Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Riskeihin varautuminen vahvistaa organisaation kriisin- ja iskunkestävyyttä
Edellinen sivu Palvelujohtaja Mirva Viljakainen ja Cyber Security Manager Robert Valkama valitsivat Turvallisuusjohdon koulutusohjelman kollegojen suositusten perusteella. Kuvat: Junnu Lusa
Johtaminen Turvallisuus

Riskeihin varautuminen vahvistaa organisaation kriisin- ja iskunkestävyyttä

Turvallisuusjohdon koulutusohjelmassa lähestytään turvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Osallistujat kuvaavat ohjelmaa avartavaksi ja silmiä avaavaksi. TJK-kollegojen verkostolta saa vertaistukea, ideoita, sparrausapua ja kannustusta.

Reetta Räty, 27.09.2023

|

Artikkelit

Palvelujohtaja Mirva Viljakainen sanoo, että Turvallisuusjohdon koulutusohjelma - TJK:n suola ovat eri aloilta tulevat kollegat, joiden kanssa pääsee verkostoitumaan ja tulemaan tutuiksi.

”Sekä osallistujat että luennoitsijat tulevat laajasti eri sektoreilta: valtionhallinto, yrityselämä, puolustusvoimat, politiikka… Yhteiskunnan eri toimijat ja rakenteet tulevat selkeästi esille ja opimme toisiltamme.”

Mirva Viljakainen on Certego Oy:n palvelujohtaja. Certego on lukitus- ja turvallisuusratkaisujen toimittaja. Asiakkaina on niin yrityksiä kuin julkisen puolen toimijoitakin.

Viljakainen aloitti TJK:n kasvattaakseen omaa osaamista ja ymmärrystä turvallisuuden teemoista. Myöhemmin kävi ilmi, että sekä toimintaympäristössä että omassa työssä oli suurten muutosten aika.

Yrittäjänä toiminut Viljakainen myi yrityksensä, ja kaupan myötä oma työrooli muuttui entistä enemmän johtamisen suuntaan. Samaan aikaan maailmalla rytisi: pandemia osoitti, että TJK:ssa käsiteltävät teemat eivät ole vain harjoituksia tai teoriaa, vaan elävää elämää.

Aalto EE:n turvallisuusjohdon koulutusohjelma on tarkoitettu organisaatioiden turvallisuudesta ja riskienhallinnasta sekä niiden kehittämisestä vastaaville henkilöille. Viime vuosien jatkuvat, kompleksiset kriisit – sota, pandemia, ympäristökriisit – ovat muuttaneet käsityksiä turvallisuuden ja varautumisen roolista organisaatioissa.

On tärkeää pitää itseään ajantasalla, kun vaatimustaso kasvaa ja uhkakuvat muuttuvat.”

Yksi iso muutos on se, että turvallisuudesta ja jatkuvuudesta huolehtimisesta on tullut kaikkien asia – ei vain turva-alan asiantuntijoiden. Turvallisuuden kysymykset ovat näkyvillä arjessa, eivät vain osa varautumissuunnitelmaa tai riskikartoitusta.

Turvallisuudesta vastaavien yksi työ on rakentaa ja tukea tätä kokonaisvaltaista ajattelua omassa organisaatiossa. Samoin on ymmärrettävä asiakkaiden tilanne: millaisia uhkia heidän toimintaympäristössään on, ja millaista osaamista he tarvitsevat.

”Palvelemme huoltovarmuuskriittisillä aloilla toimivia asiakkaita, ja siksi meille on tärkeää ymmärtää koko se toimintaympäristö, jossa he operoivat”, Mirva Viljakainen sanoo.  ”On tärkeää pitää itseään ajantasalla, kun vaatimustaso kasvaa ja uhkakuvat muuttuvat.”

Ohjelmasta itsevarmuutta työhön ja verkostoja työn tueksi

Fortumin Cyber Security Manager Robert Valkama on omassa työssään tekemisissä enimmäkseen tietoturvaan liittyvien kysymysten kanssa. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma on laajentanut perspektiiviä siitä, mitä kaikkea kokonaisturvallisuuteen liittyy.

”On ollut silmiäavaavaa tutustua turvallisuusjohdon kenttään laajemmin”, hän sanoo.

Valkama päätyi ohjelmaan kollegojen suositusten perusteella. ”Olen ollut positiivisesti yllättynyt luennoitsijoiden osaamisesta ja laaja-alaisuudesta: riskienhallintaa, varautumista, viestintää, itsensäjohtamista, ja tietenkin kyberturvallisuutta, sitä ominta kenttää.”

Turvallisuuteen ja varautumiseen liitetään helposti esimerkiksi huoltovarmuuteen, tuotantoketjuihin tai kyberuhkiin liittyviä taitoja. Mutta organisaatioissa on kyse ihmisistä, ei vain prosesseista. Siksi turvallisuusjohtajatkin tarvitset tunnetaitoja ja vaikkapa viestinnän osaamista.

Robert Valkama sanoo, että TJK:n kokonaisvaltainen lähestymistapa näkyy omassa työssä lisääntyvänä itsevarmuutena. Ohjelman opit tuovat johtamistyöhön jämäkkyyttä:

”Kun on vahva ymmärrys turvallisuudesta kokonaisuutena, saa muodostettua selkeän vision siitä, miten itse haluaisi viedä asioita eteenpäin omassa työssä.”

TJK-ryhmältä saa tukea ja validointeja omiin ajatuksiin.”

Ohjelmaan osallistuvilta kollegoilta saa vertaistukea, ideoita, sparrausapua ja kannustusta. Valkama kiittelee omaa ryhmäänsä keskustelevaksi. ”Tulee tunne, että en ole yksin. Jos on epävarma tai ei onnistu saamaan omia asioita eteenpäin organisaatiossa, TJK-ryhmältä saa tukea ja validointeja omiin ajatuksiin.”

Mirva Viljakainen sanoo, että TJK:n oppeja ja ymmärrystä voi viedä suoraan omaan työhön ja työyhteisön käyttöön. ”Mieleen jäi esimerkiksi kriisiviestintäharjoitus. Kävimme konkreettisesti läpi sitä, miten kannattaa toimia työyhteisön sisällä ja miten viestiä vaikkapa median suuntaan.”

Myös Valkama sanoo havahtuneensa vaikuttavan viestinnän merkitykseen. ”Tällaisen substanssiammattilaisen on tosi hyvä miettiä, millaista viestinnän pitää olla, että se saa aikaan käytännön toimintaa. Ei riitä, että kirjoitan jonkin ohjeen, vaan pitää miettiä, miten asioita viedään suunnitelmallisesti eteenpäin.”

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK:ssa tarkastellaan laajasti turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja erityisesti yritysturvallisuuden kokonaisuuden johtamista. Kokonaisvaltaisessa turvallisuusjohdon koulutuksessa käsitellään turvallisuuden kehittämistä ja johtamista ottaen huomioon lainsäädänto ja ulkoiset vaatimukset, toimintaympäristön ominaispiirteet sekä organisaation tavoitteet ja ihmislähtöisyys. Tutustu ohjelmaan!


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa