Viisi syytä sille, miksi jokaisen johtajan on hallittava numerot

Yrityksen talouden ymmärtämisessä ei ole kyse pelkästään numeroiden murskaamisesta vaan yrityksen elinvoimaa kannattelevan taloudellisen perustan tuntemisesta. Professorit Matti Suominen ja Petri Jylhä sekä yliopistonlehtori David Derichs kertovat, miksi talouden peruskäsitteiden hallitseminen on välttämätöntä jokaiselle johtajalle.

Aalto MBA -osallistujia opintojensa parissa vuonna 2023. Kuva: Otso Alasko

Annamari Typpö, 29.04.2024

Oman talouslukutaidon parantaminen voi tuntua monista johtajista ylivoimaiselta, erityisesti jos oma asiantuntemus ei ole rahoitusalalta.

Kyky "oppia hallitsemaan numerot" on kuitenkin keskeinen taito, jolla voi olla käänteentekevä vaikutus johtajan toimintaan, päätöksentekoon ja yrityksen johtamiseen.

"Jokaisen johtajan täytyy ymmärtää, mistä arvo muodostuu ja minkä tyyppinen liiketoiminta tai investointi luo arvoa ja mikä tuhoaa sitä", sanoo professori Matti Suominen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen laitokselta.

Miksi tuottoprosentin, velkaantumisasteen ja diskontatun kassavirran kaltaisten käsitteiden ymmärtäminen ei ole vain välttämätön vaan myös kiehtova ja oivalluttava osa johtajan ammatillista kehittymistä? Jatka lukemista!
 

1. Opi dekoodaamaan yrityksen DNA

Biologiasta tiedämme, että DNA määrittää pitkälti organismin ominaisuudet ja toiminnan.

Vastaavasti taloudelliset mittarit ja tunnusluvut antavat tietoa yrityksen hyvinvoinnista ja tulevaisuuden näkymistä. Nämä indikaattorit tuovat esiin yritystoiminnan vahvuudet, kasvukohteet ja heikkoudet.

Yliopistonlehtori David Derichs Aalto-yliopistosta huomauttaa, että jokaisen johtajan on hallittava talouden perusteet, jotta operatiiviset toimenpiteet ja tarkoitusperät voidaan kytkeä taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin.

Talouden perustiedot hallitseva johtaja pystyy paremmin vastaamaan organisaation odotuksiin."

"Talouden perustiedot hallitseva johtaja pystyy paremmin vastaamaan organisaation odotuksiin ja ymmärtää, miten hänen päätöksensä vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tulokseen. Tämä edistää koko organisaation talouslukutaitoa", Derichs sanoo.

Se puolestaan mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon sekä helpottaa haasteiden ja mahdollisuuksien ennakoinnin.

Numerot hallitseva johtaja osaa katsoa niiden taakse ja ymmärtää niiden vaikutuksen yrityksen strategiaan ja markkina-asemaan. Tämä mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon sekä kyvyn ennakoida haasteita ja mahdollisuuksia.
 

2. Syvennä strategista keskustelua

Kyky tulkita tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja antaa johtajalle mahdollisuuden keskustella aiempaa strategisemmin talousjohtajan sekä yrityksen tärkeimpien sidosryhmien kanssa.

Talousosaston näkökulman ymmärtäminen voi johtaa hedelmällisempään yhteistyöhön ja tuloksiin."

"Talousjohtaja ja -osasto ovat yrityksessä usein portinvartijan roolissa. Heillä tuppaa olemaan aika paljon valtaa, joten heidän näkökulmansa ymmärtäminen voi johtaa hedelmällisempään yhteistyöhön ja tuloksiin", sanoo professori Petri Jylhä Aalto-yliopistosta.

Tämä helpottaa esimerkiksi investointimahdollisuuksien, budjetoinnin ja muiden keskeisten taloudellisten päätösten vaikutusten yksityiskohtaisen arvioinnin.

Numeroiden hallinta linkittää talousluvut käytännön liiketoimintastrategioihin ja auttaa arvioimaan investointien kannattavuutta ja kestävyyttä.

 

3. Kehitä bisnesälyäsi

Kun johtaja tuntee yritystalouden rakenteet, hän pystyy kommunikoimaan tehokkaasti kaikkien osastojen kanssa ja linjaamaan niiden strategiat niin, että ne tukevat koko yrityksen taloudellista hyvinvointia.

Tämä murtaa siiloja ja edistää yhteistä strategiaa, jossa taloudellisen vakauden tavoittelu on jokaisen velvollisuus.

