Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Mitä uuden hallituksen jäsenen täytyy tietää? Professori Pedro Parada jakaa vinkkinsä
Edellinen sivu Professori Pedro Parada on tutkinut ja opettanut strategiaa 25 vuotta. Kuva: Katherine Tingzon
Digitalisaatio Johtaminen

Mitä uuden hallituksen jäsenen täytyy tietää? Professori Pedro Parada jakaa vinkkinsä

Strategian ja kansainvälisen liiketoiminnan professori Pedro Parada painottaa, että hallituksen tärkein tehtävä on luoda arvoa edustamalleen organisaatiolle ja auttaa johtoa tekemään parempia päätöksiä.

Anu Haapala, 11.08.2022

|

Artikkelit

Olet aloittamassa uuden organisaation hallituksen jäsenenä. Kyseessä saattaa olla jopa ensimmäinen kertasi hallitusammattilaisen roolissa. Miten tehtävään kannattaa valmistautua?

Católica Lisbonin professori Pedro Paradan (Senior Affiliate Professor of Strategy and International Business) mukaan aivan ensimmäisenä on syytä tutustua organisaatioon, jonka hallitukseen olet liittymässä.

”Varmista, että teet kotiläksysi etenkin, jos olet hallituksen jäsen ensimmäistä kertaa, jotta saat hyvän käsityksen yrityksestä ja sen toimialasta. Jos perustietoja ei ole, ei voi tehdä päätöksiä”, Parada sanoo.

Kansainvälisesti suurin osa hallitusten jäsenistä on työskennellyt ennen hallitusammattilaiseksi siirtymistään senioritason johtotehtävissä. Sen vuoksi hallituksen jäsenen vaikein opittava taito on sisäistää se, että vaikka heidän täytyy ymmärtää organisaation prosesseja ja sitä, mitä yrityksessä tapahtuu, heidän täytyy myös sisäistää, etteivät he enää ole päättävässä asemassa.

Sen sijaan hallituksen tehtävänä on auttaa johtajia tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä.

”Hallituksen jäsenten tärkein tehtävä on luoda arvoa, mikä tarkoittaa johdon auttamista päätöksenteossa. Sen vuoksi on kriittistä, että he saavat tietoa, joka on sillä hetkellä oleellista, jotta he voivat todella käydä keskustelua”, Parada sanoo.

Hallituksen jäsenten tärkein tehtävä on luoda arvoa, mikä tarkoittaa johdon auttamista päätöksenteossa."

Tästä syystä hänen toinen neuvonsa hallitusammattilaisille onkin, että heidän täytyy oppia tuntemaan yrityksen johto- ja päällikköporras eli ne ihmiset, jotka pyörittävät organisaatiota.

Jokaisella johtajalla ja ihmisellä on ajatusvinoumia – jotka ovat usein tiedostamattomia –, ja ne vaikuttavat heidän näkemyksiinsä sekä päätöksentekoon etenkin kiireessä ja muiden paineiden alla.

Kun ajatusvinoumat pääsevät vaikuttamaan, johto saattaa esimerkiksi jatkaa ongelmien ratkaisua aina samalla tavalla ja huolimatta liiketoimintaympäristön muutoksista. Tämä voi johtaa esimerkiksi siihen, etteivät he koskaan poistu mukavuusalueeltaan ja pysty siten kehittämään uusia innovaatioita ja mullistamaan toimialaansa.

Parada antaa esimerkin autoteollisuudesta. Miksi siirtymää sähköautoihin ei johtanut Mercedes, BMW tai joku muu johtava autoalan yritys, jolla on pitkä historia ja valmis pääsy sähköautoteknologiaan? Miksi muutosta johti uusi tulokas Tesla, joka joutui rakentamaan kaiken tyhjästä?

”Osittain tämän selittää se, että ihmiset, jotka ovat pyörittäneet toimialaa, jatkoivat ongelmanratkaisua samaan tapaan kerta toisensa jälkeen. He näkivät radikaalin muutoksen ja heillä oli tarvittava teknologia, mutta kukaan heistä ei toiminut”, Parada sanoo.

”Se, että hallitus saa työnnettyä johdon pois mukavuusalueeltaan, vaatii rohkeutta. Muutos on ihmisille vaikeaa, ja se on haaste.”

Miksi hallituksen jäsenten täytyy ymmärtää strategiaa?

Parada on tutkinut ja opettanut strategiaa 25 vuotta. Ennen aloittamistaan nykyisessä tehtävässään Lissabonissa hän työskenteli vuosia Esade Business Schoolissa Barcelonassa sekä Georgetown Universityssa Washingtonissa. Lisäksi hän on valmentanut hallitusammattilaisia niin Madridissa kuin Helsingissä, ja hän on yksi Aalto University Executive Educationin (Aalto EE) Board of Directors -ohjelman kouluttajista.

Board of Directors – Hallitustyöskentelyn koulutusohjelma kehittää hallituksen jäsenten ja hallituksen kanssa yhteistyössä toimivien johtajien kykyä arvioida yrityksen strategiaa sekä maailmantalouden vaikutuksia omaan liiketoimintaan jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Ohjelma tarjoaa työkaluja oman organisaation strategian tarkasteluun.

Miksi hallituksen jäsenille on niin tärkeää ymmärtää strategiaan liittyviä asioita syvällisesti? Parada selittää, että strategiset päätökset ovat yksiselitteisesti hallituksen tehtävä, jota ei voi ulkoistaa muille. Sen vuoksi hallituksen täytyy myös lakiin liittyvistä syistä kyetä keskustelemaan strategiasta.

Hallituksen jäsenten parhaan edun mukaista varmistaa, että heillä on kaikki tehtävässä tarvittavat työkalut ja että he ovat hyvin itsevarmoja näihin asioihin liittyen."

Tämän lisäksi hallituksen jäsenenä oleminen on suuri vastuu, mikä tarkoittaa myös henkilökohtaisen riskin ottamista. Mikäli jokin menee yrityksessä pieleen, jopa hallitusten jäsenten oma varallisuus on vaarassa.

”Nykyään yhä suurempi osa ihmisistä ymmärtää hallitustyöskentelyn olevan valtava vastuu ja sen, että on hallituksen jäsenten parhaan edun mukaista varmistaa, että heillä on kaikki tehtävässä tarvittavat työkalut ja että he ovat hyvin itsevarmoja näihin asioihin liittyen.”

”Tämä ei tietenkään takaa myönteistä lopputulosta tai sitä, että aina tehtäisiin hyviä päätöksiä, mutta se ei ole ongelma. Hallituksen jäsenen laillinen vastuu on tehdä päätöksiä mahdollisimman huolellisesti ja aina hyvässä uskossa ilman eturistiriitojen vaikutusta ja niin, että päätökset ovat aina yrityksen ja sen omistajien parhaan edun mukaisia.”

Miten varmistaa liiketoiminta pitkällä aikavälillä?

Millaisten teemojen pitäisi olla hallitusammattilaisten agendalla juuri nyt?

Globalisaatiosta on puhuttu nyt useampi vuosikymmen. Paradan mukaan todistamme juuri virran kääntymistä – deglobalisaatioprosessin alkua. Se liittyy suurin, globaaleihin kriiseihin, kuten Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan Ukrainassa, koronaviruspandemiaan ja ilmastokriisin.

”Alamme nähdä myös sen, että protektionismi kasvaa kaikkialla maailmassa. Maailma on muuttumassa kaksinapaiseksi.”

Yritysten näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että niiden täytyy olla resilienttejä ulkoisten shokkien varalta. Hallitusten täytyy tarkkaan miettiä yrityksen arvoketjuja ja sitä, miten varmistaa liiketoiminnan jatkuminen tulevaisuudessa.

Kyse ei ole mahdollisimman suuren voiton tekemisestä vaan sen varmistamisesta, että liiketoimintaa pystytään jatkamaan pitkällä aikavälillä."

”Kyse ei ole mahdollisimman suuren voiton tekemisestä vaan sen varmistamisesta, että liiketoimintaa pystytään jatkamaan pitkällä aikavälillä. Tämä linkittyy totta kai myös vastuullisuuteen – meidän jokaisen täytyy kiinnittää huomiota ympäristöasioihin ja olen varma, että kaikki tietävät sen – mutta nyt näemme totta kai entistä enemmän myös taloudellisia paineita.”

Sellaisten bisnesmallien luominen, jotka ovat sekä vastuullisia että kilpailukykyisiä, on yksi asia, jonka täytyy olla hallitusammattilaisen agendalla juuri nyt.

Toisena teemana Parada nostaa esiin kyberturvallisuuden. Kyberhyökkäykset koskettavat meistä jokaista, mutta kaikki yritykset eivät ole vielä aidosti ymmärtäneet tätä ja monessa hallituksessa on vielä puutteita sen suhteen, miten hyvin ne ymmärtävät kyberturvallisuutta.

Pedro Parada on strategian ja kansainvälisen liiketoiminnan professori Católica Lisbon School of Business and Economicsissa. Hän kouluttaa muun muassa Aalto EE:n Board of Directors -ohjelmassa, joka on korkeatasoinen, strategisen näkökulman tarjoava ohjelma hallitusammattilaisille ja johtajille. Lue lisää


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa