Edellinen sivu

Sijoituspalvelualan tutkinnot

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä suoritusmahdollisuudet sääntelyn vaatimille Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnoille.

Sijoituspalvelualan sääntely asettaa vaatimuksia finanssialan yritysten asiakkaille sijoitusneuvoja antavan tai rahoitusvälineistä, strukturoiduista talletuksista, sijoituspalveluista tai oheispalveluista tietoja antavan ja niitä myyvän henkilöstön tietämyksen ja pätevyyden arvioinnille.

Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnon suorittaminen tarjoaa sääntelyn mukaisen arvioinnin henkilöstön tietämyksestä ja pätevyydestä. Tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää ja kohottaa sijoituspalvelualalla työskentelevien osaamista Suomessa ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssiala ry suosittelee, että sijoituspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstöstä kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja vaativimmissa sijoituspalvelutehtävissä toimivat henkilöt Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2).

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotyöryhmä, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset.


Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttijärjestelmä on uudistunut vuoden 2018 alkupuolella. Tentti on muuttunut digitaaliseksi, joka tuo joustavuutta tenttiajankohtiin; paperitenttejä ei enää järjestetä. Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta ja tenttiaika ja -paikka varataan ajanvarausjärjestelmästä vapaana olevaan ajankohtaan.

Osta tenttioikeus verkkokaupasta  Kysy lisätietoja

Valitse

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltoee.fi/apv

Ota yhteyttä

Tiedotteet

10.9.2018 Sijoituspalvelualan tutkintojen Yritystalous-aihealueen läpipääsyn raja muuttuu

APV-sijoitustutkinnot Oy:n hallitus on 6.9.2018 kokouksessaan päättänyt muuttaa Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) Digitaalisen tentin Yritystalous aihealueen läpipääsyn rajaa.

Tentin läpäisemiseksi vaaditaan jatkossa vähintään 20 % oikeita vastauksia Yritystalous aihealueesta. Muista Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) aihealueista vähintään 50 % oikeita vastauksia. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan edelleen 60 % oikeita vastauksia. Muutos tulee voimaan 7.9.2018 alkaen.

Uuden pisterajan implementointi tenttijärjestelmään vaatii testausta ja siitä johtuen muutos tulee käytännössä voimaan 10.10.2018 alkaen. Aikavälillä 7.9.-30.9.2018 tenttineiden tulokset tarkistetaan viikkojen 40-41 aikana ja 1.10.-10.10.2018 tenttineiden tulosten tarkistus tapahtuu viikkojen 45-46 aikana. Uuden pisterajan mukaan tentin suorittaneet saavat hyväksytyn suoritusmerkinnän ja todistuksen tutkinnon suorittamisesta.

Samalla APV-sijoitustutkinnot Oy:n hallitus korostaa tenttijöitä huomioimaan, että Sijoituspalvelualan tutkintojen osaamisvaatimukset päivittyvät kaksi kertaa vuodessa: 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. 1.7.2018 päivitettyjen osaamisvaatimusten osalta erityisesti aihealueen neljä (Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet) osalta uutta oppimateriaalia on tuotu osaksi osaamisvaatimuksia. Seuraavan kerran osaamisvaatimukset päivittyvät 1.1.2019  ja uudet osaamisvaatimukset julkaistaan näillä sivuilla noin kaksi kuukautta ennen niiden voimaan tuloa.

 

Yhteistyökumppanit

APV-sijoitustutkinnot

Finanssiala

Nasdaq

Osaamisvaatimukset

Sijoituspalvelututkinto (APV1) luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja siinä käydään läpi perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.

Sijoituspalvelualan tutkinnot suoritetaan tenttinä. Opintojen osaamisvaatimusten materiaalit voi opiskella itsenäisesti tai osallistua valmentavaan koulutukseen.

Sijoituspalvelututkintojen osaamisvaatimukset päivittyvät kaksi kertaa vuodessa: 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Uudet osaamisvaatimukset julkaistaan näillä sivuilla noin kaksi kuukautta ennen niiden voimaan tuloa.

Digitaalisten tenttien sisältö ja rakenne

Sijoituspalvelututkinnon tenteissä on 100 monivalintakysymystä.  Vastausvaihtoehtoja on aina neljä. Tenttiaika on kolme (3) tuntia ja kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Vain oikeat vastaukset lasketaan.

Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 60 % oikeita vastauksia. Lisäksi aihealueissa 1, 3, 4 ja 5 tulee olla vähintään 50 % vastauksia oikein. Aihealueesta 2 tulee olla vähintään 20 % vastauksista oikein.

Tenttien rakenne ja osaamisvaatimukset vastaavat vastavuoroisesti hyväksyttyä Ruotsin SwedSec-licens -tutkintoa. Tentin voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Tentin aihealueet, kysymysten määrät ja aihekohtaiset läpipääsyn rajat

1. Kansantalous ja rahoitusmarkkinat – 19 kysymystä, vähintään 50 % oikeita vastauksia
2. Yritystalous – 19 kysymystä, vähintään 20 % oikeita vastauksia
3. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 24 kysymystä, vähintään 50 % oikeita vastauksia
4. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 19 kysymystä, vähintään 50 % oikeita vastauksia
5. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 19 kysymystä, vähintään 50 % oikeita vastauksia

Lue ohjeet tenttijälle tästä

Tenttituloksen tenttijä näkee tabletilta heti palautettuaan tenttivastauksensa. Myöhemmin samana päivänä tenttitulos lähetetään myös sähköpostitse. Sähköpostissa on mukana digitaalinen todistus.

Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Paperitenttejä ei järjestetä enää vuonna 2018.

Tenttejä voi suorittaa tenttipisteissä ympäri vuoden niiden aukioloaikoina.

Tenttipisteet

Aalto EE:n toimitilat, Helsinki
Töölön kirjasto, Helsinki
Raision kirjasto
Lappeenrannan kaupunginkirjasto
Tampereen kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Iisalmen kaupunginkirjasto
Varkauden kaupunginkirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto, pääkirjasto

Tentin suorittaminen

Tutustu osaamisvaatimuksiin ja oppimateriaaleihin

Osta tenttioikeus verkkokaupasta ja varaa henkilökohtainen tenttiaikasi

Tutustu tenttiohjeisiin ja käy tekemässä digitaalinen tentti tenttipisteessä

Kustannukset ja tenttien ostaminen

Hinnat vuonna 2019:

Sijoituspalvelututkinto (APV1) 380 € + alv.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) 680 € + alv.

Tenttioikeuden ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta luottokortilla tai verkkopankkitunnuksin. Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Tentin varaamiseen oikeuttava henkilökohtainen linkki on voimassa kuusi kuukautta. Tenttivarausta voi muuttaa enintään kaksi (2) kertaa tuona kuuden kuukauden aikana. Tenttivarauksen voi muuttaa tai perua viimeistään 48 tuntia ennen tentin alkua.

Suosittelemme tenttiajan varaamista heti ajanvarausviestin saavuttua.

Valitse tutkinto