Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK

Johda turvallisuutta – rakenna luottamusta

Turvallisuusjohtamisen tavoite on tukea organisaation toimintavarmuutta ja luotettavuutta – myös häiriötilanteissa. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK:ssa opitaan turvallisuuden kehittämistä ja johtamista huomioiden lainsäädäntö ja ulkoiset vaatimukset, toimintaympäristön luonne ja organisaation tavoitteet ja ihmislähtöisyys. Koulutus on kokonaisvaltainen ja auttaa osallistujia laajentamaan osaamistaan turvallisuuden kokonaisuuden johtamisesta ja osa-alueiden erityispiirteistä ja luomaan suuntaa kehitystyölle 
 
Koronakriisi, globaalin talouden murros ja geopoliittinen kriisi on havahduttanut organisaatiot tarkastelemaan syvällisesti riskeihin varautumista, jatkuvuudenhallintaa, turvallisen työn ehtoja ja verkostoturvallisuutta, mutta myös erityistilanteiden johtamista. Yhteiskunnan, organisaatioiden ja yksilöiden iskunkestävyyttä on mitattu ja kehitetty laaja-alaisesti. 
 
Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK:ssa tarkastellaan laajasti turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja erityisesti yritysturvallisuuden kokonaisuuden johtamista. Määrätietoinen turvallisuustyö luo arvoa, hyvinvointia sekä luottamusta – arjessa ja muutostilanteissa. 

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 18 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA-ohjelmaan

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

"Osaavinkaan turvallisuusalan ammattilainen ei pitkälle pärjää yksin. Koulutusohjelman ehdottomia vahvuuksia ovat kouluttajien ammatillinen asiantuntemus ja koulutuksen kautta syntyvä koko työuran kestoinen turvallisuusosaajien verkosto."

Matti Waitinen, koulutusohjelman asiantuntija, erikoistutkija, Turun yliopisto

Turvallisuusympäristö on jatkuvassa muutostilassa, mikä edellyttää organisaatioiden turvallisuustoiminnalta sekä jatkuvuutta että toiminnan uudistamista. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma pyrkii tarjoamaan osallistujilleen kattavan käsityksen turvallisuuden toimintakentästä ja rakentamaan vahvan osaamisen turvallisuustoiminnan jatkuvaan ja tarkoituksenmukaiseen uudistamiseen.

Edellisen ohjelman osallistujista 85 % suosittelee osallistumista.

Aalto EE:llä on 30 vuoden kokemus Turvallisuusjohdon koulutusohjelman järjestämisestä. Koulutuksen on käynyt jo yli 600 turvallisuusasiantuntijaa.

Edellisen ohjelman osallistujat antoivat ohjelman kokonaisarvosanaksi 5,45/6,0. Aalto EE:n ohjaus ja palvelu saivat arvosanan 5,5/6,0. 

Turvallisuusjohtaminen keskiössä – TJK-alumnien näkökulmia -videosarja

Turvallisuusjohtaminen keskiössä – TJK-alumnien näkökulmia -videosarjassa turvallisuusalan asiantuntijat ja Turvallisuusjohdon koulutusohjelman alumnit keskustelevat ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahosen kanssa muun muassa turvallisuusjohtamisesta, turvallisuuskulttuurista, muutoksesta, turvallisuusalan ajankohtaisista ilmiöistä sekä turvallisuusammattilaisena ja -johtajana kehittymisestä. Sarjan on nyt katsottavissa Youtubessa.

Katso sarja 

Hyödyt

Suunnitelmallinen turvallisuusjohtaminen palvelee organisaatiosi strategiaa ja lisää kilpailukykyä. Se vahvistaa organisaatiosi kykyä ennakoida ja hallita riskejä, toimia mahdollisessa häiriötilanteessa ja rakentaa jatkuvuutta. Systemaattinen turvallisuustyö vahvistaa myös asiakkaiden ja kumppanien luottamusta toimintaanne.

Laajennat käsitystäsi turvallisuudesta
Vahvistat kykyäsi rakentaa, kehittää ja johtaa turvallisuustoimintaa omassa organisaatiossasi
Vahvistat keinojasi toimia turvallisuusvaikuttajana ja -johtajana omissa liiketoiminta- ja yhteistyöverkostoissasi
Opit hyödyntämään uusia ja monipuolisia turvallisuustyön kehittämistyökaluja ja ohjaamaan muutosprosessia
Liityt alan laajaan asiantuntijaverkostoon

Kenelle?

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma on tarkoitettu organisaatioiden turvallisuudesta ja riskienhallinnasta sekä niiden kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Koulutus sopii myös turvallisuusalan asiantuntijoille, turvallisuuden asiantuntija- tai johtamistehtäviin siirtyville sekä turvallisuusalan toimijoiden kanssa yhteistyötä tekeville henkilöille.

Ohjelmaan osallistuvilta edellytetään riittävää kokemusta turvallisuustehtävissä tai turvallisuusalalla työskentelystä tai siirtymistä tehtävään, joka edellyttää kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamisen asiantuntemusta.

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelma koostu kahdestatoista lähiopetusjaksosta (yhteensä 28 lähiopetuspäivää ja opintomatka ulkomaille) ja lopputyöstä.

Oman vaikuttamis- ja johtamistyön tarkastelu sekä omaan organisaatioon tehtävä turvallisuuskulttuurin kehittämistyö syventävät oppimista ja tuovat omaan työhön ja organisaatioon välittömästi hyödynnettävissä olevia asioita.

Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaan kuuluu:

12 lähijaksoa

Lähijaksot koostuvat asiantuntijapuheenvuoroista, yhteisistä keskusteluista, case-puheenvuoroista ja ryhmätöistä tai harjoituksista: tavoitteena on rikastaa ryhmän monipuolista osaamista ja kokemuksia asiantuntijaluennoitsijoiden ohjauksessa. Jaksoihin voi liittyä ennakkotehtäviä ja yritysvierailuja.

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Ohjelman aikana jokainen osallistuja  soveltaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti erilaisia kehittämisen työkaluja yrityksestään valittuun turvallisuushaasteeseen. Tavoitteena on rikastaa turvallisuustyön kehittämismenetelmiä ja edistää myönteistä, osallistavaa turvallisuuskulttuuria.

Lopputyö

Jokainen osallistuja tekee ohjelman aikana lopputyön, joka syventyy oman organisaation kannalta ajankohtaiseen ja keskeiseen turvallisuutta koskevaan laajempaan teemaan. Usein lopputyön aihe on myös osallistujalle ammatillisen kasvun kannalta mielekäs. Lopputyössä hyödynnetään ja sovelletaan koulutusohjelmassa kirjallisuutta, erilaisia tiedonhankkimismenetelmiä ja sekä omaa kokemusta ja asiantuntemusta.

Oman vaikuttamis- ja johtamistyön tarkastelu

Turvallisuusasiantuntijan ja -johtajan osaamiseen kuulu kyky vaikuttaa erilaisissa suhteissa ja verkostoissa sekä huolehtia omasta suorituskyvystä. Ohjelman aikana osallistujat tarkastelevat omaa turvallisuusvaikuttamisen rooliaan ja kehittävät sitä asiantuntijaohjaajan opastuksella.  

Ulkomaan opintomatka

Opintomatkan kohde valitaan koulutuksen alussa yhdessä ryhmän kanssa. Valitun kohteen vierailujen ja asiantuntijapuheenvuorojen kautta osallistujat laajentavat käsitystään turvallisuuden kysymyksistä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Matkan pituus ja kustannukset riippuvat valitusta kohteesta.

Erillinen päätöspäivä

Päätöspäivänä jaetaan todistukset ja mahdolliset huomionosoitukset kiitettävästi toteutetuille kehitysprojekteille sekä juhlistetaan opintojen suorittamista.

Rakenne

60 opintopistettä

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa vähintään 80 % lähiopetusjaksoista.

12 koulutusjaksoa

Yhden lähiopetusjakson kesto on 2-3 päivää, yhteensä 28 lähipäivää.

Ulkomaan opintomatka

Opintomatkan aikana tutustutaan kohdemaan turvallisuuskoulutukseen, turvallisuusalaan ja valittujen yritysten turvallisuusratkaisuihin.

Lähijaksot

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat mm.

Mikko Kiviharju

Mikko Kiviharju on professori (Professor of Practice) Aalto-yliopistossa.

Kiviharju on työskennellyt aiemmin Puolustusvoimien tutkimuskeskuksessa. Hänen osaamis-ja tutkimusalueitaan ovat kyberturvallisuus kriittisen infrastruktuurin järjestelmissä, kuten esineiden internetissä ja logistiikan operatiivisissa teknologioissa, tekoälyn kyberturvallisuus ja kryptologia/salaustekniikat.

Timo Seppälä

TkT Timo Seppälä toimii operaatioiden johtamisen yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa sekä johtavana tutkijana ETLA:ssa.

Timo Seppälän tutkimuskohteita ovat tämän hetken globaalit ilmiöt kuten digitalisaatio, alustatalous sekä globaalit arvoketjut, strateginen johtaminen ja yritysten kansainvälistyminen.

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo toimii päätyönään johtajuuden yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella sekä Aalto Ventures Programissa.

Hän opettaa erityisesti maisterivaiheen opiskelijoita johtajuuden, tiimityön ja itsensä johtamisen teemoissa.

Ylitalon pedagogisessa lähestymistavassa korostuu dialoginen ja voimavarakeskeinen näkökulma. Hän toimii myös työnohjaajana, valmentajana ja työyhteisösovittelijana. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden valmentamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä, että julkisissa organisaatioissa.

Tutkimuksessaan Ylitalo on keskittynyt johtajien ja johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten, voimavarakeskeisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuden tutkimiseen. Lisäksi hän on tutkinut yritysten ja organisaatioiden välisten yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden sosiaalista dynamiikkaa ja kehittämistä sekä verkostojohtamista ja verkostomaisen toimintatavan kehittämistä.

Ylitalo on Aalto EE:n pitkäaikainen kumppani johtajuuden, henkilökohtaisen kehittymisen ja verkostojohtamisen kouluttajana useissa avoimissa sekä yrityskohtaisissa valmennuksissa.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta