Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Executive HR

Ihmiset ensin.

Ihmiset ovat organisaatiosi menestyksen tärkein voimavara toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa.

Executive HR -ohjelmassa parannat strategisen henkilöstöjohtamisen taitojasi ja osaamistasi nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä liiketoimintaympäristössä. Ohjelma on räätälöity HR-johtajille, HR business partnereille, learning & development asiantuntijoille ja muille ammattilaisille, jotka työskentelevät läheisesti organisaation johtoryhmän kanssa.

Ohjelman aikana kehität strategista ajattelukykyäsi ja syvennät henkilöstöjohtamisen taitojasi ja osaamistasi kokonaisvaltaisesti. Saat lisää itsevarmuutta ja taitoja vakuuttaaksesi organisaation ylimmän johdon kyvyistäsi johtaa organisaation strategisia kehitys- ja muutosprosesseja tuottaen lisäarvoa liiketoiminnalle.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Digitalisaation ja globalisaation vaikutus ihmisiin, ammatteihin, työuriin ja kokonaisiin toimialoihin on merkittävä. Tuntemattomaan sopeutuminen ja nopeisiin muutoksiin varautuminen aiheuttavat haasteita monille organisaatioille. Jatkuvan muutoksen paine on läsnä kaikkialla yhteiskunnassa.

Organisaation on tehtävä strategisia investointeja jatkuvasti, jotta se menestyisi tulevaisuudessa. Tehokkaan muutosjohtamisen lisäksi on tunnistettava, tuettava ja kehitettävä henkilöstön osaamista ja motivaatiota, huolehdittava heidän hyvinvoinnistaan, tehostettava yhteistyömahdollisuuksia sekä hyödynnettävä teknisiä innovaatioita mielekkäästi.

Strateginen henkilöstöjohtaminen on yksi menestyvän organisaation ydinkyvykkyyksistä. HR-johtoryhmän odotetaan johtavan henkilöstöstrategian laatimista ja toteutusta siten, että se nivoutuu saumattomasti organisaation yleisiin liiketoimintatavoitteisiin. Lisäksi HR:n tulee varmistaa strategian optimaalinen toteuttaminen ja vaikuttavuus. Tämä ei ole helppo eikä itsestään selvä tehtävä.

Tarjoamme sinulle relevanttia, näyttöön ja uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa, teoreettisen viitekehyksen, käytännön työkaluja ja teknisiä taitoja, alan innovaatioita sekä innostavia casejä. Vuorovaikutteiset valmennusmenetelmämme mahdollistavat sekä positiivisen, yhteisöllisen oppimiskokemuksen että tukevat yksilöllistä oppimispolkuasi. Kannustamme sinua soveltamaan oppimaasi omassa organisaatiossasi. Ohjelman keskeinen ominaispiirre on teorian ja käytännön välinen aktiivinen vuoropuhelu ja jaettu oppiminen yhdessä muiden ohjelman osallistujien kesken.

Ohjelma tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa voit kokeilla ja kehittää uusia innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja oman organisaatiosi liiketoimintaan. Lisäksi kehität ryhmätyönä ratkaisuehdotuksen valitsemallenne case-yritykselle. Ratkaisuehdotus esitetään ohjelman muille osallistujille sekä case-organisaation ylimmän johdon edustajille ohjelman viimeisessä jaksossa. Myös oma organisaatiosi voi ehdottaa casea ryhmien ratkottavaksi.

Ohjelmatiedot englanniksiLataa englanninkielinen esite

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

”Ajankohtaiset, relevantit, aiheet, dialogi ohjaajien kanssa, tosielämän esimerkit ja muiden osallistujien näkemykset toivat ohjelmaan lisäarvoa ja syvensivät sen antia. Valmentajien pätevyys ja ammattitaito oli huippuluokkaa!" – Vuoden 2018 ohjelmaan osallistuja

Executive HR -ohjelma on tarjonnut alansa pätevintä ja laadukkainta valmennusta Suomessa jo vuodesta 2009. Ohjelma tarjoaa innostavan, hyödyllisen ja merkityksellisen oppimiskokemuksen.

Executive HR -ohjelman suorittamisesta saa 4,5 ECTS-opintopistettä, jotka voi hyödyntää Aalto Executive MBA- ja Aalto MBA -ohjelmissa.

Hyödyt

Ohjelman suorittaminen tukee strategista johtamista organisaatiossa ja vahvistaa kykyä valmistautua tulevaisuuteen. Osallistujat ymmärtävät HR:n aktiivisen roolin osana liiketoiminnan jatkuvaa menestystä ja sen, miten he HR-johtajina ja vaikuttajina voivat tukea organisaationsatavoitteiden saavuttamista. Osallistujat voivat ehdottaa caseja omasta organisaatiostaan, joita työstetään pienryhmissä ohjelman ajan.

Kehität strategista ajattelukykyäsi ja syvennät henkilöstöjohtamisen taitojasi ja osaamistasi kokonaisvaltaisesti
Tutkit, kehität ja testaat organisaatiollesi sopivia ratkaisuja ja sovellat oppimaasi käytäntöön
Syvennät ymmärrystäsi siitä, miten HR voi tukea, aktivoida ja voimaannuttaa henkilöstöä sopeutumaan ja toteuttamaan organisaatiomuutoksia. Vahvistat samalla omaa ja organisaatiosi kykyä valmistautua tulevaisuuteen
Saat lisää itsevarmuutta ja opit taitoja, joita tarvitset uskottavana henkilöstöjohtajana, business partnerina ja strategisena vaikuttajana

Kenelle?

Osallistujilla on tyypillisesti keskeinen rooli organisaationsa strategian määrittelyssä ja toteutuksessa. Osallistujat voivat olla esimerkiksi HR-johtajia, HR-tiiminvetäjiä tai kokeneita asiantuntijoita, jotka vaikuttavat strategiseen päätöksentekoon ja tukevat liiketoiminnan menestystä ja organisaation kehitystä. Ohjelma sopii kaikille toimialoille sekä Suomessa että ulkomailla.

Olet sitoutunut kehittämään itseäsi uskottavana HR-johtajana. Haluat johtaa ja kehittää organisaatiosi strategista kyvykkyyttä sekä omaa ammatillista osaamistasi ja vaikuttamistaitojasi. Tarvitset työssäsi syvällistä ymmärrystä siitä, miten henkilöstöstrategia ja organisaation kyvykkyydet kytkeytyvät organisaation liiketoiminnan menestykseen ja miten HR voi toimia organisaatiomuutoksen aktiivisena liikkeelle panevana voimana ja mahdollistajana.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Executive HR -ohjelman opintokokonaisuudet rakentuvat kolmen aihealueen ympärille. Ensimmäinen jakso pidetään kolmena peräkkäisenä päivänä. Seuraavat kaksi jaksoa ovat kumpikin kaksipäiväisiä. Lähiopetuksen lisäksi ohjelmaan sisältyy ennen lähipäiviä tehtäviä ennakkotehtäviä sekä jaksojen välillä suoritettavia tehtäviä. Case-tehtävä suoritetaan ryhmätyönä ohjelman aikana.

Ohjelman hyväksytty suorittaminen oikeuttaa 4,5 ECTS-opintopisteeseen, jotka voit hyödyntää Aalto EMBA- ja Aalto MBA -ohjelmissa. Lisäksi saat henkilökohtaisen palautteen osallistumisestasi.

Katso tarkemmat jaksokuvaukset ja kouluttajat

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta