Edellinen sivu

Tiedote: Sijoituspalvelualan tutkintojen läpipääsyn rajat muuttuvat

APV-sijoitustutkinnot Oy:n hallitus on 13.6.2018 kokouksessaan päättänyt muuttaa Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) Digitaalisen tentin läpipääsyn rajoja.

Tentin läpäisemiseksi vaaditaan jatkossa 60 % oikeita vastauksia. Lisäksi kussakin aihealueessa tulee olla vähintään 50 % vastauksista oikein. Ennen muutosta tentin läpäisemiseksi vaadittiin 70 % oikeita vastauksia ja aihealuekohtaisesti vähintään 60 % vastauksista oikein. Muutos tuli voimaan 13.6.2018.

Helmi-kesäkuussa v. 2018 tentissä hylätyn saaneiden tulokset tarkistetaan. Jos vanha tulos ylittää uudet läpipääsyrajat, luetaan tentti hyväksytysti suoritetuksi. Kaikille muille hylätyn saaneille tarjotaan ilmainen uusintatentti. Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä aikaisemmin tentissä hylättyihin.


Sijoituspalvelualan tutkinnot

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä suoritusmahdollisuudet sääntelyn vaatimille Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnoille.

Sijoituspalvelualan sääntely asettaa vaatimuksia finanssialan yritysten asiakkaille sijoitusneuvoja antavan tai rahoitusvälineistä, strukturoiduista talletuksista, sijoituspalveluista tai oheispalveluista tietoja antavan ja niitä myyvän henkilöstön tietämyksen ja pätevyyden arvioinnille.

Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnon suorittaminen tarjoaa sääntelyn mukaisen arvioinnin henkilöstön tietämyksestä ja pätevyydestä. Tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää ja kohottaa sijoituspalvelualalla työskentelevien osaamista Suomessa ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssiala ry suosittelee, että sijoituspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstöstä kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja vaativimmissa sijoituspalvelutehtävissä toimivat henkilöt Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2).

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotyöryhmä, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset.


Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttijärjestelmä on uudistunut vuoden 2018 alkupuolella. Tentti on muuttunut digitaaliseksi, joka tuo joustavuutta tenttiajankohtiin; paperitenttejä ei enää järjestetä. Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta ja tenttiaika ja -paikka varataan ajanvarausjärjestelmästä vapaana olevaan ajankohtaan.

Osta tenttioikeus verkkokaupasta  Kysy lisätietoja

Valitse

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltoee.fi/apv

Ota yhteyttä

Yhteistyökumppanit

APV-sijoitustutkinnot

Finanssiala

Nasdaq

Osaamisvaatimukset

Sijoituspalvelututkinto (APV1) luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja siinä käydään läpi perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.

Sijoituspalvelualan tutkinnot suoritetaan tenttinä. Opintojen osaamisvaatimusten materiaalit voi opiskella itsenäisesti tai osallistua valmentavaan koulutukseen.

Sijoituspalvelututkintojen osaamisvaatimukset päivittyvät kaksi kertaa vuodessa: 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Uudet osaamisvaatimukset julkaistaan näillä sivuilla noin kaksi kuukautta ennen niiden voimaan tuloa.

Digitaalisten tenttien sisältö ja rakenne

Sijoituspalvelututkinnon tenteissä on 100 monivalintakysymystä.  Vastausvaihtoehtoja on aina neljä. Tenttiaika on kolme (3) tuntia ja kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Vain oikeat vastaukset lasketaan.

Digitaalisten tenttien läpipääsyraja muuttui 13.6.2018. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan jatkossa 60 % oikeita vastauksia. Lisäksi kussakin aihealueessa tulee olla vähintään 50 % vastauksista oikein. Ennen muutosta tentin läpäisemiseksi vaadittiin 70 % oikeita vastauksia ja aihealuekohtaisesti vähintään 60 % vastauksista oikein. 

Tenttien rakenne ja osaamisvaatimukset vastaavat vastavuoroisesti hyväksyttyä Ruotsin SwedSec-licens -tutkintoa. Tentin voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

Tentin aihealueet ja kysymysten määrät

1. Kansantalous ja rahoitusmarkkinat – 19 kysymystä
2. Yritystalous – 19 kysymystä
3. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 24 kysymystä
4. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 19 kysymystä
5. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 19 kysymystä

Lue ohjeet tenttijälle tästä

Tenttituloksen tenttijä näkee tabletilta heti palautettuaan tenttivastauksensa. Myöhemmin samana päivänä tenttitulos lähetetään myös sähköpostitse. Sähköpostissa on mukana digitaalinen todistus.

Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Paperitenttejä ei järjestetä enää vuonna 2018.

Tenttejä voi suorittaa tenttipisteissä ympäri vuoden niiden aukioloaikoina.

Tenttipisteet

Aalto EE:n toimitilat, Helsinki
Töölön kirjasto, Helsinki
Raision kirjasto
Lappeenrannan kaupunginkirjasto
Tampereen kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Iisalmen kaupunginkirjasto
Varkauden kaupunginkirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto, pääkirjasto

Tentin suorittaminen

Kirjat

Tutustu osaamisvaatimuksiin ja oppimateriaaleihin

Osta tenttioikeus verkkokaupasta ja varaa henkilökohtainen tenttiaikasi

Tutustu tenttiohjeisiin ja käy tekemässä digitaalinen tentti tenttipisteessä

Kustannukset ja tenttien ostaminen

Hinnat vuonna 2018:

Sijoituspalvelututkinto (APV1) 380 € + alv.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) 680 € + alv.

Tenttioikeuden ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta luottokortilla tai verkkopankkitunnuksin. Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Tentin varaamiseen oikeuttava henkilökohtainen linkki on voimassa kuusi kuukautta. Tenttivarausta voi muuttaa enintään kaksi (2) kertaa tuona kuuden kuukauden aikana. Tenttivarauksen voi muuttaa tai perua viimeistään 48 tuntia ennen tentin alkua.

Suosittelemme tenttiajan varaamista heti ajanvarausviestin saavuttua.

Valitse tutkinto