä, jossa opetusjaksoilla käsitellyistä aiheista keskustellaan organisaation sisältä valitun tiimin kanssa. Keskustelut auttavat kiteyttämään opittua, jakamaan uusia oivalluksia ja vauhdittamaan organisaation muutosta keskustelujen pohjalta.

Monipuoliset tehtävät ja menetelmät tukevat ja syventävät oppimista

Itsenäisesti suoritettavan Essentials of Data and Analytics -verkkokurssin avulla opit data-analytiikan perusteet sekä sen, miten voit hyödyntää dataa päätöksenteon tukena. Verkkokurssi suoritetaan ennen toista opintojaksoa, jonka aikana käsittelemme tietopohjaisia strategioita ja liiketoimintamalleja. Lue lisää verkkokurssista.

Koulutukseen kuuluu henkilökohtaisen vaikuttavuuden ja johtamisen tarkastelu osana energia-ammattilaisuutta. Tavoitteena on, että ohjelman jälkeen käsitys omasta vaikuttavuudesta sekä yhteistyösuhteista on syventynyt ja osallistujalla on selkeämpi käsitys omasta osaamisestaan ja kehitystarpeistaan vaikuttajana.

Koulutuksen aikana luetaan, referoidaan ja reflektoidaan yksi johtamisaiheinen kirja. Tehtävän tavoitteena on kiteyttää kirjan pääviestit sekä peilata näitä omiin käsityksiin, havaintoihin ja kokemuksiin johtamisesta. Kirja valitaan itsenäisesti.

Koulutuksen opit nivotaan yhteen omaan organisaatioon tehtävällä opinnäytetyöllä. Opinnäytetyöt ovat usein kehitysprojekteja, joissa opittuja asioita viedään käytäntöön. Opinnäytetyön laajuus on noin 2 opintopistettä.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija ja toimii opettajana ja tutkijana Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulussa.

Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005.

Kari Hiekkanen

TkT Kari Hiekkanen   on vieraileva tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella erityisalueenaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.  

Lisäksi Hiekkanen työskentelee yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tietohallinnon johtamisen sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ylemmän Master -tutkinto-opetuksen parissa.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. 

Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Sampsa Hyysalo

Sampsa Hyysalo on yhteissuunnittelun professori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä vanhempi tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hyysalo tutkii teknologiaa ja innovaatioita eri näkökulmista ja toimii myös soveltavan innovaatiokehityksen parissa. Hän sai Suomen Akatemian myöntämän Akatemiapalkinnon vuonna 2010 yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Mikko Koivisto

Mikko Koivisto on kokenut asiakaslähtöisen liiketoiminnan sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamisen ja kehittämisen asiantuntija. Tällä hetkellä hän toimii palvelumuotoilujohtajana Grow+Digitalist Groupissa. 

Koivisto on palvelumuotoilun uranuurtajana vaikuttanut merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen osaamisalana Suomessa ja maailmalla. Hän on aktiivinen muotoilun kansainvälisissä verkostoissa ja on toiminut laajasti alansa luottamustehtävissä. 

Mikko Koivisto on palkittu iF Design Awardilla, Global Service Design Awardilla sekä useammalla Vuoden Huiput -palkinnolla. Mikko valittiin vuoden 2017 Ornamo-palkinnon saajaksi palvelumuotoilun pioneerityöstään ja muotoilun osaamisalan uudistamisesta. 

Mikko Koivisto on myös suosittu luennoitsija ja kouluttaja sekä kirjoittanut palvelumuotoilusta, esimerkiksi Alma Talentin julkaiseman Palvelumuotoilun bisneskirjan.

Riitta Lumme-Tuomala

DBA Riitta Lumme-Tuomalan erityisosaaminen löytyy johtamisen alueelta; erityisesti hän on perehtynyt työn muutokseen ja osaajien johtamiseen sekä potentiaalin tunnistamiseen.

Tulevaisuuden johtaminen ja Talent Management ovat hänen osaamisensa keskiössä. Lumme-Tuomalalla on MBTI I ja II sekä WorkPlace Big Five Profile sertifioinnit ja hän luennoi säännöllisesti edellä mainituista aiheista.

Monivuotisen Aalto University Executive Education –uransa aikana Lumme-Tuomala toimi mm. viestinnästä- ja alumnisuhteista vastaavana johtajana. Hän aloitti Senior Advisorina helmikuussa 2023. Hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä organisaatioissa uransa aikana, näihin lukeutuu 14-vuotinen ura Punaisessa Ristissä sekä HRD Managerin tehtävä Pfizerilla.

Lumme-Tuomala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä suorittanut EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa. Hänen kesäkuussa 2017 valmistuneen DBA-väitöskirjansa aiheena on Talent Management.

Peter Lund

Peter Lund on teknillisen fysiikan professori Aalto-yliopistossa.

Lund tutkii tulevaisuuden energiakysymyksiä. Hän on erityisen kiinnostunut monitieteellisistä näkökulmista energiaan. Lund toimii ahkerasti kansainvälisillä foorumeilla ja hänellä on lukuisia luottamustehtäviä. Lund on Suomen ilmastopaneelin jäsen ja päässyt vaikuttamaan koko EU:n energia- ja ilmasto-ohjelmiin ja energiantutkimuksen suuntaviivoihin Euroopassa. Hän on toiminut EU:n energianeuvonantajien puheenjohtajana ja myös Euroopan tiedeakatemioiden energiapaneelin puheenjohtajana.

Jari Melgin

Jari Melgin on laskentatoimen professori (Professor of Practice), Senior Fellow Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

Opetuksessa ja tutkimuksessa Melgin hyödyntää laaja-alaista käytännön kokemustaan laskentatoimen ja rahoituksen eri osa-alueilta, sisältäen myös sijoitustoiminnan, yrityskaupat ja yrityksen hallinnon.  

Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi hän konsultoi yrityksiä ja muita taloudellisia toimijoita.  Melginillä on yli 25 vuoden kansainvälinen kokemus talouden ja rahoituksen johtotehtävistä. 

Hänellä on monipuolinen toimialakokemus, kuluttajatuotteista (Amer Sports ja Salomon), varustamotoiminnasta ja logistiikasta (Containerships), konepajateollisuudesta (Componenta) sekä pankkitoiminnasta (KOP, yksi Nordean edeltäjistä).  Hän työskenteli aiemman uransa aikana useita vuosia Ranskassa.

Jari Melginillä on kauppatieteen tohtorin tutkinto laskentatoimesta Aalto Yliopistosta.  Tämän lisäksi hänellä on maisteritutkinnot valtio-opista Turun yliopistosta ja kansantaloustieteestä Turun kauppakorkeakolusta.

Melginin väitöskirja keskittyi päätöksenteon rajoihin, fokusoiden erityisesti hallituksen rooliin yhtiön päätöksentekorakenteessa.

Kari Tanskanen

Kari Tanskanen on teollisuustalouden, toimitusketjujen hallinnan ja hankintojen johtamisen professori Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

Joona Turtiainen

Joona Turtiainen toimii johtajana Energiateollisuus ry:ssä.

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo toimii päätyönään johtajuuden yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella sekä Aalto Ventures Programissa.

Hän opettaa erityisesti maisterivaiheen opiskelijoita johtajuuden, tiimityön ja itsensä johtamisen teemoissa.

Ylitalon pedagogisessa lähestymistavassa korostuu dialoginen ja voimavarakeskeinen näkökulma. Hän toimii myös työnohjaajana, valmentajana ja työyhteisösovittelijana. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden valmentamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä, että julkisissa organisaatioissa.

Tutkimuksessaan Ylitalo on keskittynyt johtajien ja johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten, voimavarakeskeisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuden tutkimiseen. Lisäksi hän on tutkinut yritysten ja organisaatioiden välisten yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden sosiaalista dynamiikkaa ja kehittämistä sekä verkostojohtamista ja verkostomaisen toimintatavan kehittämistä.

Ylitalo on Aalto EE:n pitkäaikainen kumppani johtajuuden, henkilökohtaisen kehittymisen ja verkostojohtamisen kouluttajana useissa avoimissa sekä yrityskohtaisissa valmennuksissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta