Edellinen sivu

Sijoituspalvelualan tutkinnot

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä sijoitusalan tutkintoja. Tutkintoja on kaksi erilaista: sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinto.

Sijoituspalvelualan tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssiala ry on suositellut, että vuoden 2013 alusta kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet Finanssiala ry:n auktorisoiman Sijoituspalvelututkinnon (APV1). Tällä pyritään varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on tehtäviensä hoitamiseksi riittävät tiedot ja ammattitaito. Vaativissa tehtävissä toimiville suositellaan Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) suorittamista.

Sijoituspalvelualan tutkinto järjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotyöryhmä, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat tutkintovaatimukset.

Uudistamme sijoituspalvelualan tutkintojen tenttijärjestelmän ensi vuoden alkupuolella. Tentti muuttuu digitaaliseksi, mikä tuo joustavuutta tenttiajankohtiin. Tiedotamme uudistuksesta tarkemmin marraskuussa.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Yhteistyökumppanit

Aloitus

17.11.2017

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltoee.fi/apv

Ota yhteyttä

APV-sijoitustutkinnot

Finanssiala

Nasdaq

Sisältö ja aikataulu

Sijoituspalvelualan tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja myös helpottaa uusien ihmisten tuloa alalle. Tutkinnot ovat Finanssiala ry:n (FK) auktorisoimia.

Sijoituspalvelututkinto (APV1) luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja siinä käydään läpi perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.

Materiaalit

 

Tentit

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen peruuttaminen

Ilmoittautumisen 17.11.2017 APV1 ja APV2 tenttiin voi perua maksutta 5.11.2017 mennessä. 

Tämän jälkeen peruuttaminen maksutta on mahdollista vain sairastapauksissa.  Sairastapauksessa on aina toimitettava lääkärintodistus. Peruutus on tehtävä kirjallisena osoitteeseen apv@aaltoee.fi. Mikäli osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja ei saavu tenttiin, veloitetaan koko maksu.

Huom! Tentin siirtäminen vuoteen 2018 ei ole mahdollista tenttiuudistuksesta johtuen.

Tentin suorittajan oikeusturva