Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Sijoituspalvelualan tutkinnot

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä suoritusmahdollisuudet sääntelyn vaatimille Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnoille.

Sijoituspalvelualan sääntely asettaa vaatimuksia finanssialan yritysten asiakkaille sijoitusneuvoja antavan tai rahoitusvälineistä, strukturoiduista talletuksista, sijoituspalveluista tai oheispalveluista tietoja antavan ja niitä myyvän henkilöstön tietämyksen ja pätevyyden arvioinnille.

Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnon suorittaminen tarjoaa sääntelyn mukaisen arvioinnin henkilöstön tietämyksestä ja pätevyydestä. Tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää ja kohottaa sijoituspalvelualalla työskentelevien osaamista Suomessa ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssiala ry suosittelee, että sijoituspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstöstä kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja vaativimmissa sijoituspalvelutehtävissä toimivat henkilöt Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2).

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotoimikunta, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset.


Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttijärjestelmä on uudistunut vuoden 2018 alkupuolella. Tentti on muuttunut digitaaliseksi, joka tuo joustavuutta tenttiajankohtiin; paperitenttejä ei enää järjestetä. Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta ja tenttiaika ja -paikka varataan ajanvarausjärjestelmästä vapaana olevaan ajankohtaan.

Osta tenttioikeus verkkokaupasta  Kysy lisätietoja

Aloitus

Tiedotteet

26.6.2019 Talous ja taloudellinen informaatio -aihealueen otsikkoa täsmennetty.

Sijoituspalvelututkinnon (APV1) sekä Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) osaamisvaatimusten mukaista 1. aihealueen otsikkoa ”Talous ja taloudellinen informaatio” täsmennetään vastaamaan tarkemmin kyseisen aihealueen sisältöä. Osaamisvaatimusten mukainen sisältö pysyy ennallaan muuttumattomana ja ainoastaan otsikkoa muutetaan.

Aihealueen uusi otsikko on ”Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio”.
 

------------------------------------------------------------------------

23.5.2019 Sijoituspalvelualan tutkintojen uudet osaamisvaatimukset ovat julkaistu ja ne astuvat voimaan 1.7.2019.

Osaamisvaatimukset ovat muuttuneet. Sekä Sijoituspavelututkinnossa (APV1) että Sijoitusneuvojan tutkinnossa (APV2) Kansantalous ja rahoitusmarkkinat sekä Yritystalous -osiot on korvattu Talous ja taloudellinen informaatio aihealueella. Sijoistusneuvojan tutkinnossa (APV2) on tämän lisäksi uusi Vakuutussäästäminen -osio.

Tentin läpäisemiseksi vaaditaan jatkossakin 60% oikeita vastauksia. Tämän lisäksi kussakin aihealueessa tulee olla vähintään 50% vastauksista oikein.

Uudet osaamisvaatimukset ovat voimassa 1.7.-31.12.2019.

 

 

Yhteistyökumppanit

APV-sijoitustutkinnot

Finanssiala

Nasdaq

Osaamisvaatimukset

Sijoituspalvelututkinto (APV1) luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja siinä käydään läpi perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.

Sijoituspalvelualan tutkinnot suoritetaan tenttinä. Opintojen osaamisvaatimusten materiaalit voi opiskella itsenäisesti tai osallistua valmentavaan koulutukseen.

Sijoituspalvelututkintojen osaamisvaatimukset päivittyvät kaksi kertaa vuodessa: 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Uudet osaamisvaatimukset julkaistaan näillä sivuilla noin kaksi kuukautta ennen niiden voimaan tuloa.

Digitaalisten tenttien sisältö ja rakenne

Sijoituspalvelututkinnon tenteissä on 100 monivalintakysymystä.  Vastausvaihtoehtoja on aina neljä. Tenttiaika on kolme (3) tuntia ja kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Vain oikeat vastaukset lasketaan.

Tenttien rakenne ja osaamisvaatimukset vastaavat vastavuoroisesti hyväksyttyä Ruotsin SwedSec-licens -tutkintoa. Tentin voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

 

Tenttien aihealueet, kysymysten määrät ja aihekohtaiset läpipääsyn rajat 1.7.2019 alkaen

Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 60 % oikeita vastauksia. Lisäksi kaikista aihealueista tulee olla vähintään 50 % vastauksia oikein.

Sijoituspalvelututkinto (APV1)

1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio – 28 kysymystä.
2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 40 kysymystä.
3. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 16 kysymystä.
4. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 16 kysymystä.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)

1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio – 20 kysymystä.
2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 26 kysymystä.
3. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 20 kysymystä.
4. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 20 kysymystä.
5. Vakuutussäästäminen – 14 kysymystä.

 

Lue ohjeet tenttijälle tästä

Tenttituloksen tenttijä näkee tabletilta heti palautettuaan tenttivastauksensa. Myöhemmin samana päivänä tenttitulos lähetetään myös sähköpostitse. Sähköpostissa on mukana digitaalinen todistus.

Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. 

Tenttejä voi suorittaa tenttipisteissä ympäri vuoden niiden aukioloaikoina.

Tenttipisteet

Aalto EE:n toimitilat, Helsinki
Töölön kirjasto, Helsinki
Raision kirjasto
Lappeenrannan kaupunginkirjasto
Tampereen kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Iisalmen kaupunginkirjasto
Varkauden kaupunginkirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto, pääkirjasto

 

 

 

 

Tentin suorittaminen

Tutustu osaamisvaatimuksiin ja oppimateriaaleihin

Osta tenttioikeus verkkokaupasta ja varaa henkilökohtainen tenttiaikasi

Tutustu tenttiohjeisiin ja käy tekemässä digitaalinen tentti tenttipisteessä

Kustannukset ja tenttien ostaminen

Hinnat vuonna 2019:

Sijoituspalvelututkinto (APV1) 380 € + alv.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) 680 € + alv.

Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta luottokortilla tai verkkopankkitunnuksin. Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Tentin varaamiseen oikeuttava henkilökohtainen linkki on voimassa kuusi kuukautta. Tenttivarausta voi muuttaa enintään kaksi (2) kertaa tuona kuuden kuukauden aikana. Tenttivarauksen voi muuttaa tai perua viimeistään 48 tuntia ennen tentin alkua.

Suosittelemme tenttiajan varaamista heti ajanvarausviestin saavuttua.

Valitse tutkinto