Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: OP vie vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen – tämä vaatii koko henkilöstön osaamista
Edellinen sivu OP:n Tiina Routamaa ja Annina Tanhuanpää toteavat, että tiukentuva EU-sääntely ja kestävien rahoitustuotteiden kasvava kysyntä haastavat kehittämään osaamista jatkuvasti.
Johtaminen Talous ja rahoitus Vastuullisuus

OP vie vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen – tämä vaatii koko henkilöstön osaamista

Vastuullisuusosaamisen rima nousee OP Ryhmässä koko ajan – tätä edellyttävät sekä asiakkaat, työntekijät että EU-sääntely. OP vastaa haasteeseen sijoitusneuvojien APV ESG-tutkinnolla, jonka tuottaa Aalto EE.

Heidi Hammarsten, 09.12.2022

|

Artikkelit

OP Ryhmä on jo pari vuosikymmentä ollut vastuullisen sijoittamisen pioneeri, mutta edelläkävijyys vaatii jatkuvaa kehittymistä. Tuore virstanpylväs matkalla on vuonna 2021 vahvistettu uusi strategia, jossa vastuullisuus on nostettu yhdeksi viidestä tärkeimmästä painopistealueesta. 

Tämän jälkeen OP on ryhmittäytynyt uudella tavalla ja resursoinut vastuullisuusasiat entistä paremmin yksiköissään vähittäispankissa, varainhoidossa, yrityspankissa, vakuutuksissa ja ryhmätason toiminnassa. 

”Olemme panostaneet paljon siihen, että yksiköiden liiketoiminnassa on paljon ihmisiä tekemässä vastuullisuusasioita. Tämä on ihan meidän tekemisemme ytimessä. Haluamme nimenomaan tehdä liiketoimintaa eikä päälle liimattua vastuullisuuslaatikkoa”, sanoo OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää

Haluamme nimenomaan tehdä liiketoimintaa eikä päälle liimattua vastuullisuuslaatikkoa."

OP:n arvoihin vastuullisuus on kuulunut jo pitkään. Toinen keskeinen arvo on yhdessä menestyminen, ja siksi vastuullisuuteenkin on tartuttu yhdessä sekä organisaation eri yksiköiden että asiakkaiden kanssa. 

 ”Kun henkilökunnan kanssa on käsitelty arvoja, vastuullisuus saa paljon mainintoja henkilöstölle tärkeänä teemana”, Tanhuanpää kertoo. 

Äskettäin päivitetyn vastuullisuusohjelman pohjaksi on tutkittu myös asiakkaiden näkemyksiä, niin henkilöasiakkailta kuin eri kokoisilta yrityksiltäkin. Huolellisen taustatyön jälkeen vastuullisuusohjelman yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi nousi kestävien rahoitus- ja sijoitustuotteiden lisääminen.  

Tavoitteella on myös selvä yhteys OP:n itselleen määrittelemään perustehtävään: edistää toimintaympäristön ja asiakkaiden kestävää taloudellista hyvinvointia. 

Kohta puolet varoista kestävissä rahastoissa 

”Kestävien rahastojen osuus on jo yli 45 prosenttia OP:n hallinnoitavista varoista, ja uusista rahastoasiakkaista 79 prosenttia valitsee kestävän tuotteen. Näemme siis asiakkaista, että he haluavat näitä tuotteita ja kysyntä on valtavaa”, Tanhuanpää perustelee. 

Kun kestävän rahoituksen tuotteita myydään, on entistä tärkeämpää, ettei tyydytä epämääräisiin mainoslauseisiin vaan pystytään perustelemaan, miksi tuote on kestävä. Tähän suuntaan ohjaavat myös EU:n kestävän rahoituksen lakipaketti ja sen tiedonantoasetuksen artiklat.  

”Meillä on velvollisuus selvittää, miten asiakas suhtautuu vastuullisuuteen ja asiakkaan vastaukset voivat sulkea pois joitakin vaihtoehtoja. Jos asiakkaalla on tiukka näkemys, hänen tahdostaan ei voi poiketa millään verukkeilla”, painottaa OP:n sijoitus- ja varallisuudenhoitotuotteista vastaava Product Owner Tiina Routamaa

Asiakkaat voivat luottaa, että tämä ei ole viherpesua. He voivat äänestää rahoillaan meidän avullamme."

EU-sääntelyssä ajan tasalla pysyminen on oma haasteensa, kun edellinen tiukennus tapahtui maaliskuussa 2021 ja seuraava tapahtuu vuoden 2023 alussa. Sääntely edellyttää, että sijoittaja-asiakkaan kanssa keskustellaan hänen kestävyysnäkemyksistään ja ne vaikuttavat rahastovalintoihin. Rahastot on myös jaettu kestävyytensä perusteella kolmeen luokkaan. 

Rahastojen vaikutuksia pitää pystyä mittaamaan, ja vuonna 2023 OP:n rahastoista kolmella on tummanvihreä lehtitunnus eli ne täyttävät sääntelyartiklan 9 tiukat kestävän kehityksen vaatimukset. Artiklan 8 mukaisia vaaleanvihreitä rahastoja on 18.

”Artiklan 9 rahastoista OP Ilmasto oli viime vuonna Suomen suosituin rahasto – tämä kertoo voimakkaasta kysynnästä. Rahastot kuten Ilmasto ja Puhdas vesi on nimetty helposti ymmärrettäviksi ja myös niiden strategia on helppo ymmärtää. Tämä on auttanut ihmisiä valitsemaan: asiakkaat voivat luottaa, että tämä ei ole viherpesua. He voivat äänestää rahoillaan meidän avullamme”, Routamaa kuvaa. 

ESG-tentistä pakollinen 

OP kouluttaa henkilöstöä kestävyysasioista sisäisesti, mutta on päätynyt myös nostamaan ESG-tentin osaksi kaikkien sijoitusneuvojien pakollista APV-tutkintoa. Tentin ja siihen liittyvän koulutuksen on joulukuun alkuun mennessä suorittanut jo 700 OP:läistä.

”Olemme halunneet vahvasti kannustaa opiskelemaan. Halusimme standardoidun koulutuksen, josta osallistujat saavat työnantajan kustantaman merkinnän. Ulkopuolisen korkeakoulukumppanin todentama koulutus tuo myös työntekijöille kilpailukykyä ja motivaatiota”, Routamaa sanoo. 

Ulkopuolisen korkeakoulukumppanin todentama koulutus tuo myös työntekijöille kilpailukykyä ja motivaatiota."

Vuoden 2023 alusta pankkien pitää todentaa vastuullisuusosaamisensa uuden sääntelyn takia. Koska OP:n strateginen tavoite on olla edelläkävijä, halutaan henkilöstökin kouluttaa etupainotteisesti. 

”Tiukentuvan sääntelyn takia tarvitsemme lisää koulutusta siitä, miten käydään keskustelua asiakkaan kanssa. Lisäksi olemme halunneet, että työntekijät ymmärtävät laajemman viitekehyksen, saavat myös yleistietoa ESG-asioista ja tietävät, mitä voimme tarjota ja mitkä sijoituskohteet kuuluvat mihinkin luokkaan”, listaa Routamaa. 

Nousussa: luonnon ja ihmisten monimuotoisuus 

ESG:n kolmesta näkökulmasta ympäristö ja nimenomaan ilmastokysymykset ovat pitkään hallinneet ylivoimaisesti julkista keskustelua. Nyt ovat Tanhuanpään mukaan nousussa myös luonnon monimuotoisuus. OP:ssä selvitetään parhaillaan, mitä tämä merkitsee yrityksen toiminnassa.  

”Tämä on vaikeustasoltaan jotakin ihan muuta kuin ilmastopäästöjen mittaaminen – yhteinen metriikka puuttuu kokonaan. Sijoitustoiminta tulee kuitenkin varmasti olemaan keskeisessä asemassa uusien kestävyyskysymysten ratkaisemisessa, kunhan löydämme sopivia kohteita”, uskoo Routamaa. 

Esimerkiksi meillä asiakaskunta on jo hyvin monimuotoista, joten myös henkilöstön pitää heijastaa diversiteettiä."

Nousussa ovat myös sosiaalisen kestävyyden kysymykset. Näihin kuuluvat ihmisoikeusvaikutukset tuotantoketjussa, joita pitää selvittää koko ajan laajemmin. Entistä tarkemmin on varmistuttava myös, että toiminta on inklusiivista eli osallistavaa ja yhdenvertaista. Henkilöstön monimuotoisuus on sekin tärkeä näkökulma. 

”Esimerkiksi meillä asiakaskunta on jo hyvin monimuotoista, joten myös henkilöstön pitää heijastaa diversiteettiä”, sanoo Tanhuanpää. 

Hyvä hallintotapakaan ei ole pelkkää teoriaa. OP:n sijoitustuotteista vastaavat analyytikot ja muut asiantuntijat seuraavat jatkuvasti, miten sijoituskohteet menestyvät eri kestävyysratingeissa. 


Sijoituspalvelualan APV ESG -tentti on tarkoitettu sijoitusalan asiantuntijoille, jotka haluavat ylläpitää ja laajentaa osaamistaan kestävän rahoituksen saralla. Tenttiin on ilmoittautunut jo 1400 sijoitusalan ammattilaista. Lue lisää

Sustainable Investing -ohjelmassa käsitellään ESG-tietojen (ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa) sisällyttämistä sijoituspäätöksiin. Ohjelma tarjoaa olennaiset tiedot ESG-asioiden tehokkaasta mittaamisesta, valuaatiosta ja integroimisesta sijoitusanalyysiin. Ohjelma on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitusalan ammattilaisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ympäristön ja sosiaalisen vastuun ja hallinnon vaikutuksista rahoitusmarkkinoihin. Lue lisää


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa