Projektijohtajan täytyy osata johtaa niin asioita kuin ihmisiä

Työntekijöiden projektiosaamiseen kannattaa panostaa, sillä monen yrityksen liiketoiminta on projektiperusteista, kirjoittaa Aalto EE:n vanhempi ohjelmapäällikkö Tiina Välikangas.

Tiina Välikangas, 25.03.2024

Henkilöstö on työyhteisön tärkein voimavara.

Työntekijöiden mahdollisuus kehittyä omassa työssään ja käyttää omia vahvuuksiaan on vahvasti sidoksissa työn tuottavuuteen. Osaava henkilöstö on motivoitunutta, voi hyvin työssään ja kokee työnsä merkitykselliseksi.

Siksi osaamisen kehittämiseen kannattaa todella panostaa.

Projektiosaaminen on asiantuntijatyössä
keskeinen taito.

Monen yrityksen liiketoiminta on projektiperustaista. Siksi projektiosaaminen on yksi osaamisen kulmakivistä ja asiantuntijatyössä keskeinen taito.

Projektien vetämisessä niin sanotut ”kovat” ydintiedot ja -taidot eivät kuitenkaan enää riitä vaan rinnalle tarvitaan myös pehmeämpiä taitoja, kuten vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitoja sekä oman työn johtamista.

Tämä voidaan nähdä niin projektinhallinnan tekniikoiden ja käytänteiden osaamisena kuin johtamistaitoina. Käytännössä se tarkoittaa ihmisten, tiimien ja sidosryhmien johtamista.

Linkitä osaamisen kehittämissuunnitelma strategiaan

Johtajien kannattaa ottaa agendalleen henkilökohtaisen, tiimin tai tulosyksikön sekä koko organisaation osaamisen kehittämissuunnitelmien laatiminen. Osaamistavoitteet on hyvä laatia organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuen.

Kun on tiedossa, mitä osaamista eri toiminnoissa ja tehtävissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, kokonaisuus palvelee strategisia tavoitteita. Jos projektit ovat organisaation keskeistä toimintaa ja strategista osaamista, myös sen osaamisen kehittäminen on osa laajempaa suunnitelmaa.

Ennen kaikkea osaamisen kehittäminen vaatii osaamisen johtamista ja sitä, että johto panostaa tähän tärkeään osa-alueeseen.

Syvällinen oppiminen syntyy opitun kokeilemisella ja
soveltamisella käytännön työssä ja omassa kontekstissa."

Aalto EE:ssä on pitkät perinteet ja laaja-alainen kokemus projektinhallinnan ja -johtamisen valmennuksista ja koulutuksista. Koulutuksia ja valmennuksia on tarjolla niin uraansa aloittelevalle kuin kokeneelle projektipäällikölle.

Koulutuksissa ja valmennuksissa projekteja lähestytään holistisesti – ilman one-size-fits-all ajatusta. Tavoitteena on, että osallistuja saisi uutta tietoa ja osaamista, monipuolisia näkökulmia ja avaimia omaan kehittymiseen ja voi skaalata ja sovittaa oppimaansa oman työnsä ja organisaation tarpeisiin.

Syvällinen oppiminen syntyy opitun kokeilemisella ja soveltamisella käytännön työssä ja omassa kontekstissa. Parhaimmillaan koulutus ja valmennus ovat kipinä ja sysäys uusille oivalluksille ja muutokselle omassa ja organisaation toiminnassa.

Kirjoittaja Tiina Välikangas työskentelee Aalto EE:ssä vanhempana ohjelmapäällikkönä. Hän vastaa muun muassa Aalto EE:n Diploma in Project Management -ohjelmasta, joka on kokonaisvaltainen ja monimuotoinen ohjelma, josta saata kokonaisvaltaista ja moniulotteista näkemystä projektinhallintaan sekä tietoa ja taitoa laajojenkin projektien johtamiseen ja organisaatiosi projektikulttuurin kehittämiseen. Lue lisää täältä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäistä kertaa pidempänä versiona Projekti-lehdessä.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Projektijohtajan täytyy osata johtaa niin asioita kuin ihmisiä

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka