Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: MBA- ja Executive MBA -ohjelmat kehittävät strategista ajattelua ja tukevat liiketoiminnan kehittämistä
Edellinen sivu Kuva: Otso Alasko
Johtaminen

MBA- ja Executive MBA -ohjelmat kehittävät strategista ajattelua ja tukevat liiketoiminnan kehittämistä

Kun organisaatiot lähettävät työntekijöitään johdon kehittämisohjelmiin sekä organisaatiot että yksilöt hyötyvät monin tavoin. MBA- ja EMBA-ohjelmat antavat eväitä strategisen ajattelun kehittämiseen, liiketoiminnan ymmärtämiseen ja verkostoitumiseen – niin liiketoiminnan pitkäjänteiseksi kehittämiseksi kuin henkilökohtaisen kasvun tueksi.

Annika Rautakoura, 14.08.2023

| Artikkelit

Liikkeenjohdon koulutusohjelmat, kuten MBA ja EMBA, tarjoavat organisaatioille erinomaisen keinon vahvistaa innovointiaan sekä työntekijöidensä osaamista. Aalto MBA ja Aalto EMBA tarjoavat osallistujilleen kokonaisvaltaisen ymmärryksen liiketoiminnasta, mikä tukee sekä työskentelyä eri yksiköiden välillä että ajattelutavan laajentumista.

Haastattelimme edustajia viidestä suomalaisesta organisaatiosta, joiden useampi työntekijä on osallistunut Aallon MBA- tai EMBA-ohjelmaan viime vuosina. Vaikka organisaatioita ohjaavat erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet työtekijöiden kouluttamiselle, hyödyt liiketoiminta-ajattelun vahvistamisesta ovat samankaltaisia eri toimialoilla.

Henkilökohtainen kehittyminen innovaatioiden tukena

Työntekijöiden lähettäminen pari vuotta kestävään MBA- tai EMBA-ohjelmaan perustuu usein huolelliseen arviointiin organisaatiossa. Osallistujan toimenkuva, joka usein kytkeytyy tiettyihin liiketoimintatavoitteisiin, on tärkeää päätöksen kannalta. Tärkeintä on kuitenkin tehdä kokonaisvaltainen arvio yksilön tilanteesta ja tämän omista toiveista.

Mika Laakso, SOK:n ketjujohtaja kuvailee prosessia seuraavasti: ”Kaikki alkaa henkilön omasta motivaatiosta ja halukkuudesta osallistua ohjelmaan. Samalla katsomme mitä se merkitsisi liiketoiminnan kannalta: millaisia johtamiskykyjä ja osaamista jonka voimme säilyttää organisaatiossa tulevaisuudessakin, henkilöllä on.”  

Esimerkiksi S-ryhmällä on monimutkainen organisaatio- ja omistusrakenne, joka toimii paikallisesti monella eri alalla. Erityisesti silloin, kun eläköityminen aiheuttaa organisaation johtotasolla paljon vaihtuvuutta, on tärkeää löytää keinoja ylläpitää työntekijöiden strategista ajattelukykyä ja ajantasaisia näkemyksiä.

Logistiikka-alan yrityksen Varovan toimitusjohtaja Mikko Vihanto osallistui Aalto MBA -ohjelmaan vuosina 2014–16, jolloin hän vastasi yhtiössä kansainvälisistä kumppanuuksista. Hän on sittemmin lähettänyt yhtiöstä toisenkin työntekijän ohjelmaan, omien kokemustensa tukemana. ”Teemme laajan arvion jokaisen henkilön toiveista ja tilanteesta, mutta pidän ensisijaisen tärkeänä sitä, että ohjelma tuo välittömiä hyötyjä osallistujalle ja tukee hänen senhetkistä työtään.”

Hän kannusti Samuel Söderströmiä, joka on työskennellyt Varovalla eri tehtävissä 20 vuoden ajan, osallistumaan ohjelmaan. Söderström koki, että hänen vuosientakainen tradenomin tutkintonsa ei ollut erityisen käytännönläheinen, ja osaamista hänelle on karttunut eniten työssä oppimisen kautta. Vaihtuneiden työtehtävien myötä Söderström kuitenkin koki tarvetta syventää osaamistaan, ja hän aloitti MBA-opinnot vuonna 2022.

”Halusin oppia teoriaa, joka tukee liiketoimintaa ja tuoda organisaatioon uusia ideoita”, hän kertoo.

Strategista ajattelua koko organisaatioon

Teema, jonka kaikki osallistujat mainitsevat Aalto EE:n johtamisen kehittämisen opinnoistaan, on strategisen ajattelukyvyn kehittyminen ja soveltaminen liiketoimintaympäristöön. Strategisuuden laajentaminen johtaa muun muassa uusiin ideoihin, kykyyn tarkastella asioita epätavanomaisistakin näkökulmista sekä syvällisempään ymmärrykseen liiketoiminnasta. Pakollisten opintojaksojen lisäksi osallistujat suorittavat ohjelmissa valinnaisia moduuleita, joita he valitsevat henkilökohtaisten, mahdollisesti organisaationkin kiinnostuksenkohteiden mukaan.

”MBA tarjoaa laajan katsauksen yrityksen eri toimintoihin,” Vihanto sanoo. ”Ohjelma ei tee osallistujista kirjanpitäjiä, mutta se tuo tarvittavaa osaamista esimerkiksi kirjanpidosta ja yrityksen sisäisestä laskentatoimesta päätöksenteon tueksi."

Omissa yksiköissään työskentelevät ovat harvoin tekemisissä muiden liiketoiminta-alueiden tavoitteiden kanssa. Opinnot paitsi tukevat liiketoiminnallista osaamista myös pienentävät etäisyyttä toimintayksiköiden ja avainpelaajien välillä. ”Ihmiset alkavat puhua samaa kieltä”, Vihanto toteaa.

MBA opettaa enemmän kuin toimistotyö."

Wesley Pijpers, Supercellin Hay Day -pelin parissa työskentelevä Business & Operations Lead, pitää yhteistyötä eri yksiköiden työntekijöiden kanssa tärkeänä. Ennen ohjelmaa hänellä oli rajallinen ymmärrys markkinoinnista ja HR:stä. ”MBA:n myötä opin keskustelemaan eri asiantuntijoiden kanssa, viestimään heidän tasollaan ja ymmärtämään, mitä he tarvitsevat onnistuakseen työssään”, hän kertoo.

Pijpersille itsensä kehittäminen ei tapahdu pelkästään päivittäisessä työssä. ”MBA opettaa enemmän kuin toimistotyö”, hän huomauttaa. Ohjelma kokoaa ihmiset uudenlaiseen ympäristöön ja luo painetta jalostaa omaa ajattelua ja osaamista.

Juhani Kipinoinen, joka työskentelee asiakkuusjohtajana kiinteistö- ja toimitilapalveluita tarjoavalla ISS:llä, osallistui ensin Aalto EE:n Global Leader -ohjelmaan vuonna 2021 ja sen jälkeen Aalto EMBAan, kun hänen esihenkilönsä suositteli tälle jälkimmäistä Kipinoiselle soveltuvan strategisen suunnittelun painotuksen ansiosta.

”Olen ollut mukana työstämässä erinäisiä strategioita, ja Aalto EE:n koulutus on antanut eväitä tähän työhön”, Kipinoinen sanoo. Ohjelmasta hän on saanut työkaluja aina strategian suunnittelusta tulevaisuuden ennustemallien ymmärtämiseen.

Aallon ohjelmat pohjautuvat laatuun ja kansainvälisyyteen

Liikkeenjohdon koulutuksista riittää valinnanvaraa, mutta Aalto pitää vuosi toisensa jälkeen kiinni asemastaan kouluttajana. EMBA on yleisesti ottaen suunnattu johtotehtävissä työskenteleville ja kokeneimmille ammattilaisille, kun taas MBA soveltuu monista erilaisista taustoista tuleville, kuitenkin erityisesti kunnianhimoisille asiantuntijoille ja johtajille.

ISS:n osaamisen kehittämisestä vastaava johtaja Jaana Junell pitää tärkeänä, että työntekijöiden suorittama liiketoiminnan koulutus vastaa sekä yksilöllisiin että organisaation tarpeisiin. ”Aallon brändi on huikea, mutta meille tärkeintä on kyky vastata kansainvälisiin vaatimuksiin sekä ohjelmien hinta-laatusuhde – työntekijämme ovat olleet niihin erittäin tyytyväisiä”, hän kertoo. 

Ohjelman moduuleissa opettavat Aalto-yliopiston professoreiden lisäksi kouluttajat kumppaniyliopistoista ympäri maailman. Osallistujia ohjelmissa on useilta eri toimialoilta, mikä edesauttaa liiketoiminnan tarkastelua ulkopuolisen näkökulmasta. Ohjelmiin sisältyy myös mahdollisuus opintomatkoihin ja vaihtojaksoon.

Oli kullanarvoista päästä verkostoitumaan eri toimialojen ammattilaisten kanssa."

Kansainvälisyys oli keskeinen syy ISS:n liiketoimintajohtajalle Eeva-Riitta Tuomiselle aloittaa EMBA-ohjelma. Tuominen, joka vetää yhtä ISS:n kuudesta liiketoimintayksiköstä, aloitti opintonsa vuonna 2021.

”Toimimme ISS:llä kansainvälisessä ympäristössä, joten oli kullanarvoista päästä verkostoitumaan eri toimialojen ammattilaisten kanssa”, Tuominen sanoo. Hän pitää ohjelmasta syntyvää verkostoa paitsi henkilökohtaisena valttina myös kaupallisena verkostona. ”Kollegiaalisten suhteiden rakentaminen eri toimijoihin ja yrityksiin on erittäin arvokasta myös yhtiöille”, hän huomauttaa.

