Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Mikä ihmeen DBA?
Edellinen sivu Aalto EE:n akateeminen johtaja Mikko Laukkanen ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Henrikki Tikkanen. Kuva: Anu Haapala
Johtaminen

Mikä ihmeen DBA?

Mistä DBA-tutkinnossa on kyse? Miten se poikkeaa kauppatieteiden tohtorin tutkinnosta? Professori Henrikki Tikkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja akateeminen johtaja Mikko Laukkanen Aalto EE:stä vastaavat.

Anu Haapala, 13.09.2022

| Artikkelit

Miksi Aaltoon päätettiin perustaa DBA-tutkinto-ohjelma? Miten se eroaa kauppatieteiden tohtorin tutkinnosta?

Henrikki Tikkanen (HT): ”Aalto Executive DBA -ohjelma perustettiin, sillä perinteinen kauppatieteiden tohtorin tutkinto (KTT) ei tukenut työn ohella väitöskirjaa tekevien johtajien tohtoriopiskelua. Maailmalla DBA on vakiintunut ja tunnettu konsepti.

KTT valmistaa tieteelliselle uralle. DBA puolestaan on käytännönläheisempi ohjelma, jossa sovelletaan teoriaa. Koska DBA-osallistujat ovat kokeneita johtajia, heidän tutkimuksensa aineisto tulee yleensä heidän omasta työstään ja työkokemuksestaan.”

Mikko Laukkanen (ML): ”DBA palvelee eri tarpeita kuin KTT, jossa on pitkälti kyse tutkijaksi kasvamisesta. DBA:ssa tuomme kokeneet liike-elämän johtajat osaksi tutkijayhteisöä siten, että he saavat uutta näkökantaa omaan tekemiseensä ja ajatteluunsa, mutta heitä ei valmisteta tutkijan ammattiin.

DBA on käytännönläheisempi ohjelma, jossa sovelletaan teoriaa."

DBA:ssa osallistuja saa myös aika valmiin paketin: hänelle kerrotaan, mitä hänen pitää tehdä ja lukea seuraavaksi. KTT:n tekeminen on itsenäisempää ja yksinäisempää.”

HT: ”DBA:ssa suoritettavien kurssien kokonaisuus pitkälti räätälöidään osallistujalle sopivaksi ja hänen kiinnostuksensa mukaisesti.

Aallossa olemme linjanneet, ettemme enää ota ammattijohtajia osa-aikaisesti tekemään KTT-tutkintoa. DBA on se väylä, jonka kautta johtajat ja liike-elämän huippuasiantuntijat voivat tehdä kauppatieteellisen tohtorintutkinnon.
Arvolupauksemme on, että DBA:ssa ohjausta saa niin paljon kuin tarvitsee ja palautteen ohjaajalta saa nopeasti.”

ML: ”Ajatuksena on, että vaikka on johtavassa asemassa liike-elämässä, pystyy tekemään tohtorintutkinnon.”

Onko DBA oikea tohtorintutkinto?

HT: ”DBA ei ole Suomessa virallinen tutkinto-ohjelma, kuten ei ole esimerkiksi MBA:kaan. Liiketoiminnan näkökulmasta sillä on kuitenkin harvoin väliä, onko tutkinto Suomen valtion tai opetusministeriön hyväksymä tutkinto. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla on kaikki kansainväliset kauppakorkeakoulujen akkreditoinnit (EQUIS, AACSB ja AMBA), jotka painavat kauppatieteen alalla globaalisti enemmän. Myös stipendinantajat ja säätiöt katsovat tämän olevan tohtorintutkinto muiden joukossa ja ovat rahoittaneet DBA-osallistujiemme tutkimusta.”

ML: ”Kurssivaatimuksiltaan DBA on yhtenäinen KTT:n kanssa ja lopputyöt molemmista ohjelmista ovat täysin vertailukelpoisia. Laajempi sidosryhmäverkosto näkee DBA:n ihan oikeana jatkotutkintona – on sitten kyse työnantajista, säätiörahoittajista tai muista tutkijoista.”

Laajempi sidosryhmäverkosto näkee DBA:n ihan oikeana jatkotutkintona - on sitten kyse työnantajista, säätiörahoittajista tai muista tutkijoista."

Mitä kannattaa huomioida, kun miettii, mikä ohjelma – esimerkiksi MBA, Executive MBA tai DBA – olisi sopiva juuri itselle?

ML: ”Kun verrataan MBA:han ja EMBA:an, DBA:ssa sukelletaan tiettyyn aiheeseen syvällisemmin. Toisinaan osallistujat ovat tehneet sen parissa käytännön töitä vuosikausia, toisinaan taas aihe on tullut vastaan myöhemmin uralla ja osallistuja haluaa ymmärtää paremmin sen taustalla olevia ilmiöitä.”

HT: ”Usein DBA-osallistujat ovat jo suorittaneet esimerkiksi MBA- tai EMBA-ohjelman ja kaipaavat vielä jotain lisää.
DBA on suunnattu seniorivaiheen johtajille ja asiantuntijoille, jotka ovat suorittaneet maisteritason tutkinnon. Saamme joskus hakemuksia ihmisiltä, joilla on viiden-kymmenen vuoden työkokemus – silloin DBA:n tekeminen on vielä liian aikaista. Opiskelijoidemme keski-ikä on yli 50 vuotta eli kokemuspohjaa on selkeästi enemmän kuin vaikka EMBA:ssa. Aalto DBA:n voi kuitenkin esimerkiksi suorittaa mistä päin maailmaa tahansa.”

ML: ”Ohjausta tehdään paljon kasvotusten mutta se onnistuu myös vaikkapa Teamsin kautta ja ohjaajat myös matkustavat.”

Miten osallistujien vahva työelämä- ja johtamiskokemus heijastuu opintoihin?

HT: ”DBA-osallistujat suorittavat yhtä paljon kursseja kuin KTT-opiskelijat ja käyvät esimerkiksi kansainvälisissä konferensseissa. He saavat kuitenkin usein enemmän käsitteellisiä ahaa-elämyksiä, koska heidän maisterivaiheestaan on kulunut pidempi aika kuin KTT-tutkintoa suorittavilla nuoremmilla henkilöillä.

Tarjoamme tutkinnon tekemiseen joustavuutta. Osa on ottanut vuoden vapaata töistä keskittyäkseen vain DBA:han, toiset tekevät sitä työn ohella. Joillakin työ on edennyt nopeastikin, toisilla taas kestää pidempään ja he pitävät välillä taukoa.”

Miten DBA hyödyttää osallistujaa? Entä hänen työnantajaansa?

ML: ”Opintojen myötä ymmärtää omaa tekemistään eri tavalla ja pystyy tarkastelemaan sitä ylempää kuin aikaisemmin. Niiden ansiosta pystyy katsomaan, käyttämään ja tulkitsemaan tutkimusta uudella tavalla ja laajemmin.”

HT: ”Osallistujalle monet aihealueet, kuten tutkimusmetodologia ja tieteenfilosofia, josta ei välttämättä kauppatieteissä perustutkintotasolla puhuta vielä juuri mitään, ovat usein uusia. Moni osallistuja on sanonut, että heille aukeni aivan uusi maailmankuva.”

Moni osallistuja on sanonut, että heille aukeni aivan uusi maailmankuva."

ML: ”Työnantaja hyötyy saamalla konkreettisen, valmiin työn, jossa tiettyä aihetta on pohdittu syvällisesti. Tietenkin se saa myös takaisin johtajan, jonka ajattelu on kehittynyt.”

HT: ”Joskus työssä myös kehitetään konkreettinen ratkaisu yritykselle. Sama ratkaisu konsulteilta ostettuna olisi voinut maksaa monen DBA:n verran.

Tällaista koulutusta voidaan käyttää henkilöstön kehittämisen välineenä. DBA:n avulla voidaan hakea asiantuntijoille uusia välineitä heidän työhönsä.”

ML: ”Yrityksissä on ihmisiä, jotka kaipaavat uutta kulmaa omaan tekemiseensä. Jos he eivät saa sitä sen firman sisällä, he hakevat sen muualta.”

Entä miten DBA-ohjelma hyödyttää yliopistoa?

ML: ”Vaikka intensiivinen ohjaustyö vie paljon aikaa professorilta, hän tutkimusryhmineen myös saa siitä paljon, koska DBA-osallistujalla on vahva kokemus ja ymmärrys liike-elämän ilmiöistä.”

HT: ”Ohjelma tarjoaa professoreillemme mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa huippujohtajien kanssa intensiivisesti vuosien ajan. Saamme oppia käytännön ongelmista DBA-osallistujilta.”

ML: ”Ohjaajat hyödyntävät DBA-töiden lopputuloksia myös omassa työssään ja opetuksessaan. Aivan konkreettinen hyöty on, että DBA-laisten kautta pääsee usein käsiksi dataan ja aineistoon, jota ei muuten olisi.”

Aalto Executive Doctor of Business Administration (DBA) on kokeneille johtajille suunnattu kauppatieteellinen tohtorikoulutusohjelma. DBA-ohjelmaan kuuluva tutkimus – väitöskirja, joka tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa – liittyy yleensä vahvasti liiketoimintaan ja johtamistyöhön. DBA-kandidaatit voivat esimerkiksi toteuttaa laajan tutkimushankkeen omalle työnantajalleen. Lue lisää


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa