Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Sijoituspalvelualan tutkinnot

Sijoituspalvelualan sääntely edellyttää, että finanssialan yritysten asiakkaille sijoitusneuvoja antavan tai rahoitusvälineistä, strukturoiduista talletuksista, sijoituspalveluista tai oheispalveluista tietoja antavan ja niitä myyvän henkilöstön tietämys ja pätevyys arvioidaan. 

APV-sijoitustutkinnot Oy:n ja Aalto EE:n yhteistyössä järjestämät Sijoituspalvelu- ja Sijoitusneuvojan tutkinnot ovat alan väline arvioida henkilöstön tietämys ja pätevyys sääntelyn edellyttämällä tavalla. Tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää ja kohottaa sijoituspalvelualalla työskentelevien osaamista Suomessa ja myös helpottaa uusien ihmisten tuloa alalle. 

Finanssiala ry suosittelee, että sijoituspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstöstä kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja vaativimmissa sijoituspalvelutehtävissä toimivat lisäksi Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2). Näiden kahden tutkinnon lisäksi on vuonna 2021 julkaistu APV ESG -tentti osaamisen ylläpitoon sekä Sijoituspalvelualan APV CPD – osaamisen vuosittainen arviointi, joka on tarkoitettu kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sijoituspalvelujen asiakaspalvelutehtävissä toimiville henkilöille.

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaa Sijoituspalvelujen tutkintotoimikunta, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset. 

Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttijärjestelmä on uudistunut vuoden 2022 alussa. Tentit toteutetaan tietokoneelle ladattavalla DigiExam-alustalla, joka mahdollistaa etävalvotun suorittamisen työ- tai kotikoneella. 

Info

Sijoituspalvelualan tutkinnot

Hinta:

Yhteistyökumppanit

APV1, APV2, APV ESG ja APV CPD

Sijoituspalvelututkinto (APV1) luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Se kattaa perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta. 

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Se on Sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinto. 

Sijoituspalvelualan APV ESG -tentti on tarkoitettu sijoitusalan asiantuntijoille, jotka haluavat ylläpitää ja laajentaa osaamistaan kestävän rahoituksen saralla. Koulutus on hyödyllinen myös muille, jotka tarvitsevat perusteita syvällisempää tietoa kestävästä sijoittamisesta. 

APV CPD Osaamisen vuosittainen arviointi

Sijoituspalvelualan APV CPD – osaamisen vuosittainen arviointi on tarkoitettu kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sijoituspalvelujen asiakaspalvelutehtävissä toimiville henkilöille.

Lue lisää

Digitaaliset tentit

Tentin sisältö ja rakenne

Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) tenteissä on 100 monivalintakysymystä. Vastausvaihtoehtoja on aina neljä (4). Tenttiaika on kolme (3) tuntia ja kaikkiin kysymyksiin on vastattava. APV ESG -tentissä on 20 monivalintakysymystä. Vastausvaihtoehtoja on kahdesta neljään (2-4). Tenttiaika on 50 minuuttia. Vain oikeat vastaukset lasketaan

Opintojen osaamisvaatimusten materiaalit voi opiskella itsenäisesti tai osallistua valmentavaan koulutukseen. Osaamisvaatimukset ja materiaalit on lueteltu tutkinto- ja tenttikohtaisilla sivuilla.

APV1- ja APV2-tenttien rakenne ja osaamisvaatimukset vastaavat vastavuoroisesti hyväksyttyä Ruotsin SwedSec-licens -tutkintoa. Tentin voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. 

Sijoituspalvelualan tutkintojen käytännön ohjeet ja yleistä tietoa tentistä (PDF)

Praktiska anvisningar för Investeringstjänster Examen och allmän information om tentamen (PDF)

Datan käsittely (PDF)

Data  behandling (PDF)

Tenttioikeuden ostaminen

Tenttioikeudet ostetaan verkkokaupasta ja maksetaan tilauksen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla tai maksukortilla. Tilauksella määritellään tilaaja ja tenttijä(t) erikseen. Tenttioikeuden voi siten ostaa joko itse tai organisaatio voi hankkia niitä työntekijöilleen keskitetysti. Samalla tilauksella voi hankkia yhden tai useita eri tenttejä lisäämällä niitä ostoskoriin. Tilauksen jälkeen tilaaja saa sähköpostiinsa tilausvahvistuksen. Tenttijä saa sähköpostiinsa tenttiohjeet sekä linkin mahdolliseen oppimateriaalin.  

Tenttijän tulee ladata laitteelleen DigiExam Client -sovellus, joka mahdollistaa etävalvotun tentin suorittamisen työ- tai kotikoneella. DigiExam Client -sovelluksen toimivuus omalla laitteella on syytä varmistaa testitentin avulla 1–2 päivää ennen tenttipäivää. Varsinainen tentti on auki tenttipäivänä DigiExam Client -sovelluksessa ja sen voi tehdä klo 9–16 välillä. Tenttijä saa noin viikon kuluttua sähköpostiinsa ilmoituksen, kun tenttitulokset ovat nähtävissä DigiExam -sovelluksessa. Digitaalinen sertifikaatti toimitetaan kahden viikon kuluessa sähköpostitse. 

Toimintaohjeet

1. Osta tenttioikeus verkkokaupasta halutulle päivälle

Tutustu huolella sähköpostitse saapuviin tenttiohjeisiin.

2. Lataa DigiExam Client -sovellus

Saat kutsun ja käyttäjätunnuksen kaksi päivää ennen tenttipäivää. Testaa heti laitteistosi toimivuus ja tee testitentti.

3. Tee tentti DigiExam Clientissa tenttipäivänä

Tentti on etävalvottu ja henkilöllisyytesi varmennetaan. Tulos vahvistetaan viikon kuluessa.

Usein kysytyt kysymykset

 

 

 

Sijoituspalvelualan tutkinnot ja tentit

Hanki tenttioikeus vähintään neljä (4) vuorokautta ennen valittua tenttipäivää. Huomaathan, että tenttioikeus maksetaan tilauksen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla tai maksukortilla. Tilaaja saa sähköpostiinsa tilausvahvistuksen. Tenttijä saa sähköpostiinsa tenttiohjeet ja mahdollisen oppimateriaalin. Tentti suoritetaan tenttipäivänä omalta tai työnantajan koneelta, jossa tulee olla toimiva kamera ja mikrofoni. Koneelle on asennettava etävalvonnan mahdollistava DigiExam Client -sovellus. 

APV-Sijoitustutkinnot Oy

Itälahdenkatu 18 A 9
00210 Helsinki

apvtutkinnot.fi

Aalto University Executive Education Oy

Runeberginkatu 14–16
00100 Helsinki

aaltoee.fi