Supercellin projektipäällikkö Ella-Roosa Tenhunen, jonka MBA-opinnot käynnistyivät vuonna 2020 Aalto Executive Summit -tapahtumalla Singaporessa, korostaa myös ohjelman tuomia kansainvälisiä mahdollisuuksia. ”Kansainväliset opintomatkat ja mahdollisuus vaihtoon olivat minulle tärkeitä – niiden ansiosta pääsin kohtaamaan uusia näkökulmia ja laajentamaan verkostoani”, Tenhunen sanoo.

Hänen kohdallaan ohjelma sisälsi vaihtojakson Lontoon Imperial Collegessa sekä opintomatkan Yaleen. ”Vapaus vaikuttaa akateemiseen kokemukseen tällä tavoin ei ollut mahdollista muissa kartoittamissani yliopistoissa”, Tenhunen toteaa.

Vastaus nykyajan vaatimuksiin ja johtamisen kehittämistä

Osallistujat edustavat eri toimialoilla toimivia yrityksiä, joista jokaisella on omat vaatimuksensa liiketoiminnalle. Tämänhetkinen toimintaympäristö haastaa organisaatioita monin tavoin ja asettaa painetta ylläpitää liiketoiminnan joustavuutta parhain mahdollisin työkaluin.

Jokainen moduuli haastaa osallistujan käsityksiä johtajuudesta ja antaa uudet linssit sen tarkasteluun."

SOK:n Laakso pitää syvällisen liiketoimintaympäristön ymmärrystä tärkeämpänä kuin koskaan varsinkin monella toimialalla toimivissa yrityksissä. ”Kun tarkastellaan maailmassa tällä hetkellä hallitsevat muutosvoimia, syvällisen liiketoiminnallisen ymmärrykset sekä erityisasiantuntijuuden tarve kasvaa voimakkaasti. Koulutuskumppanien on vastattava näihin tarpeisiin”, hän toteaa.

Pori Energian toimitusjohtaja Petri Paajanen, joka osallistui vuonna 2019 alkaneeseen Aalto EMBA -ohjelmaan, pitää johtamista elämänmittaisena polkuna. Hän halusi perehtyä uusimpiin keskusteluihin ja ilmiöihin johtamisen ympärillä ja päivittää omia ajatuksiaan johtajuudesta. Hänen lisäkseen Aalto EMBA -ohjelmaan on osallistunut kaksi muutakin yrityksen johtoryhmän jäsentä.

”Jokainen moduuli haastaa osallistujan käsityksiä johtajuudesta ja antaa uudet linssit sen tarkasteluun”, hän sanoo. ”Olemme johtoryhmässä esimerkiksi tarkastelleet digitalisaatiota täysin uudella tavalla.” 

Työntekijöiden sitouttamista ja kunnianhimon tukemista

Paajasen mukaan yritykset kilpailevat työmarkkinoilla parhaista osaajista. Kun yritykset auttavat työntekijöitään jalostamaan osaamistaan ja ajatteluaan, jopa ottamaan haltuun uusia työtehtäviä, ne ilmaisevat sitoutumistaan henkilöstölleen. Tämä on huomattava kilpailuetu ripeästi etenevillä rekrytointimarkkinoilla.

Itsensä kehittämisen mahdollisuuden tarjoaminen työntekijöille ja johtajille on samalla yrityksille keino sitouttaa ihmisiä. Tämän ei kuitenkaan tulisi olla pääasiallinen syy laajamittaisen koulutusohjelman tarjoamiseen – liiketoiminnalliset ja urakehitykseen liittyvät tavoitteet on myös määriteltävä, sanoo ISS:n Jaana Junell.

On vain luonnollista, että työntekijät haluavat lopulta liikkua uuteen suuntaan ja jatkaa omalla urapolullaan, tapahtui tämä sitten uuden työnantajan, yrittäjyyden tai eläköitymisen kautta. ”Johdon täytyy valmistautua siihen, että avainhenkilöt edistyvät urallaan ja jossain vaiheessa siirtyvät toisiin tehtäviin, toisin sanoen varmistaa heille mahdolliset, kyvykkäät seuraajat”, Junell toteaa.

Kun useampi henkilö samasta organisaatiosta osallistuu samaan tai samanlaiseen koulutusohjelmaan, yrityksen sisällä syntyy arvokasta keskustelua, Vihanto huomauttaa. Muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan yrityksen täytyy kannustaa keskustelua, antaa palautetta ja mahdollistaa muutos.

”Kun ymmärrys liiketoiminnasta organisaatiossa kasvaa, syntyy uusia ideoita, keskusteluita ja uudistumista – jos organisaatio tekee sille tilaa”, hän korostaa.


Aalto EE:lla on kaksi liikkeenjohdon MBA-ohjelmaa: Aalto MBA ja Aalto Executive MBA (EMBA). Ohjelmiemme osallistujat käyvät opintojensa aikana läpi muutos- ja kehitysprosessin, joka kattaa sekä henkilökohtaisen johtajuuden että kyvyn ymmärtää, miten muuttuva liiketoimintaympäristö heijastuu omaan organisaatioon. Lue lisää

 


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa