Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

APV CPD – Osaamisen vuosittainen arviointi

APV-sijoitustutkinnot Oy ja Aalto EE järjestävät yhteistyössä tutkintoja, tenttejä ja osaamisen arviointia ajantasaisen sijoituspalvelualan osaamisen ylläpitämiseksi.

Sijoituspalveluista tietoja antavien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien ammattilaisten osaamisen jatkuva ylläpito on tärkeää rahoitusmarkkinoiden nopeassa muutoksessa ja lainsäädännön vaatimusten lisääntyessä. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n ohjeiden mukaisesti sijoitusneuvontaa tai tuotteista tietoja antavien tulee varmistaa osaamisensa vuosittain joko sisäisen tai ulkoisen arvioinnin avulla. 

Sijoituspalvelualan APV CPD – osaamisen vuosittainen arviointi on tarkoitettu kaikille sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sijoituspalvelujen asiakaspalvelutehtävissä toimiville henkilöille. 

Finanssiala ry suosittelee, että sijoituspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstöstä kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat osaamisen arvioinnin vuosittain. Arviointi on osa Finanssiala ry:n ja finanssialan itsesääntelyä, jolla pyritään ylläpitämään ja kehittämään alan arvostusta sekä sijoituspalveluyritysten henkilökunnan korkeaa osaamisen tasoa.
Arviointikokeen voi suorittaa digitaalisesti missä ja milloin vain joko suomen tai ruotsin kielellä. Kokeen tekeminen on helppoa ja tietosuojan ja -turvan kannalta turvallista ALEX-oppimisympäristössä (Aalto Learning Experience). 

Sijoituspalvelualan tutkintojärjestelmän ja osaamisen vuosittaisen arvioinnin toiminnasta vastaa sijoituspalvelujen tutkintotoimikunta, joka myös pitää ajan tasalla ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevat osaamisvaatimukset.


APV CPD -tentti ei edellytä matkustamista tenttipaikkakunnalle, vaan tentti tehdään omalta tai työnantajan laitteelta missä ja milloin vain.

Ilmoittaudu

Milloin vain

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Yhteistyökumppanit

Osaamisen vuosittaisen arvioinnin sisältö

APV CPD – osaamisen vuosittainen arviointi kattaa seuraavat keskeiset aihealueet: markkinat, talous ja taloudellinen informaatio, sijoitustuotteet ja sijoittaminen, sijoitusneuvonta sekä sijoituspalveluihin liittyvä säätely ja verotus.

Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio

 • Kansantalous
 • Rahoitusmarkkinoiden rakenne
 • Kansainvälinen talous
 • Julkinen talous
 • Rahapolitiikka

Sijoitustuotteet ja sijoittaminen

 • Rahoitusvälineet, ominaisuudet ja hinnoittelu
 • Sijoittamisen peruskäsitteet, osakesijoitukset
 • Korkosijoitukset
 • Sijoitusrahastot
 • Salkunhoito

Sijoitusneuvonta

 • Markkinoiden väärinkäyttö
 • Menettelytavat asiakassuhteissa

Sijoituspalveluihin liittyvä sääntely ja verotus

 • Verotuksen pääpiirteet
 • Sijoittajan verosuunnittelu
 • Rahanpesun estäminen

APV CPD – osaamisen vuosittaisessa arvioinnissa on 20 monivalintakysymystä. Vastausvaihtoehtoja on neljä (4) ja suoritusaika on 35 minuuttia. Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata, mutta vain oikeat vastaukset lasketaan. Oikeita vastauksia voi olla useampia kuin yksi. Arviointikokeen läpäisemiseksi vaaditaan 55 % oikeita vastauksia ja suorituskieleksi voi valita suomen tai ruotsin ennen suorituksen aloittamista.

Valmistautuminen

Arviointikokeeseen osallistuminen ei edellytä valmistautumista tai valmentaviin koulutuksiin osallistumista. Osaamisen vuosittaisen arvioinnin periaatteena on, että arviointikokeen voi tehdä niillä ajantasaisilla tiedoilla ja osaamisella, jota tarvitaan omassa työssä, ja siksi valmistautuminen ei ole tarpeen. Halutessaan voi kuitenkin kerrata APV1 - ja/tai APV2 -tenttien keskeisiä aihealueita seuraavien oheismateriaalien avulla.

Oheismateriaalit

Voit halutessasi valmistautua arviointikokeeseen oheismateriaalien avulla. Materiaalien lukeminen on vapaaehtoista ja voit tulla tenttiin myös valmistautumatta, jos koet perusosaamisesi vahvaksi.

Toimintaohjeet

1. Osta suoritusoikeus verkkokaupasta. 

Tutustu huolella sähköpostitse saapuviin ohjeisiin.
Saat kutsun ALEX-oppimisympäristöön pian tilauksen teon jälkeen. Luo tunnuksesi ohjeiden mukaisesti.

2. Kirjaudu ALEX-oppimisympäristöön, tutustu ohjeisiin ja tee arviointikoe haluamasi päivänä. 

Kirjaudu luomillasi tunnuksilla ALEX-oppimisympäristöön osoitteessa https://alex.aaltoee.fi.
Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen arviointikokeen suorittamista.
Huomaathan, että arviointikoe on suoritettava seitsemän (7) päivän sisällä verkkokauppaostosta. Suoritus sujuu parhaiten omalta tai työnantajan koneelta.
Tukea on saatavana arkisin klo 10.00–14.00. Ks. yhteystiedot.
Tuloksen saat tietää heti suorituksen jälkeen. Hyväksytystä suorituksesta saat todistuksen SmartCertificate palvelusta noin 2 päivän sisällä suorituksesta.

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu

APV-Sijoitustutkinnot Oy

Itälahdenkatu 18 A 9
00210 Helsinki

apvtutkinnot.fi

Aalto University Executive Education Oy

Runeberginkatu 14–16
00100 Helsinki

aaltoee.fi