Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Essentials of Emotional Intelligence -verkkokurssi

Organisaatioiden toiminta on täynnä erilaisia tunteita. Tunteet ohjailevat käyttäytymistämme ja toimintaamme. Niillä on myös merkittävä vaikutus suorituksiimme sekä yksilö- että yhteisötasolla. Tunneälykkyys tarkoittaa kykyä tunnistaa tunteita ja vaikuttaa niihin. Se on taito, jota voidaan kehittää harjoittelemalla.

Essentials of Emotional Intelligence -verkkokurssi antaa sinulle alkusysäyksen kohti tunneälykkyyden syvällistä ymmärtämistä ja innostaa oppimaan aiheesta lisää. Kurssilla käsitellään tunneälykkyyttä ja kerrotaan, miksi sitä pidetään yleisesti potentiaalia ja tuloksia ennustavana tekijänä. Opit, miten tunneälykkyys vaikuttaa yksilösuorituksiin, tiimien tuloksiin ja organisaation ilmapiiriin. Lopuksi kurssilla paneudutaan käsitteisiin ja työkaluihin, joiden avulla voit parantaa omaa tunneälykkyyttäsi. 

Verkkokurssi tarjoaa johdannon tunneälykkyyteen seuraaville kohderyhmille: 

  • yksilöt, jotka haluavat kehittää osaamistaan
  • tiiminvetäjät, jotka haluavat mahdollistaa parhaan mahdollisen suorituksen tiimeissään
  • johtajat, jotka haluavat ratkaista organisaationsa haasteita ja parantaa yrityksensä tulosta
  • johtajat, jotka haluavat parantaa päätöksentekoaan, ajaa muutosta ja innovaatioita tai toteuttaa uutta strategiaa organisaatiossaan.

Huomioithan, että tämä kurssi on kokonaan englanninkielinen.

Kurssitiedot englanniksi  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Kysy lisätietoa

Kurssi sisältää viisi kokonaisuutta, joissa tunneälykkyyttä tarkastellaan eri näkökulmista vuorovaikutteisten videoluentojen, pohdintatehtävien ja lukumateriaalien avulla.

Työskentele omaan tahtiisi ja opi, miten tunneälykkyys vaikuttaa yksilöiden, ihmissuhteiden ja organisaatioiden tasoilla.

Saat käyttöösi työkirjan, joka sisältää tunneälykkyyden kehittämistä tukevia työkaluja ja malleja.

Hyödyt

Kaikilla ihmisillä on tunteita, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa työelämässä. Tunteet voivat olla haitallisia, jos niitä ei ymmärretä tai osata hallita oikealla tavalla. Parhaassa tapauksessa tunteet voivat mahdollistaa huomattavia kehitysaskeleita ja upeita saavutuksia.

Tunnista, miten tunneälykkyys vaikuttaa yksilöiden suorituksiin, tiimien toimintaan ja koko organisaatioon
Tutustu malleihin, joilla tunneälyä ja sen eri osa-alueita kuvataan
Opi soveltamaan käytännön työkaluja ja strategioita tunneälykkyyden hyödyntämiseksi

Kenelle?

Verkkokurssi sopii kaikille, jotka haluavat muodostaa kattavan kuvan aiheesta ja kehittää omaa tunneälykkyyttään.

Sisältö ja aikataulu

Verkkokurssilla käsitellään tunneälykkyyden keskeisiä perusasioita. Kurssilla opit, mitä tunneälykkyys on, miksi se on tärkeä tekijä yksilöiden, ihmissuhteiden ja organisaatioiden tasoilla ja miten sitä voidaan lisätä ja kehittää. 

Saat kurssilta myös työkirjan, johon voit koota kurssin aikana heränneitä ajatuksia. Voit hyödyntää havaintojasi oman oppimisen arvioinnin tukena ja käyttää työkirjaa apunasi oman tunneälykkyytesi kehittämisessä.
Kurssi on jaoteltu viiteen verkkomoduuliin, jotka koostuvat vuorovaikutteisista videoluennoista, pohdintatehtävistä ja lukumateriaaleista. Videot sisältävät vuorovaikutteisia kysymyksiä, joiden avulla voit testata oppimaasi kurssin aikana.

Kurssin kokonaiskesto on n. 12 tuntia, opiskelutahtia voit soveltaa joustavasti omaan aikatauluusi parhaiten sopivaksi. Suositeltu opiskeluaikataulu on kahdesta kolmeen tuntia 3–4 viikon ajan.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta