Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Johtaminen terveydenhuollossa

Uutta näkemystä terveydenhuollon johtamiseen
– Sote-johtaminen murroksessa

Johtaminen terveydenhuollossa on monipuolisesti alan muutosta ja alalla johtamista käsittelevä koulutusohjelma johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille.

Kansantaloudellisten uudistusten, tieteen ja teknologian kehityksen sekä alalle tulevien uusien toimijoiden myötä terveydenhuolto on murroksessa ja muutospaineiden alla. Terveydenhuollolta edellytetään sopeutumista entistäkin kustannustehokkaampaan toimintaan, jossa päätösten ja toimenpiteiden vaikuttavuus on varmistettava niin yksilö-, organisaatio- kuin väestön tasolla. Muutospaineet haastavat alan johtajia ja heidän johtamisen osaamistaan. Miten paineiden alla oleva johtaja voi onnistua johtamistehtävässään? Miten hän voi samalla hyödyntää käynnissä olevaa murrosta ja sen tarjoamia edellytyksiä terveydenhuollon kehittämiseen?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan poikkitieteellisellä lähestysmistavalla, joka perustuu liiketalous-, tuotantotalous- ja terveystaloustieteellisen ajattelun ja toiminnan kehittämiseen.

Ohjelman sisällön suunnittelussa ovat mukana Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin lääketieteellinen asiantuntijaryhmä ja Helsingin yliopisto.

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman laajuus on 18 ECTS-opintopistettä. Opintopisteet on mahdollista hyväksilukea kokonaisuudessaan Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -ohjelmaan viiden vuoden aikana ohjelman suorittamisesta (Health E/MBA).

Lataa esite Kysy lisätietoja


 

30. juhlavuosi

Johtaminen terveydenhuollossa (JTH) ja sen edeltäjä TEJOKO ovat kehittäneet suomalaista terveydenhuoltoa jo vuodesta 1992. Ohjelman on suorittanut nykymuotoisena lähes 700 lääkäriä ja terveydenhuollon asiantuntijaa, ja ohjelmasta on muodostunut merkittävä osa terveydenhuollon ammattilaisen johtajana kehittymisen polkua.


 

Ohjelma on saanut erinomaista asiakaspalautetta. Keväällä 2021 johtamiskoulutusopintonsa päättäneet antoivat ohjelmalle arvosanan 5,4 (asteikolla 1-6).

Osallistujien kokemusten perusteella ohjelma tarjoaa vahvistusta johtamiseen muutoksen keskellä.

Syyskuussa 2021 aloittaneessa ryhmässä on lähes 40 terveydenhuollon ammattilaista hyvin laaja-alaisesti eri puolilta terveydenhoitoalan toimintasektoria ympäri Suomea.

Ohjelman hyödyt

”Aalto EE:stä saamani koulutuksen hyöty on kiistaton. Sen ansiosta olen kyennyt säästämään työnantajalleni vuosittain miljoonia euroja ilman, että palveluidemme laatu tai vaikuttavuus olisi kärsinyt. Ne ovat päinvastoin kohentuneet. Minun on hyvin vaikea nähdä, että olisin kyennyt saavuttamaan viime vuosien onnistumisia ilman Johtaminen terveydenhuollossa ja Aalto EMBA -ohjelmia.” Andreas Blanco Sequeiros, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto

Saat valmiudet terveydenhuollon muuttuvan toimintaympäristön ymmärtämiseen ja sieltä nousevien mahdollisuuksien hyödyntämiseen erityisesti sote-muutospaineiden, teknologisen kehityksen ja alalle tulevien uusien toimijoiden käsittelyn kautta
Vahvistat strategisen johtamisen osaamistasi vaativassa sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin muutostilanteessa
Saat välineitä toiminnan sisällöllisten valintojen ohjaamiseen ja tuotannon kehittämiseen kohti parempaa vaikuttavuutta ja terveyshyötyjä
Omaksut käytännön työvälineitä muutosjohtamiseen ja muutoksessa viestimiseen
Vaikuttavuustuloksia Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmassa 2019–2020

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman vaikuttavuusraporttiin olemme koonneet yhteen läpikäytyä oppimispolkua ja sen tuloksia. Lataa raportti tästä käyttöösi.

