Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Sijoituspalvelualan tutkinnot

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä suoritusmahdollisuudet sääntelyn vaatimille Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnoille.

Sijoituspalvelualan sääntely asettaa vaatimuksia finanssialan yritysten asiakkaille sijoitusneuvoja antavan tai rahoitusvälineistä, strukturoiduista talletuksista, sijoituspalveluista tai oheispalveluista tietoja antavan ja niitä myyvän henkilöstön tietämyksen ja pätevyyden arvioinnille.

Sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvojan tutkinnon suorittaminen tarjoaa sääntelyn mukaisen arvioinnin henkilöstön tietämyksestä ja pätevyydestä. Tutkintojen tavoitteena on yhtenäistää ja kohottaa sijoituspalvelualalla työskentelevien osaamista Suomessa ja myös helpottaa uusien ihmisten rekrytoitumista alalle.

Finanssiala ry suosittelee, että sijoituspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstöstä kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat Sijoituspalvelututkinnon (APV1) ja vaativimmissa sijoituspalvelutehtävissä toimivat henkilöt Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2).

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotoimikunta, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset.


Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttijärjestelmä on uudistunut vuoden 2018 alkupuolella. Tentti on muuttunut digitaaliseksi, joka tuo joustavuutta tenttiajankohtiin; paperitenttejä ei enää järjestetä. Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta ja tenttiaika ja -paikka varataan ajanvarausjärjestelmästä vapaana olevaan ajankohtaan.

Osta tenttioikeus verkkokaupasta  Kysy lisätietoja

Aloitus

Sijoituspalvelualan tutkinnot

Tiedotteet

 
1.6.2020 Sijoituspalvelualan tutkintojen uudet osaamisvaatimukset ja tenttiminen aikavälillä 27.-31.7.2020

Sijoituspalvelualan tutkintojen uudet osaamisvaatimukset ovat julkaistu ja ne astuvat voimaan 1.8.2020. Uudet osaamisvaatimukset ovat voimassa 1.8.-31.12.2020.

Tutkintojen suorittaminen aikavälillä 27.-31.7.2020

Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttialustassa tehdään teknisiä huoltotöitä aikavälillä 27.-31.7.2020, jonka vuoksi tenttiminen ei tuolloin ole mahdollista. Tenttiminen jatkuu normaalisti 1.8.2020 alkaen ja tenttejä voi suorittaa tenttipisteissä niiden aukioloaikoina.


 
5.5.2020 Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen ja uudet osaamisvaatimukset

Suomen hallitus linjasi maanantaina 4.5.2020 koronakriisiin liittyvien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Julkiset sisätilat, kuten kirjastot avataan 1.6.2020 alkaen hallitusti ja asteittain. Tämän vuoksi Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen jatkuu kirjastoissa kesäkuun alusta lähtien ja uudet osaamisvaatimukset astuvat voimaan 1.8.2020. Päivitetyt osaamisvaatimukset julkaistaan verkkosivuillamme noin kaksi kuukautta ennen niiden voimana tuloa.

Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen on toistaiseksi mahdollista Aalto EE:n tiloissa Helsingissä. Tenttijöiden määrä on rajattu 1 henkilöön kerrallaan toukokuun loppuun saakka. 1.6.2020 alkaen Aalto EE:n tiloissa tenttijöiden määrä on rajattu 2 henkilöön kerrallaan.


 
20.4.2020 Smart Certificate digitaalinen tutkintotodistus Sijoituspavelualan tutkintojen suorittaneille

Olemme ottaneet käyttöön Sijoituspalvelualan tutkintojen suorittaneille sähköisesti varmennetun Smart Certificate digitaalisen tutkintotodistuksen. Smart Certificate mahdollistaa todistuksen jakamisen sähköpostitse (esim. esimiehelle) tai suoraan sosiaalisessa mediassa, (esim. LinkedInissä.) Todistuksen tiedot on kryptattu ja todistus luodaan vain siinä tapauksessa, että vastaanottaja aktivoi tilin CVTrust palveluun. Ohjeet Smart Certificaten aktivoimiseksi lähetetään sähköpostitse Sijoituspalvelualan tutkinnon suorittaneille vuoden 2020 alusta lähtien.


 

 

Yhteistyökumppanit

APV-sijoitustutkinnot

Finanssiala

Nasdaq

Osaamisvaatimukset

Sijoituspalvelututkinto (APV1) luo kattavan yleiskuvan sijoituspalvelualasta. Tutkinto on vaatimuksiltaan monipuolinen ja siinä käydään läpi perusteet kaikilta keskeisiltä osaamisalueilta.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2) syventää rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstrumenttien sekä sijoitustoiminnan verotuksen osaamista. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalvelututkinnon jatkotutkinnoksi.

Sijoituspalvelualan tutkinnot suoritetaan tenttinä. Opintojen osaamisvaatimusten materiaalit voi opiskella itsenäisesti tai osallistua valmentavaan koulutukseen.

Sijoituspalvelututkintojen osaamisvaatimukset päivittyvät kaksi kertaa vuodessa: 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta. Uudet osaamisvaatimukset julkaistaan näillä sivuilla noin kaksi kuukautta ennen niiden voimaan tuloa.

Digitaalisten tenttien sisältö ja rakenne

Sijoituspalvelututkinnon tenteissä on 100 monivalintakysymystä.  Vastausvaihtoehtoja on aina neljä. Tenttiaika on kolme (3) tuntia ja kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Vain oikeat vastaukset lasketaan.

Tenttien rakenne ja osaamisvaatimukset vastaavat vastavuoroisesti hyväksyttyä Ruotsin SwedSec-licens -tutkintoa. Tentin voi tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi.

 

Tenttien aihealueet, kysymysten määrät ja aihekohtaiset läpipääsyn rajat 1.8.2020 alkaen

Sijoituspalvelututkinto (APV1)

1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio – 28 kysymystä.
2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 43 kysymystä.
3. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 13 kysymystä.
4. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 16 kysymystä.

Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 60 % oikeita vastauksia. Lisäksi kaikista aihealueista tulee olla vähintään 50 % vastauksia oikein.

Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)

1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio – 20 kysymystä, 35min.
2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 29 kysymystä, 45min.
3. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 17 kysymystä, 30min.
4. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 20 kysymystä, 40min.
5. Vakuutussäästäminen – 14 kysymystä, 30min.

Saadakseen todistuksen hyväksytystä Sijoitusneuvojan tutkinnosta on tenttijän suoritettava kaikki viisi (5) aihealuetta hyväksytysti kuuden kuukauden sisällä ensimmäisen tenttioikeuden ostosta. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan, että kaikista aihealueista tulee olla vähintään 50 % vastauksia oikein. 

 

Lue ohjeet tenttijälle tästä

 

 

 

 

 

 

 

Tenttituloksen tenttijä näkee tabletilta heti palautettuaan tenttivastauksensa. Myöhemmin samana päivänä tenttitulos lähetetään myös sähköpostitse. Sähköpostissa on mukana digitaalinen todistus.

Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. 

Tenttejä voi suorittaa tenttipisteissä ympäri vuoden niiden aukioloaikoina.

Tenttipisteet

Aalto EE:n toimitilat, Helsinki
Töölön kirjasto, Helsinki
Raision kirjasto
Lappeenrannan kaupunginkirjasto
Tampereen kirjasto- ja kansalaisopistoyksikkö
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Iisalmen kaupunginkirjasto
Varkauden kaupunginkirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto, pääkirjasto
Öppna Högskolan, Maarianhamina

 

 

 

 

Tentin suorittaminen

Tutustu osaamisvaatimuksiin ja oppimateriaaleihin

Osta tenttioikeus verkkokaupasta ja varaa henkilökohtainen tenttiaikasi

Tutustu tenttiohjeisiin ja käy tekemässä digitaalinen tentti tenttipisteessä

Tenttioikeuksien verkkokauppa

Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta luottokortilla tai verkkopankkitunnuksin. Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Tentin varaamiseen oikeuttava henkilökohtainen linkki on voimassa kuusi kuukautta ja tenttivarausta voi muuttaa enintään kaksi (2) kertaa tuona kuuden kuukauden aikana. Varatun ajan voi perua viimeistään 48 tuntia ennen tentin alkua. Ajanvarauksen peruuttamisen jälkeen tenttijä saa sähköpostiinsa linkin, jolla hän voi varata itselleen uuden tenttiajan.

Suosittelemme tenttiajan varaamista heti ajanvarausviestin saavuttua.