Hyvä numeroiden hallinta parantaa johtajan kykyä kommunikoida monimutkaisista asioista."

Lisäksi taloudellinen lukutaito mahdollistaa toimivan vuorovaikutuksen sidosryhmien kanssa. Se helpottaa muuttuviin tilanteisiin sopeutumista ja innovointia.

"Hyvä numeroiden hallinta parantaa johtajan kykyä kommunikoida monimutkaisista asioista tiiviisti ja tehokkaasti, rakentaa sijoittajien ja omistajien luottamusta, motivoi työntekijöitä linkittämällä heidän työnsä yrityksen taloudellisiin tavoitteisiin ja vakuuttaa asiakkaat siitä, että yrityksen taloustilanne on vakaa", lisää Derichs.
 

4. Johda tiedolla

Jotta johtaja voi tehdä työnsä tehokkaasti, hänen on osattava ottaa kaikki irti yrityksen talousluvuista.

Tällöin kaikille päätöksille vähäisistä mukautuksista merkittäviin strategisiin suunnanmuutoksiin on vankat taloudelliset perusteet.

Näyttää vahvasti siltä myös akateemisen tutkimuksen valossa, että numeropohjainen johtaminen toimii."

"Näyttää vahvasti siltä myös akateemisen tutkimuksen valossa, että numeropohjainen johtaminen toimii. Laskelmien avulla löydetään yhteinen näkemys ja ymmärrys siitä, mitä tavoitellaan ja mikä on riittävää. Se on korvaamatonta mille tahansa tiimille", Suominen sanoo.

Todellinen haaste on kuitenkin laajemman henkilöstön motivoiminen toimimaan tavoitteiden mukaisesti. Johtajan on muunnettava korkean tason taloudelliset tavoitteet operatiivisiksi toimenpiteiksi, joihin kaikkien työntekijöiden on helppo sitoutua.

Näin yrityksen taloudellisesta menestyksestä tulee yhteinen tavoite.

Henkilöstö on koulutettava näkemään, miten heidän päivittäinen toimintansa vaikuttaa organisaation taloudelliseen hyvinvointiin ja sellaisen kulttuurin luomiseen, jossa kustannussäästöt ja tulojen generoiminen kuuluvat jokaisen vastuulle.

Johtajan on osattava tehdä kustannus-hyötyanalyyseja, tulkita taloudellisia mittareita ja laatia ennusteita, jotka ohjaavat strategista päätöksentekoa.

Samalla on varmistettava henkilöstön sitoutuminen kertomalla syyt päätösten takana.
 

5. Edistä urakehitystäsi

Kunnianhimoisille ammattilaisille, jotka tähtäävät uransa huipulle, talouden ja rahoituksen perusteiden osaaminen ei ole vain etu vaan välttämättömyys.

"Ei johtamisen tarkoitus ole johtaa numeroita tai numeroilla, mutta talouspuolen numeriikan ymmärtäminen tekee ihmisestä paremman johtajan", Jylhä tiivistää.

Taloudellisen lukutaidon sisällyttäminen henkilökohtaiseen kehityssuunnitelmaan on strateginen liike, joka voi raivata tien kohti johtavia tehtäviä ja uusia vaikutusmahdollisuuksia.

Talouspuolen numeriikan ymmärtäminen tekee ihmisestä paremman johtajan."

Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Samalla muuttuvat siinä toimimisen edellytykset.

Tulevaisuus vaatii johtajilta perinteisten taloudellisten mittareiden tuntemuksen lisäksi myös data-analytiikan, kestävyysajattelun ja digitaalisten innovaatioiden hallintaa.

Edistyksellisimmät MBA-ohjelmat ovat kehityksen eturintamassa: niissä yhdistyvät ajaton talousviisaus ja alan tuorein tieto ja osaaminen. Tämä auttaa varmistamaan, että tulevaisuuden johtajat ovat valmiita vastaamaan edessään odottaviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.


Aallon MBA-ohjelmat ovat yleisluonteisia johtamiskoulutuksia, jotka sisältävät kaikki liiketoiminnan keskeiset osa-alueet. Ohjelmat tarjoavat kehittymismahdollisuuksia sekä ihmisille, joilla on jo syvällistä finanssiosaamista, että heille, joilta puuttuu substanssiosaaminen talouteen liittyen. Todistukset myöntää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Lue lisää täältä

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Viisi syytä sille, miksi jokaisen johtajan on hallittava numerot

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka