Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: DBA-ohjelma syventää ymmärrystä ja kasvattaa kapasiteettia
Edellinen sivu Kuva: Otso Alasko
Johtaminen

DBA-ohjelma syventää ymmärrystä ja kasvattaa kapasiteettia

DBA-tutkinto on suorittajalleen iso haaste, mutta kokeneiden tutkijoiden tuki auttaa väitöskirjan teossa eteenpäin. Väitoskirjaprojekti hyödyttää paitsi väittelijää myös työnantajia ja tiedeyhteisöä, vakuuttavat valmistuneet tohtorit.

Heidi Hammarsten, 07.08.2023

| Artikkelit

DBA eli Doctor of Business Administration on kokeneille johtajille suunnattu väitöskirjatutkinto, joita on Aalto EE:n DBA-ohjelman historian aikana suoritettu tähän mennessä 11. Mikä saa osallistujat tarttumaan haasteeseen, kun ura on jo hyvässä vauhdissa ja päivät muutenkin täysiä? Ohjelmajohtaja Patrick Furun mukaan syyt ja motivaatio vaihtelevat osallistujien kesken. 

”Yhteistä kaikille on, että he kaipaavat kunnon syventymistä tiettyyn aiheeseen. He haluavat aidoiksi asiantuntijoiksi juuri tietyssä asiassa ja lisäksi näyttää, että he pystyvät väitöskirjaan”, kuvaa Furu.

Elina Kukkonen oli DBA-ohjelman ensimmäinen väittelijä, joka valmistui tohtoriksi vuonna 2016. Alma Median markkinoinnissa työskennelleen Kukkosen väitöskirjan käsitteli asiakkuuksien johtamista digiaikana. Teema löytyi luontevasti.

”Aihe pohjautui jossain määrin graduuni, jonka tein asiakassuhteiden datapohjaisesta johtamisesta. Olen pyörinyt koko urani saman aiheen ympärillä digitaalisuuden innoittamana. Minua kiinnosti, miten asiakassuhde saadaan pitäväksi verkkokaupassa ja mitä muuta arvoa asiakkuus tuottaa kuin taloudelliset tekijät”, kertoo Kukkonen.

Yhteistä kaikille on, että he kaipaavat kunnon syventymistä tiettyyn aiheeseen. He haluavat aidoiksi asiantuntijoiksi juuri tietyssä asiassa ja lisäksi näyttää, että he pystyvät väitöskirjaan."

Vuonna 2021 väitellyt Sari Haavisto työskenteli väitösprojektia aloittaessaan markkinointi- ja mediatoimistojen yhtiöryhmässä. Hänen alkuperäinen ajatuksensa oli lähteä tutkimaan elinikäistä oppimista ja organisaation oppimisen johtamista. Ennen kuin aihe lopullisesti päätettiin, edessä oli kuitenkin bisneshistorian kurssi.

”Siellä kävi ilmi, että kukaan ei ole tutkinut suomalaisen mainostoimialan historiaa. Tämä aihe ja asia veivät mennessään. Sitä oli kuitenkin rajattava ja erityistarkastelun kohteeksi päätyivät kymmenen suurinta markkinointitoimistoa”, Haavisto sanoo.

Ohjelman tuorein väittelijä Jukka Honkaniemi aloitti DBA-ohjelman, kun hän työskenteli ruotsalaispankki SEBissä yritysrahoitustehtävissä. Honkaniemen kiinnostus kohdistui kestävään rahoitukseen, joka vielä kuusi vuotta sitten oli uusi ja vain pienelle piirille tuttu aihe. 

”Tarkoitukseni oli tehdä kvantitatiivista tutkimusta pankin uudenlaisesta kestävän rahoituksen prosessista, mutta dataa ei syntynyt ajoissa, koska prosessia ei toteutettu”, Honkaniemi kertoo.

Honkaniemi vaihtoi tehtäviä väitöstyön aikana ja samalla vaihtuivat väitöskirjan rajaukset. Iso teema on edelleen kestävä rahoitus, mutta kolmesta artikkelista kaksi käsittelee vastuullista rahoitusta pk-yrityksissä tutkimuskatsauksen ja tapaustutkimuksen muodossa.

Yllätyksiä DBA-prosessin varrella

Koska Kukkonen tiesi mitä hän halusi tutkia, hän koki väitöskirjaprosessinsa suoraviivaiseksi. Aiheen rajaamiseen hän silti tarvitsi akateemista tukea. Hän päätyi kolmeen artikkeliin, jotka käsittelivät asiakaskokemuksen eri osa-alueita: asiakaskokemusta, asiakassitoutumisen arvoa ja asiakassuhteen arvon johtamista. Metodeina hän käytti sekä data-analyysiä että haastattelututkimusta.

”Minut yllätti se, kun eräässä tutkimustapaamisessa sain akateemisen maailman edustajalta kommentin ’eihän asiakaskokemus ole millään lailla tiedettä’ – vaikka minulla oli tiedossa 14 000 artikkelia aiheesta. Totesin että okei, tässä täytyy olla skarppina, opetettujen metodien kautta tieteelliset perustelut kyllä löytyvät, kun menee artikkeleissa tarpeeksi syvälle”, Kukkonen kertoo.

Haaviston teoreettiseksi viitekehykseksi valikoituivat ”strategy as process and practice” ja ”marketing as practice”: hän tarkasteli suomalaista markkinointia sekä strategian, keskijohdon että käytännön tekemisen tasolla. Lähdemateriaalia löytyi esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusarkistosta Mikkelistä, vanhoista laskuista ja sopimuksista median artikkeleihin.

En etukäteen ymmärtänyt, että minusta löytyy syvällinen tutkija, kun olin ollut 30 vuotta bisneksessä. Mutta siinä syntyi intohimo akateemiseen tutkimukseen."

”En etukäteen ymmärtänyt, että minusta löytyy syvällinen tutkija, kun olin ollut 30 vuotta bisneksessä. Mutta siinä syntyi intohimo akateemiseen tutkimukseen. Oivalsin, miten vuosien saatossa markkinointitoimiala ei kehittynyt yhden tai kahden ihmisen vaan koko alan toimijoiden keskustelun kautta. Syntyi uusia ideoita ja innovaatioita, joita lähdettiin yhdessä kehittämään.”

Tutkimuksen sisällössä Haaviston yllätti oivallus, miten isossa roolissa ”reklaamimiehet” olivat talvi- ja jatkosodan propagandatoiminnassa. Esimerkiksi nimensä mainostoimistolle antanut Wäinö K. Latvala johti henkistä taistelutoimintaa ja oli perustamassa niin propagandaliittoa kuin uutistoimistoakin.

Kestävä rahoitus ei Honkaniemen mukaan kiinnostanut aiheena vielä oikein ketään, kun hän aloitti DBA-ohjelman kuusi vuotta sitten.

”Se oli kestävän rahoituksen alkuaikaa Suomessa ja alan tematiikka oli vielä ohuella pohjalla. Onneksi löysin väitöskirjatyön ohjaajaksi Hanna Silvolan. Hän on alan uranuurtaja Suomessa ja kiinnostunut pankinjohtajan akateemisesta ohjauksesta. Vähän myöhemmin sain toiseksi ohjaajaksi Hedon Blakajn, joka tarjosi arvokasta tukea matkalla tutkijaksi ja opiskelijaksi.”

Honkaniemen yllätti väitöstyössä tiukka rajanveto kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen koulukunnan välillä. Hän huomasi myös, että uusi tutkimustematiikka nousee hitaasti akateemiseen maailmaan, koska tutkijan uraa edistää varmemmin syvällinen keskittyminen siihen, mitä on ennenkin tutkinut. DBA-väittelijä on vapaampi tarttumaan työelämässä nouseviin uusiin aiheisiin, koska akateeminen urakehityspaine puuttuu. 

Jukka Honkaniemi väitteli Aalto DBA -ohjelmasta keväällä 2023. Kuva: Johnny Jussila

 

Virittymistä akateemiseen ajatteluun

Ohjelmajohtajana Patrick Furu vastaa siitä, että ohjelman sisältö päivittyy ja pysyy relevanttina. Noin kolmessa vuodessa suoritettavaan ohjelmaan kuuluu väitöstyön lisäksi noin kymmenen kurssia, joista kolme on pakollista ja loput valitaan väittelijän henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Aalto-yliopiston lehtori Hedon Blakaj opettaa DBA-ohjelman osallistujille kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja on toiminut myös väitöskirjojen ohjaajana. Väitöskirjan tekijät ovat kokeneita ja tuntevat oman alansa läpikotaisin, mutta Blakajn mukaan opetus tuottaa heille silti uusia oivalluksia.

”Kun esittelen heille pelin säännöt, syntyy ahaa-elämyksiä: tässä ei olekaan kyse toimialaraportista vaan tämä vaatii älyllisesti paljon enemmän. Vaatii yleensä hiukan aikaa, että heidät saa virittymään akateemiseen ajatteluun.”

Kun esittelen heille pelin säännöt, syntyy ahaa-elämyksiä: tässä ei olekaan kyse toimialaraportista vaan tämä vaatii älyllisesti paljon enemmän."

Blakaj kertoo, että tohtoriopiskelijat arvostavat valmennusta ja mentorointia, jota on jatkuvasti saatavissa. 

”Kurssit räätälöidään kunkin osallistujan tutkimukseen sopiviksi, niin tutkimusmetodit, datan keruu kuin sen analysointikin. Luennoin 1–3 hengen ryhmille ja annan myös henkilökohtaista ohjausta tutkimuksen suunnittelussa.”

Elina Kukkonen vahvistaa, että yhteistyö ohjaajan kanssa on tiivistä.

”DBA on siitä ainutlaatuinen, että ohjaajan kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua, online-yhteys ohjaajaan on melkein koko ajan päällä.”

DBA tukee liiketoiminnan kehitystä

Väittelijät painottavat, että DBA-ohjelma hyödyttää laajasti muitakin kuin itse väittelijää.

”En usko, että suomalaisyritykset ovat ymmärtäneet, miten hyvin DBA-väitökset voisivat tukea liiketoiminnan kehitystä. Kyseessä ei ole vain investointi ihmiseen vaan win-win-win, jossa yritys, henkilö ja akateeminen maailma saavat kaikki jotakin uutta”, sanoo Sari Haavisto.

Elina Kukkonen työskentelee edelleen väitöksen aikaisella työnantajallaan ja on noussut markkinointi- ja viestintäjohtajaksi. Väitöstyössä syntynyt asiakkuuksien johtamisen malli on herättänyt paljon kiinnostusta, koska aihe liittyy lähes kaikkien organisaatioiden toimintaan. 

”Työtä on ollut helppo hyödyntää jatkuvasti. Aihe ei happane vaan koskettaa edelleen laajasti eri yrityksiä. Varsinkin heti väitöksen jälkeen kiersin aika paljon puhumassa yrityksen asiakkaille ja alihankkijoille. Aalto-yliopistossa olen myös esiintynyt ja julkisen sektorin toimijat, kuten HUS, ovat olleet kiinnostuneita.”

Tämä on omaa pääomaa, jotakin mitä ei voi ottaa minulta pois. Myös työnantaja saa tästä valtavasti."

Kukkoselle itselleen väitös toi syvempää ymmärrystä aihepiiristä ja opetti kokonaisuuksien hallintaan. 

”Tämä on omaa pääomaa, jotakin mitä ei voi ottaa minulta pois. Myös työnantaja saa tästä valtavasti: oma kapasiteetti kasvaa, kun tekee tätä työn ohessa ja joutuu venymään. Stressin- ja paineensietokyky paranee, samoin kyky sukeltaa uusiin asioihin.” 

Aalto DBA -ohjelmasta valmistuneet tohtorit Kauppakorkeakoulun promootiossa keväällä 2022. Kuvassa: Pauliina Airaksinen-Aminoff (vas.), Sari Haavisto, Margit Suurnäkki, Susanna Takkunen, Riitta Lumme-Tuomala, Elina Kukkonen ja Eeva Ahdekivi. Kuva: Otso Alasko

 

Valmistuttuaan Sari Haavisto aloitti opettajana ammattikorkeakoulu Haaga-Heliassa, opetusaiheinaan muun muassa markkinointi, viestintä ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Hän on havainnut, että kun on itse ollut tutkijana, pystyy myös tukemaan opiskelijoita eri tavalla. 

”Väitöstutkimukseni osoitti, että markkinointitoimiala kehittyi koko alan toimijoiden keskustelun kautta. Samankaltaisesti nykypäivän opiskelijoiden pitää tehdä yhdessä ja soveltaa teoriaa omien projektien kautta. Näin syntyvät parhaat oppimiskokemukset ja syvällisempi ymmärrys aiheisiin.”

Omasta väitöksestään Haavisto sanoo, että historian tutkimus ei vanhene koskaan. Hänen väitöstyönsä kiinnosti sekä mediaa että alan ihmisiä.

”Tavoitteeni on kirjoittaa jossakin vaiheessa työn pohjalta tieteellisiä artikkeleita ja myös tutkimuksen popularisointi on haaveissa. Toinen haaveeni on rikkoa amerikkalaisen tutkimuksen tapa periodisoida markkinointia, koska Suomen näkökulmasta se on täysin väärä.”

Honkaniemen väitöskirja on vielä aivan tuore, mutta se on jo nyt tukenut hänen urasiirtoaan. Hän on perustanut konsulttiyrityksen, joka on erikoistunut edistämään vastuullista liiketoimintaa pk-yrityksissä.

”Yritykseni tavoitteena on tarjota pankeille ja rahoittajille oikeaa tietoa pk-yritysten ESG-riskeistä ja saada pk-yritykset mahdollisimman laajasti mukaan vihreään siirtymään. Olen ollut perinteinen pankkiiri 30 vuotta, ja väitös antaa minulle diplomin hypätä kestävän rahoituksen maailmaan.”


Aalto Executive Doctor of Business Administration (DBA) on kokeneille johtajille suunnattu kauppatieteellinen tohtorikoulutusohjelma. DBA-ohjelmaan kuuluva tutkimus – väitöskirja, joka tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa – liittyy yleensä vahvasti liiketoimintaan ja johtamistyöhön. Tutustu Aalto DBA -ohjelmaan ja julkaistuihin DBA-väitöskirjoihin täällä.


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa