Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Sijoituspalvelualan tutkinnot

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä suoritusmahdollisuudet sääntelyn vaatimille Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnoille.

Sijoituspalvelualan sääntely asettaa vaatimuksia finanssialan yritysten asiakkaille sijoitusneuvoja antavan tai rahoitusvälineistä, strukturoiduista talletuksista, sijoituspalveluista tai oheispalveluista tietoja antavan ja niitä myyvän henkilöstön tietämyksen ja pätevyyden arvioinnille.

Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnon suorittaminen tarjoaa sääntelyn mukaisen arvioinnin henkilöstön tietämyksestä ja pätevyydestä. Tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää ja kohottaa sijoituspalvelualalla työskentelevien osaamista Suomessa ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssiala ry suosittelee, että sijoituspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstöstä kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja vaativimmissa sijoituspalvelutehtävissä toimivat henkilöt Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2).

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotoimikunta, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset.


Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttijärjestelmä on uudistunut vuoden 2018 alkupuolella. Tentti on muuttunut digitaaliseksi, joka tuo joustavuutta tenttiajankohtiin; paperitenttejä ei enää järjestetä. Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta ja tenttiaika ja -paikka varataan ajanvarausjärjestelmästä vapaana olevaan ajankohtaan.

Osta tenttioikeus verkkokaupasta  Kysy lisätietoja

Aloitus

Sijoituspalvelualan tutkinnot

Tiedotteet

2.4.2020 Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen aikavälillä 18.3.- 13.5.2020

Suomen hallitus on maanantaina 16.3.2020 päättänyt poikkeuksellisista rajoitustoimenpiteistä koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Rajoitustoimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Rajoitustoimenpiteitä jatketaan hallituksen 30.3.2020 tekemällä päätöksellä 13.5.2020 saakka.

 

Rajoitustoimenpiteiden takia kirjastot ovat suljettu ja Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen aikavälillä 18.3.-13.5.2020 ei kirjastoissa ole mahdollista.

Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen on Uudenmaan alueella asuville toistaiseksi mahdollista Aalto EE:n tiloissa Helsingissä. Tenttijöiden määrä on rajattu 1 henkilöön kerrallaan.


 
20.12.2019 Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) aihealuekohtaisen oston käyttöönotto siirtyy 

APV Sijoitustutkinnot ja Aalto University Executive Education (Aalto EE) ovat vuoden 2019 syksyllä valmistelleet Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) tentin suorittamista joustavasti aihealueittain. Aihealuekohtaisen Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) tentin ostamiseksi on valmisteltu uutta verkkokauppaa, jonka avaaminen siirtyy ja myös aihealuekohtaisen tentin ostaminen lykkääntyy helmikuun alkuun 2020. 

Koko tentin ostaminen ja suorittaminen mahdollista 

Lykkääntymisen taustalla on muun muassa se, että Aalto EE ja APV Sijoitustutkinnot haluavat varmistaa teknisiltä ominaisuuksiltaan parhaan mahdollisen tenttimiskokemuksen Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) tenttijöille. 

Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) tulevat tenttijät voivat ostaa koko tentin suoritusoikeuden. Joten lykkäys koskee lähinnä yhdestä tai useammasta aihealueesta aiemmin hylätyn tuloksen saaneita. 

APV Sijoitustutkinnot ja Aalto EE pahoittelevat lykkääntymisestä Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) suorittaville aiheutuvaa haittaa. 


 
15.11.2019 Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) tenttiminen on mahdollista suorittaa osissa 1.1.2020 alkaen

 

Tenttijöiden toive suorittaa laaja Sijoitusneuvojan tutkinto osioittain toteutuu 1.1.2020 lähtien. Saadakseen todistuksen hyväksytystä Sijoitusneuvojan tutkinnosta on tenttijän suoritettava viisi (5) osiota hyväksytysti kuuden kuukauden sisällä tutkintoon ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen osioittain suoritettavaan tenttiin alkaa vuoden alusta.

 

Ohjeet uudistetaan ja aiemmin tenttineet huomioidaan

 

Uudistuksen takia Aalto EE päivittää Sijoitusneuvojan tutkinnon tenttijän ohjeet ja muut Sijoitusneuvojan tutkinnon käytännön järjestelyihin liittyvät ohjeistukset. Tenttimään tulevia kehotetaan tutustumaan ja lukemaan ohjeet huolellisesti.

 

Aalto EE ja APV Sijoitustutkinnot ottavat tutkintojen uudenlaisessa suorittamisessa huomioon 1.7.-31.12.2019 tenttineet. Aalto EE on yhteydessä tällä aikavälillä Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) tentistä hylätyn saaneisiin.

 

Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttimiseen enemmän tukea
 

Ohjeistuksen osalta sekä Sijoituspalvelututkinnon (APV1) että Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) osaamisvaatimuksissa 1.1.2020 alkaen tuodaan esille kunkin aihealueen koko ja painoarvo indikaattorit. Koko ja painoarvon ilmoittaminen tuo tutkintojen tenttijöille tukea tenttiin valmistautumiseen sekä opiskelun painopisteiden hahmottamiseen.

 

 

Yhteistyökumppanit

APV-sijoitustutkinnot

Finanssiala

Nasdaq

Osaamisvaatimukset

Sijoituspalvelututkinto (APV1) luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja siinä käydään läpi perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.

Sijoituspalvelualan tutkinnot suoritetaan tenttinä. Opintojen osaamisvaatimusten materiaalit voi opiskella itsenäisesti tai osallistua valmentavaan koulutukseen.

Sijoituspalvelututkintojen osaamisvaatimukset päivittyvät kaksi kertaa vuodessa: 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Uudet osaamisvaatimukset julkaistaan näillä sivuilla noin kaksi kuukautta ennen niiden voimaan tuloa.

Digitaalisten tenttien sisältö ja rakenne

Sijoituspalvelututkinnon tenteissä on 100 monivalintakysymystä.  Vastausvaihtoehtoja on aina neljä. Tenttiaika on kolme (3) tuntia ja kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Vain oikeat vastaukset lasketaan.

Tenttien rakenne ja osaamisvaatimukset vastaavat vastavuoroisesti hyväksyttyä Ruotsin SwedSec-licens -tutkintoa. Tentin voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

 

Tenttien aihealueet, kysymysten määrät ja aihekohtaiset läpipääsyn rajat 1.1.2020 alkaen

Sijoituspalvelututkinto (APV1)

1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio – 28 kysymystä.
2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 40 kysymystä.
3. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 16 kysymystä.
4. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 16 kysymystä.

Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 60 % oikeita vastauksia. Lisäksi kaikista aihealueista tulee olla vähintään 50 % vastauksia oikein.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)

1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio – 20 kysymystä, 35min.
2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 26 kysymystä, 40min.
3. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 20 kysymystä, 35min.
4. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 20 kysymystä, 40min.
5. Vakuutussäästäminen – 14 kysymystä, 30min.

Tentin läpäisemiseksi vaaditaan, että kaikista aihealueista tulee olla vähintään 50 % vastauksia oikein.

Lue ohjeet tenttijälle tästä

 

 

 

 

 

 

 

Tenttituloksen tenttijä näkee tabletilta heti palautettuaan tenttivastauksensa. Myöhemmin samana päivänä tenttitulos lähetetään myös sähköpostitse. Sähköpostissa on mukana digitaalinen todistus.

Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. 

Tenttejä voi suorittaa tenttipisteissä ympäri vuoden niiden aukioloaikoina.

Tenttipisteet

Aalto EE:n toimitilat, Helsinki
Töölön kirjasto, Helsinki
Raision kirjasto
Lappeenrannan kaupunginkirjasto
Tampereen kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Iisalmen kaupunginkirjasto
Varkauden kaupunginkirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto, pääkirjasto
Öppna Högskolan, Maarianhamina

 

 

 

 

Tentin suorittaminen

Tutustu osaamisvaatimuksiin ja oppimateriaaleihin

Osta tenttioikeus verkkokaupasta ja varaa henkilökohtainen tenttiaikasi

Tutustu tenttiohjeisiin ja käy tekemässä digitaalinen tentti tenttipisteessä

Tenttioikeuksien verkkokauppa

Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta luottokortilla tai verkkopankkitunnuksin. Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Tentin varaamiseen oikeuttava henkilökohtainen linkki on voimassa kuusi kuukautta ja tenttivarausta voi muuttaa enintään kaksi (2) kertaa tuona kuuden kuukauden aikana. Varatun ajan voi perua viimeistään 48 tuntia ennen tentin alkua. Ajanvarauksen peruuttamisen jälkeen tenttijä saa sähköpostiinsa linkin, jolla hän voi varata itselleen uuden tenttiajan.

Suosittelemme tenttiajan varaamista heti ajanvarausviestin saavuttua.

Tenttiminen aikavälillä 18.3.-13.5.2020

Suomen hallitus on maanantaina 16.3.2020 päättänyt poikkeuksellisista rajoitustoimenpiteistä koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Rajoitustoimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Rajoitustoimenpiteitä jatketaan hallituksen 30.3.2020 tekemällä päätöksellä 13.5.2020 saakka.

Rajoitustoimenpiteiden takia kirjastot ovat suljettu ja Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen aikavälillä 18.3.-13.5.2020 ei kirjastoissa ole mahdollista.

Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen on Uudenmaan alueella asuville toistaiseksi mahdollista Aalto EE:n tiloissa Helsingissä. Tenttijöiden määrä on rajattu 1 henkilöön kerrallaan.