Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

APV ESG -tentti

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä tutkintoja ja tenttejä ajantasaisen sijoituspalvelualan osaamisen ylläpitämiseksi.

Sijoituspalveluista tietoja antavien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien ammattilaisten osaamisen ylläpito on tärkeää rahoitusmarkkinoiden muuttuessa jatkuvasti. Sijoituspalvelualan APV ESG -tentti on tarkoitettu sijoitusalan asiantuntijoille, jotka haluavat ylläpitää ja laajentaa osaamistaan kestävän rahoituksen saralla. Koulutus on hyödyllinen myös muille, jotka tarvitsevat perusteita syvällisempää tietoa kestävästä sijoittamisesta.

APV ESG -tentin suoritettuasi osaat hahmottaa keskeisiä kestävän rahoituksen ja ESG:n näkökulmia ja niiden merkitystä sijoitustoiminnassa. Tenttijän on kuitenkin hyvä tiedostaa, että ala kehittyy nopeasti ja lainsäädännön vaatimukset ovat jatkuvasti kasvamassa. Alan jatkuva seuraaminen on edellytys menestyksekkäälle kestävien sijoituspalvelujen tarjoamiselle niin institutionaalisille kuin yksityissijoittajillekin.

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotoimikunta, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset.


APV ESG -tentti ei edellytä matkustamista tenttipaikkakunnalle, vaan tentti tehdään omalta tai työnantajan laitteelta hyödyntäen koneen etälukitusta ja videovalvontaa. Ostamalla tenttioikeuden Aalto EE:n verkkokaupasta hyväksyt samalla etävalvonnan tenttitilanteessa.

Valitse tenttipäivä

Hinta:

Yhteistyökumppanit

APV ESG -tentin sisältö

APV ESG -tentti muodostuu pääasiassa seuraavista osa-alueista:

  • Peruskäsitteet ESG:stä, ajattelumalleista, keskeisimmät tunnusluvut ja raportointiviitekehykset (mm SDG, GRI, TCFD)
  • Sijoituslähestymistavat ja tavoitteet erityisesti sijoitusnäkökulmasta
  • Kestävä rahoitus -sääntelyn tuomat vaatimukset sijoituspalveluiden tarjoamiseen eli
    • mitä ja missä vaiheessa sijoittajalle tulee asiasta mainita
    • miten salkunhoitajan pitää huomioida ESG-raportointi omassa toiminnassaan ja raportoinnissaan sekä
    • miten raportoidaan erityisesti asiakkaalle.

Lisäksi käydään läpi kuvausta markkinan koosta, kasvuvauhdista, tyypillisimmistä tuotteista ja sijoittamisen käytännöistä.

Tenttijälle lähetettävässä oppimateriaalissa keskitytään yleisimpiin omaisuusluokkiin eli osakkeisiin, rahastoihin, kiinteistöihin ja velkakirjoihin. Materiaalissa sivutaan myös lainoja. Pääpaino on kuitenkin kaikkia omaisuusluokkia koskevassa kestävyysnäkökulmassa, jota arvioidaan ESG-tekijöitä mittaamalla. Materiaalissa kuvataan myös yleisimmät kestävän sijoittamisen strategiat eli tavat toteuttaa kestävää sijoittamista.

APV ESG -tentissä on 20 monivalintakysymystä. Vastausvaihtoehtoja on kahdesta neljään (2-4). Tenttiaika on 50 minuuttia mukaan lukien tenttiin tunnistautuminen. Kaikkiin tenttikysymyksiin tulee vastata, mutta vain oikeat vastaukset lasketaan. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 60 % oikeita vastauksia. Tutkinnon voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Kielen valinta tehdään oston yhteydessä ostoskorissa Tutkinnon suorittamiskieli -kohdassa.

Toimintaohjeet

1. Osta tenttioikeus verkkokaupasta halutulle päivälle

Tutustu huolella sähköpostitse saapuviin tenttiohjeisiin.

2. Lataa DigiExam Client -sovellus

Saat kutsun ja käyttäjätunnuksen kaksi päivää ennen tenttipäivää. Testaa heti laitteistosi toimivuus ja tee testitentti.

3. Tee tentti DigiExam Clientissa tenttipäivänä

Tentti on etävalvottu ja henkilöllisyytesi varmennetaan. Tulos vahvistetaan viikon kuluessa.

Tentti suoritetaan valittuna tenttipäivänä omalta tai työnantajan koneelta, jossa tulee olla toimiva kamera ja mikrofoni. Ennen tenttipäivää työasemalle on asennettava etävalvonnan mahdollistava DigiExam Client -sovellus.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Valitse tenttipäivä

APV CPD Osaamisen vuosittainen arviointi

Sijoituspalvelualan APV CPD – osaamisen vuosittainen arviointi on tarkoitettu kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sijoituspalvelujen asiakaspalvelutehtävissä toimiville henkilöille.

Lue lisää

APV-Sijoitustutkinnot Oy

Itälahdenkatu 18 A 9
00210 Helsinki

apvtutkinnot.fi

Aalto University Executive Education Oy

Runeberginkatu 14–16
00100 Helsinki

aaltoee.fi