Edellinen sivu

Sijoituspalvelualan tutkinnot

Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttijärjestelmä uudistuu vuoden 2018 alkupuolella. Tentti muuttuu digitaaliseksi, joka tuo joustavuutta tenttiajankohtiin.

Lisätietoa uudistuksesta kohdassa Tietoa sijoituspalvelualan tutkintojen muuttumisesta digitaaliseksi.

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä sijoitusalan tutkintoja. Tutkintoja on kaksi erilaista: sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinto.

Sijoituspalvelualan tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssiala ry on suositellut, että vuoden 2013 alusta kaikissa sijoituspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt ovat suorittaneet Finanssiala ry:n auktorisoiman Sijoituspalvelututkinnon (APV1). Tällä pyritään varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on tehtäviensä hoitamiseksi riittävät tiedot ja ammattitaito. Vaativissa tehtävissä toimiville suositellaan Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) suorittamista.

Sijoituspalvelualan tutkinto järjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotyöryhmä, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat tutkintovaatimukset.

 Kysy lisätietoja

Aloitus

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltoee.fi/apv

Ota yhteyttä

Yhteistyökumppanit

APV-sijoitustutkinnot

Finanssiala

Nasdaq

Sisältö

Sijoituspalvelualan tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualalla työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimukset ja myös helpottaa uusien ihmisten tuloa alalle. Tutkinnot ovat Finanssiala ry:n (FK) auktorisoimia.

Sijoituspalvelututkinto (APV1) luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja siinä käydään läpi perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.

Materiaalit

Tentit

Tenttejä voi suorittaa tenttipisteissä ympäri vuoden niiden aukioloaikoina. Tenttipisteitä on Helsingissä, Iisalmessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Vaasassa ja Varkaudessa.

Tenttien suorittamismahdollisuus alkaa maaliskuussa 2018.

Katso tarkemmat tiedot kohdasta Tietoa sijoituspalvelualan tutkintojen muuttumisesta digitaaliseksi

Tenttiaikataulut

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Hinnat vuonna 2018:

Sijoituspalvelututkinto (APV1) 380 € + alv.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) 680 € + alv.

Tenttioikeus digitaaliseen tenttiin ostetaan Aalto EE:n tulevasta verkkokaupasta luottokortilla tai verkkopankkitunnuksin. Maksettuaan tenttioikeuden henkilö saa kuusi kuukautta voimassa olevan varauskoodin. Hän voi sen kuluessa varata digitaalisesta varausjärjestelmästä tenttiajan haluamastaan tenttipaikasta vapaana olevaan ajankohtaan.

Verkkokauppa aukeaa tenttien ostajille vuoden 2018 alkupuolella ja tenttien suorittamismahdollisuus alkaa maaliskuussa 2018.

Katso tarkemmat tiedot kohdasta Tietoa sijoituspalvelualan tutkintojen muuttumisesta digitaaliseksi.

Seuraavat tentit toteuteteaan vuonna 2018. Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.

Pidä minut ajan tasalla