Johtaminen terveydenhuollossa 2019-2020 -vaikuttavuusraportti

pdf

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman vaikuttavuusraportissa kokoamme yhteen läpikäytyä oppimispolkua ja sen tuloksia. Käymme läpi mm. osallistujien tavoitteita ohjelmalle sen alkaessa, kuinka tavoitteet täyttyivät ja konkreettisia esimerkkejä ohjelman innoittamana syntyneistä kehitysideoista sekä opitun viemisestä käytäntöön.
Voit ladata raportin pdf-muodossa käyttöösi.

Kenelle?

Johtaminen terveydenhuollossa on johtamisen ja talouden koulutusohjelma alan johtajille, esimiehille, asiantuntijoille ja päättäjille.

Ohjelma sopii sinulle, joka haluat onnistua johtamistehtävässäsi ja oppia hyödyntämään käynnissä olevaa murrosta ja sen tarjoamia edellytyksiä terveydenhuollon kehittämiseen. Voit toimia ylilääkärinä tai ylihoitajana, johtajana tai asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai terveydenhuoltoa palvelevalla toimialalla. Edustat yksityistä, julkista tai kolmatta sektoria.

Sisältö ja aikataulu

Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman uusin teema käsittelee sosiaalihuollon rajapintaa terveydenhuollon johtamisen näkökulmasta. Vakiintuneina teemoina ovat strategisen johtamisen, johdon laskennan, tuotantotalouden ja asiakaslähtöisen kehittämisen näkökulmat, kuten myös terveystaloustiede, potilastiedolla johtaminen sekä governanssikysymykset.

Ohjelma sisältää seitsemän opetusjaksoa, joihin liittyy arvioitavia ennakko- ja jälkitehtäviä. Tehtävät koostuvat artikkeleista, verkkokursseista ja oppimista syventävistä, omaan työhön sovellettavista harjoituksista.

Jokaista sisältöteemaa käsitellään käytännönläheisesti teorioiden antamien viitekehysten ja ajattelumallien avulla. Käsittelyä ja ymmärrystä syvennetään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantuntijoista sekä ohjelman osallistujista muodostuvan verkoston kesken. Jokainen osallistuja mahdollistaa omalla taustallaan ja näkemyksillään oppimisen edistämisen ja vaikutuksen syntymisen.

Ohjelman rakenne

2–3 viikon ennakkovalmistautumisaika

Itsenäistä opiskelua ja valmistautuminen seuraavaan lähijaksoon

Intensiivinen lähijakso

Osaamisen vahvistamista ja uuden oppimista yhdessä kouluttajan, asiantuntijoiden ja opiskelijakollegoiden kanssa

2–3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä oppimisen soveltamiseen ja osaamisen arviointi

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

JOKO Study Tour

Study Tour on kaikille Aalto EE:n JOKO-ohjelmille yhteinen, ja toteutetaan vuosittain, usein tammikuussa. Study Tourille voit osallistua, kun sinulle ja organisaatiollesi parhaiten sopii.

Suomi ja Singapore ovat nousseet suhteellisen nopeasti heikoista lähtökohdista maailman menestyneimpien valtioiden joukkoon. Miten kaksi näin erilaista maata ovat menestyneet? JOKO Study Tour Singaporeen on matka strategisen johtamisen peruskysymysten äärelle ja siksi se sopii yhtä hyvin yritysten kuin julkisorganisaatioidenkin johdolle. Juuri sinulle, joka aiot opiskella, opiskelet tai olet opiskellut Aalto EE:n JOKO-ohjelmissa, kuten AaltoJOKO®, Autoalan JOKO, FinanssiJOKO, Johtaminen terveydenhuollossa tai KuntaJOKO.

Tutustu myös muihin ohjelmiimme