Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Vihreä siirtymä vaatii uutta osaamista – vähintään nämä asiat jokaisen työntekijän täytyy ymmärtää
Edellinen sivu Maaliskuussa 2024 pidetyssä Aalto EE:n ja Gaia Consultingin vastuullisuustyöpajassa oli mukana vastuullisuus-, HR- ja liiketoimintajohtajia kahdestakymmenestä Suomessa toimivasta suuryrityksestä. Kuvat: Johnny Jussila / Aalto EE
Johtaminen Vastuullisuus

Vihreä siirtymä vaatii uutta osaamista – vähintään nämä asiat jokaisen työntekijän täytyy ymmärtää

Jokaisessa yrityksessä on syytä kartoittaa, millä tolalla organisaation vastuullisuusosaaminen tällä hetkellä on ja mitä tarvitaan, jotta päästään asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin, sanovat Aalto EE:n Mari Rauhala ja Gaia Consultingin Laura Ylimäki.

Anu Haapala, 04.06.2024

|

Artikkelit

Vihreä siirtymä on aikamme merkittävin systeeminen muutos. Jotta siinä onnistutaan, jokaisen organisaation tulee muuttua. Muutos puolestaan vaatii uudenlaisia kyvykkyyksiä ja osaamista.

Näin sanovat liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Mari Rauhala Aalto EE:stä ja Senior Manager Laura Ylimäki Gaia Consultingista.

”Työpaikalla jokaisen työntekijän täytyy ymmärtää minimissään se, millaisia vastuullisuustavoitteita organisaatiolla on, miten ne näkyvät heidän työssään ja miten ne muuttavat työn tekemisen tapaa”, Ylimäki listaa.

Keskeinen osa organisaation vastuullisuustavoitteiden käyttöönottoa on osaamisen kehittäminen. Sitä täytyy tehdä johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti.

Jokaisen työntekijän täytyy ymmärtää, millaisia vastuullisuustavoitteita organisaatiolla on,
miten ne näkyvät heidän työssään ja miten ne
muuttavat työn tekemisen tapaa."

Jokaisessa yrityksessä kannattaisi nyt kartoittaa mitä osaamista omasta organisaatiosta jo löytyy, miten olemassa olevan henkilöstön osaamista voidaan kehittää ja millaista täysin uutta osaamista – oli se sitten teknistä substanssiosaamista tai vaikkapa johtamistaitoja – tarvitaan matkalla kohti kestävää tulevaisuutta.

Tällä hetkellä, kun puhutaan vastuullisuudesta ja vihreän siirtymän tuomista vaatimuksista, puhutaan usein raportoinnista.

”Tämä tarve ei lopu raportointiin vaan on paljon laajempi”, Ylimäki sanoo.

”Eri osaamistarpeet korostuvat riippuen yrityksen maturiteetista vastuullisuusasioissa. Ensimmäinen taso on lakien ja säädösten noudattaminen ja kolmannella tasolla haetaan uusia innovaatioita esimerkiksi kiertotaloudesta. Nämä tasot vaativat organisaatiolta ihan erilaisia osaamisia”, Rauhala lisää.
 

Panosta vahvaan vastuullisuusosaamiseen kaikilla organisaation tasoilla

Aalto EE ja Gaia Consulting aloittivat vuoden 2024 alussa yhteistyön, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään laaja-alaista vastuullisuusosaamista. Tavoitteena on rakentaa vaikuttavia osaamisen kehittämisen ratkaisuja organisaatioiden vastuullisuusosaamishaasteiden ratkaisemiseksi.

Esimerkiksi maaliskuussa järjestetyssä Building Competences for Sustainability Transformation -työpajassa oli mukana vastuullisuus-, HR- ja liiketoimintajohtajia kahdestakymmenestä Suomessa toimivasta suuryrityksestä.

 


Eri osaamistarpeet korostuvat riippuen yrityksen maturiteetista vastuullisuusasioissa, huomauttaa Mari Rauhala Aalto EE:stä. Hän fasilitoi myös Building Competences for Sustainability Transformation -työpajan keskusteluita.

 

Työpajassa käsiteltiin lyhyiden puheenvuorojen kautta sitä, mitä vastuullisuustransformaatio itse asiassa tarkoittaa ja mitä se edellyttää organisaatiolta. Työpajan pienryhmissä pohdittiin, minkälaisia osaamisia kussakin organisaatiossa tarvitaan vastuullisuusstrategian toteuttamiseen.

Vastuullisuus-osaamiset voidaan jaotella
esimerkiksi teknisiin, konseptuaalisiin ja
vuorovaikutuksellisiin taitoihin."

Siirtymä strategiseen vastuullisuuteen edellyttää sekä ajattelutavan muutosta että sitä, että yrityksen ylimmässä johdossa – mutta myös organisaation eri tasoilla – on vahvaa, tutkimuspohjaista vastuullisuusosaamista.

Vastuullisuusosaamiset voidaan jaotella esimerkiksi teknisiin, konseptuaalisiin ja vuorovaikutuksellisiin taitoihin.

Teknisellä osaamisella viitataan muun muassa lainsäädäntöön, konseptuaalisilla osaamisilla ideoihin kuten systeemiajatteluun ja strategiointiin. Vuorovaikutusosaaminen voi tarkoittaa esimerkiksi yhteistyötaitoja ja kykyä rakentaa luottamusta ekosysteemeissä.

Syvällistä ymmärrystä vastuullisuudesta sekä sisäisiä vastuullisuusasiantuntijoita tarvitaan, jotta voidaan ajaa tieteeseen pohjaavaa päätöksentekoa ja tehdä aidosti kestävää bisnestä.

Vastuullisuus on työpaikalla jokaisen asia ja sen tulee integroitua osaksi organisaation ydintoimintaa. Vastuullisuusasiantuntijoiden roolina on auttaa ja tukea muuta organisaatiota muutoksen toteutuksessa.
 

Vastuullisuus on tärkeää paitsi työntekijöille myös asiakkaille

Sillä, miten yritys huolehtii vastuullisuusasioista, on merkitystä paitsi työntekijöille myös asiakkaille –enenevissä määrin.

Vuonna 2023 Deloitte julkaisi raportin, jonka mukaan neljä viidesosaa millenniaaleista ja Z-sukupolven edustajista haluaa, että yritykset tekevät enemmän auttaakseen kuluttajia vastuullisemmassa päätöksenteossa. He vaativat läpinäkyviä ja vastuullisia toimitusketjuja, ympäristöystävällisiä pakkauksia, tekoja pelkkien sanojen kylkeen.

 


Vastuullisuus ei lopu raportointiin, huomauttaa Laura Ylimäki Gaia Consultingista.

 

Jokainen yritys joutuu ottamaan kantaa siihen,
miten suhtautuu kestävään kehitykseen omassa
liiketoiminnassaan."

Työelämän nuorimmat sukupolvet suhtautuvat viherpesuun erityisen kriittisesti.

Noin 30 prosenttia Z-sukupolvesta ja 29 prosenttia millenniaaleista sanoo jo nyt tutustuvansa yrityksen antamiin vastuullisuustietoihin ja -sertifikaatteihin varmistaakseen, että todellisuus on linjassa sen markkinointiväittämien kanssa.

EU-alueella vastuullisuusväittämistä, jotka eivät pohjaa totuuteen, tuleekin lähivuosina rangaistavia. Euroopan parlamentti hyväksyi vuoden 2024 alussa uuden direktiivin, joka kieltää viherpesun ja perusteettomat ympäristöväitteet mainonnassa. Direktiivi tulee voimaan lähivuosina.

“Vastuullisuuden kentällä tapahtuu paljon ja jokainen yritys joutuu ottamaan kantaa siihen, miten suhtautuu kestävään kehitykseen omassa liiketoiminnassaan ja kuinka syvälle menevää muutosta organisaation toiminnassa lähdetään tavoittelemaan. Tämä kunnianhimon taso puolestaan määrittää strategian ja sen toteuttamiseksi tarvittavat kyvykkyydet ja kompetenssit”, Aalto EE:n Rauhala summaa.


Aalto EE auttaa asiakkaitaan rakentamaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää liiketoimintaa. Tutustu Aalto EE:n vastuullisuuskoulutuksiin täällä. Muistathan myös yrityksille räätälöidyt koulutuksemme!


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa